13. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 3. 2009

Desítky starostů žádají:

Poslanci, nepomáhejte těžařům dál obcházet zákon!

tisková zpráva

Starostové a místostarostové z více než šedesáti měst a obcí se dosud přihlásili k Prohlášení starostů na podporu vládní novely horního zákona. Představitelům samospráv vadí, že těžebním firmám současná právní úprava umožňuje obcházet povinnost poskytnout podklady potřebné k tzv. odpisu zásob. Kritizují i absolutní předkupní právo ke státním pozemkům v dobývacích prostorech, které nyní těžaři mají. Ti jej zneužívají k nátlaku na samosprávy obcí a omezování jejich rozvoje. Starostové proto naléhavě žádají poslance, aby podpořili vládní novelu horního zákona, která uvedené problémy řeší, a kterou začne příští týden projednávat Poslanecká sněmovna. Na dnešním setkání s novináři zároveň autoři prohlášení ostře odmítli plány poslance Oldřicha Vojíře (ODS) spojit projednávání novely s prolomením územních limitů těžby hnědého uhlí, které chrání před likvidací přes 20 obcí a měst v předpolí hnědouhelných dolů v Severních Čechách.

Ačkoliv povinnost poskytnout orgánům státní správy podklady potřebné k odpisu zásob mají důlní společnosti již od roku 1994, zákon nestanoví přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti, ani pokutu za její porušení. Důlní společnost tak může nekonečnými obstrukcemi proces odpisu blokovat. Patrně nejkřiklavějším příkladem z praxe je chování Mostecké uhelné, a.s. (nyní Litvínovské uhelné, a.s), která "pracuje" na přípravě podkladů pro odpis zásob ložiska pod městem Horní Jiřetín již čtrnáctým rokem. Na opakované výzvy orgánů státní správy vždy odpoví, že potřebné podklady shromažďuje. "Jedná se o precedent, který v lidech nevyhnutelně podrývá důvěru ve vymahatelnost práva. Zkuste si představit, že byste sice teoreticky museli platit daně, ale bylo by čistě na vás, kdy je zaplatíte, a stát by vám nemohl uložit sankčních úroky ani penále. Současná právní úprava odpisu zásob je přesně taková. Chápeme, že se majiteli Litvínovské uhelné panu Tykačovi podnikání v takových podmínkách líbí. Ale pokud mu to poslanci nezatrhnou, mohou rovnou zrušit lhůty a pokuty i ve všech dalších zákonech," uvedl místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt.

Starostové upozorňují, že tam, kde důlní společnost využije překupního práva a skoupí strategicky rozmístěné státní pozemky, ztrácí územní plánování smysl. Poukazují na zkušenost s budováním plynovodů či kanalizací kličkujících mezi pozemky blokovanými důlními společnostmi, či se šikanováním občanů, kterým je bráněno v přístupu k jejich zahradám či domům. To vše v dobývacích prostorech vyhlášených před dvaceti či třiceti lety, ve kterých se minimálně v nejbližší době těžit nepochybně nebude. Podle stávající úpravy přitom mají těžební společnosti předkupní právo i na pozemky v dobývacích prostorech určených k hlubinné těžbě. Většinu lesů, polí a nemovitostí na povrchu zde přitom k hornické činnosti nijak nepotřebují.

"Již nyní aktivně jednáme s poslanci, kteří budou o osudu novely rozhodovat. Navzdory tomu, že naše prohlášení podporuje vládní novelu, připojili se k němu starostové ze všech politických stran, včetně ČSSD a KSČM. Doufáme proto, že sociální demokracie i komunisté návrh podpoří. Nedovedeme si představit, že by chtěli umožnit uhlobaronům, aby mohli zákon dál obcházet," konstatoval starosta Trojanovic Mgr. Jiří Novotný

K prohlášení se připojili i náměstkové měst Plzeň a Brno, kteří tak symbolicky podpořili své kolegy ze Severních Čech a Beskydska. Starostové předpokládají, že k jejich výzvě se v nejbližších dnech připojí další kolegové a celkový počet signatářů dosáhne stovky.

