18. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2008

Pět požadavků na českou sociální demokracii

Milan Daniel se na adresu ČSSD ptá, kdo koho zradil při presidentské volbě. Tuto otázku nejen lze rozšířit na veškerou politiku sociální demokracie, ale dají se z ní odvodit i požadavky, které musíme na její politiku klást, chceme-li si aspoň udržet naději, že se v této zemi ještě najdou politici, které zajímají životy a osudy nás, lidí žijících z mezd, platů, důchodů a podpor, lidí nepodezděných rozkradenými majetky a potenciálně nejzranitelnějších v nadcházejících globálních krizích všeho druhu.

Sociální demokracie nás zrazuje už dávno, přinejmenším od dob opoziční smlouvy, a to v celém rozsahu svých volebních programů, které stejně nikdo z voličů nečte a většina politiků na všech úrovních nedodržuje a které jsou stejně natolik bezzubé, že ani nic podstatného řešit nemohou.

Miloš Zeman svého času ve snaze vytvořit početnou a silnou stranu vymetl všechny temné a smradlavé kouty českého politického prostoru a doslova z nich nahrabal na jednu hromadu ty nejpodivnější a nejpochybnější existence, které nikdy se socdem ideály neměly ani zdaleka nic společného a které se ani náhodou ve straně neměly objevit. (Otázkou, která není předmětem této úvahy, zůstává, zda sám Zeman kdy byl přesvědčeným sociálním demokratem.) Důsledkem je - jak si postěžoval ústecký socdem funkcionář Foldyna - že v sociální demokracii neexistuje žádná personální politika. Také to však do značné míry vysvětluje, proč ČSSD pořád dokolečka řeší problém přeběhlíků a proč se na své členy může spolehnout jen omezeně. Z ČSSD se dávno stala mašina na posty a z nich plynoucí peníze pro vyvolené a to, co vede konkrétní kroky většiny držitelů těchto postů, je strach, že přijdou o koryta. Nechali se vmanévrovat do pozic, v nichž jsou vystaveni ohrožujícímu vlivu různých "podnikatelských" i kriminálních mafií, často pravděpodobně provázaných i s orgány, které by jinak měly dohlížet na bezpečnost státu a dodržování zákona. Tyto vazby mají na chod strany významně větší vliv, než funkcionářské struktury, které jsou leckde obsazeny nevýraznými, šedivě, upoceně a křečovitě působícími strejcovskými typy, které jsou stranické věrchušce dobré, aby pro ni udělaly tu rutinní stranickou práci pokud možno zadarmo, ale které z ní vůbec nic nemají a především nemají žádný vliv na to, kdo bude vyzvednut na vyšší úrovně moci.

Důsledkem soustředění na obranu takto "dobytých" pozic a na prebendy, které z nich plynou, je neexistence vize, dlouhodobé strategie, účinného programu, který by reagoval na rizika globálního vývoje. Sociální demokracie (nejen v ČR, ale to je zase na jinou úvahu) se už dávno ztotožnila se systémem. Přemýšlet o změnách společenského uspořádání nebo je dokonce konkrétně projektovat je pro ni cestou, kterou si sama zakázala. Ignoruje, že kapitalistický vývoj lidské společnosti globálně naráží na hranice svých vnitřních možností i na přírodní meze planety, a je natolik myšlenkově impotentní, že tyto procesy nedokáže ani vnímat, natož je pojmenovat nebo dokonce navrhovat reakce na ně. Zdroje takových myšlenek i konkrétních návrhů přitom na politické levici existují, jenže v prostředích, od nichž sociální demokraty dělí přímo kosmická myšlenková a názorová propast a s nimiž odmítají spolupracovat. Proto je strana ignoruje, ať už je to KSČM, mimoparlamentní nekomunistická radikální levice soustředěná ve Straně demokratického socialismu nebo některé levicově zaměřené nevládní organizace.

Jestli ČSSD chce získat zpět ztracenou důvěru ve společnosti, musí ty, kdo se cítí její politikou být zrazováni, znovu přesvědčit, že její existence má pro ně smysl a že se o ni mohou v nadcházejících krizích opřít. Dovolím si zde doporučit několik kroků, které by k tomu mohly vést.

1. Praktickou činností, nejen jalovými řečmi, v každodenní politice na všech úrovních, od obcí až po vládu a parlament, dávat najevo zájem o "normální" lidi.

