Jak to bylo ve squatu Milada

8. 7. 2009 / Jiří Krupka

Jako obyvatel Koleje 17. listopadu, která těsně sousedí se squatem Milada, a jako člen kolejní rady, která se pokoušela se squatery vyjednávat o modu vivendi mezi studenty a squatery, si troufám říci, že mám vcelku přesné informace o dění týkající se squatu Milada, a proto musím reagovat na zkreslené a neobjektivní informace týkající se vyklizení squatu Milada a problémů s tím souvisejících. Tyto informace píšu záměrně, aby bylo jasné, že nejsem člověk, který píše o věcech, o kterých neví zhola nic jako pánové Stanislav Křeček a jeho absurdní výkřik do tmy o právu na bydlení, Petr Vilgus a jeho komentář, který má k realitě daleko, MUDr. Radim Uzel s článkem, a tady mě to opravdu překvapilo, plným polopravd a nepravd až po konspirátora pana Smoláka, který vidí modrá vejce a nakonec chrabrého rytíře pana ministra Kocába, který slibuje beztrestnost, píše Jiří Krupka, předseda Kolejní rady Koleje 17. listopadu.

Budu psát o tom, jak obyvatelé squatu neplní dohody, jak dělají hluk a nepořádek, jak sliby týkající se psů berou jen jako "nutný kec" a jak je krásné se vozit na mediální vlně.

Naprosto nic nemám proti alternativnímu stylu života, respektuji odlišné názory a mám ochotu ke kompromisu. To se projevilo i při jednání mezi studenty a squatery, kdy se hledal kompromis žití mezi světem studentů a alternativním světem squaterů. Problémy týkající se hluku, nepořádku a volně pobíhajících psů ze strany squaterů.

Proč tohle píšu? Důvod je jednoduchý, protože právě díky tomu, že jsem byl v kolektivu lidí, který se squatem zabýval (myšleno za kolej a kolejní radu), jednal se squatery, dělal dohody a kompromisy, tak vím, že dohody ze strany squaterů se nedodržovaly, skoro by se dalo říci, byly jen "falešnými sliby, které měly utlumit stížnosti studentů" (o to "vtipněji" zní z úst mluvčího squaterů věty o falešných slibech ze strany státních orgánů, etc...ale no tak, squateři, to samé děláte VY!).

Pan dr.Uzel v článku Společnost: Ještě něco k tomu nešťastnému squatu Milada, který citovaly i BL, napsal velmi zajímavou větu:

"Škoda, kterou způsobili jejich psi, byla zaplacena a psi odstraněni, noční klid domluven právě se sousedními vysokoškoláky a časově dodržován.". Tato věta, respektive druhá část (i když o té první by se to dalo také říci) je vyložená lež! Pan. dr. Uzel nikdy nebyl u toho, co se domluvilo se squatery, nebydlí na koleji, neví co se děje.

První jednání se squatery probíhalo s prostorách koleje, kde jednala kolejní rada a zástupci squaterů (10.6.2008 - dva zástupci squaterů Marek a Bára). Bylo domluveno omezení hluku a zvláště řešení problému se psy (při cestě kolem koleje, aby byli na vodítku). Vzpomínám si na frázi, kterou pronesla jedna squaterka k chození se psem na vodítku: "Na vodítku ho mít nebudu, bojuji tím proti systému." Nevím, jak moc je to proti systému, podle mého názoru ani moc ne.

Podobné či shodné věci se domluvily na jednání, které bylo přímo na squatu (desítky studentů a squateři). Měl jsem tehdy dobrý pocit, že se věci hnou a že hluk, nepořádek a problém se psi (byly ukázány očk. průkazy) bude vyřešen.

Opak byl pravda. Koncerty se konaly nadále, hluk také (i přes izolaci z pet lahví), stížnosti studentů na koncerty probíhající od večera do rána (že bych se zeptal pana Křečka, jestli právo na bydlení studenta v tuto chvíli má jít stranou, podle jeho logiky asi ano).