Kontaktní informace:

Ing. Vladimír Buřt, místostarosta města Horního Jiřetína. E-mail: burt.vladimir@gmail.com. Web: www.hornijiretin.cz

Mgr. Stanislav Hrabovský, starosta města Frenštát pod Radhoštěm. E-mail: stanislav.hrabovsky@mufrenstat.cz, Web: http://www.mufrenstat.cz Mgr. Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice. E-mail: starosta@trojanovice.cz, Web: www.trojanovice.cz

Prohlášení starostů a místostarostů ze dne 26. ledna 2009 na podporu vládní novely horního zákona

My, níže podepsaní starostové a místostarostové měst a obcí České republiky, podporujeme vládní novelu horního zákona, kterou v současnosti jako sněmovní tisk č. 625 projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Jsme přesvědčeni, že přijetí novely ve vládou navržené podobě významně přispěje ke zlepšení českého horního práva a lepší ochraně ústavně zakotveného práva na samosprávu.

Vládní novela odstraňuje sice jen některé, ale podle našeho přesvědčení velmi vážné nedostatky dosavadní právní úpravy -- nedostatečnou vymahatelnost povinností, které zákon již dnes ukládá, a snadnou zneužitelnost některých práv vyplývajících z dobývacích prostorů. S oběma uvedenými nedostatky má přitom část z nás dlouholeté a trpké zkušenosti.

Ačkoliv již od roku 1994 mají důlní společnosti povinnost poskytnout orgánům státní správy podklady potřebné pro odpis zásob navržený ex officio ve veřejném zájmu, je nyní tato povinnost prakticky nevymahatelná. Důlní společnost tak může nekonečnými obstrukcemi proces odpisu blokovat. Patrně nejkřiklavějším příkladem z praxe je chování společnosti Mostecká uhelná, a.s. (nyní Litvínovská uhelná, a.s), která "pracuje" na přípravě podkladů pro odpis zásob ložiska pod městem Horní Jiřetín již čtrnáctým rokem. Na opakované výzvy orgánů státní správy vždy odpoví, že potřebné podklady shromažďuje. Protože platná právní úprava nestanoví přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti, ani pokutu za její porušení, je popsané obcházení zákona nepostižitelné. Jedná se o precedent, který v občanech nevyhnutelně podrývá důvěru ve vymahatelnost práva.

Novela dále ruší absolutní předkupní a "přednájemní" právo důlních společností na státní pozemky. Toto původně patrně dobře míněné ustanovení lze v současnosti snadno zneužít k paralyzování života obcí nalézajících se v dobývacích prostorech. Tam, kde důlní společnost skoupí strategicky rozmístěné státní pozemky, ztrácí územní plánování smysl. Někteří z nás mají přímou zkušenost s budováním plynovodů či kanalizací kličkujících mezi pozemky blokovanými důlními společnostmi, či se šikanováním našich občanů, kterým je bráněno v přístupu k jejich zahradám či domům. To vše v dobývacích prostorech vyhlášených před dvaceti či třiceti lety, ve kterých se minimálně v nejbližších desetiletích těžit nepochybně nebude. Podle stávající úpravy přitom mají těžební společnosti předkupní právo i na pozemky v dobývacích prostorech určených k hlubinné těžbě. Většinu lesů, polí a nemovitostí na povrchu zde přitom k hornické činnosti nijak nepotřebují.

Chápeme, že těm, kteří zákon dosud obcházejí, nebo jej zneužívají, se vládní novela nelíbí. Předpokládáme, že se ji pokusí v parlamentu zmařit či alespoň drasticky okleštit.

Naléhavě proto žádáme poslance vládních i opozičních stran, aby tomuto tlaku nepodléhali. Apelujeme na ně, aby vládní novelu podpořili a nepřipustili její znehodnocení. Doufáme naopak, že při projednávání zákona ve sněmovně se podaří odstranit i další (vládní novelou neřešené) nedostatky platné právní úpravy. Jde především o protiústavní vyloučení účasti obcí z řízení o stanovení nových chráněných ložiskových území (viz nedávný příklad CHLÚ Kotel na Liberecku).

Navržená vládní novela horního zákona nemůže nijak ohrozit budoucnost českého hornictví, jak se snaží veřejnosti namluvit odpůrci. Nejde o spiknutí vlády, místních samospráv a ekologistů, jak jsme se s překvapením dočetli ve sdělovacích prostředcích. Nikdo z nás, starostů a místostarostů, nezpochybňuje veřejný zájem na těžbě nerostných surovin. Nevoláme ani po zvýšení kompetencí orgánů životního prostředí. I po přijetí vládní novely bude o případných odpisech zásob rozhodovat ministerstvo průmyslu a obchodu, nikoliv orgány životního prostředí. Žádáme pouze, aby měl stát možnost účinně vymáhat již dnes zákonem uložené povinnosti a aby práva k dobývacím prostorům nebyla zneužívána ke spekulacím a nelegitimnímu nátlaku na místní samosprávy. Vládní novela v tomto ohledu představuje důležitý krok správným směrem.

