16. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 1. 2009

Co s peřím na křídlech andělů?

Dedikováno památce muže vnitřního exilu F.X. Panešovi a Janu Kaplickému, muži exilu vnějšího.

Maloměstský ráj je ten náš kraj

V našich městečkách od Českého lesa až pod Brdy míváme na náměstích kašny. Ty na rozdíl od soch nikomu většinou nevadily. Když mocipánům překážely a byly starobyle kamenicky tesané, vrchnosti je zastrčili do parku. V  Rotaunu kašnu z českého zašedlého pískovce jednou rozebrali, pak byla na skládce, pak se někdo na národním výboru vzpamatoval a na tři desetiletí ji postavili před faru. V Kozinově jim zas nedávno bylo líto, že by kašnu neměli. Nechali si po sametu vyrobit před radnici novou, žluťoučkou. Je na ní ale vidět strojní práce a bude trvat generace, než dostane tu správnou patinu. Když jsem ještě četl malá písmenka bez brýlí, našel jsem ve starých slovnících, že kašna je funkční stavba, někdy s dekorativními prvky, ideově neutrální. To píši z hlavy podle Ottova slovníku naučného, pořád v řadě věd nepřekonatelného. Měl bych napsat, že jsou i městečka a obce, kde mají nejen kašny, ale i sochy svatých i památníky za mrtvé ze světových válek.

Největší kabrňáci jsme v naší metropoli Radbuzově

Kvůli nápadu s kašnami kolem Sv. Bartoloměje se prý původně lékař Cimrhaus stal i krajským hejtmanem. Hned tři nové kašny prý jednou budou na obrovském holém náměstí možná za dvacet milionů. Jeho nástupce, mladý inženýr Rorejs, si k tomu pak vymyslel kompletní novou dlažbu místo asfaltu. Už je hotová. Kamiony vozily opracované porfyrové cihly až z lomu někde v Itálii. Mohlo se dláždit žulovými plotnami. Po těch jsem se něco nachodil přes Petrohrad do Částkovky, než se pak někomu hodily. I teď se poctivá žulová kostka ze silnice v Německu kupuje za 5 Eur. Rád bych věděl, kam se odvezly ty z Americké...

Na fíglu s dlažbou a s třemi kašnami vyrostly Rorejsovi křídla. Byl to nápad radní Trnkový. Ta prosadila do zadání veřejné soutěže větičku, že nejlíp bude snést městský znak právě do kašen. Usneseno! Kašny budou ideové a k naší větší slávě Radbuzova v Unii. Ale už tu máme tu dalšího primátora, který chtěl být i hejtmanem! Urostlý chlapík, slušnost je jeho krédo. Stavař a věci z nich nejvíc rozumí. Při audienci mi řekl, že s andělem a kašnami nemůže nic udělat, to rozhoduje zastupitelstvo. Tu větu od něj slýcháme často. A Rorejs? Stal se šéfem v Praze pro fondy z Bruselu.

Modelingové přetahování o imidž Anděla- Štítonoše z velkého znaku Radbuzova

Proč mi leží na srdci kašna s Andělem právě v Radbuzově? Kousek od Velkého náměstí měla první žena mého tatínka patrový dům na Rudné. Ten jsme prodali a odstěhovali se do maloměsta, ale to jsem se teprv drápal na svět. Otče, jak jste mohl takový patrák prodat a postavit si na klíč kurník pod Brdy, protestovali i starší bráškové. Hrdina od Zborova a Bachmače se s ale mladými pitomci nebavil.

Už básník Jan Neruda věděl, že radní v Radbuzově mají malý cit pro sochařskou výzdobu naší západní metropole. Mě zas rozzlobilo, že hlavní kašna Anděl bude jen litinová pozlacená roura, svařená do nečitelné šifry- runy Y. A není to jen můj problém.

Není spíš Y ten serafín Hašmal ze 2. knihy Mojžíšovy? To ale není Štítonoš a Anděl Stržný z našeho Velkého znaku města. Ten má papežský souhlas-breve, který tu respektovaly všechny režimy a je popsán i ve Statutu města z roku 1972.

Pan architekt Ondřej , který Y vymyslel, mi říká, že je to Anděl- Myšlenka! Virtuálně jsme o tom chatovali, když jsem jej fotrovsky napomenul, že jeho kašna “K” je vlastně jen klukovina - a navrch klukovina POST-MODERNÍ...

