15. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 2. 2008

Jan Švejnar: Budu ctít Poslaneckou sněmovnu a Senát, byť to ústava nežádá

Projev při druhé volbě prezidenta

Jan Švejnar

Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené paní senátorky, páni senátoři, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní Bobošíková, vážení hosté. Když jsem vyhlásil svou kandidaturu na úřad prezidenta, mnozí mě přesvědčovali, že nemám šanci. Když jsem namítal, že David v boji s Goliášem také neházel prak do žita, mnozí se jen zdvořile usmívali. Mé přesvědčení do souboje jít pramenilo z pocitu, že jak mé názory, tak i můj postoj k veřejnému životu, můj náhled na situaci naší země i můj přístup k prezidentské funkci odpovídají postojům a názorům mnoha spoluobčanů.

Dnes mám tu čest před Vámi znovu stát, neboť první volba dopadla patem. Děkuji vám, kteří jste se ztotožnili s mou vizí, děkuji občanům, kteří podporují moji kandidaturu.

Jak jsem řekl minulý týden: prezident má mít své téma a svůj styl. Své téma jsem shrnul do obrazu "Česká republika bez bariér". Ano, chci jako prezident pomáhat bourání bariér v našich myslích a v způsobech chování; bourání bariér, které dělí naši společnost.

Jen bych po zkušenostech z uplynulých několika dní rád doplnil, že bourat bariéry neznamená bourat veškeré meze. Naopak musíme stavět hrázi populismu, vulgaritě, nečistým metodám.

Svůj styl jsem pojmenoval slovy "dialog", "otevřenost" a dodržování daného slova. Rád bych ještě jednou shrnul, jakým chci být prezidentem. Rád bych vysvětlil, proč se domnívám, že má kandidatura je atraktivní pro každého z Vás. Před týdnem jsem Vám nabídl společný projekt: vrátit politice úctu v očích občanů, vrátit lidem víru ve smysl politiky.

Jste dnes v nelehké situaci a kladete si řadu otázek: jak nejlépe volit ku prospěchu republiky? Jak nejlépe volit ku prospěchu své strany? Jak nejlépe volit, aby jste se mohli podívat do očí své rodině, svým bližším, svým voličům? Věřím, že dnešní volbou můžeme vykročit na společnou cestu, která vrátí do české politiky státnického ducha - a tím i důvěru lidí.

Zamysleme se tedy nad první otázkou. Proč tedy svým hlasem pro mne prospějete republice? Svým hlasem dáte nový impulz. Dokážete, že politická scéna se vyvíjí, mění, přizpůsobuje se novým výzvám. Budu prezidentem, který se s novou energií vrhá do nových výzev. Budu prezidentem, který využívá svých zkušeností doma i v zahraničí v zájmu země.

Budu prezidentem, který nevnímá svůj úřad jako odměnu za zásluhy, nýbrž jako závazek k tomu, aby co nejvíce prospěl budoucnosti svého národa. Budu prezidentem, který nebojuje ani s parlamentem, ani s vládou, ani s mocí soudní.

Buďme konkrétní: budu ctít Poslaneckou sněmovnu a Senát, a byť to ústava nežádá, budu se zajímat o názory kompetentních výborů obou komor při nominaci členů bankovní rady České národní banky.

Budu ctít Senát i při svých nominacích ústavních soudců, nebudu Senátu vnucovat své kandidáty, ale budu již ve svém výběru zohledňovat názor senátorek a senátorů.

Budu ctít vládu, ať v ní je kdokoli; v oblasti zahraniční politiky, kterou, jak už jsem řekl, musí republika mít jen jednu, budu prezidentem, který vládě pomáhá prosazovat její priority.

Budu ctít moc soudní: pokud by se mi stalo, že Ústavní soud rozhodne pro mne nepříznivě, nebudu jeho rozhodnutí znevažovat a zpochybňovat. To vše považuji za velmi důležité s ohledem na naše blížící se předsednictví Evropské unie. To bude velká zkouška naší schopnosti se dohodnout a sjednotit.

Druhá otázka. Proč se svým hlasem pro mne prospějete své straně? Protože každá politická strana má zájem na tom, aby na Pražském hradě byl prezident, který je férovým partnerem všech. To je ten hlavní důvod. Prezident, který takzvaně píská na rovinu.

Nebudu jakkoli ovlivňovat předvolební soutěž stran. Budu hájit základní demokratické principy, slušnost a smysl pro míru v politickém střetu. Budu podporovat dialog - politickým stranám tak budu napomáhat hledat styčné plochy a kompromisy, to nejen prospěje státu, ale také pověsti politických stran a politiků.

