24. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 7. 2008

Snažíme se rychle dohnat Evropu, svět i zdravý rozum

Britské listy přinesly 22. 7. 2008 zajímavý článek o ustanovení Komise pro rovnost a lidská práva (“The Equality and Human Rights Commission - EHRC)” ve Velké Británii. Ano, ano, byla doba, kdy jsme byli skoro tak daleko jako ve Velké Británii a na vládní úrovni působila komise pro rovné příležitosti, kterou založila tehdy vládnoucí ČSSD. Problematika rovných příležitostí, včetně genderové problematiky, tehdy pronikla do několika resortů, např. školství, sociální věci a místní rozvoj. Dokonce i pojem "gender budgeting" byl na centrální úrovni známý pojem.

Nová vláda vzešlá z voleb v roce 2006, ve které má většinu ODS, však bohužel komisi pro rovné příležitosti zrušila a nahradila ji pouze náhražkovou vládní komisí pro slaďování soukromého a profesního života. Problematika rovných příležitostí se tak na centrální vládní úrovni opět stala pro Českou republiku hudbou budoucnosti, i když doufáme, že budoucnosti více než blízké.

Komise pro rovnost a lidská práva požaduje zásadní změnu v britské společnosti, to, co její předseda Trevor Phlilips charakterizuje jako „New Deal spravedlivého zacházení“. Nová analýza, kterou komise vypracovala, požaduje vypracování nového Zákona o rovnosti, který by odstraňoval nejen horizontální nerovnost, tj. nerovnost genderovou, nerovnost, jíž jsou postiženi invalidé, příslušníci různých ras či lidé různého stáří, ale také vertikální nerovnost, totiž nerovnost mezi nejchudšími a nejbohatšími občany ve společnosti.“

Zdroj : „Britská vládní komise bude prosazovat sociální rovnost“

Na druhou stranu ale v tomto vládním období ani my tady v Česku, tedy konkrétně my v genderovém neziskovém sektoru, teď nesedíme se založenýma rukama a snažíme se prosadit mnohé změny v oblasti, kterou Trevor Phillips označuje za oblast horizontální nerovnosti, tj. nerovnost genderovou, mezi postiženými lidmi, lidmi různého stáří a lidmi z různých národnostních skupin“.

Naše snažení se však v současnosti upírá především na komunální úroveň, na samosprávu, na města a obce, které mají na základě českých zákonů velkou samostatnost v rozhodování o věcech veřejných. Místní samospráva pomocí svého nejvyššího voleného orgánu zastupitelstva obce, a své místní vlády, může v rámci své působnosti rozhodovat o všech zásadních věcech obecního a veřejného života a tak zcela přímo ovlivňovat život obyvatel a obyvatelek svého města a obce. A to otevírá velký prostor k tomu začít právě ve spolupráci s městy a obcemi pracovat na opatřeních vedoucích k odstranění horizontální nerovnosti na komunální úrovni.

Naše snažení má několik rozměrů a proudů. Jedním z těchto proudů je právě probíhající projekt „Komunitní rozpočtování“ , jehož cílem je definovat a prosadit do praktického života na městech a obcích principy „spravedlivého“ rozdělování veřejných financí na financování potřeb všech skupin obyvatel, které v příslušném městě či obci žijí, ale z nějakého důvodu nechtějí či nemohou či neumějí vstoupit do aktivní komunální politiky a tak se přímo zapojit do procesů rozhodování o dění ve vlastním městě či obci a o rozdělování finančních prostředků z obecního rozpočtu.

Projekt „Komunitní rozpočtování“ („Community resposive budgeting/gender budgeting“) však není v žádném případě osamocená česká akce. Naopak, ted se snažíme rychle dohnat Evropu a svět. Podobné projekty totiž už delší dobu běží ve všech zemích Evropské Unie, kde navazují přímo na schválené politiky a opatření Evropské Unie v oblasti rozvoje a demokratizace místní samosprávy a rovněž na pricipy obsažené v Chartě místní samosprávy, ke které Česká republika již přistoupila. Projekty v oblasti prosazování principů komunitního financování navíc přesahují i hranice Evropské Unie a Evropy a běží i na ostatních kontinentech. Ostatně jednou z prvních zemí, která takové projekty schválila a zahájila je Austrálie. V zemích třetího světa podobné projekty financuje OSN, především jeho složka UNIFEM.

