12. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 8. 2008

Ropný zlom není mediální masáží

Petr Baubín v Britských listech vyjádřil svůj názor na současné ceny ropy a odhadl jejich další vývoj. Bohužel však příliš nebere v úvahu materiální nebo fyzikální podstatu problému a přeceňuje ekonomickou stránku věci.

Především ropný zlom (Peak Oil) není, řečeno jeho slovy, jen mediální masáží. Všeobecně známá zvoncovitá (Hubbertova) křivka, popisující současnou stagnaci a budoucí pokles těžby, se prokazatelně týká - a všichni poctiví autoři to i uvádějí - konvenčních zdrojů surové ropy a kondenzátů, nikoli dehtových písků, ropných břidlic ani zdrojů v extrémních polohách (Arktida, hluboká moře apod.). Využití těch druhých zdaleka není technologicky zvládnuté a vyžaduje kromě peněžních investic i extrémní množství vložené energie, jejíž energetická návratnost pravděpodobně nebude příliš vysoká. Od roku 2005 lze sledovat stagnaci těžby konvenčních zdrojů - tříletý časový úsek je dostatečný, aby tento trend bylo možno zobecnit. Všeobecně přijímaný názor je, že se nacházíme ve fázi plateau Hubbertovy křivky, tj. stagnace těžby, a víc se z konvenčních zdrojů už nikdy těžit nebude. To, že OPEC řekne, že zvýší do X let těžbu o Y miliónů barelů denně, ještě nic neznamená. Za těch X let všichni zjistíme, že ať OPEC dnes kvantifikuje cokoli, nebude to pravda. Do jejich zásob nevidí nikdo kromě nich už přes dvacet let a v komunitě aktivistů ropného zlomu převládá názor, že zásoby jsou hrubě nadhodnoceny. Totéž však platí i o zásobách ovládaných nikoli státními ropnými společnostmi členských zemí OPEC, ale soukromými nadnárodními firmami. Jejich vysloužilí pracovníci unisono referují o pravidelných manipulacích s uváděnou výší zásob (s postupující těžbou se vykazovala rostoucí výše zásob!), která měla sloužit vylepšení hodnoty jejich akcií a pozic jejich šéfů. Stejně tak se málo mluví o podinvestovanosti a zhoršování technického stavu těžebních zařízení v zemích OPEC a o nedostatku odborníků v technických i dělnických profesích, který se rok od roku prohlubuje. Poslední argument mimochodem platí i pro Rusko. Nelze souhlasit s tvrzením Petra Baubína, že lze snadno zvýšit těžbu na současných nalezištích. Dnešní situace na starých polích v Saúdské Arábii je taková, že do vrtů se vhánějí obrovská kvanta mořské vody, jimiž se ropa vytlačuje, a ven teče (s nadsázkou řečeno) slaná voda s trochou mastnoty, která se musí složitě oddělovat.

I kdyby v ruské Arktidě bylo 90 miliard barelů ropy (a ví někdo, kolik tam skutečně je?), při dnešní světové spotřebě cca 85 milionů barelů denně by to byla zásoba asi na 3 roky, pod brazilským šelfem je toho analogicky na rok. Často diskutované zásoby na Aljašce by pokryly současnou spotřebu USA na několik týdnů. Petrem Baubínem uváděné rezervy 1,1 miliardy barelů představují zásobu na 13 dnů světové spotřeby. To je možná lákavá hračka pro spekulanty, ale z dlouhodobého hlediska nic víc. Petr Baubín by měl také doložit, kde vzal informaci o stovkách miliard barelů nově prokázaných zásob. Zdroje, které sleduji (za všechny uvedu aspoň ten nejvíce reprezentativní - The Oil Drum, http://www.theoildrum.com/), nic takového neuvádějí. Ale i kdyby ropa měla vydržet ještě sto let, jednou stejně dojde. Není sám o sobě to dostatečný důvod ke snaze o snižování závislosti na ní?

Pokud jde o Fischer-Tropschovu syntézu, tj. katalytickou reakci, při níž vznikají z uhlí kapalné uhlovodíky, kromě vysoké investiční i energetické náročnosti jde o proces, který je významným zdrojem oxidu uhličitého jako skleníkového plynu. (U nás v průmyslovém měřítku existoval od roku 1941, kdy jej v Záluží u Mostu spustili Němci, a byl využíván až do roku 1972, když jeho útlum začal již v roce 1965, kdy byl do Záluží doveden ropovod Družba.) V současnosti se využívá jen v Jihoafrické republice. Americké i jiné záměry jsou zatím jen ve stadiu úvah.