Poslední týden opět ukázal, jak je dialog mezi stranami důležitý a též složitý. Já si z této zkušenosti beru především ještě silnější přesvědčení, že právě dialog je to, co česká politika potřebuje nejvíce. Věřím, že jsem kandidátem, který sjednocuje, sám o sobě nevyvolává vášně, který je schopen otevřeně a slušně jednat s kýmkoli z Vás.

Zůstává ještě poslední otázka - jak nejlépe volit, abyste se mohli podívat do očí své rodině, svým blízkým, svým volitelům. Zde mohu říci jen jediné: volte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Volte dle svého osobního srovnání kvalit kandidátů, kteří před Vámi dnes stojí.

Jak jsem řekl, nabízím Vám společný projekt: obnovit důvěru občanů v politiku.

Souvisí s tím i mé silné přání, aby si za pět let prezidenta volili občané sami. To si přeje jistě mnoho z nás a o to se budu zasazovat. Před týdnem jsem Vám řekl, že ve svém výkonu úřadu prezidenta se nebudu zaměřovat na svoji vlastní popularitu. Bylo by totiž jednoduché se dnes svézt na vlně znechucení občanů a populisticky se připojit ke kritice naší politické kultury, které jsou dnes média plná. To není můj styl.

Jako prezident budu občanům připomínat a trpělivě vysvětlovat, že politický boj bývá často malicherný, plný procedurálních kliček i emocí - to je normální, jak ve světě, tak u nás. To je paradox parlamentní demokracie: lidem se na ní mnoho věcí nelíbí, ale jak již nám řekl pan předseda úvodem, Winston Churchill nám připomenul, že stále je to ten nejlepší systém, mezi neperfektními systémy, které máme k dispozici. Dodal bych k tomu, že před více než sto lety, Bismarck též poukázal na to, že "se zákony je to podobné jako s párky, je lepší když nevidíme, jak se dělají."

Aby prezidentovo vysvětlování mělo váhu, prezident musí ale také umět dát jasně najevo, když kdokoli překročí přijatelné meze. Chci zde Vám říci všem z Vás, kteří byli vystaveni jakémukoliv nepřípustnému tlaku či zastrašování, že tyto metody jednoznačně odsuzuji, ať je používá kdokoli. Skutečnost, že v posledních dnech k takovým věcem docházelo, vrhá ovšem nové světlo na Vaše rozhodování o tom, jakým způsobem volit. Voliči budu těžko chápat, proč by v této atmosféře zákonodárci měli vytvářet prostor pro náhlou změnu svého názoru, aniž by ji museli před občany obhájit. Jsem přesvědčen, že kdyby prezident z autority své funkce razantně odsoudil každou vulgaritu, každý hrubý politický faul, politická scéna by vypadala jinak - a i emocionálně vypjatý střet o volbu prezidenta by probíhal slušněji a věcněji. Politická kultura neprochází zázračně mimo prezidenta, on je jejím spolutvůrcem - a její stav vypovídá také o něm. Domnívám se totiž, že i atmosféra volebního boje je vizitkou kandidáta, který svůj úřad obhajuje.

Můžu vám slíbit, že půjdu příkladem v korektnosti a slušnosti. Ano, chci být prezidentem sjednocujícím, nikoli polarizujícím. Těší mě, že i tentokrát mě a mou kandidaturu navrhli senátoři ze čtyř různých klubů, i přes jejich názorové, politické a osobnostní rozdíly. To také o něčem vypovídá. 

Možná čekáte, že na závěr řeknu něco o 15. únoru v dějinách lidstva - nabízelo se jedno slavné narození a jedno slavné úmrtí...

Já chci ale dnes více než kdy jindy mluvit o budoucnosti České republiky. Pokud mi dnes, 15. února dáte svou důvěru...

Přál bych si, abych 15. února 2009 mohl jako prezident České republiky mluvit s hrdostí o tom, jak získáváme respekt mezi členy Evropské unie díky úspěchu našeho předsednictví.

Přál bych si, abych 15. února 2010 mohl mluvit o tom, že atmosféra na politické scéně dává tušit, že nadcházející kampaň do parlamentních voleb bude korektní a věcná.

Přál bych si, abych 15. února 2011 mohl mluvit o tom, že jsou optimálně nastaveny hlavní dlouhodobé reformy, poté, co proběhla ostrá, ale věcná debata mezi stranami.

Přál bych si, abych 15. února 2012 mohl blahopřát politické reprezentaci k tomu, že nedůvěra v politiku se vrátila k hodnotám, které známe z těch nejlépe fungujících demokracií.

