13. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 3. 2009

Pracovné miesta, nie nákupy

Ha-Joon Chang

Protekcionizmus hospodársku krízu nespôsobil. V skutočnosti je umiernený protekcionizmus presne to, čo potrebujeme.Fundamentalistické trhové náboženstvo uctievalo posledných 25 rokov tri posvätné kravy: vyrovnané rozpočty, súkromné vlastníctvo a voľný obchod. Dve z nich sa už nedávno obetovali realite.

Prvé šli vyrovnané rozpočty, keď krajiny v boji proti kríze bez váhania začali prehlbovať deficity. Odumiera aj viera v súkromné vlastníctvo, keď krajina po krajine znárodňuje banky.

Nepravdivý príbeh

Viera vo voľný obchod stále prežíva, no len veľmi biedne. Veľké ekonomiky pomaly, ale isto zvyšujú protekcionistické bariéry vo forme subvencií a podpôr domácej výroby. Ekonómovia veriaci vo voľný trh nás však varujú, že protekcionizmus rozpúta obchodné vojny a zničí systém svetového obchodu podobne ako v 30-tych rokoch 20. storočia.

To je zavádzajúci príbeh. Posun k protekcionizmu počas veľkej hospodárskej krízy bol omnoho menej dramatický, ako sa zvykne tvrdiť. Podľa konvenčného príbehu sa svetový obchodný systém rozpadol po tom, ako USA zaviedli Smoot-Hawleyove clá v roku 1930. To však nebola žiadna radikálna zmena politiky. Amerika bola najväčšmi protekcionistickou krajinou už storočie predtým a Smoot-Hawley zdvihol priemerné clá na priemyselné výrobky z približne 37-ich percent na asi 48 percent, čo bolo stále v rámci dovtedajšieho historického vývoja amerických ciel. Po roku 1930 rástli clá aj v iných krajinách, ale len mierne. A ekonomickí historici ukázali, že obmedzovanie obchodu po depresii spôsobil skôr klesajúci dopyt a vyschnutie toku obchodných úverov. Plná obchodná vojna by samozrejme ekonomike v zotavovaní nepomohla. Našťastie, minimálne v krátkodobom horizonte nič podobné nehrozí. Na rozdiel od 30-tych rokov tu máme Svetovú obchodnú organizáciu, EÚ a mnohé regionálne obchodné dohody obmedzujúce protekcionizmus, ktorý môžu štáty použiť. Krajiny budú podvádzať v rámci týchto zmlúv, ale to je tak všetko.

Užitočný protekcionizmus

Okrem toho, príbeh „nikdy viac 30-te roky“ predpokladá, že protekcionizmus je vždy zlý. To však nie je pravda. Na rozdiel od financií, kde možno veci rýchlo opäť usporiadať, reálna ekonomika potrebuje na prispôsobenie sa podmienkam čas. Producenti musia postaviť nové fabriky a investovať do nových technológií. Pracujúci musia získať nové zručnosti a nájsť si nové zamestnanie. Keď sú potrebné veľké zmeny, dočasný protekcionizmus pomáha vytvoriť pre formy a pracujúcich manévrovací priestor.

Existujú aj ďalšie dobré dôvody, pre ktoré by sa mali zvážiť obmedzené opatrenia na ochranu domáceho hospodárstva. Učebnicová teória hovorí, že väčšia ekonomická špecializácia krajín je v každom prípade dobrá. Nie je to však pravdou vždy. Napríklad Veľká Británia sa za posledných niekoľko desaťročí pravdepodobne príliš špecializovala na finančné služby a zanedbala výrobu. Medzinárodná deľba práce má byť vyvážená potrebou ekonomiky so širokou základňou, schopnou uchrániť krajiny a ich obyvateľov pred šokmi v určitom sektore. Voliči vo vyspelých krajinách možno budú ochotní vymeniť väčšiu stabilitu pracovných miest za trochu vyššie ceny tovarov v obchodoch.

Mierny protekcionizmus môže byť vyslovene časovo ohraničený. Dôkazy z vývoja po ropných šokoch zo 70-tych rokov ukazujú, že krajiny ako Japonsko a Švédsko, ktoré zaviedli špecifický a časovo obmedzený protekcionizmus, sa zotavili skôr než ostatné. Rovnako aj USA, kde boli ochranné opatrenia skryté, no podstatné. Dnes však hrozí, že budeme predstierať, že veríme vo voľný trh, a súčasne praktizovať inak nazvaný protekcionizmus – ako keď britský minister Peter Mandelson nazval pomoc pre automobilový priemysel vo výške 2,5 miliárd libier „nie vykupovanie“, ale „zelená iniciatíva“.

Ak chceme zabrániť zničeniu legitimity globálneho obchodného systému, potrebujeme urgentne medzinárodnú dohodu, minimálne neformálnu, ktorá stanoví pravidlá pre transparentný a časovo obmedzený protekcionizmus.

Nový systém

Ak hovorím o potrebe vytvorenia transparentných mechanizmov na použitie protekcionistických nástrojov na „prispôsobenie sa ekonomík“, nechcem tým povedať, že všetko ostatné je v súčasnom systéme dobré. Treba vytvoriť priestor aj na inú formu ochrany – takú, ktorá zaštíti rozvojové krajiny pred vonkajšou konkurenciou, pokiaľ získajú nové technológie a svoju pracovnú silu vyučia novým zručnostiam.

Takýto protekcionizmus, známy ako „ochrana nového priemyslu“, praktizovali de facto všetky dnešné bohaté krajiny – od Veľkej Británie 18. storočia, cez USA, Nemecko a Švédsko v 19. storočí, až po Japonsko, Kóreu a Taiwan v 20. storočí.

