27. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 11. 2008

Pohlaví je pro práci stále znevýhodňující faktor, myslí si skoro polovina Čechů a Češek

Jitka Kolářová

Nejčastěji jsou lidé na trhu práce diskriminováni kvůli věku a pohlaví, alespoň to si myslí respondenti výzkumu, který v září a říjnu 2008 realizovala výzkumná agentura Ipsos Tambor pro obecně prospěšnou společnost Gender Studies. Výzkum zjišťoval, jak zaměstnanci a zaměstnankyně na českém trhu práce vnímají rovnost příležitostí žen a mužů a zda si myslí, že jim zaměstnavatelé umožňují sladit práci s osobním a rodinným životem.

Kvantitativní výzkum zahrnoval 614 respondentů napříč pracovními pozicemi od pracovníků bez nutné kvalifikace až po vrcholový management, v soukromých firmách všech velikostí. Data byla sbírána po celé České republice.

Nerovné podmínky, nerovné platy

Věk a pohlaví byly nejčastěji uváděny jako hlavní faktory znevýhodnění na trhu práce. Věk uvedlo celkově uvedlo 64% respondentů, pohlaví 45% respondentů. Na odborných a manažerských pozicích všech úrovní tato čísla šplhají ještě výše (kolem 85% u věku a 60% u pohlaví). Zatímco na znevýhodnění na základě věku se procentuálně shodnou ženy i muži, diskriminaci na základě pohlaví vnímají silněji ženy (55%) než muži (36%), a v případě lidí pracujících ve velkých firmách je tento rozdíl ještě větší: muži 49%, ženy dokonce 74%.

Zhruba pětina zaměstnanců a zaměstnankyň (21%) si myslí, že se v jejich firmě s muži a ženami nezachází stejně. (Naopak o rovném přístupu k ženám a mužům jsou přesvědčeny tři čtvrtiny respondentů - odpověď „spíše ano“ ve 36 procentech, „rozhodně ano“ ve 41 procentu.) Nerovnosti nejvíce vnímaly ženy zaměstnané ve velkých firmách (47%) a nejméně muži v malých firmách (11%). Obecně platilo, že muži jsou k nerovnostem na základě pohlaví méně citliví než ženy a že vnímání těchto nerovností roste s velikostí firmy.

Největší rozdíly mezi ženami a muži byly shledány v otázce platů. Téměř dvě pětiny žen (39%) a čtvrtina mužů (25%) se domnívají, že ženy nedostávají za stejnou práci stejný plat jako muži. Ženy zaměstnané ve velkých a středních firmách to dokonce uvedly v plné polovině případů (střední firmy 51%, velké firmy 53%, pro srovnání muži ve středních firmách 35%, ve velkých firmách 26%). Nerovné platy žen a mužů také uváděly ženy na odborných pozicích a v nižším a středním managementu dvakrát častěji než muži na těchto pozicích. Podobná struktura odpovědí byla i u otázky na možnosti kariérního růstu pro ženy a pro muže.

Naproti tomu v případě mimoplatových odměn a benefitů jsou si ženy a muži podle naprosté většiny oslovených (90%) rovni.

Aktivní podpora rovných příležitostí?

Podle dotázaných zaměstnavatelé nejčastěji (v 57% odpovědích) podporují rovné příležitosti žen a mužů tím, že při náboru nových zaměstnanců nerozhoduje pohlaví, ale pouze schopnosti uchazeče či uchazečky. Podle třetiny (31%) respondentů je podpora rovnosti žen a mužů součástí firemního kodexu. Dvě pětiny (41%) dotázaných odpověděly, že ve firmě je nepřípustné sexuální obtěžování. Nicméně, o tom, že by zaměstnavatel měl vypracovaný postup v případě diskriminačního chování, se zmínilo pouze 13% respondentů, přičemž jen 5% uvedlo, že tento postup se opravdu využívá. Při pohledu na odpovědi dle pozic se ukázalo, že podle řadových zaměstnanců je tento dokument vypracovaný a využívaný pouze v 1% případů, zatímco u top managementu to je 10% (a celkově, včetně odpovědi „Ano, ale nevyužívá se“ je to 26%). To lze interpretovat jako důkaz nedostatečné komunikace uvnitř firem, či jakou různou míru ztotožnění se s hodnotami firmy.

Životu přátelské formy práce

Možnost skloubit práci s požadavky rodiny výrazně usnadňuje vstup a setrvání na trhu práce ženám, které jsou dnes stále těmi, kdo nese odpovědnost za chod domácnosti a rodiny, a také v drtivé většině odcházejí na rodičovskou dovolenou. Flexibilní formy práce jako pružná pracovní doba, zkrácené úvazky a práce z domova, či vstřícnost zaměstnavatelů k pracujícím rodičům hrají tedy významnou roli v podpoře rovných příležitostí žen a mužů.

Pružná pracovní doba je z těchto možností využívána nejvíce (65%). Nicméně z těch, kteří je využívat nemohou, o ní mají zájem zhruba čtyři pětiny dotazovaných. Pracovat na zkrácený úvazek může 45% dotázaných a pracovat z domova 27%.

Výzkum ukázal významný převis poptávky po práci z domova. V současnosti má každý čtvrtý (27%) možnost pracovat z domova, nicméně takto pracovat bych chtěla více než polovina dotázaných (57%). V této poptávce se opět objevil rozdíl mezi ženami (61%) a muži (52%). Největší zájem o práci z domova mají ženy z velkých firem (78%).

Ženy by také častěji přivítaly kratší pracovní úvazek (42%) než muži (32%).