Navíc se naskýtá otázka, proč se tedy v USA nevydali touto cestou už dávno a proč raději ročně vyhazují 500 miliard dolarů za armádu, která haraší zbraněmi všude na Zemi, kde se jedná o těžbu a dopravu ropy. 500 miliard dolarů ročně je více než polovina světových zbrojních výdajů. Spojené státy nikdo neohrožuje, takže kdyby se podobné částky místo do zbraní vkládaly do vývoje alternativních zdrojů energie nebo obecně do snižování především americké závislosti na fosilních palivech (sem patří třeba i zemědělství a produkce potravin nebo doprava), mohli jsme mít v globálním měřítku vystaráno, a to při současném významném zvýšení světové bezpečnosti.

Z vývoje surové ropy cen za posledních pár týdnů nelze dělat nějaké dalekosáhlé závěry. Mezi těmi, kdo publikují o ropném zlomu, převládá názor, že od roku 2005, kdy její těžba vyvrcholila, se zhruba do roku 2012 nacházíme ve fázi stagnace světové těžby konvenční surové ropy a kondenzátů a její ceny budu oscilovat (i s možností výraznějších výkyvů oběma směry) kolem nějaké rovnovážné dost vysoké hodnoty. Je přirozené, že každá taková oscilace směrem dolů poslouží zastáncům businessu as usual jako argument, že krize skončila. Domnívám se, že hlasatelé těchto názorů se buď hluboce mýlí nebo - hůře - někteří záměrně ovlivňují názory veřejnosti ve svém nebo něčím zištném zájmu. Po roce 2012 začne těžba klesat vyšším tempem, jehož hodnota zatím není úplně jasná. S tímto poklesem začnou ceny dále strmě růst.

Postřehy Petra Baubína jsou zajímavé a některé jistě i pravdivé. K řešení problému však nemohou příliš přispět. Petr Baubín zůstává uvězněn uvnitř převládajícího ekonomického paradigmatu, což mu zužuje pohled na podstatu problému. Ten nelze vyřešit zevnitř systému, naopak, systém je jeho součástí. Závislost na fosilních zdrojích nelze řešit jejím dalším zvyšováním. Zranitelnost příliš komplikovaných společenských systémů a procesů nelze řešit dalším zvyšováním jejich komplikovanosti. Kdo by se chtěl skutečně pokusit o řešení, musel by připustit možnost zpochybnění existence současného společenskoekonomického uspořádání, obvykle nazývaného kapitalismem. K tomu však zatím doba ani lidé ve své většině zřejmě ještě nedozráli.

