18. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2008

Tschechien

ČR je nejúspěšnějším transformačním státem světa

tisková zpráva Bertelsmannovy nadace

Německý rating vidí českou demokracii a tržní hospodářství na špičce -- vláda by však neměla polevit v provádění dalších reforem

Berlín, 18. února 2008: Česká republika je nejúspěšnějším transformačním státem světa. Mezi 125 analyzovanými zeměmi se její demokracie a tržní hospodářství vyznačuje největším rozvojem. K tomuto závěru dospěla mezinárodní srovnávací studie německé Bertelsmannovy nadace, tzv. transformační index, který byl dnes zveřejněn v Berlíně. Podle jeho závěrů se Česká republika ve srovnání s předcházejícím sledovaným obdobím zlepšila o další dvě místa a předběhla dosavadní šampióny Slovinsko a Estonsko. Poté vedle Tajwanu následují rovněž bezprostřední sousedé České republiky, Maďarsko, Slovensko a Polsko.

Naopak ve srovnání s tímto trendem se znatelně zhoršilo řízení politických elit v České republice. Dle zprávy vláda v Praze již nesleduje další nutné reformy s takovou intenzitou, jako v době příprav na vstup do EU. Při hodnocení jejího politického managementu se propadá oproti době před dvěma lety o 10 míst na pozici 20 a ocitá se kupříkladu o 15 míst za vládou v Bratislavě. Kriticky je hodnocen nadále vzrůstající pocit rozčarování obyvatelstva vůči politické třídě.

Demokratický systém České republiky je dle této analýzy prakticky konsolidován. Fragmentace systému politických stran je stále menší, uvnitř země nedochází k žádným vážným etnickým, náboženským či sociálním konfliktům. Polarizaci spíše mohou ve většině případů vyvolávat socioekonomické otázky. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že Romové neustále zažívají zjevné ekonomické vyčlenění. Další znatelné napětí panuje ohledně rozsahu ekonomických reforem a jejich akceptace občany.

Zpráva dále uvádí, že česká ekonomika je plně integrována do mezinárodních struktur a soustavně roste. Také průměrný příjem občanů roste, při zároveň nižší inflaci. Dobré výsledky by však rozhodně neměly vést k chybnému závěru, že potřeba reforem v politice a společnosti je nižší. Deficit rozpočtu brzdí české snahy o vstup do eurozóny. Zdravotní a důchodový systém potřebuje komplexní reformu, zejména s ohledem na rapidní stárnutí společnosti. Hlavním cílem ale zůstává zefektivnění a profesionalizace státní správy.

Josef Janning, Bertelsmannova nadace: "Česká transformace směrem k demokracii a tržnímu hospodářství je úspěchem, který je oceněn první pozicí v žebříčku transformačního indexu Bertelsmannovy nadace. Dobré výsledky by rozhodně neměly vést k chybnému závěru, že není zapotřebí dalších velkých reforem, zejména v boji proti organizovanému zločinu, v oblasti reformy volebního práva a ochrany životního prostředí."

Průzkum srovnává vývoj v České republice také s vývojem v celém regionu. Podle tohoto srovnání prošly země střední, východní a jihovýchodní Evropy v uplynulých dvou letech další konsolidací demokracie a tržního hospodářství. V některých zemích střední a východní Evropy proti tomuto trendu však působila rostoucí politická polarizace a narůstající síla populistických stran. Tak se na Slovensku a v Polsku podílely na vládě pravicově populistické a extremistické strany. Jejich nekompromisní styl vládnutí vedl zejména v Polsku ke zhoršení při hodnocení kvality demokracie. V Maďarsku se přiostřily politické fronty mezi vládou a opozicí, ve Slovinsku byla práce vlády poznamenána konfrontačními postupy.

Současně však ekonomická transformace ve východní, střední a jihovýchodní Evropě silně pokročila. Přesto i nadále přetrvávají mezi jednotlivými zeměmi velké rozdíly v úrovni příjmů, ale také v rozsahu sociálních nerovností. Zejména chudé země jihovýchodní Evropy jsou poznamenány sociálním vyčleněním, chudobou a nedostatky ve zdravotnictví a vzdělávání, které jsou ve společnosti strukturálně zakořeněny. Celosvětovým a evropským šampiónem je tedy Česká republika těsně před Slovinskem a Estonskem. Následují země střední a východní Evropy - Maďarsko, Litva, Slovensko a Polsko. Ze zemí bývalé Jugoslávie uzavírá evropskou skupinu Bosna a Hercegovina na celosvětovém 40. místě. Srbsko získalo 31. příčku, Černá hora místo 30, Makedonie místo 22 a Slovinsko místo 2.

Střední, východní a jihovýchodní Evropa se odlišuje od jiných regionů světa perspektivou vstupu do EU, který je důležitým motivem politického a ekonomického reformního procesu. Nejen díky relativně vysoké úrovni vzdělání, ale i nepatrným sociálním protikladům ve srovnání s jinými částmi světa a aktivní a zapojené občanské společnosti je střední, východní a jihovýchodní Evropa nejúspěšnějším transformačním regionem světa.

