12. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 12. 2008

Mladé dívky jako otrokyně

Britská organizace Women's Aid se většinou zabývá násilím vůči dospělým ženám; v poslední době se však zaměřuje na teenagery, konstatoval ve čtvrtek pravidelný pořad britského rozhlasu Women's Hour. Spolu s časopisem Bliss tato organizace zjistila, že čtvrtina mladých dívek v Británii byla donucena k sexu násilím. Každý šestá dívka uvádí, že ji dal facku nebo jinak způsobil bolest chlapec jejího věku. Tato dívka poslala email na zvláštní internetové stránky, jejichž cílem je pomoci. Je jí šestnáct let:

"Znala jsem svého chlapce rok a byl to můj nejlepší přítel. Pak jsme spolu začali chodit. Po čtvrt roce se všechno změnilo. Začal se chovat nesmírně vlastnicky a ve všem mě omezoval. Nesměla jsem se stýkat s kamarádkami a kamarády, jen v jeho přítomnosti. Nelíbilo se mu ani, když jsem navštívila rodiče. Kontroloval můj mobil, pokud jsem dostala esemesku, on si ji musel přečíst první. Když mi zazvonil telefon, on to vzal. Prohledával mé zprávy a snažil se mi zabránit, abych mluvila s kýmkoliv jiným.

A pak začala vysoká škola. On tam také studoval, o rok výše. Po dvou měsících jsem už tu školu nesnášela, protože mi nařizoval, abych za ním chodila při každé přestávce. Pak jednoho dne ve škole mi sebral telefon a řekl mi, že na něho mám počkat po jeho přednáškách. Telefon mi nevrátil, abych nikomu nemohla zavolat, aby mě vyzvedl.

Došli jsme na nádraží nedaleko místa, kde jsem bydlela, odkud jsem potřebovala jet autobusem. On mě ale do autobusu nepustil. Držel mě na železných vratech a já jsem brečela. Odtáhl mě po ulici a vážně mi pohmoždil zápěstí.

Po tom jsem se s ním rozešla, jenže ono není tak jednoduché, když říkáte, "S takovým člověkem to prostě skoncuj." Může to být velmi nebezpečné. Když jsem mu řekla, že se s ním rozcházím, přede mnou si podřezal žíly, pak mě držel u zdi a řval mi do obličeje nadávky. Pak se postavil doprostřed silnice a čekal, až do něho narazí auto. Strčil mě taky doprostřed silnice, ale mně se podařilo utéct.

Bombardoval mě esemeskami a telefonováním. Za tři hodiny jsem měla 203 zmeškaných hovorů, protože jsem telefon nevzala. Ale vždycky jsem se k němu vrátila, protože mi pokaždé slíbil, že už to neudělá, a přesvědčoval mě, že nemá nikoho jiného než mě.

Moderátorka: Tak proč si tolik chlapců v pubertálním věku myslí, že je to v pořádku páchat dívkám fyzické násilí? Na You Tube se začínají objevovat klipy, v nichž jsou dívky před kamerou ponižovány, proti čemuž se někteří aktivisté snaží zasáhnout. Co se dá dělat proti tomu, aby se tomu všemu zamezilo? Joanna Sharpen je z organizace Greater London Domestic Violence Project, která se zabývá většinou mladými muži, a Nicola Harwin je předsedkyní organizace Women's Aid. Nicolo, jak interpretujete to, co jste právě slyšela? Co se to děje v mysli toho --náctiletého chlapce, o němž mluví ta dívka?

Nicola Harwin: Myslím, že stále žijeme v kultuře -- a to nakonec dokázala i předchozí vaše reportáž o pornografických časopisech - v níž hraje velkou roli složitá směsice faktorů. Někteří pubertální chlapci si dodnes myslí, že mohou dívky ovládat. Velmi patriarchálním způsobem. Nejsou to jen kulturní postoje, jde o to, do jaké míry jsou dívky a ženy považovány ve společnosti za sexuální majetek. Jde také o myšlenky a o vzory, s jakými se tito chlapci setkávají doma. To všechno jsou složité faktory. Je smutným faktem, že spousta mladých kluků si pořád myslí, že své dívky mohou ovládat.