1.

Ing. Pavel Ston, Bludov, starosta 2.

Ing. Bohumila Trčková, Borovice, starostka 3.

Vlastimil Krupka, Braňany, starosta 4.

Mgr. Martin Ander, Brno, náměstek primátora 5.

Josef Zeman, Čečelice, starosta 6.

Jiří Miler, Český Dub, starosta 7.

Pavel Mana, Dolní Bečva, starosta 8.

Josef Vynikal, Dolní Nouzov, starosta 9.

Mgr. Stanislav Hrabovský, Frenštát pod Radhoštěm, starosta 10.

Ing. Jiří Mořkovský, Frýdlant n.O., starosta 11.

Milan Dvořák, Hamr na Jezeře, starosta 12.

Zdeňka Smetanová, Havran, starostka 13.

Bc. Jaroslav Petržela, Hladké Životice, starosta 14.

Miroslav Vyhlídal, Hodslavice, starosta 15.

Eva Horáková, Hora Svaté Kateřiny, starostka 16.

Branko Glavica, Horní Jiřetín, starosta 17.

Vojtěch Pavlica, Hutisko-Solanec, starosta 18.

Jiří Kořínek, Janův Důl, starosta 19.

Josef Serbusek, Javornice, starosta 20.

Ing. Josef Jalůvka, Kopřivinice, starosta 21.

JUDr. Anna Bradávková, Kostice, starostka 22.

Ing.Miroslav Tofel, Kozlovice, starosta 23.

Jolana Fritschová, Krňany, starostka 24.

Václav Honsejk, Křížany, starosta 25.

Bc. Michal Pavlita, Kunčice p.O., starosta 26.

Radim Novák, Malé Březno, starosta 27.

Ing. Lukáš Halata, Metylovice, starosta 28.

Josef Helešic, Mikulčice, starosta 29.

Jana Krutáková, Moravská Nová Ves, starostka 30.

Josef Buzrla, Moravský Žižkov, starosta 31.

Mgr. Ivan Týle, Nový Jičín, starosta 32.

Jiří Hauzír, Osečná, starosta 33.

Josef Hlinka, Osek, starosta 34.

Ing. Hana Hauptová, Ostrava Svinov, starostka 35.

Ing. Petr Náhlík, Plzeň, náměstek primátora 36.

Jana Švehlová, Proseč pod Ještědem, starostka 37.

Ing. František Juřík, Prostřední Bečva, starosta 38.

Jan Nosek, Prušánky, starosta 39.

Ing. Milan Strakoš, Příbor, starosta 40.

ing. Luboš Kubát, Rataje nad Sázavou, starosta 41.

JUDr. Jaroslav Kubín, Rožnov p.Radhoštěm, starosta 42.

Anna Mužná, Skotnice, starostka 43.

Jiří Procházka, Stříbrná Skalice, starosta 44.

Ing. Martin Beneš, Střítež n.B. , starosta 45.

Ing. Richard Ehler, Suchdol nad Odrou, starosta 46.

Tomáš Sluka, Světlá v Podještědí, starosta 47.

Věra Michnová, Štramberk, starostka 48.

Luboš Žabka, Tichá, starosta 49.

Mgr. Novotný Jiří, Trojanovice, starosta 50.

Zdeněk Tesařík, Tvrdonice, starosta 51.

Mgr. Hana Zoubková, Týnec, starostka 52.

Knesl Zdeněk, Uhřice, starosta 53.

Ing. Miroslav Martinek, Valašská Bystřice, starosta 54.

Jiří Částečka, Valašské Meziříčí, starosta 55.

Ing. Břetislav Piterák, Veřovice, starosta 56.

Mgr. Štěpánka Mikulenková, Vidče, starostka 57.

Ing. Radek Porubský, Vigantice, starosta 58.

Květoslava Othová, Vsetín, starostka 59.

Ing. Anna Mikošková, Zašová, starostka 60.

Zdeněk Vajda, Závišice, starosta 61.