Napriek svojej vlastnej histórii robili bohaté krajiny počas posledného štvrťstoročia všetko preto, aby bolo pre rozvojové krajiny stále ťažšie chrániť si rodiaci sa domáci priemysel. Pretláčali liberalizáciu obchodu ako podmienku poskytovania pomoci a pôžičiek medzinárodných finančných organizácií, ktoré kontrolujú. Pretláčali prísnejšie obmedzenia ciel, subvencií, regulácií zahraničných investícií a iných nástrojov, ktoré rozvojové krajiny potrebovali na podporu ich domácich sektorov. To musí prestať – a pokiaľ je to možné, trend sa musí obrániť.

Voľný obchod v skutočnosti nikdy veľmi dobre nefungoval, najmä nie pre rozvojové krajiny. No v nasledujúcich rokoch bude fungovať ešte horšie. Namiesto toho, aby sme sa pokúšali prebrať túto umierajúcu posvätnú kravu k životu, by sme ju mali utratiť – a zamerať energiu na vytvorenie nového systému medzinárodného obchodu, ktorý bude pragmaticky miešať protekcionizmus a voľný trh.

Ha-Joon Chang (*1963) vyučuje ekonomiku na Cambridge University. Je autorom Bad Samaritans: Rich Nations, Poor Policies and the Threat to the Developing World (Random House Business)

Prospect Magazine: Ha-Joon Chang: Jobs, not shopping ZDE

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       13. 3. 2009
14. 3. 2009 Revoluce začíná - a je uskutečnitelná prostřednictvím technologie
15. 3. 2009 Proč kapři vyloučili štiky z českého parlamentu Milan  Daniel
15. 3. 2009 15. březen 1939: Vznikem Protektorátu bylo zahájeno pronásledování Židů Richard  Seemann
14. 3. 2009 Čína znepokojena osudem svých peněz v USA
14. 3. 2009 Japonsko možná sestřelí severokorejský satelit
14. 3. 2009 Antikomunismus v českých médiích systematicky zkresluje skutečnost
13. 3. 2009 Nejhorší obavy ohledně globálního oteplování "se plní"
13. 3. 2009 Přestože je krize, Británie zakazuje product placement
13. 3. 2009 Právní ignoranti v médiích a "agent" Minařík Štěpán  Kotrba
14. 3. 2009 The Economist: Jak zastavit drogové války
13. 3. 2009 Pro ODS není konfliktem zájmu nic
13. 3. 2009 Scott Ritter: Obamo, vyřiď to s B týmem
13. 3. 2009 Šéf amerického Národního centra pro kybernetickou bezpečnost rezignoval
13. 3. 2009 Debata Hersh-Mondale: Americká ústavní krize
13. 3. 2009 Milena Jesenská. Praha ráno 13. března 1939, neboli O toužebném přání a o ohrožené naději Uwe  Ladwig
14. 3. 2009 Michael  Marčák
14. 3. 2009 Počet nezaměstnaných starších 50 let
13. 3. 2009 (Naša) identita v "stredoeurópskom" priestore Karol  Krpala
13. 3. 2009 Čekání na létající talíře John Michael Greer
12. 3. 2009 Odluka církví od stolu a lože Štěpán  Kotrba
14. 3. 2009 Rozchod, nebo spolupráce nezávislých subjektů? Ivan Odilo Štampach
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba
13. 3. 2009 Pracovné miesta, nie nákupy Ha-Joon  Chang
13. 3. 2009 British Airways budou i nadále používat nebezpečná letadla
13. 3. 2009 Musíme bloudit po poušti Lenka  Vytlačilová
13. 3. 2009 Nejhorší přání jsou asi ta splněná...
12. 3. 2009 Poslanci, nepomáhejte těžařům dál obcházet zákon!
12. 3. 2009 Irácký novinář, který hodil po Bushovi botou, byl odsouzen na tři roky
13. 3. 2009 Hlas lidu, hlas boží...
12. 3. 2009 Sir Nicholas Stern: Popírači změn klimatu tvrdí, že Země je placatá
15. 3. 2009 Francie trvá na odporu k nezávislosti Tibetu
15. 3. 2009 Na ostrově Martiniku skončila generální stávka
13. 3. 2009 Hledat skulinky a stavět vory Ivo  Šebestík
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky
12. 3. 2009 Člověk v tísni, jednooká "obecně prospěšná" společnost Daniel  Veselý
12. 3. 2009 Že by už?
12. 3. 2009 Revize revize revize - bude to ještě horší
12. 3. 2009 Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř Štěpán  Kotrba
12. 3. 2009 Kocáb: Dámy a pánové, postmoderní doba si žádá nová řešení Michael  Kocáb
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci
12. 3. 2009 Zpráva o stavu lidských práv v USA Miroslav  Suja
12. 3. 2009 Stalin prohrál druhou světovou válku
12. 3. 2009 Sarko vrací Francii do NATO: krok vpřed, nebo vzad? Josef  Brož
12. 3. 2009 Rezistence a kolaborace, čeho bylo víc? Petr  Litoš
12. 3. 2009 Čunkiáda nikdy neumírá Pavel  Kopecký
12. 3. 2009 Černý muž, aneb píseň na uvítanou Obamovi Štěpán  Kotrba
11. 3. 2009 "Bombardování režimu": O "válce dvou penisů" Jan  Čulík
11. 3. 2009 Lidi, kteří bojují v minulých válkách Jan  Čulík
11. 3. 2009 Jak se bombarduje režim? Ivo  Šebestík
6. 3. 2009 The Crisis of Czech Literature Štefan  Švec
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009