A nakonec bych si přál, abych 15. února 2013 mohl politické reprezentaci a občanům říci, že jsme ušli kus cesty v našem společném projektu "Česká republika bez bariér".

                 
Obsah vydání       15. 2. 2008
17. 2. 2008 Prezidentská volba a přímá demokracie Milan  Valach
16. 2. 2008 BBC: Český vůdčí politik zvítězil ve "zkažených" volbách
17. 2. 2008 Jana Bobošíková: Výsledek této volby se nám nemusí líbit, ale její způsob už nepřipomínal mafiánské tržiště Jana  Bobošíková
16. 2. 2008 Kdo koho zradil Milan  Daniel
17. 2. 2008 Hanba nám! Milan  Daniel
16. 2. 2008 Ministr Nečas má špatnou paměť Jan  Rovenský
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
17. 2. 2008 Na Klausovo zvolení je možný ještě jiný pohled Jan  Čulík
17. 2. 2008 Lidi by spíš přestali kouřit, kdyby každoročně museli platit za oficiální povolení
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Jan Švejnar: Budu ctít Poslaneckou sněmovnu a Senát, byť to ústava nežádá Jan  Švejnar
16. 2. 2008 Další přeběhlíci... a prezident
15. 2. 2008 Prezidentem byl znovu zvolen Václav Klaus
15. 2. 2008 Opět neobjektivní ČT Bohumil  Kartous
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Nepokrytá kampaň ve prospěch KSČM
15. 2. 2008 Co bych byl řekl na Hradě být předsedou KSČM Jaroslav  Čejka
15. 2. 2008 Nevysloveným jádrem diskuse je samotná povaha poslaneckého či senátorského mandátu Petr  Novotný
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Čtyři otázky poslanci Maštálkovi Jan  Rovenský
16. 2. 2008 Stále neklidná Gruzie
14. 2. 2008 Řešení pro tajnou volbu: zaškrtnout, vyfotit, nehodit Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Úmluva ILO o zákazu práce žen v podzemí Stanislav A. Hošek
15. 2. 2008 Nevydíratelný Bursík: Ani 70% občanů ho nepřesvědčí Vladislav  Černík
15. 2. 2008 O co vlastně jde Petr  Wagner
15. 2. 2008 Co mohou Srbové dělat s nezávislostí Kosova? Ivo  Šebestík
15. 2. 2008 Proč by měli Srbové vůbec něco dělat se samostatností Kosova?
15. 2. 2008 Strategie úspěchu Jan  Mertl
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý
15. 2. 2008 Proč se politiků Václav Moravec přímo nezeptá?
15. 2. 2008 Kterak nevyplácet příspěvky v nezaměstnanosti, aneb můžete jít do dolů Anna  Čurdová
15. 2. 2008 Peklo na zemi Sandra  Wain
15. 2. 2008 CERGE-EI je nepolitická organizace
15. 2. 2008 Skutečný motiv, proč se odkládá přijetí eura? Jan  Macháček
14. 2. 2008 Česká televize má "moderátorská esa"
14. 2. 2008 Ivánku, kamaráde ..... neblbni, kámo. Karel  Březný
13. 2. 2008 Co dělat a co nedělat Rudolf  Převrátil
14. 2. 2008 Volba prezidenta na ČT1 a ČT24 v pátek 15. února
15. 2. 2008 Demokracie ohrožena II.: Pod/vodná volba p/rezidenta Wenzel  Lischka
15. 2. 2008 Učebnice českých fyziků nejsou intelektuálním dobrodružstvím Boris  Cvek
15. 2. 2008 ŠK: Kritizovat materialismus exaktní vědy může jen blbec nebo pánbíčkář Boris  Cvek
14. 2. 2008 Metafyzika pana Tichánka Jiří  Štěpán
14. 2. 2008 Základní otázka, nejen filosofická Petr  Frish
14. 2. 2008 Metafyzické názory do fyziky nepatří Jiří  Šoler
14. 2. 2008 Errata, zneuznaní géniové a vynálezci dutoprostoru Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Stanovisko CEVRO Institutu k osobě Martina Bacíka
14. 2. 2008 Britský soudce: Pouze vlastnit teroristickou literaturu není trestný čin
15. 2. 2008 Jiřina Jirásková pokřtí Lucii Bílou v roli malé černé gorily
14. 2. 2008 Je to normální, být jiný, neboli Obvyklý čas pro depresi se střídá s věkem šťastného života Uwe  Ladwig
14. 2. 2008 Interspar musí zaplatit pokutu půl milionu korun za porušování zákona
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008