Zde jsou úryvky z našich mailů: :... můj návrh Vám není dosti "křesťanský", je "zlý", "pythagorejský" apod. Vaše pseudopoetické mumlání o hodných a zlých andělech, nelze brát jako argument. Do kostela chodím, mám vysokoškolské zkoušky z křesťanské teologie, religionistiky a filosofie. Mé svědomí a směřování k dobru nechť posuzuje náš Pán, Vy se mu, pane, nepleťte do řemesla. Už od doby Imanuela Kanta víme, že transcendentální kategorie nelze ani dokázat, ani popřít. Pak ale dodal: Jsou lidé, kteří se domnívají, to vím pozitivně, že byla soutěž "zaplacená"...ale já mám problém uživit své dva malé syny, které mi porodila milá žena z nebohaté ... rodiny, zaplatit daně a faktury v mém ateliéru... Že bych si mohl dovolit zaplatit X členů poroty, kteří v drtivé většině díky svým schopnostem vydělávají podstatně více než já, to může napadnout jen fantastu. S psychickou chorobou by hraničila domněnka, že existují jakési vyšší, anonymní (židozednářské?) fondy, ze kterých se podobné soutěže uplácejí - promiňte, až budu v přízni takovéhoto fondu, nebudu se "párat" s nočními emailovými diskusemi s Vámi...

Těžký je v Česku chlebíček architektů

Post-kubistický nápad nadchl ale soutěžní komisi. Mistr Ondřej veřejnou soutěž vyhrál se samými jedničkami ze čtyřiceti dvou soutěžících týmů. Z nich do užšího výběru postoupilo dvacet osm. Získal první cenu 100 000 Kč, druhou komise šalamounsky rozdělila mezi dva další vítěze.

Na rozdíl od středověku, kdy se v Radbuzově stavěl osmi metrový Mariánský morový sloup s pozlacenou Pannou Marií, naše doba geniální sochaře ani architekty moc nesnáší, jak názorně vidíme ve Stověžově. Vtipálkové posílali komisi v Radbuzově i karikatury projektů, takže se soutěž stala bojištěm technických mozků a zoufalců, kteří si najali inženýrské firmy, aby jim za honorář zpracovali náročnou technologickou dokumentaci - včetně strojovny s vodním hospodářstvím pod zemí. Tak to udělal i Mistr Ondřej a zadlužil se. V tabulce hodnocení, přímo z protokolu, vidím, že jediný má samé jedničky a jen jednu dvojku. Na mou zkušenost starého kantora je to poněkud podezřelé! Chytře navrhl projekt podle zakázky úředníků se všemi atributy městského znaku. Nebál se jít proti staré poučce o neutrálních kašnách.

Přesvědčoval mě: Nezkoumal jsem geomancii centra na mapách, protože v dnešní době je překryta znečitelňujícím nánosem, ale troufám si říci, že jsem sám velice citlivým proutkem, který siločáry země vnímá při pouhém průchodu daným prostorem. Je to i jeden z důvodů, proč si dovoluji se věnovat architektuře a proč jsem vybral pro anděla místo, na kterém se oba shodujeme.

Mně a mému příteli, loni zesnulému staviteli Františkovi X. Panešovi, na jehož památku tu píši tyto řádky, se totiž podařilo vybádat, že místem pro Ondřejova Anděla je průsečík nejméně dvou tras: Jedné vedená Starou synagogou a druhou bývalým židovským hřbitovem za Lochnínem. Už jsem se smiřoval s tím, že post- kubistické Y, bude proti kavárně Sylvii, která už desetiletí zpupnými kubistickými pruhy hyzdí historické náměstí od časů první republiky, protože tenkrát skoupí radní dovolili zbourat ten nejcennější dům města - pověstný templářský palác- opředený mnoha pověstmi.

Jaké peří vyroste na křídlech andělských?

Z některých zápisů protokolu soutěže byla patrná liknavost v docházce porotců. Primátor Rorejs hlasoval, i když většinu času nezasedal nebo jej alternovala jeho druhá pravá ruka Trnková. Nahrávky z jednání poroty prý neexistují. Nezávislý kunsthistorik z Prahy přijížděl na jednání většinou pozdě...

