18. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2008

Immanuel Wallerstein: Odejít: nejméně špatná varianta

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

S výjimkou otužilého houfu neokonzervativních optimistů a oficiálních apologetů Bushova režimu se dnes skoro všichni shodují v tom, že Spojené státy zabředly v Iráku do ošklivého a sebezraňujícího maléru. Vedou vleklou válku s partyzány, kterou nemohou vyhrát. Přitom velmi mnoho kritiků invaze USA do Iráku jak ve Spojených státech tak v Evropě opakovaně říká, že Spojené státy nemohou "jen tak odejít". Co znamená neodejít není moc jasné, ale podle všeho to znamená udržovat v Iráku po značně dlouhou dobu vojska a základny USA, zatímco se Spojené státy budou marně snažit, aby irácká vláda, které dělají poručníka, dosáhla přiměřený stupeň kontroly nad územím Iráku a aspoň trochu obnovila podmínky pro mírový život občanů.

Zkoumejme, proč se říká, že Spojené státy nemohou "jen tak odejít".

Existuje dlouhý seznam důsledků, na první pohled docela věrohodných. Jedním z nich je vypuknutí všeobecné občanské války v Iráku. Může to být pravda, i když mnoho Iráčanů má pocit, že přesně takovou občanskou válku už prožívají, dokonce za přítomnosti vojsk USA.

Druhým důvodem je, že by to znamenalo ovládnutí Iráku džihádisty typu al-Kajdá. Taková možnost sice existuje, ale její pravděpodobnost není velká. V každém případě je to především přítomnost vojsk USA v Iráku, co vytvořilo podmínky pro nábor Iráčanů do takových organizací. Za Saddáma v Iráku vůbec neexistovaly. Invaze USA vedla k jejich vzniku v Iráku. Pokud jde o Afghánistán, Tálibové tam samozřejmě byli už před vstupem vojsk USA. V důsledku invaze přišli o ústřední vládní moc. Zdá se ale, že teď ji získávají zpět bez ohledu na přítomnost určitého množství vojsk USA a NATO. Navíc je zcela nejasné, jak dlouho tam budou vojska NATO ochotna zůstat.

Třetím důvodem je, že stažení USA by znamenalo posílení vlivu Íránu v Iráku a obecněji na celém Středním východě. To také může být pravda, ale nejserióznější analytikové se domnívají, že invaze USA už nyní nejvíc prospívá právě Íránu. Zničila vážného protivníka Íránu, Saddáma Husajna. V jejím důsledku získali v Iráku značnou moc šiíté a Kurdové. Obě skupiny mají těsné vazby na Írán a je pravděpodobné, že budou tyto vztahy dál udržovat a ještě rozvíjet. Nic nenaznačuje, že přítomnost USA oslabuje pozici Íránu. Právě naopak.

Čtvrtým důvodem je, že stažení by poškodilo přístup USA k ropným zdrojům Středního východu. Ovšem přítomnost USA vedla k poklesu irácké produkce, nikoli k jejímu zvýšení, a dokud bude válka pokračovat, situace se nijak podstatně nezlepší. Navíc úpadek americké moci způsobený neúspěšnou invazí vedl Saudskou Arábii, Írán a další producenty k tomu, aby začali posilovat svou roli jako dodavatelů ropy do Číny, Indie a dalších zemí, z dlouhodobého hlediska na úkor Spojených států.

Pátým důvodem je, že stažení vojsk a zrušení základen by znamenalo neuvěřitelné ponížení Spojených států, přiznání vlastní porážky a ztrátu moci. Kromě toho by bylo vnímáno jako "zrada" všech vojáků, kteří v Iráku bojovali a umírali. To je nepochybně pravda. Otázkou je, jestli se to už tak jako tak neděje. A ještě větší otázka zní, zdali je "podporou" těch, kdo bojovali a padli, vysílání dalších vojáků, aby bojovali a umírali ve válce, která nebude vyhrána.

Zkoumejme alternativy, které stojí před Spojenými státy. Jedinými dvěma skutečně realistickými alternativami je vykázání iráckou vládou nebo "odchod" z vlastní vůle. Přes všechny řeči o nesmiřitelných etnických rivalitách panujících v Iráku bychom neměli podceňovat sílu iráckého nacionalismu jak mezi sunnity, tak mezi šiíty. Až po roce 2009 zjistí, že pravděpodobná demokratická administrativa Spojených států bude dál tlachat o stažení, je pravděpodobné, že obrovsky vzroste tlak na vytvoření jednotné fronty sunnitů a šiítů, která může vzniknout pouze na základě potřeby zbavit se všudypřítomné nadvlády USA. Už nyní jsme svědky tichých jednání, které v tomto ohledu probíhají. Pokud jde o Kurdy, pokud si zachovají přiměřenou míru autonomie, po určitém zdráhání se s takovou autonomií spokojí, protože to pro ně bude v současné situaci nejlepší řešení. Považuji to za nejpravděpodobnější vyústění současné situace.