Autorka je členka platformy "Česká prezidentka" , bývalá členka Zastupitelstva hlavního města Prahy za SNK-ED, kandidátka do sněmovny za SNK-ED. Nyní odborná poradkyně projektu „Komunitní rozpočtování“

                 
Obsah vydání       24. 7. 2008
24. 7. 2008 Sluneční energie ze Sahary by mohla zásobit elektřinou celou Evropu, konstatuje Evropská unie
24. 7. 2008 Rada Českého rozhlasu opět škodí Českému rozhlasu Štěpán  Kotrba
23. 7. 2008 Tentýž digitální fotoaparát v Tescu ČR je podstatně dražší než v Tescu Velká Británie. Proč?
24. 7. 2008 Lidl je "levný", ale ne v ČR
24. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě III.
24. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě II.
23. 7. 2008 Drahota v ČR a láce v Evropě
24. 7. 2008 Ceny v ČR a v Británii
24. 7. 2008 Velkohubé žádosti o granty a voliči zelených Štěpán  Kotrba
24. 7. 2008 Spojené státy se propadají. Je tedy dolar "úspěch", když není úspěch euro? Jan  Hošek
24. 7. 2008 Událost dne bez komentáře: Přemysl Sobotka (ODS) dostal kopii Mnichovské dohody
24. 7. 2008 Vox americana, vox dei...?!? Ladislav  Žák
24. 7. 2008 Americký generál varuje před tankováním na Kubě, Chávez nabízí Rusům prostor pro základny Štěpán  Kotrba
24. 7. 2008 Příspěvek k politické kultuře Stanislav A. Hošek
24. 7. 2008 Jak říci "ANO", anebo "NE", jde-li o účast na olympiádě? Miloš  Dokulil
23. 7. 2008 Julínkova politika? Namísto lékařského tajemství všeobecná udavačská povinnost
24. 7. 2008 Obecní noviny: zkušenost nejen zlínská Miloslav  Štěrba
23. 7. 2008 Zničí ČNB svou ideologickou nepružností českou ekonomiku? Václav  Nosek
24. 7. 2008 Jak je to ve skutečnosti na Blízkém východě
24. 7. 2008 Obama: Svět musí zabránit Íránu v získání jaderných zbraní
24. 7. 2008 Čína "povolí politické protesty během Olympijských her"
24. 7. 2008 Povinnost ochraňovat život a svoboda si ho vzít, neboli pár myšlenek k výrazům euthanasie a sebevražda Uwe  Ladwig
23. 7. 2008 Snažíme se rychle dohnat Evropu, svět i zdravý rozum Olga Anna Sedláčková
24. 7. 2008 Spiknutí Asiatů a tajných služeb proti euroatlantické civilizaci Wenzel  Lischka
23. 7. 2008 Pronásledování rodiny Badžových
23. 7. 2008 Jak zkvalitnit práci zdravotnických znalců?
23. 7. 2008 Immanuel Wallerstein: Zabrala v Iráku "vlna"? Immanuel  Wallerstein
23. 7. 2008 Neortodoxní názory potlačujeme k vlastní škodě
23. 7. 2008 Jak ušetřit benzín
22. 7. 2008 Jak to vlastně je s dodávkami ruské ropy do ČR?
22. 7. 2008 Ministerstvo zdravotnictví rekordmanem v nečinnosti Aleš  Uhlíř
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
23. 7. 2008 Snažíme se rychle dohnat Evropu, svět i zdravý rozum Olga Anna Sedláčková
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
3. 7. 2008 Liška: Za poslední ročník mateřské školky povinně plaťte, aneb jak zezelenat zděšením Anna  Čurdová
9. 5. 2008 Mazuchové populistický výkřik do ztracena Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Genderovské příčestí minulé Věra  Říhová
17. 3. 2008 Sobci, masochistky a ryby bez ploutví Darina  Martykánová
17. 3. 2008 Ke vztahům "muži - ženy"   
15. 3. 2008 Kecy o varlatech, aneb Je sobecké chování typická mužská vlastnost? Jan  Čulík
15. 3. 2008 Mužské sobectví ženám imponuje   
15. 3. 2008 Na debaty s českými machisty už nemám Darina  Martykánová
15. 3. 2008 "Cizinci se nevyznají v českých specifikách" Marie  Lipoldová
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 V Norsku musí být 40 procent osob ve správních radách podniků ženského pohlaví   
7. 3. 2008 Francouzky "asertivně vyhledávají sex"