Mistr Ondřej se mi snaží z hluboké noci obhájit pohanskou inspiraci: Znak, který jsem si pro místo vypůjčil, prastarý TAU kříž - odvěký kříž slunečních božstev (Attis, Tammuz, Mithra), kříž smrti a opětovného vzkříšení, nejstarší písmeno a kříž rybářů a pastýřů. Jeho využití křesťanské v substituci kříže latinského je běžné. Tolik kritizovaný můj vztah k heraldice města je volný, spíše se andělem "nechávám oslovit", naslouchám jeho zprávě, přemýšlím o tom, jak město ochraňuje, spíš, než abych se snažil ho detailně popisovat, zobrazovat... , snad nejlépe lze připodobnit moje kašny k menhirům - ve srovnání s člověkem půjde o obrovské, silné, vertikální sloupy - a zde je legitimní relace k sloupu morovému a k vymezení čtyř rohů náměstí. Jde o formu, která je srozumitelnější daleko širšímu počtu diváků v čase a prostoru, než omezený, dobový, individuální výklad, jak anděl vypadá.

Konečně mi tupci došlo, že konšelé chtějí něco turisticky atraktivního. Jen proto si tu ale postavíme post-moderní kašnu Anděla?

Kamarád Luděk, právník a podnikatel, se mi směje: To byl geniální nápad! Nikdo nespočte, kolik zlatých cihliček se v tomto podniku ušetří. Je to stejné, jako dodatečně zkoumat, co se dělo tom v lomu v Itálii. Jsem naivka a není mi už pomoci. Namítl jsem, že zlato bude zvrásněno. To začal tančit nadšením po kanceláři, jací jsou tam u nás koumáci.

Architekt Ondřej, to tak ale určitě nemyslí. Vzal mě na milost a vysvětluje mi: ...souhlasím, že Velký znak Radbuzova je "zanesený" dekoracemi... Všechny tři kašny vnímám jako jedno dílo... Za tragédii bych považoval, že zastupitelé řeknou, že se udělá jedna kašna a pak se uvidí ... Obrovsky silným účinkem bude pokožka kašen, vrstva zlacení... v různých odstínech zlata, je možné provést jakoukoliv grafiku, která ponese doplňující symboly znaku. Jako kresba na kůži černého levharta - v jemném, málo znatelném odstínu, ale o to magičtěji. Mě jde o krásu myšlenky, ne o krásu křídel, tváří, plášťů, klíčů, helem, kolen, loktů, čenichů, hrbů, kopyt ....

Ještě z noci jsem mu odepsal: Nelišíme se už v názoru, kde by Anděl měl být instalován. Tam je "průsečík" trajektorií, místo nejsilnějšího záření... Rozhodnutí snést heraldiku do náměstí, vám zaručilo úspěch v soutěži. .... Sporné se jeví pojetí Anděla, vycházející z magického TAU (AKCH): Z egyptského kříže, nilského klíče, faraonova klíče a symbolu Poseidonie, jak může být Vaše ypsilon čteno. Vaše “Y” je blíž 16. písmenu “ain” z hebrejské abecedy nebo pythagorejskému Y a z 6. karty z TAROTU. Anděl ... nemůže jít proti tradici našeho konzervativního města. Vedle hexagramu a jing-jangu, kdyby bylo po Vašem, jde o nejsilnější typy zářičů, se kterými nemá kříž našeho Ukřižovaného Spasitele nic společného. To by mělo pro město důsledky, které neumíme odhadnout. Potřebná by byla pokornější andělská reinterpretace Anděla. Post-kubistický koncept kašny, jak jste jej navrhl, navrhuji částečně upravit.

Za pár dní mu zase mailuji: Korekce není bez rizik a chce to odvahu. Do týdne pošlu naskenované skici aktérů heraldického příběhu v hlavní kašně, jak jsme se k nim propracovali s Mistrem F. X. Panešem.

TAU je magicky vázáno na hostitele a podle kladného nebo záporného vyzařování se chová jako akumulátor a může reagovat i negativně, alergicky na citlivé lidi. Proto jsme opatrní, protože symbolikou TAU souvisí se stavem předpotopního lidstva a vnímáním světa ještě před rozlomením Prapevniny - Pangey. Vždyť u znaku před-atlantské Poseidonie bylo i malé ouško pro osobní nošení na těle...