Ing. Vaculín Lubomír, Zubří, starosta

Za správnost:

Ing. Vladimír Buřt, Horní Jiřetín, místostarosta

Mgr. Novotný Jiří, Trojanovice, starosta

                 
Obsah vydání       13. 3. 2009
14. 3. 2009 Revoluce začíná - a je uskutečnitelná prostřednictvím technologie
15. 3. 2009 Proč kapři vyloučili štiky z českého parlamentu Milan  Daniel
15. 3. 2009 15. březen 1939: Vznikem Protektorátu bylo zahájeno pronásledování Židů Richard  Seemann
14. 3. 2009 Čína znepokojena osudem svých peněz v USA
14. 3. 2009 Japonsko možná sestřelí severokorejský satelit
14. 3. 2009 Antikomunismus v českých médiích systematicky zkresluje skutečnost
13. 3. 2009 Nejhorší obavy ohledně globálního oteplování "se plní"
13. 3. 2009 Přestože je krize, Británie zakazuje product placement
13. 3. 2009 Právní ignoranti v médiích a "agent" Minařík Štěpán  Kotrba
14. 3. 2009 The Economist: Jak zastavit drogové války
13. 3. 2009 Pro ODS není konfliktem zájmu nic
13. 3. 2009 Scott Ritter: Obamo, vyřiď to s B týmem
13. 3. 2009 Šéf amerického Národního centra pro kybernetickou bezpečnost rezignoval
13. 3. 2009 Debata Hersh-Mondale: Americká ústavní krize
13. 3. 2009 Milena Jesenská. Praha ráno 13. března 1939, neboli O toužebném přání a o ohrožené naději Uwe  Ladwig
14. 3. 2009 Michael  Marčák
14. 3. 2009 Počet nezaměstnaných starších 50 let
13. 3. 2009 (Naša) identita v "stredoeurópskom" priestore Karol  Krpala
13. 3. 2009 Čekání na létající talíře John Michael Greer
12. 3. 2009 Odluka církví od stolu a lože Štěpán  Kotrba
14. 3. 2009 Rozchod, nebo spolupráce nezávislých subjektů? Ivan Odilo Štampach
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba
13. 3. 2009 Pracovné miesta, nie nákupy Ha-Joon  Chang
13. 3. 2009 British Airways budou i nadále používat nebezpečná letadla
13. 3. 2009 Musíme bloudit po poušti Lenka  Vytlačilová
13. 3. 2009 Nejhorší přání jsou asi ta splněná...
12. 3. 2009 Poslanci, nepomáhejte těžařům dál obcházet zákon!
12. 3. 2009 Irácký novinář, který hodil po Bushovi botou, byl odsouzen na tři roky
13. 3. 2009 Hlas lidu, hlas boží...
12. 3. 2009 Sir Nicholas Stern: Popírači změn klimatu tvrdí, že Země je placatá
15. 3. 2009 Francie trvá na odporu k nezávislosti Tibetu
15. 3. 2009 Na ostrově Martiniku skončila generální stávka
13. 3. 2009 Hledat skulinky a stavět vory Ivo  Šebestík
12. 3. 2009 Stratfor: Obamova diplomatická ofenzíva a realita geopolitiky
12. 3. 2009 Člověk v tísni, jednooká "obecně prospěšná" společnost Daniel  Veselý
12. 3. 2009 Že by už?
12. 3. 2009 Revize revize revize - bude to ještě horší
12. 3. 2009 Jak KSČ útočí proti KSČM zevnitř Štěpán  Kotrba
12. 3. 2009 Kocáb: Dámy a pánové, postmoderní doba si žádá nová řešení Michael  Kocáb
12. 3. 2009 Zygmunt Bauman: Muži jsou trubci
12. 3. 2009 Zpráva o stavu lidských práv v USA Miroslav  Suja
12. 3. 2009 Stalin prohrál druhou světovou válku
12. 3. 2009 Sarko vrací Francii do NATO: krok vpřed, nebo vzad? Josef  Brož
12. 3. 2009 Rezistence a kolaborace, čeho bylo víc? Petr  Litoš
12. 3. 2009 Čunkiáda nikdy neumírá Pavel  Kopecký
12. 3. 2009 Černý muž, aneb píseň na uvítanou Obamovi Štěpán  Kotrba
11. 3. 2009 "Bombardování režimu": O "válce dvou penisů" Jan  Čulík
11. 3. 2009 Lidi, kteří bojují v minulých válkách Jan  Čulík
11. 3. 2009 Jak se bombarduje režim? Ivo  Šebestík
6. 3. 2009 The Crisis of Czech Literature Štefan  Švec
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009