Kompletní znění zprávy o České republice naleznete na internetu ZDE

O transformačním indexu:

Transformační index Bertelsmannovy nadace analyzuje a hodnotí kvalitu demokracie, tržní ekonomiky a politického managementu ve 125 rozvojových a transformačních zemích. Měří se úspěchy a neúspěchy na cestě k demokracii a právnímu státu a sociálně-politicky orientovanému tržnímu hospodářství. Detailní zprávy o jednotlivých zemích jsou podkladem pro zhodnocení standardu rozvoje a problémů, ale i schopnosti politických aktérů důsledně a cíleně realizovat reformy. Transformační index Bertelsmannovy nadace je tudíž prvním mezinárodně srovnatelným indexem, který měří kvalitu vlády na základě vlastních získaných dat a nabízí komplexní analýzu politických postupů v transformačních procesech. Další informace na adrese: www.bertelsmann-transformation-index.de.

O Bertelsmannově nadaci:

Německá Bertelsmannova nadace je veřejně prospěšná nadace, která se zasazuje o obecné blaho. Angažuje se v oblastech mezinárodního porozumění, vzdělávání, ekonomiky, sociálních záležitostí a zdraví a podporuje mírové soužití kultur. Tato veřejně prospěšná instituce, kterou v roce 1977 založil německý mediální podnikatel Reinhard Mohn, vlastní většinu kapitálových podílů společnosti Bertelsmann AG. Bertelsmannova nadace pracuje nezávisle na uvedené společnosti, německých vládních institucích a je politicky neutrální.

                 
Obsah vydání       18. 2. 2008
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
18. 2. 2008 Zvoní na poplach. Probereme se? Hana  Mudrová
18. 2. 2008 To víte, za mě tu nebyli! Karel  Dolejší
18. 2. 2008 Česko zase jako vlast nafoukanců a ignorantů Petr  Vařeka
18. 2. 2008 ČR je nejúspěšnějším transformačním státem světa
18. 2. 2008 Volba krví a železem Pavel  Kopecký
18. 2. 2008 Staronový prezident a morální vítěz
18. 2. 2008 Pět požadavků na českou sociální demokracii Jindřich  Kalous
18. 2. 2008 Ještě k volbě prezidenta Adam  Rykala
18. 2. 2008 Michael  Marčák
16. 2. 2008 Kdo koho zradil Milan  Daniel
17. 2. 2008 Prezidentská volba a přímá demokracie Milan  Valach
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
17. 2. 2008 Na Klausovo zvolení je možný ještě jiný pohled Jan  Čulík
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
17. 2. 2008 Jana Bobošíková: Výsledek této volby se nám nemusí líbit, ale její způsob už nepřipomínal mafiánské tržiště Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Jan Švejnar: Budu ctít Poslaneckou sněmovnu a Senát, byť to ústava nežádá Jan  Švejnar
16. 2. 2008 BBC: Český vůdčí politik zvítězil ve "zkažených" volbách
18. 2. 2008 Poučení pro příště. Voliči, změňte taktiku Radek  Mokrý
16. 2. 2008 Ministr Nečas má špatnou paměť Jan  Rovenský
18. 2. 2008 o nule v kruhu Miluše Anežka Šajnohová
18. 2. 2008 Chamtivost milionářů na pranýři, aneb Kavalíři přece nezkracují daně Uwe  Ladwig
18. 2. 2008 Michael  Marčák
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
17. 2. 2008 Hanba nám! Milan  Daniel
18. 2. 2008 Problém Kosova a právo na sebeurčení Jiří  Glonek
18. 2. 2008 Kosovo -- po svém kdosi tu snadno figurkami tahá, v našem lhostejném světě Michal  Rusek
18. 2. 2008 Prípad Kosova nie je príkladom národa usilujúceho o samostatnosť
18. 2. 2008 Jsou čeští fyzici málo metafyzičtí? Jiří  Štěpán
18. 2. 2008 O fyzice: S těmi pojmy, prosím - opatrně Leopold  Kyslinger
18. 2. 2008 Ediční politika Britských listů je nevyvážená Petr  Frish
18. 2. 2008 Děkuji za odezvy k článku o ukončování normalizace české fyziky Bohumír  Tichánek
18. 2. 2008 Rakouští aktivisté zahájili boj proti elektrárně Mochovce Richard  Seemann
18. 2. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. února 2008
18. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: Odejít: nejméně špatná varianta Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Co bych byl řekl na Hradě být předsedou KSČM Jaroslav  Čejka
17. 2. 2008 Lidi by spíš přestali kouřit, kdyby každoročně museli platit za oficiální povolení
15. 2. 2008 Kterak nevyplácet příspěvky v nezaměstnanosti, aneb můžete jít do dolů Anna  Čurdová
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008