11. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 12. 2008

O urážce Klausova majestátu

"Brutus: To může být. Má přece padoucnici.
Kassius: Ne, on ji nemá, ale vy i já a přítel Kaska, my ji všichni máme."
Shakespeare, W.: Julius Caesar
In: Výbor z dramat II. Naše vojsko, Praha 1957, s. 140

Výměna názorů mezi europoslanci a českým prezidentem, jejíž patrně neautentický záznam Hrad zveřejnil, vyvolala spory nejméně o tři témata: Klause samotného, úřad prezidenta coby symbol české státnosti, a o Lisabonskou smlouvu. Dosavadní přestřelky na Britských listech se vyznačovaly promícháváním a vzájemným zaměňováním zejména prvních dvou témat, proto následující text věnuji právě jim; o Lisabonské smlouvě samotné napíšu jindy.

Aktuální promíchávání mnoha rovin problému diskusi vůbec neprospívá. Je přece veliký rozdíl, jestli europoslaneckou kritiku Václava Klause interpretujeme větou "Úřad českého prezidenta není dobře obsazen" - a právě tak postupuje většina obhájců Daniela Cohn-Bendita -- nebo větou "Co říká český prezident, na tom europoslancům ..... záleží", nad níž se zase rozčilují příznivci hradního pána.

Autenticita záznamu zveřejněného Klausovými spolupracovníky byla přímou účastnicí událostí zpochybněna, takže vlastně nemůžeme vědět, jak spor přesně probíhal. Jisté je tedy jedině to, že došlo k ostřejšímu sporu o prezidentovy osobní názory na globální změnu klimatu a Lisabonskou smlouvu, že Cohn-Bendit zpochybnil legitimitu hradní politiky a že se přitom Klaus urazil. Dál už je řeč o emocích a osobních postojích těch, kdo událost komentovali.

Zkusme se nyní podívat na oba výše zmíněné výklady europoslanecké kritiky. Řeknu-li "Úřad českého prezidenta není dobře obsazen", mohu na podporu tohoto tvrzení uvést několik poměrně přesvědčivých skutečností. Osoba zastávající v ČR prezidentský úřad se tímto úřadem zaštiťuje, když s podporou amerických a ruských energetických lobby šíří po světě svůj čistě soukromý, současný vědecký konsensus zpochybňující názor na problematiku změn klimatu. To je rozhodně nešťastné, protože v zahraničí vznikl obraz naší země coby státu, v jehož čele stojí osoba nárokovanou vševědoucností poněkud připomínající Kim Ir-Sena neblahé paměti. Pokud jde o Klausovo vystupování ve věci Lisabonské smlouvy, je určitě minimálně nestandardní, pokud se prezident vměšuje do vnitřních záležitostí Irské republiky a očekává přitom, že jeho vlastní zemi oplátkou nic podobného nepotká. Připočtěme k tomu ještě tandem s polským prezidentem v otázce plánované americké protiraketové základny a můžeme konstatovat, že osoba v úřadu prezidenta k dobré pověsti České republiky v Evropě hned na několika stranách příliš nepřispívá.

Soukromým aktivismem ve věci klimatické změny Klaus nenabourává jen politiku EU, ale i oficiální kurs české vlády. Ve věci Lisabonské smlouvy si při své "spanilé jízdě" do Irska počínal div ne jako misionář, který zemi Svatého Patrika přijel oplatit služby jejích mnichů v raném středověku. A co se radaru týče, podporuje naopak českou vládu v kursu, která se setkává s ostrou kritikou důležitých evropských zemí a pouze vlažným přijetím úředního aparátu NATO. Kdo ví: Možná někdo Klause vidí coby Mojžíše, který český národ vede ze zkaženého Egypta do zaslíbené země; faktický stav je ovšem takový, že se Češi během pochodu na místě z poněkud čpící kotliny nehnuli ani o kilometr, zato se však stále více odcizují sousedům, mezi nimiž i nadále musejí žít.

Klausovi zastánci se ovšem zaštiťují větou "Co říká český prezident, na tom europoslancům ..... záleží" a kritiku adresovanou muži na Hradě tak vykládají coby impertinentní útok na úřad ústavního činitele, potažmo, ó hrůzo, samu českou státnost. Obávám se však, že pokud je tento výklad vůbec v něčem adekvátní situaci, má na tom Václav Klaus osobně mnohem větší zásluhu než ojedinělý hlas Daniela Cohn-Bendita. Nebyl to totiž Cohn-Bendit, kdo jako první odložil standardní pravidla a vyrazil do boje za agendu, k jejímuž prosazování fakticky postrádá mandát. Pokud máme hledat v Cohn-Benditově počínání kritiku ČR a nikoliv Klause osobně, pak by takový postoj přinejmenším neobyčejně ulehčovala skutečnost, že pro Evropu jsme dnes zkrátka "země, kde se prezidentem může stát někdo takový jako Klaus". Zemí, která do důležité ústavní funkce už podruhé posadila člověka, jenž ve světě vyvolává dojem, že tu mocenské postavení platí víc než nález vědecké komunity, osobní idiosynkrazie mají přednost před státním zájmem a sebestředná iluze strategického partnerství se vzdálenou velmocí procházející zenitem možností dostává zelenou před rozvíjením mnohostranných vazeb se sousedy.