Se psy to je totéž. A důkaz, jak to squateři myslí vážně se sliby?

Skupinka squaterů se vydává směrem od Milady k budově C koleje, ke schodišti, které vede k suterénu kolejí a následně k pěšině kolem skal.

Jde s nimi pes (30kg), pěkně na volno. Jdou si přes hřiště, kde hrají studenti. Squateři jdou dolů, ale pes nemůže, kulhá na přední nohu. Co teď?

Čtenáře jistě napadne, že psa snesou dolů nebo do odvedou zpět na Miladu. Ale to je velký omyl. Squateři pokračují dále a psa nechají svému osudu. Když jsem to viděl, nedalo mi to a volal na ně, že to snad nemyslí vážně, tam toho psa jen tak nechat, ať si ho berou sebou nebo to jinak řeší. Odměnou mi byl výsměch a pár vztyčených prostředníčků. Nevím, možná to bylo "alternativní". Spíše mě to tenkrát pěkně naštvalo.

Často se také píše, že za celou existenci Milady si nikdo nestěžoval, tak proč právě teď? Další fáma, která není pravdivá...na Miladu se stěžovalo, sousedé z okolí ví své. No a k onomu vyklizení pomohla petice nejen obyvatel koleje, kteří toho také měli dost. Žádná konspirace, ale obyčejný "bordel" a hluk.

Problém vidím v tom, že hodně lidí netuší, co to je mít za domem místo, odkud přichází pravidelný dunivý a jiný hluk (celou noc), kterým Vám nedovoluje se vyspat, řev a hulákání hostů, navštěvující koncerty, případně psi, volně pobíhající bez dohledu majitele. Nepřeji nikomu pocit, když na vás běží 30-40kg hafan, a vy nevíte, jestli se jde "mazlit" nebo něco víc.

Na závěr k panu rytíři Kocábovi. Ano, vše se vyřešilo klidnou cestou, ale proč pan Kocáb dělá ze squaterů ty, kterým bylo ublíženo? Větu o beztrestnosti a podobné fráze mi zní v uších i teď. Proč pan ministr také neřekl, že ti "inteligentní squateři", jak je oslovoval, dělají bordel a nepořádek a veškeré dohody a sliby porušili bez mrknutí oka.

Mluvčí squaterů při rozhovoru s novináři po boku pana Kocába řekl, že mu věří. Milí squateři, my Vám taky věřili, bohužel.

Malá poznámka na závěr, ale o to má asi větší váhu. V celé věci nešlo hlavně o problém squatingu, ale o to, že lidé obývající Miladu dělali jednoduše BORDEL!

K článku připojuji text petice, který byl podepisován studenty a tři odkazy na obrázky. První, Squateři a jejich hosté na hřišti koleje (ano, zanechán nepořádek, psi na volno) a - další pes na volno.

PETICE

za zásah proti squatu Milada

dle čl. 18 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Adresát: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Dále dáno na vědomí: Úřad městské části Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8

Ústav pro informace ve vzdělávání, Senovážné náměstí 871/26, 111 21, Praha 2

Přílohy: podpisových archů

Na pozemku 493/1 v k.ú. Libeň, jehož vlastníkem je ČESKÁ REPUBLIKA, jeho správcem ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, sídlem: Senovážné náměstí 871/26, Praha 2, PSČ 111 21, se nachází budovy tzv. squatu Milada, které měly být v 80. letech zbourány, ale nedošlo k tomu. V nich se dlouhodobě, svévolně, bez právního důvodu a bez dohody nebo smlouvy se správcem nemovitostí, zdržuje skupina asi 20 squatterů a pravidelně je navštěvuje značné množství dalších mladých, většinou také sociálně problémových lidí.