Jaké by tedy byly kladné stránky "odchodu"? Vyjasněme nejdřív, co odchod znamená. Znamená prohlášení vlády Spojených států, že stáhne bez výjimky všechna vojska a uzavře všechny základny v Iráku řekněme do šesti měsíců od data oznámení. Je to je lepší než být vykázáni (to jest oficiálně požádáni, abychom odešli) novou vládou, která vzejde z nové nacionalistické aliance v Iráku? Samozřejmě ano. Stažení USA by znamenalo první krok na dlouhé a obtížné cestě k vyléčení Spojených států z nemocí, které jim způsobila jejich imperiální náruživost, první krok v bolestné snaze o obnovení dobrého jména Spojených států ve světovém společenství.

Odchod bude vskutku obtížný a bolestný. Ale pro Spojené státy je stažení stejně nutné, jako pro alkoholika, který činí první krok na cestě k úplnému odřeknutí se své chorobné závislosti.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       18. 2. 2008
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
18. 2. 2008 Zvoní na poplach. Probereme se? Hana  Mudrová
18. 2. 2008 To víte, za mě tu nebyli! Karel  Dolejší
18. 2. 2008 Česko zase jako vlast nafoukanců a ignorantů Petr  Vařeka
18. 2. 2008 ČR je nejúspěšnějším transformačním státem světa
18. 2. 2008 Volba krví a železem Pavel  Kopecký
18. 2. 2008 Staronový prezident a morální vítěz
18. 2. 2008 Pět požadavků na českou sociální demokracii Jindřich  Kalous
18. 2. 2008 Ještě k volbě prezidenta Adam  Rykala
18. 2. 2008 Michael  Marčák
16. 2. 2008 Kdo koho zradil Milan  Daniel
17. 2. 2008 Prezidentská volba a přímá demokracie Milan  Valach
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
17. 2. 2008 Na Klausovo zvolení je možný ještě jiný pohled Jan  Čulík
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
17. 2. 2008 Jana Bobošíková: Výsledek této volby se nám nemusí líbit, ale její způsob už nepřipomínal mafiánské tržiště Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Jan Švejnar: Budu ctít Poslaneckou sněmovnu a Senát, byť to ústava nežádá Jan  Švejnar
16. 2. 2008 BBC: Český vůdčí politik zvítězil ve "zkažených" volbách
18. 2. 2008 Poučení pro příště. Voliči, změňte taktiku Radek  Mokrý
16. 2. 2008 Ministr Nečas má špatnou paměť Jan  Rovenský
18. 2. 2008 o nule v kruhu Miluše Anežka Šajnohová
18. 2. 2008 Chamtivost milionářů na pranýři, aneb Kavalíři přece nezkracují daně Uwe  Ladwig
18. 2. 2008 Michael  Marčák
18. 2. 2008 Na obranu Schwarzenbergů a české politiky Miroslav  Polreich
17. 2. 2008 Hanba nám! Milan  Daniel
18. 2. 2008 Problém Kosova a právo na sebeurčení Jiří  Glonek
18. 2. 2008 Kosovo -- po svém kdosi tu snadno figurkami tahá, v našem lhostejném světě Michal  Rusek
18. 2. 2008 Prípad Kosova nie je príkladom národa usilujúceho o samostatnosť
18. 2. 2008 Jsou čeští fyzici málo metafyzičtí? Jiří  Štěpán
18. 2. 2008 O fyzice: S těmi pojmy, prosím - opatrně Leopold  Kyslinger
18. 2. 2008 Ediční politika Britských listů je nevyvážená Petr  Frish
18. 2. 2008 Děkuji za odezvy k článku o ukončování normalizace české fyziky Bohumír  Tichánek
18. 2. 2008 Rakouští aktivisté zahájili boj proti elektrárně Mochovce Richard  Seemann
18. 2. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. února 2008
18. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: Odejít: nejméně špatná varianta Immanuel  Wallerstein
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Co bych byl řekl na Hradě být předsedou KSČM Jaroslav  Čejka
17. 2. 2008 Lidi by spíš přestali kouřit, kdyby každoročně museli platit za oficiální povolení
15. 2. 2008 Kterak nevyplácet příspěvky v nezaměstnanosti, aneb můžete jít do dolů Anna  Čurdová
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
18. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: Odejít: nejméně špatná varianta Immanuel  Wallerstein
2. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: 2008: konec neoliberální globalizace Immanuel  Wallerstein
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
4. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Čeho dosáhli zapatisté? Immanuel  Wallerstein
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
17. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo chce Putin Immanuel  Wallerstein
7. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Falešné alternativy neboli mediální pasti Immanuel  Wallerstein
20. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Japonsko, Spojené státy a světoekonomika Immanuel  Wallerstein
19. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Poslední výzva pro řešení se dvěma státy? Immanuel  Wallerstein
17. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Co chce Putin? Immanuel  Wallerstein
5. 10. 2007 Immanuel Wallerstein: Irák a volby v USA Immanuel  Wallerstein
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein
10. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vítězové a poražení v Palestině Immanuel  Wallerstein
7. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Nešíření jaderných zbraní aneb odpočívej v pokoji Immanuel  Wallerstein
5. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vietnamská analogie Immanuel  Wallerstein