Íránské duchovenstvo je nespokojeno s Ahmadinežádem i Chameneím

21. 6. 2009

Velmi nezvyklým rysem dnešní íránské krize je naprostá absence duchovenstva. Tradičně stojí duchovenstvo v popředí společenských protestů a často vystupuje na obou stranách debaty. V této konfrontaci není jeho hlasy slyšet. To částečně odráží vrozenou opatrnost u mnoha vyšších duchovních - instint směrem k politickému kvietismu - ale také to odráží společenské a politické změny, k nimž v Íránu došlo během posledních třiceti let, píše v týdeníku Observer profesor Ali Ansari, šéf katedry íránských studií na univerzitě v St. Andrews.

Nemůže být pochyb, že duchovenstvo zůstává v zemi důležité a jednotliví mullahové jsou nesmírně vlivní. Avšak jako společenská skupina ztratilo íránské duchovenstvo pocit soudržnosti, kterou mělo skoro celé předchozí století. Je zajímavé, že drtivá většina duchovenstva je sama odcizena od islámské republiky, kterou sami velkou měrou pomáhali vybudovat.

Je nesmírně výmluvné, že v reakci na Musávího apel vysokému duchovenstvu, aby se postavilo proti výsledku voleb, se vyjádřil Ajatolláh Sanei, jeden z nejvýznamnějších duchovních ve svatém městě Komu, blízký společník ajatolláha Chomejního, že si myslí, že jeho protest nebude mít na vládní úřady žádný vliv.

A opravdu, pět vysokých duchovních protestovalo, s různou měrou přísnosti, proti způsobu, jímž byly volby realizovány a proti násilí, které následovalo. Nejotevřenější při odsudku voleb byl ajatolláh Montazeri, bývalý dědic Chomejního, který byl po politických sporech odsunut stranou. Avšak v oficiálních médiích tyto protesty duchovenstva nenajdete.

Úřady však nicméně berou protesty duchovních vážně. Je to vidět na tom, jak přísně sledují události v Komu. Když se vydala vdova po Mohammadovi Ali Rajaiovi, premiérovi usmrceném v prvních letech revoluce, vyhledat pomoc u vysokého duchovenstva v Komu, byla podle zpráv zatčena. Na některé ajatolláhy bylo uvaleno domácí vězení a bylo jim zabráněno jakkoliv komunikovat s vnějším světem.

Avšak Kom je zjevně i nadále velmi důležitý při budování koalice proti podvodům a při legitimizaci opozice. Hašemi Rafsanžání a Hasan Rowhani prý setrvávají v Komu a požadují mimořádné zasedání Shromáždění expertů - ústavního orgánu, jehož úkolem je dohlížet na nejvyššího duchovního vůdce. Zároveň požadují, aby vysocí ajatolláhové vyjádřili své protesty razantněji. Naproti tomu ti, kdo podporují prezidenta, jako nechvalně známý jestřáb ajatolláh Misbah-Jazdi, se budou snažit, aby duchovenstvo neprotestovalo.

Většina ajatolláhů se nechce v této chvíli nijak zviditelňovat. Většina duchovních raději mlčí - nechtějí nic říct v nepravý čas.

Ani Ahmadinežád ani ajatolláh Chameneí nejsou v Komu populární. Většina vysokého duchovenstva pohlíží na Ahmadinežáda s pohrdáním a Chameneí nebyl nikdy považován za významného učence. Duchovenstvo si možná dá na čas, ale jeho zásah - který může přijít dřív než později - by mohl být rozhodující.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 19.6. 2009