Squatteři chovají v nemovitosti a jejím okolí velké množství převážně nevycvičených - nezvladatelných a agresivních psů většího vzrůstu, kteří volně pobíhají po širokém okolí, kde ohrožují lidi i domácí zvířata. Jedná se o vzdálenost i několika kilometrů, viz. prokazatelný případ masakru v zoologické zahradě, kam se v loňském roce tito psi podhrabali pod plotem a kde zardousili 15 zvířat. Dále tito psi vážně pokousali čtyři ovce patřící místním obyvatelům a vyplenili holubník čítající 200 kusů ušlechtilých poštovních holubů, což vedlo následně k ukončení chovu. Jen v loňském roce (2008) napadli poštovního doručovatele a dvě studentky bydlící na VŠ kolejích v sousedství. Podotýkáme, že se jedná o prokazatelné, dokumentované případy. Jakákoliv náhrada škod je vůči squatterům fakticky nevymahatelná, protože jim nelze doručit žádnou úřední korespondenci (nezdržují se na žádné reálně existující adrese a nedisponují žádnými postižitelnými finančními zdroji ani jiným zpeněžitelným majetkem).

Squatteři zde pořádají značně hlučné koncerty, které inzerují na internetu. Squatteři a jejich četní hosté tak pravidelně ruší noční klid (v době od 22:00 do 6:00) hlasitou hudební produkcí a řevem, v důsledku čehož se převážná většina okolních obyvatel nemá šanci řádně vyspat. Tím je samozřejmě negativně ovlivněna jejich schopnost podávat odpovídající výkon jak v práci, tak při studiu. Častá oznámení rušených obyvatel na linky policie a městské policie nemají prakticky žádnou účinnost, protože po odjezdu policejních hlídek rušení nočního klidu opět pokračuje. Na podzim minulého roku byl zjištěn neoprávněný odběr vody z vodovodního řadu patřícího vysokoškolskému areálu. V okolí squatu se povaluje velké množství odpadků, zvířecích i lidských exkrementů, v důsledku čehož hrozí riziko nákazy infekčními chorobami, včetně hepatitidy. V celém squatu se nenachází žádné funkční hygienické zařízení. Z okolních pozemků a zahrad squatteři kradou palivové dřevo a z automobilů parkujících v okolí palivo, zřejmě pro pohon svých elektrocentrál.

Jakákoliv snaha okolních obyvatel o jednání a případnou dlouhodobě platnou dohodu se squattery, aby brali alespoň minimální ohled na dodržování nočního klidu a veřejného pořádku v lokalitě, je nemožná. Každý z oslovených squatterů argumentuje tím, že on se chová řádně a nemá nejmenší možnost ovlivnit chování a jednání ostatních a už vůbec za ně nenese odpovědnost, protože komunita údajně nemá žádnou organizační strukturu a každý ze squatterů je svéprávný a pouze za sebe odpovídající jednotlivec.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem a také k tomu, že veškeré naše dřívější stížnosti a podání státním orgánům, městské části Praha 8, Magistrátu hlavního města Prahy i UIV nevedly k žádnému efektivnímu řešení naší již velmi svízelné situace, žádáme my, níže podepsaní obyvatelé domů v okolí squatu a studenti bydlící na koleji 17. listopadu nacházející se v bezprostřední blízkosti squatu, aby odpovědné úřady zasáhly proti squatterům takovým způsobem, aby squatteři byli státní mocí donuceni chovat se v souladu s dobrými mravy a platným právním řádem České republiky. V případě nemožnosti dosažení takovéhoto trvalého, zákonného a ostatní obyvatele lokality neobtěžujícího stavu žádáme, aby squatteři byli prostřednictvím orgánů státní moci z výše jmenovaných nemovitostí a pozemků vykázáni a bylo jim vhodným a účinným způsobem navždy znemožněno se do lokality vrátit.

V Praze dne: Podpis:

Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice za zásah proti squatu Milada. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Obyvatelé koleje 17. Listopadu, Pátkova 3, Praha 8

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 8.7. 2009