2. "Dešloufizovat" stranu, vymést z ní pochybné existence provázané s korupčním a kriminálním prostředím.

3. Přispět ke sjednocení české levice především zrušením bohumínského usnesení.

4. Klást mnohem větší důraz na globální problematiku a projektovat budoucnost v delším horizontu než jedno volební období.

5. Prosazovat a realizovat v konkrétní politice na všech úrovních včetně vnitrostranické prvky přímé demokracie.

Lidi nejsou úplně blbí. Jestliže i přes to, co se teď line ze socdem, má strana rekordně vysoké volební preference, je to především výraz zoufalství některých voličů vládních stran nad současnou vládní politikou a nikoli jejich přesvědčení o tom, co ČSSD dokáže nabídnout. Iluze o tom už většina obyvatel této země dávno ztratila. Nebude-li však socdem schopna na tuto příležitost reagovat jinak než mediální zákopovou válkou navenek a pokračováním neprůhledných mocenských hrátek uvnitř, důvěru voličů ani návrat do vlády si nezaslouží.

                 
Obsah vydání       18. 2. 2008
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
18. 2. 2008 Zvoní na poplach. Probereme se? Hana  Mudrová
18. 2. 2008 To víte, za mě tu nebyli! Karel  Dolejší
18. 2. 2008 Česko zase jako vlast nafoukanců a ignorantů Petr  Vařeka
18. 2. 2008 ČR je nejúspěšnějším transformačním státem světa
18. 2. 2008 Volba krví a železem Pavel  Kopecký
18. 2. 2008 Staronový prezident a morální vítěz
18. 2. 2008 Pět požadavků na českou sociální demokracii Jindřich  Kalous
18. 2. 2008 Ještě k volbě prezidenta Adam  Rykala
18. 2. 2008 Michael  Marčák
16. 2. 2008 Kdo koho zradil Milan  Daniel
17. 2. 2008 Prezidentská volba a přímá demokracie Milan  Valach
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
17. 2. 2008 Na Klausovo zvolení je možný ještě jiný pohled Jan  Čulík
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
17. 2. 2008 Jana Bobošíková: Výsledek této volby se nám nemusí líbit, ale její způsob už nepřipomínal mafiánské tržiště Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Jan Švejnar: Budu ctít Poslaneckou sněmovnu a Senát, byť to ústava nežádá Jan  Švejnar
16. 2. 2008 BBC: Český vůdčí politik zvítězil ve "zkažených" volbách
18. 2. 2008 Poučení pro příště. Voliči, změňte taktiku Radek  Mokrý
16. 2. 2008 Ministr Nečas má špatnou paměť Jan  Rovenský
18. 2. 2008 o nule v kruhu Miluše Anežka Šajnohová
18. 2. 2008 Chamtivost milionářů na pranýři, aneb Kavalíři přece nezkracují daně Uwe  Ladwig
18. 2. 2008 Michael  Marčák
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
17. 2. 2008 Hanba nám! Milan  Daniel
18. 2. 2008 Problém Kosova a právo na sebeurčení Jiří  Glonek
18. 2. 2008 Kosovo -- po svém kdosi tu snadno figurkami tahá, v našem lhostejném světě Michal  Rusek
18. 2. 2008 Prípad Kosova nie je príkladom národa usilujúceho o samostatnosť
18. 2. 2008 Jsou čeští fyzici málo metafyzičtí? Jiří  Štěpán
18. 2. 2008 O fyzice: S těmi pojmy, prosím - opatrně Leopold  Kyslinger
18. 2. 2008 Ediční politika Britských listů je nevyvážená Petr  Frish
18. 2. 2008 Děkuji za odezvy k článku o ukončování normalizace české fyziky Bohumír  Tichánek
18. 2. 2008 Rakouští aktivisté zahájili boj proti elektrárně Mochovce Richard  Seemann
18. 2. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. února 2008
18. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: Odejít: nejméně špatná varianta Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Co bych byl řekl na Hradě být předsedou KSČM Jaroslav  Čejka
17. 2. 2008 Lidi by spíš přestali kouřit, kdyby každoročně museli platit za oficiální povolení
15. 2. 2008 Kterak nevyplácet příspěvky v nezaměstnanosti, aneb můžete jít do dolů Anna  Čurdová
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008