Příliš silná káva pro moje Radbuzáky ve třetím tisíciletí!

Mistr Ondřej dá sotva přednost andělu křesťanů, třeba v jiné významové rovině, než je zdejší Morový sloup Panny Marie. Po naší úpravě by Anděl odkazoval i k Bohu Vesmíru. Nasadili jsme na  Y “hlavu”! Ne jako symbolické "kolo”, ale jako stylizovanou katolickou monstranci, dnes katolickou církví upozaděnou. Nejvyšší patro v naší skice anděla je stylizované jako vesmírná mlhovina. V jedné variantě je tam tolik hvězd, jako na modré vlajce Evropské unie.

Viděl jste přece v novinách astronomy devět let exponovanou unikátní barevnou fotku Galaxie M 101? Je od vzdálená 25 milionů světelných let od naší planety Země. Fotka byla složená z mnoha desítek záběrů Hubbelova teleskopu.

Budoucí "socha" Anděla by to měla zohlednit a zachovat souvislosti s naší post-potopní mojžíšskou a abrahámovskou civilizací, ale i s prométheovským lidstvem v pojetí řecké mytologické tradice.

Proto je pro mne únosnější filosoficky akceptovat i existenciálně Pythagorejské ypsilon jako obraz dilemat "životní cesty", osudových křižovatek, rozcestí, každého obyčejného lidského osudu a dějin. Karnevalovost výzdoby v našem městském znaku nás zase vyzývá, aby dílo ale mělo "naivní" přízemí. Tam patří chrtice a velbloud - pro radosti drobotiny s maminkami a tatínky, například doplněné o srdce a klíče od městských bran ze znaku, třeba jako hrazdičky nebo lavičky k sezení. Pak bude "patro katolické ortodoxie"- víry pravé. To by nás nemělo nechat na pochybách, že jde o Strážného anděla Štítonoše ve smyslu fundamentální teologie. Až nejvýše nahoře nad zemí, asi jako je Panna Maria na sloupu, máme "patro transcendentní" - přesahující všechen náš lidský rozumu. To vybídne návštěvníky k meditaci, bez ohledu z jaké civilizace přijeli. Bude i poukazem na kosmickou boží inteligenci a řád!

Klíčový byl pro mě, víc než pro Mistra Paneše je vztah k tradicím a poselstvím Morovému mariánského sloupu, což byla taky hlavní podmínka té už pozahnuté podivné veřejné soutěže.

Když ne se štítem, tak aspoň se ctí na štítě.

Jako kluci jsme se o andělech hádali, jestli jsou andělíčkové- strážníčkové a kdo z nás má mocnějšího. Věřím, že díky jeho ochranným perutím, jsem už několikrát vyvázl ze smrti. Utrmácení konšelé v Radbuzově mezitím ale odhlasovali kašny Mistra Ondřeje o dva hlasy a od té doby je ticho po pěšině. O Andělu - kašně Y zdejší místní církve dodnes ani nešpitly. Kompromisní Anděl prý bude poloviční než je mariánský sloup. Takéřešení!? Zlacení bude ale zvrásněno proti pravidlům ikonografických kánonů. Nejhorší v našem Radbuzově jsou jako vždy zastupiči zbabělí. Ti nehlasovali! Pod Šumavou a Českým lesem až do Podbrdí jsou mi proto pořád milejší kašny neutrální, jako je ta poctivě starožitná u nás - v Rotaunu.