Joanna Sharpen: Víme, že ne všichni mladí chlapci jsou agresivní a násilní, ale někteří z nich přijali za své velmi destruktivní sexistické signály o roli jednotlivých pohlaví a o partnerských vztazích a ohledně toho, co to znamená být muž. Z výzkumu už řadu let vyplývá, že mladí lidé dnes často nevědí, co to znamená, jaký je vlastně zdravý partnerský vztah. Třetina mladých lidí neví, jak má vypadat zdravý partnerský vztah, jak partnerský vztah utvořit. Existuje množství stereotypů a množství nátlaku od vrstevníků, aby se každý přizpůsobil tomu, co se považuje za "normální" vztah, ale ve skutečnosti jde o vztah velmi násilný. A i když mladí lidé nejsou sami násilní, všeobecně se považuje za normální, že si partneři navzájem páchají násilí. A násilí vůči ženám se často ospravedlňuje chováním oběti. Chlapci často tvrdí, že je v pořádku své dívce dát pár facek, například když jim byla nevěrná. Takže se oběti stále velmi často ještě obviňují. Toho jsme svědky při domácím násilí už dlouhou dobu. A hovoří se o různých věcech ve společnosti, jako jsou videohry, texty rockových písní a tak dále. Tyto věci nevyzývají k násilí, ale posilují existující negativní stereotypy a sexualizaci dívek.

Moderátorka: Nicolo, proč jste se rozhodli uspořádat tento výzkum právě nyní?

Nicola Harwin: Bylo to součástí kampaně, kterou jsme zahájili letos a kterou jsme nazvali Expect, Respect (Očekávajte, respektujte). Protože jsme si uvědomili, že problémy domácího násilí, které řešíme u dospělých, začínají ve velmi mladém věku s různým očekávání ohledně role jednotlivých pohlaví, jak to už řekla Joanna, v důsledku tlaků ve společnosti, a tak dále. A chtěli jsme udělat něco, co by snížilo množství domácího násilí. Také chceme pomoci mladým ženám, které jsou ohroženy násilím a podporovat úplně jiný postoj ke zdravým partnerským vztahům. Takže součástí projektu je kampaň zaměřená na mladé lidi. Vytvořili jsme zdroje na webu, vydáváme letáky, ale také chceme zjišťovat informace o postojích mladých chlapců a dívek. Na náš průzkum reagovaly hlavně dívky. Získali jsme informace o tom, co se děje dnes, v současnosti, a získané informace odráží naše znepokojení.

Moderátorka: Byli jste svými zjištěními překvapeni? Reakce se zdají být velmi podobné jako násilí mezi dospělými -- přesto, že domácí násilí je už tolik let trestným činem a hovoříme o těchto věcech veřejně už tak dlouho. Člověk by myslel, že by to lidem pomalu už mohlo začít docházet.

Nicola Harwin: Myslím, že tato situace existuje, protože se v podstatě vůbec nic nedělá pro mladé lidi. Genderové postoje a stereotypy vznikají ve velmi útlém věku. Součástí kampaně Expect, Respect, je také krabice nástrojů, kterou jsme připravili pro školy a učitele. Protože jsme od velmi útlého věku svědkem postojů ohledně toho, co mají správně dělat kluci, co mají správně dělat holky. A skoro nikdo neví, jak řekla Joanna, co je podstatou zdravého partnerského vztahu. Že máte právo na to cítit se v bezpečí. Že máte právo na to říct ne. Že máte právo na to vyjádřit svůj názor, změnit svůj názor na věc, že máte právo mít vůči sobě dobrý pocit, všechno to, co všechny ty mladé dívky, které nás kontaktovaly, prostě neměly. Měli jsme pocit, že musíme nějak vytvořit prostředí, v němž děti a mladí lidé mohou o těchto věcech hovořit.