Vstřícnost k rodičům

V otázce, jaké podporuje zaměstnavatel návrat rodičů do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené, byla nejčastěji zmíněna komunikace o tom, kdy se pracovnice či pracovník chtějí vrátit zpět na své pracovní místo (44%). Ve více než polovině případů tedy zaměstnavatelé s rodiči nekomunikují, ačkoliv jim zákon ukládá povinnost takovým zaměstnancům po dob čerpání rodičovské dovolené „držet místo“. Nástup zpět do práce ale logicky předpokládá alespoň nějakou komunikaci.

Užší kontakt zaměstnavatelů a rodičů například ve formě pravidelného informování o dění ve firmě, možnosti zaškolení před znovunastoupením do práce či práce na snížený úvazek po návratu do práce uvedlo mnohem méně respondentů – kolem 20%. Možnost využít firemní zařízení péče o děti byla zmíněna pouze v 1% případů.

Podle informací Gender Studies mají dnes velcí zaměstnavatelé deset až patnáct procent zaměstnanců a zaměstnankyň na rodičovské dovolené. Ačkoliv současný babyboom odčerpává zaměstnavatelům takto velkou část zapracované pracovní síly, zdá se, že v oblasti usnadnění návratu rodičů do práce mají firmy ještě co dohánět.

Autorka pracuje jako manažerka projektu v Gender Studies

                 
Obsah vydání       27. 11. 2008
27. 11. 2008 Je to na Sněmovně. Senát schválil smlouvu o americkém radaru
27. 11. 2008 Senát zapsal do českých dějin "černý čtvrtek"
27. 11. 2008 Metro a Mafra lhaly, aby nemusely svým autorům zaplatit honoráře Fabiano  Golgo
27. 11. 2008 Irácký parlament schválil odchod amerických vojsk
27. 11. 2008 Indická armáda osvobodila některá rukojmí
27. 11. 2008 Od Kundery k historické paměti Jiří  Holý
27. 11. 2008 Rozpočet Prahy na rok 2009 -- likvidace Dopravního podniku začíná?
27. 11. 2008 Bombajští útočníci požadují propuštění islámských extremistů
27. 11. 2008 Rada Českého rozhlasu hájí komerční zpravodajské stanice a portály Štěpán  Kotrba
27. 11. 2008 Pohlaví je pro práci stále znevýhodňující faktor, myslí si skoro polovina Čechů a Češek Jitka  Kolářová
27. 11. 2008 Rodičům v České republice chybí více alternativ v řešení situace po narození dítěte Anna  Čurdová
27. 11. 2008 President Obama's Foreign Policy: The Change We Really Want? Joanne  Landy
27. 11. 2008 Radar jako metafora a koule v Brdech Ivan  David
27. 11. 2008 Co si vyboxoval Jaroslav Foldyna Milan  Daniel
27. 11. 2008 Politika je uměním možného. Nemožné a zázraky se nedějí. Štěpán  Kotrba
27. 11. 2008 V Madridu o rovných příležitostech
27. 11. 2008 Snižování daní v době krize, aneb Kancléřka Merkelová se ještě brání Uwe  Ladwig
26. 11. 2008 Bushův ministr obrany zůstane v Obamově nové vládě ve funkci
27. 11. 2008 Ozbrojenci usmrtili v Bombaji desítky osob
26. 11. 2008 Telefon v Hanoji Ladislav  Žák
27. 11. 2008 Poznámky ke glose o Rusku "Země, kterou nelze ignorovat"
27. 11. 2008 Rusko a PR John  Dunn
27. 11. 2008 Traktorista ve Formuli 1 Pavel  Urban
26. 11. 2008 Český rozhlas "spustil nacistické stránky".. Prý. Štěpán  Kotrba
26. 11. 2008 Soulad s ústavou Ladislav  Žák
26. 11. 2008 Josef Provazník nerozumí problémům ve zdravotnictví Petr  Wagner
26. 11. 2008 O Davidu Rathovi: Politik by neměl radikálně měnit svá stanoviska
25. 11. 2008 Ohnivý Čech se stane tváří Evropy
25. 11. 2008 Rusko: Politika, nacionalismus, televize a totální nesmysl
25. 11. 2008 Za odměnu na Sibiř Karel  Dolejší
25. 11. 2008 Použij své iluze Slavoj  Žižek
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
27. 11. 2008 Pohlaví je pro práci stále znevýhodňující faktor, myslí si skoro polovina Čechů a Češek Jitka  Kolářová
27. 10. 2008 Postkomunistický marasmus Darina  Martykánová
20. 10. 2008 České ženy jsou schopné a soběstačné, čeští muži jsou líní, nespolehliví a neschopní   
3. 10. 2008 Ani jedna ruka vládní strategii prevence násilí netleská Anna  Čurdová
9. 9. 2008 EP: v zájmu dosažení rovnoprávného postavení mužů a žen je nutné zpochybnit tradiční ženské a mužské role   
19. 8. 2008 Afghánistán, spojenec Západu, odsuzuje ženy na 20 let za to, že byly znásilněny   
23. 7. 2008 Snažíme se rychle dohnat Evropu, svět i zdravý rozum Olga Anna Sedláčková
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
3. 7. 2008 Liška: Za poslední ročník mateřské školky povinně plaťte, aneb jak zezelenat zděšením Anna  Čurdová
9. 5. 2008 Mazuchové populistický výkřik do ztracena Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Genderovské příčestí minulé Věra  Říhová
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
17. 3. 2008 Ke vztahům "muži - ženy"   
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
15. 3. 2008 Mužské sobectví ženám imponuje