                 
Obsah vydání       16. 1. 2009
18. 1. 2009 Ukrajinsko ruská dohoda dosiahnutá -- je kríza skutočne za nami? Juraj  Slabeycius
18. 1. 2009 Tymošenková obviňuje Firtaše, Bojka a Juščenka ze selhání plynových rozhovorů
18. 1. 2009 Ve Východní Evropě hrozí nepokoje
17. 1. 2009 Konec Bushovy éry v USA Robert  Bartoš
18. 1. 2009 Organizace Hamas "vyhlásila příměří v Gaze"; Izrael začal stahovat své jednotky
18. 1. 2009 Navzdory vyhlášenému zastavení palby boje pokračují
17. 1. 2009 Izrael oznámil přerušení palby v Gaze
17. 1. 2009 Izrael vyhlásil příměří v Gaze
17. 1. 2009 Zpackaná válka v Gaze William S. Lind
17. 1. 2009 Absurdistán se představil Entropou Zdeněk  Jemelík
17. 1. 2009 Washington Post: Je-li Bulharsko záchod, je na něm teď pěkně zima
17. 1. 2009 Jedná se o poměrně primitivní pravicovou až ultrapravicovou politickou propagandu
17. 1. 2009 Tak je vyloupněte Petr  Litoš
17. 1. 2009 Bulharsko František  Řezáč
16. 1. 2009 Palachova plamenná obžaloba Josef  Švéda
17. 1. 2009 Boj proti komunismu - lehčího soupeře si režim nemohl vybrat! Miloslav  Štěrba
17. 1. 2009 Jan Palach ve světle mučednictví?
17. 1. 2009 Chudák Palach!
17. 1. 2009 Chtěl se Jan Palach stát mučedníkem? Lukáš  Borovička
17. 1. 2009 Je Palach vzorem? Čeho? Štěpán  Kotrba
17. 1. 2009 Poserkové ve 21. století Jiří  Drašnar
17. 1. 2009 Anketa k 40. výročí smrti Jana Palacha a 20. výročí revoluce Tomáš  Franke
16. 1. 2009 Bushova vláda: "Mučili jsme Katáního"
16. 1. 2009 Strategie proti terorismu musí být všestranná. Včetně hospodářských investic
16. 1. 2009 Británie se oficiálně distancuje od politiky odcházejícího George Bushe
15. 1. 2009 "Válka proti terorismu" byla chyba
16. 1. 2009 Mannichl a chuligani... Tomáš  Krček
16. 1. 2009 Budoucnost, která nebyla John Michael Greer
16. 1. 2009 Letadlo havarovalo v New Yorku a spadlo do řeky
16. 1. 2009 Nejednota - státní tradice a státní idea na Ukrajině
17. 1. 2009 Entropa jako cesta vztyčeného prostředníčku
16. 1. 2009 Co s peřím na křídlech andělů? Ivo V. Fencl
15. 1. 2009 Co by se stalo, kdyby byly v Izraeli opravdu svobodné volby Štěpán  Kotrba
15. 1. 2009 Když slyšíte, jak ti lidi řvou bolestí v nemocnicích...
17. 1. 2009 Britští intelektuálové protestují proti masakrům v Gaze
17. 1. 2009 Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan chce vylúčiť Izrael z OSN
16. 1. 2009 Stínový ministr zahraničí Lubomír Zaorálek dnes přijal izraelského velvyslance v ČR Yaakova Levyho
16. 1. 2009 Immanuel Wallerstein: Kronika předpověděné sebevraždy - případ Izraele Immanuel  Wallerstein
15. 1. 2009 Gaza: zranění v nebezpečí -- nemocnice Al-Quds zasažena
15. 1. 2009 Izrael zasáhl ústřední kancelář OSN pro uprchlíky v Gaze
16. 1. 2009 Za utrpením Palestinců i Židů stojí izraelská okupace Daniel  Veselý
16. 1. 2009 Prodaná svoboda, aneb Příkladná a nezmiňovaná zkorumpovanost novinářů Uwe  Ladwig
16. 1. 2009 No a co...?!? Ladislav  Žák
16. 1. 2009 Proč se státy malicherně urážejí?
16. 1. 2009 Putin o plynu v německé televizi
16. 1. 2009 Hospodárska kríza zasiahla už aj ruské vysoké školy
16. 1. 2009 Bielorusko a Ukrajina sa nelíšia iba o faktor priepustnosti plynu
16. 1. 2009 Petici proti vraždění v Gaze
15. 1. 2009 Smrt v Gaze
15. 1. 2009 Stratfor: Ruská plynová past
15. 1. 2009 Čtyřicet let starý stín, také Palachův... Miloš  Dokulil
15. 1. 2009 Na odporu postavená estetika není umění Štěpán  Kotrba
15. 1. 2009 Gaza: Jak to vidí Alan M. Dershowitz
15. 1. 2009 Společnost zakletá v politicko mediálním kódu Bohumil  Kartous
15. 1. 2009 David Černý zůstal svým uměním za branami Evropy Josef  Brož
15. 1. 2009 Země tam, země tady Oldřich  Adamec
15. 1. 2009 Euroskeptici na konci s argumenty Milan  Hamerský
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008