Moderátorka: Joanno, co vám říkají --náctiletí chlapci, když hovoříte s někým, kdo se třeba choval násilně? Co takový kluk řekne?

Joanna Sharpen: Je to velmi složité. Myslím si, že mnoho mladých mužů si prostě neuvědomuje, že se chovají násilně a agresivně. A protože často nemají ve svém prostředí žádný zdravý vztah, podle kterého by mohli poměřovat, co dělají, a pokud vyrostli v násilné rodině, nevědí, jak vypadá normální zdravý vztah. Takže mnoho mladých lidí si ani neuvědomuje, že by mohl existovat nějaký problém. A když pracujete s těmito mladými chlapci, musíte pracovat s jejich postoji a s jejich přesvědčením, proč se takhle chovají, jaká je jejich motivace pro toto chování.

Moderátorka: Ale co na to říkají?

Joanna Sharpen: Je to těžké. Myslím, že si to většinou vůbec neuvědomují. Částečně jde o ovládání druhé osoby. Domácí násilí, ať jde o jakoukoliv věkovou skupinu, to je vždycky o moci a o snaze druhého ovládat. Jde o to, že se snaží získat to, co chtějí. Je to o tom, že chtějí někoho vlastnit. Je to o tom, že chtějí mít s někým vztah, o němž si myslí, že je láskyplný a plný respektu, ale ve skutečnosti to tak vůbec není.

Moderátorka: A do jaké míry ovlivňují například klipy na YouTube, v nichž jsou ponižovány ženy, myšlení mladých chlapců o ženách?

Joanna Sharpen: Internet je teď tak obrovský jev, je velmi lehké tam zveřejnit anonymně tyto videoklipy. Na YouTube byly zveřejněny i záběry, jak nějací mladí chlapci jednu ženu znásilnili. Trvalo to asi pět měsíců, než to bylo odstraněno. Takže tyto věci se dostávají k obrovskému množství lidí. Tradiční šikanování se nyní proměnilo v elektronické šikanování. Tomu nelze uniknout. Technologie se zneužívá k tomu, že se partnerka neustále kontroluje. V té ukázce, kterou jste použili, ohledně těch esemesek, to je přesný příklad toho, jak někoho stoprocentně kontrolovat. Z jednoho amerického průzkumu vyplynulo, že třicet procent 13 až 18-letých posílá esemesky během noci až třicetkrát za hodinu. Takže bohužel, i když je technologie brilantní, lze ji zneužívat mnoha způsoby, jak dál terorizovat mladé lidi.

Moderátorka: Nicolo, co by měly dělat školy?

Nicola Harwin: Je velmi vítané, že ministerstvo pro komunity a rodinu ve škole se právě rozhodlo, že jejich výuka by měla být ve škole povinná. V předmětu, kde se ve škole hovoří o sexu a o vztazích, se musí školy začít zabývat otázkou domácího násilí. Je opravdu nutné začít hovořit o tom, co je to zdravý partnerský vztah a dát dětem a mladým lidem prostor, aby na to reagovali. Joanna má pravdu. Internet je v současnosti nesmírně mocnou silou. Druhou věcí je to, že dívky se samy často dávají na internet sexualizovanými způsoby. Takže všechny tyhle otázky potřebují místo, kde by se o nich mohlo hovořit, kde by se mohly kriticky hodnotit a kde děti a mladí lidé začnou mít pocit, že mohou žít ve zdravých partnerských vztazích.