                 
Obsah vydání       12. 8. 2008
12. 8. 2008 Kreml přijal Sarkozyho plán na příměří v Gruzii
12. 8. 2008 Independent: "Humanitární intervence" mohou být nástrojem k destabilizaci malých zemí
12. 8. 2008 Saakašvili: Miláček západních médií, který vězní své politické odpůrce
12. 8. 2008 ANALÝZA: Proč Rusko zastavilo boje?
12. 8. 2008 "Bomby padají dál" i po ruském rozkazu zastavit boje
12. 8. 2008 Saakašvili: Rusko pokračuje s "krutým, bezcitným ničením gruzínských občanů"
12. 8. 2008 Útoky na Gruzii pokračují navzdory Medvěděvovu rozhodnutí boje zastavit
12. 8. 2008 Putin chce ovládnout Gruzii
12. 8. 2008 Kontroverzní aktivista Jan Urban chce vykázat z EU všechny Rusy
12. 8. 2008 Podvody při marketingu čínských olympijských her
12. 8. 2008 Nečekejte na zpravodajství českých televizí, podívejte se do Osetie sami
12. 8. 2008 Rusko "zastavilo vojenské operace v Gruzii"
12. 8. 2008 Prohlášení úřadujícího předsedy Výboru ministrů Carla Bildta o návštěvě v Gruzii
12. 8. 2008 K diletantismu pana prezidenta
12. 8. 2008 Ransdorf umravňuje Klause: Priority ekonomické, ekologické a sociální musí být v rovnováze Miloslav  Ransdorf
12. 8. 2008 Plášť čaroděje Rumburaka pro vojenské použití
12. 8. 2008 Český rozhlas opět dělá zadarmo reklamu komerčním aktivitám svého radního Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Druhá polovina agentury "Epicentrum" začala opět pracovat Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 BBC hovoří s představiteli Ruska i Gruzie
11. 8. 2008 Rusko údajně přiváží Rokským tunelem do Jižní Osetie těžkou dělostřeleckou techniku Karel  Dolejší
12. 8. 2008 Video: Statečný Saakašvili Petr  Nachtmann
12. 8. 2008 Rusko-gruzínský konflikt - situace v pondělí večer
12. 8. 2008 Quickvote - hlasování na CNN
11. 8. 2008 Debkafile: Zatímco Washington vtáhl Moskvu do války s Gruzií, v Perském zálivu se shromažďuje pět bojových uskupení U.S. Navy
12. 8. 2008 Michael  Marčák
11. 8. 2008 Bush a Saakašvili - pošťuchování ruského medvěda
12. 8. 2008 Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč Bohumil  Kartous
12. 8. 2008 Hráč: hlavní postava strategických modelů Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Gruzie: Jak se připravovala válka
11. 8. 2008 V Evropě se změnila rovnováha sil
12. 8. 2008 Kavkazská tragédie Oskar  Krejčí
12. 8. 2008 Konec Michaila Saakašviliho Stanislav  Kliment
12. 8. 2008 Bývalý polský prezident kritizuje Saakašviliho "ukvapené jednání"
11. 8. 2008 Ruské bombardování v Gori nemá žádný strategický cíl, je to kolektivní trest
11. 8. 2008 Oficiální gruzínská stanoviska se stěhují na blogy Petr  Nachtmann
12. 8. 2008 "Bez kompromisů -- tanky na Tbilisi!"
12. 8. 2008 Michael  Marčák
11. 8. 2008 Jak informuje o "gruzínské válce" server Izvestia.ru
11. 8. 2008 Zbývá ještě Adžárie... Štěpán  Kotrba
11. 8. 2008 Nepřesnosti o Adžarii Petr  Nachtmann
12. 8. 2008 Ruské námořnictvo ukončilo námořní blokádu gruzínského pobřeží? To by byla banda diletantů Štěpán  Kotrba
11. 8. 2008 Ruská ofenzíva pokračuje do západní Gruzie
11. 8. 2008 Rusko kritizuje USA za to, že dopravilo gruzínské vojáky domů z Iráku
11. 8. 2008 BBC: Poučení z gruzínské krize
11. 8. 2008 BBC terčem útoku ruských stihaček
11. 8. 2008 Toto není válka o ropovod - jde o soupeření ruského a amerického vlivu
11. 8. 2008 Systematické ničení Jižního Osetska připadlo na výročí pádu srbské Krajiny
10. 8. 2008 BBC: Gruzínská opozice donedávna považovala Saakašviliho za zločince a vraha, nyní ho podporuje
11. 8. 2008 Jak se Gruzie "připravovala na válku s Ruskem" -- názor ruského analytika
11. 8. 2008 O Gruzii: Je vhodné sbírat informace z první ruky
11. 8. 2008 Jak to začalo
11. 8. 2008 Ropné důvody jihoosetinské války Štěpán  Kotrba
12. 8. 2008 Je rozdíl mezi komunismem jako ideálem a komunismem jako praxí Milan  Valach
11. 8. 2008 Proč komunismus a nacismus nejsou totéž Martin  Škabraha
12. 8. 2008 Národní fronty na radnicích Miloslav  Štěrba
11. 8. 2008 Smrt v plamenech Josef  Vít
11. 8. 2008 Pronájem laboratoří ústeckého kraje Petr  Wagner
12. 8. 2008 Ropný zlom není mediální masáží Jindřich  Kalous
12. 8. 2008 Tak to vyhrál Evo Josef  Mikovec
11. 8. 2008 Olympijský smog jak symbol našeho blahobytu Miroslav  Pořízek
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2008 Ropný zlom není mediální masáží Jindřich  Kalous
11. 8. 2008 Ropné důvody jihoosetinské války Štěpán  Kotrba
9. 8. 2008 Ropné pozadí rusko-gruzínského konfliktu? Jindřich  Kalous
26. 7. 2008 Posilní sa závislosť EÚ od Gazpromu?   
23. 7. 2008 Jak ušetřit benzín   
21. 7. 2008 Jak si poradíme bez fosilních paliv?   
30. 6. 2008 Ropná krize jako příležitost Jan  Sova
20. 6. 2008 Požadavky Gordona Browna, aby byla zvýšena těžba ropy, jsou "iracionální"   
18. 6. 2008 Nepokoje nesníží ceny ropy   
17. 6. 2008 Ropa opět za rekordní cenu   
11. 6. 2008 Budeme se sázet, že ceny pohonných hmot se ještě zvednou? Miloš  Dokulil
11. 6. 2008 Vážné varování: Rychlý růst cen ropy teprve začal   
7. 6. 2008 Výrok dne (včerejšího)   
7. 6. 2008 Amerika šokována cenou ropy a bezprecedentním růstem nezaměstnanosti   
6. 6. 2008 Cenu ropy vyhánějí nahoru investoři v důsledku právní mezery v americkém zákonodárství