Prosté odpovědi na prostoduché otázky...

20. 6. 2009 / Ladislav Žák

Doporučuji pozornosti odpovědi organizátorů studentských protestů na poněkud prostoduché otázky, proč protestují proti státním maturitám a proč se neangažují politicky nebo při závažných společenských problémech.

Musím říci, že už mi scházela jen otázka, proč nejdou raději na brigádu, aby pomohli republice a kapitalismu v krizi. Odpověď první zní velice prostě v tom smyslu, že protestují, protože se jich to (státní maturity) týká. Odpověď druhá zní souhrnně, protože mají pocit, že jich to (politika a společenská témata) netýká. Následuje přídavek na téma, že nicméně nechápou, proč ti, kteří mají pocit, že se jich to týká, nevyjdou do ulic sami a namísto toho se vyptávají, proč to za ně neudělají studenti, kterým jinak dospělci říkají děti, zakazují jim souložit a přitom je chtějí cpát do kriminálů už pomalu v kolébce.

Myslím, že je to velmi jasný a zřetelný vzkaz. Jsme tady a chceme se o sebe postarat. Zařídit se tady sami. Je dobré tento vzkaz nejen nepřeslechnout, ale také ho správně vyhodnotit. A to nejen ve vztahu k mladým, ale především ve vztahu k sobě samým.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 19.6. 2009