Dovolili jsme svým poslancům, aby Klause už podruhé udělali prezidentem - nestěžujme si tedy. Jak se dalo očekávat, staronová hlava státu si ve funkci fakticky dělá, co se jí zachce: Vystupuje na předvolebních stranických shromážděních a rozdává nikým nevyžádaná moudra na všechny možné strany. Myslím, že ti, kdo nyní žádají, aby se cíleně prostořeký Cohn-Bendit řídil iluzí Klausova majestátu, nechtějí vlastně nic jiného než pokrytecky realizovat staré francouzské přísloví: "Quand le bon ton arrive, le bon sens retire" (Když dojde na bonton, zdravý rozum odchází).

                 
Obsah vydání       11. 12. 2008
11. 12. 2008 O urážce Klausova majestátu Karel  Dolejší
11. 12. 2008 Zájem lidu? Jiří  Drašnar
11. 12. 2008 My Češi - banda idiotů
11. 12. 2008 Klaus i Cohn Bendit měli neslušnou motivaci Štefan  Švec
10. 12. 2008 Václav Klaus, anglická královna a politikové v demokratické společnosti
11. 12. 2008 Jen do nich! František  Řezáč
11. 12. 2008 Vieweghova dvacátá kniha: Banální stereotyp Jan  Čulík
10. 12. 2008 Minimalistické požadavky na unijní demokracii Jan  Keller
11. 12. 2008 Komu dal Pánbůh úřad, tomu dal i rozum? Jan  Čulík
11. 12. 2008 Evropská unie škodí České republice
11. 12. 2008 Situaci Čechů rozumějí jen ti, kdo tu žijí, a cizáci ať nás nechají na pokoji Jan  Čulík
11. 12. 2008 Jan Čulík neumí respektovat názory druhých Štěpán  Kotrba
11. 12. 2008 Nehorázně xenofobní argumentace Jan  Čulík
11. 12. 2008 Bránit prezidenta neznamená bránit Klause Robert  Kvacskai
11. 12. 2008 Rusko a Čečensko John  Dunn
11. 12. 2008 On Russia and Chechnia John  Dunn
11. 12. 2008 Protest proti zdražování elektřiny
11. 12. 2008 Odpor českých občanů proti radaru zůstává stejný, názor Topolánkovy vlády také
10. 12. 2008 Na okraj filmu Hlídač č.47 Tomáš  Koloc
10. 12. 2008 Nepředvídané otázky, neboli Pročpak asi tak s Klausem nikdo dosud nemluvil po celých šest let? Uwe  Ladwig
10. 12. 2008 Být či nebýt? (V Evropské unii) Ivo  Šebestík
9. 12. 2008 Kdo má pravdu, Klaus či europoslanci? Jan  Čulík
10. 12. 2008 EU a (česká) levice Petr  Schnur
10. 12. 2008 Vymění Česká republika Evropskou unii za Václava Klause? Jan  Čulík
10. 12. 2008 Sprostotě Nás Doma nějaký Evropan z povolání vyučovat nemusí Michal  Vimmer
10. 12. 2008 České dráhy: Chrenkova řízená péče a jiné bolesti související Naděžda Vodsloň Chorkovská
10. 12. 2008 Na Hradě není nějaký Klaus, pane Čulíku Jaroslav  Kuba
10. 12. 2008 Opatření v období světové finanční krize Jiří  Havel
10. 12. 2008 Prostředek pro rozhádání evropských států
11. 12. 2008 OSN vyhlásila rok 2009 rokem goril, Český rozhlas zrušil gorilí reality show Štěpán  Kotrba
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Kontroverze Klaus kontra europoslanci, prosinec 2008 RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2008 Zájem lidu? Jiří  Drašnar
11. 12. 2008 My Češi - banda idiotů   
11. 12. 2008 Komu dal Pánbůh úřad, tomu dal i rozum? Jan  Čulík
11. 12. 2008 Evropská unie škodí České republice   
11. 12. 2008 Situaci Čechů rozumějí jen ti, kdo tu žijí, a cizáci ať nás nechají na pokoji Jan  Čulík
11. 12. 2008 Bránit prezidenta neznamená bránit Klause Robert  Kvacskai
11. 12. 2008 Jan Čulík neumí respektovat názory druhých Štěpán  Kotrba
11. 12. 2008 O urážce Klausova majestátu Karel  Dolejší
11. 12. 2008 Klaus i Cohn Bendit měli neslušnou motivaci Štefan  Švec
10. 12. 2008 EU a (česká) levice Petr  Schnur
10. 12. 2008 Vymění Česká republika Evropskou unii za Václava Klause? Jan  Čulík
10. 12. 2008 Zapněte si zip na poklopci Martin  Martínek
10. 12. 2008 Nepředvídané otázky, neboli Pročpak asi tak s Klausem nikdo dosud nemluvil po celých šest let? Uwe  Ladwig
10. 12. 2008 Být či nebýt? (V Evropské unii) Ivo  Šebestík
10. 12. 2008 Sprostotě Nás Doma nějaký Evropan z povolání vyučovat nemusí Michal  Vimmer