                 
Obsah vydání       12. 12. 2008
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Česká televize zase manipuluje František  Řezáč
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 Elton John žaloval deník Guardian a prohrál
12. 12. 2008 Mladé dívky jako otrokyně
12. 12. 2008 V BBC by to bylo možné Jan  Čulík
12. 12. 2008 S Klausem na Hradě ČR kritický přístup k Lisabonské smlouvě neobhájí Karel  Dolejší
12. 12. 2008 Cohn-Benditovy formulace byly zřejmě mírnější
13. 12. 2008 Lahůdka
12. 12. 2008 Policie provedla razii v petěrburgské kanceláři organizace Memorial
12. 12. 2008 Rusko má zřejmě v úmyslu nakoupit bojovou techniku v Izraeli
12. 12. 2008 Bombajské útoky jako děti Západu
12. 12. 2008 Byly útoky v Bombaji spojeny se západními zpravodajskými službami? Daniel  Veselý
12. 12. 2008 Překvapivě bouřlivé reakce na výroky europoslanců před Václavem Klausem
12. 12. 2008 Evropská unie a demokracie Jan  Makovička
12. 12. 2008 Kozel zahradníkem
12. 12. 2008 Další "léčba Klausem" Jaroslav  Kuba
12. 12. 2008 Klaus se jen zeptal, zda víme, co podepisujeme Petr  Schnur
12. 12. 2008 Proč je pro mne Lisabonská smlouva nepřijatelná Jiří  Kramář
12. 12. 2008 Chceme, aby si Evropská unie dohodou premiérů mohla přisvojovat další pravomoci ? Eva  Dundáčková
11. 12. 2008 Klaus i Cohn Bendit měli neslušnou motivaci Štefan  Švec
11. 12. 2008 Vieweghova dvacátá kniha: Banální stereotyp Jan  Čulík
12. 12. 2008 Poslanci dostali anlýzu o protiústavnosti smlouvy SOFA
12. 12. 2008 O lidských právech, státní příslušnosti a fotbalu, neboli V sousedských vztacích by se práva měla potvrzovat Uwe  Ladwig
12. 12. 2008 Jovanovič: Problém Kosova zůstane otevřený
10. 12. 2008 Václav Klaus, anglická královna a politikové v demokratické společnosti
11. 12. 2008 Jan Čulík neumí respektovat názory druhých Štěpán  Kotrba
11. 12. 2008 Nehorázně xenofobní argumentace Jan  Čulík
11. 12. 2008 Zájem lidu? Jiří  Drašnar
11. 12. 2008 O urážce Klausova majestátu Karel  Dolejší
11. 12. 2008 Situaci Čechů rozumějí jen ti, kdo tu žijí, a cizáci ať nás nechají na pokoji Jan  Čulík
11. 12. 2008 Bránit prezidenta neznamená bránit Klause Robert  Kvacskai
11. 12. 2008 On Russia and Chechnia John  Dunn
11. 12. 2008 Rusko a Čečensko John  Dunn
10. 12. 2008 Opatření v období světové finanční krize Jiří  Havel
10. 12. 2008 Na okraj filmu Hlídač č.47 Tomáš  Koloc
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
12. 12. 2008 Mladé dívky jako otrokyně   
27. 11. 2008 Pohlaví je pro práci stále znevýhodňující faktor, myslí si skoro polovina Čechů a Češek Jitka  Kolářová
27. 10. 2008 Postkomunistický marasmus Darina  Martykánová
20. 10. 2008 České ženy jsou schopné a soběstačné, čeští muži jsou líní, nespolehliví a neschopní   
3. 10. 2008 Ani jedna ruka vládní strategii prevence násilí netleská Anna  Čurdová
9. 9. 2008 EP: v zájmu dosažení rovnoprávného postavení mužů a žen je nutné zpochybnit tradiční ženské a mužské role   
19. 8. 2008 Afghánistán, spojenec Západu, odsuzuje ženy na 20 let za to, že byly znásilněny   
23. 7. 2008 Snažíme se rychle dohnat Evropu, svět i zdravý rozum Olga Anna Sedláčková
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
3. 7. 2008 Liška: Za poslední ročník mateřské školky povinně plaťte, aneb jak zezelenat zděšením Anna  Čurdová
9. 5. 2008 Mazuchové populistický výkřik do ztracena Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Genderovské příčestí minulé Věra  Říhová
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
17. 3. 2008 Ke vztahům "muži - ženy"   
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík