12. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 12. 2008

Poslanci dostali anlýzu o protiústavnosti smlouvy SOFA

IN│ Poslanci parlamentních politických stran dnes obdrželi další z analýz možných dopadů smlouvy SOFA na občany České republiky. Na tiskové konferenci sdružení neradaru.cz, kterou zaštítily poslankyně Anna Čurdová a Kateřina Konečná přijali pozvání i zástupci iniciativy Ne základnám a předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, Jan Hamáček.

Ten spolu s kolegyní Annou Čurdovou upozornil na několik bodů smlouvy, které sociální demokraty znepokojují. Jde například o závazek České republiky ochránit dostatečně vzdušný prostor kolem americké základny. „Česká republika se na jednu stranu ve smlouvě zavazuje, že základnu ze vzduchu ochrání, ale nikdo z Vlády občanům nesdělil, kolik je to bude stát. Náklady na zajištění takovéto vzdušné obrany přitom mohou být ohromné“, řekl k tomu Jan Hamáček. Nejasný je podle Hamáčka také status soukromých amerických bezpečnostních firem, které by měli na základně působit: „Neradi bychom se na našem území dočkali skandálu typu Blackwater,“ upozornil Hamáček.

Poslankyně Anna Čurdová znovu upozornila na fakt, že se stále zavádějícím způsobem hovoří o obranném radaru v Brdech. „O tomto zařízení by se mělo hovořit jako o radarové vojenské základně USA 50 kilometrů od Prahy. Nenajdete na světě mnoho zemí, které si základnu tohoto druhu nechá umístit 50 kilometrů od hlavního města.“

Jan Hamáček dále zdůraznil,že není důvodu spěchat se schvalováním smluv. „Představa, že tady v České republice dokončíme ratifikaci něčeho, co pak nová administrativa USA přehodnotí, mi přijde nepřípustná. Byla by to mezinárodní blamáž ve velkém stylu,“ dodal Hamáček.

I z těchto důvodů sociální demokraté zvažují nechat obě radarové smlouvy posoudit Ústavním soudem.

Oba poslanci dále odmítli informace o tom, že smlouvy o radaru by měly být vyměněny za podporu lisabonské smlouvy.

Obě právní analýzy občanského sdružení Neradaru.cz tvrí, že smlouvy, které mají být předloženy ke schválení PS v únoru příštího roku, obsahují mnoho ustanovení, která jsou v rozporu nejen s veřejným zájmem, ale především s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Konkrétně jde o radikální zásahy do práv ČR a jejích občanů, zaručených Ústavou, jako například hluboké zásahy do suverenity ČR, dále mnoho změn týkajících se moci soudní (hlavy čtvrté Ústavy). Podle Článku 9 odst. 1 Ústavy může být Ústava doplňována či měněna pouze ústavními zákony, nikoli mezinárodními smlouvami. Občanské sdružení Neradaru.cz se proto domnívá, že přijetí těchto mezinárodních smluv by bylo možné jedině v případě, že by byla příslušná ustanovení Ústavy ČR změněna, jinak musí být ratifikace těchto smluv z důvodu rozporu s ústavním pořádkem ČR zamítnuta.

Ještě problematičtější je otázka souladu těchto mezinárodních smluv s Listinou základních práv a svobod. Projednávaná smlouva má řadu ustanovení, jež jsou v rozporu s čl.1. LZPS, podle něhož jsou všichni lidé svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Další ustanovení smluv odporují článku 36 odst. 1 LZPS, podle kterého se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a článku 37 odst. 3, podle kterého jsou si všichni účastníci soudního řízení rovni.

Stejně jako Ústava České republiky, ani Listina základních práv a svobod nemůže být měněna mezinárodní smlouvou. Přijetí mezinárodní smlouvy, která je v rozporu s LZPS by proto bylo možné také jedině v případě, že by příslušná ustanovení Listiny byla změněna.

Analýza dopadů dohody USA SOFA ZDE

Srovnání SOFA NATO se SOFA ČR ZDE
                 
Obsah vydání       12. 12. 2008
13. 12. 2008 Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě Karel  Dolejší
13. 12. 2008 Česká televize zase manipuluje František  Řezáč
13. 12. 2008 Klaus je lepší dramatik než Havel Jan  Keller
13. 12. 2008 K obhajobě vůdcovského principu Karel  Dolejší
12. 12. 2008 O roli prezidenta v ústavním systému ČR Václav  Žák
13. 12. 2008 ČR nemůže přežít bez vazeb na ostatní evropské země Jan  Čulík
13. 12. 2008 Integrovaná Evropa je jedinou možnou budoucností Ivan Odilo Štampach
13. 12. 2008 Elton John žaloval deník Guardian a prohrál
12. 12. 2008 Mladé dívky jako otrokyně
12. 12. 2008 V BBC by to bylo možné Jan  Čulík
12. 12. 2008 S Klausem na Hradě ČR kritický přístup k Lisabonské smlouvě neobhájí Karel  Dolejší
12. 12. 2008 Cohn-Benditovy formulace byly zřejmě mírnější
13. 12. 2008 Lahůdka
12. 12. 2008 Policie provedla razii v petěrburgské kanceláři organizace Memorial
12. 12. 2008 Rusko má zřejmě v úmyslu nakoupit bojovou techniku v Izraeli
12. 12. 2008 Bombajské útoky jako děti Západu
12. 12. 2008 Byly útoky v Bombaji spojeny se západními zpravodajskými službami? Daniel  Veselý
12. 12. 2008 Překvapivě bouřlivé reakce na výroky europoslanců před Václavem Klausem
12. 12. 2008 Evropská unie a demokracie Jan  Makovička
12. 12. 2008 Kozel zahradníkem
12. 12. 2008 Další "léčba Klausem" Jaroslav  Kuba
12. 12. 2008 Klaus se jen zeptal, zda víme, co podepisujeme Petr  Schnur
12. 12. 2008 Proč je pro mne Lisabonská smlouva nepřijatelná Jiří  Kramář
12. 12. 2008 Chceme, aby si Evropská unie dohodou premiérů mohla přisvojovat další pravomoci ? Eva  Dundáčková
11. 12. 2008 Klaus i Cohn Bendit měli neslušnou motivaci Štefan  Švec
11. 12. 2008 Vieweghova dvacátá kniha: Banální stereotyp Jan  Čulík
12. 12. 2008 Poslanci dostali anlýzu o protiústavnosti smlouvy SOFA
12. 12. 2008 O lidských právech, státní příslušnosti a fotbalu, neboli V sousedských vztacích by se práva měla potvrzovat Uwe  Ladwig
12. 12. 2008 Jovanovič: Problém Kosova zůstane otevřený
10. 12. 2008 Václav Klaus, anglická královna a politikové v demokratické společnosti
11. 12. 2008 Jan Čulík neumí respektovat názory druhých Štěpán  Kotrba
11. 12. 2008 Nehorázně xenofobní argumentace Jan  Čulík
11. 12. 2008 Zájem lidu? Jiří  Drašnar
11. 12. 2008 O urážce Klausova majestátu Karel  Dolejší
11. 12. 2008 Situaci Čechů rozumějí jen ti, kdo tu žijí, a cizáci ať nás nechají na pokoji Jan  Čulík
11. 12. 2008 Bránit prezidenta neznamená bránit Klause Robert  Kvacskai
11. 12. 2008 On Russia and Chechnia John  Dunn
11. 12. 2008 Rusko a Čečensko John  Dunn
10. 12. 2008 Opatření v období světové finanční krize Jiří  Havel
10. 12. 2008 Na okraj filmu Hlídač č.47 Tomáš  Koloc
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008