4. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 2. 2008

Král Králů

Prezidentská kampaň z pohledu jednoho prezidentova "rádce"

...Proto se z naznačených obav dnes pozastavuji nad právem faktického cizince být volen hlavou českého státu. Neboť toto právo není vázáno ústavní pojistkou -- aby se takový subjekt alespoň před přijetím kandidatury vzdal cizího občanství a tím i závazků k cizí moci...

Předesílám, že podlézavost nesnáším zrovna tak, jako asi každý. A podobně se mi příčí být objektem manipulace. Zejména mediální. S blížící se volbou prezidenta pozoruji, že nemalá část redakcí opět demonstruje svůj nekontrolovatelný vliv. Tak jako před posledními parlamentními volbami. Když během několika týdnů pozvedla „zelené“ z politické bezvýznamnosti na výsluní mocenské šachovnice. Václav Klaus se jako prezident permanentně těšil nejvyšší popularitě mezi ústavními činiteli a orgány. K jejich zděšení, závisti, zášti a odporu. A umocněné ve chvílích, kdy na něj prostřednictvím médií útočili zejména ze zahraničí. Za jeho zapšklé „národovectví“.

S ním to zároveň „schytali“ i jeho údajní „rádcové“. Připomínám článek europoslanců Roučka (ČSSD) „Jaké hrůzy našli Klausovi rádci“ v MFD z 22. 3. 2005.

Mne si vybral, neboť jsem se kdysi podivil nad pravidlem, že ten, jenž nic nevytvořil, je rovnocenný s tím, který něco vytvořil. A to v souvislosti s článkem II-100 návrhu dnes již neaktuální “euroústavy“, jenž obsahoval (u nás již platné) právo cizince volit a být volen v obecních volbách. Stačí, aby měl po relativně krátkou dobu v podstatě jen zdejší adresu.

Ano, plně se k této „hrůze“ doznávám. Považuji totiž praktické důsledky páně Roučkovy argumentace, že to samé si může našinec dovolit v cizině, za stejně kontraproduktivní. V daném případě pro zahraničí.

Zdůrazňuji ale, že se jedná o pravidlo, které samozřejmě potvrzuje výjimky. Například nebýt Jana Čulíka, nebylo by Britských listů. Takže i příspěvek tohoto vyznění, který se neobjevil na jedné straně v MFD, a na druhé straně ani v Haló novinách, by zůstal v „šuplíku“.

Ale jde o pravidlo, které může být účelově zneužito. K legální kolonizaci příhraničních oblastí. Či v individuálních případech dosazením exponenta cizích zájmů do klíčové, dokonce ústavní pozice. Etc...

Proto se z naznačených obav dnes pozastavuji nad právem faktického cizince být volen hlavou českého státu. Neboť toto právo není vázáno ústavní pojistkou – aby se takový subjekt alespoň před přijetím kandidatury vzdal cizího občanství a tím i závazků k cizí moci.

Je signifikantní, že uvedeného až fatálního rizika, si dosud nikdo v médiích nepovšiml.

Nanejvýše jsou bagatelizovány podružnější ústavněprávní komplikace důsledků stavu, kdy jeden člověk bude v jednom státě symbolem svrchovanosti. Zatímco ve druhém bude tuctovým občánkem, anonymním „záložákem“ v případě války, či řadovým voličem apod. Čili takové komplikace, k jejichž dalším komickým představám může inspirovat český film „Král Králů“. Zde hlavě státu - montérovi spěchajícímu na mopedu do fabriky – dělala čestný doprovod limuzína s nejvyšším úředníkem jeho exotické říše...

Je samo o sobě podezřelé, jak se média „zprava doleva“ náhle sjednotila na jednom terči. A to nejenom se svými „exkluzivními“ průzkumy veřejného mínění ve prospěch protikandidáta, doprovázenými každodenní jednosměrnou kritikou a narážkami. Či naopak šoty s usměvavým panem protikandidátem, kterého doprovází člen europarlamentu českého jména a původu. Exponent krajanského sdružení a persona, jenž se podílí na ostrakizaci ČR, v jejíchž důsledcích by se snad měli zdejší Romové opět rozeštvat proti Čechům. Mezi jejichž předky a nacisty prý ještě podle dalších nebylo velkého rozdílu, neboť obojí stavěli koncentráky (mj. – od koho bude mít pan protikandidát, od mládí žijící v zahraničí, informaci o této historii?).

Lze si také položit otázku. Jde o mediální tlak, který má vyústit v to, aby si i „občan – volitel“ nakonec řekl, že si vlastně nevzpomene, za co kdysi Klause favorizoval. Anebo je tak zároveň již nyní občan připravován na důsledky stejné situace jako před pěti lety, když favorizovaného Miloše Zemana zradili poslanci z jeho vlastní strany? Neboť zásada, že peníze jsou až na prvním místě, platí padni, komu padni...

Proto si uprostřed této kampaně dovolím popsat činnost prezidenta, jak jsem měl možnost ji poznat z několika setkání. A to s jeho „konzultativním orgánem právnickým“, jehož účastníkům ve svém zmíněném článku z roku 2005 Rouček bohorovně přezdívá „rádcové“.

Opakuji, rozhodně nepatřím do nějakého „fanklubu VK“. Ale dovoluji si na základě vlastní zkušenosti konkretizovat jeden klíčový postoj Václava Klause, který podle mého názoru jistě ovlivnil výběr jeho protikandidáta, i chování mediální scény v prezidentské kampani.

Prezident si zmíněný sbor vytvořil ze „vzorků“ právnických profesí. Z vysokoškolských učitelů, soudců, legislativců, advokátů, etc. A kteří se v různých formách veřejně angažují. Zdůrazňuji, že někteří mají k němu názorově blízko, jiní nikoliv.

Každé setkání trvalo několik hodin. Klaus prezentoval téma na pozvánce, a úvodem setkání představil svůj názor. Po té každý dostal příležitost s ním polemizovat a samozřejmě i prezentovat obecně uznávaný odborný výklad.

Zdůrazňuji, že Klausem nastolená téma se týkala problematiky, která je doménou hlavy českého státu. To jest zejména péče o státní suverenitu.

Konkrétně tomu tak bylo např. v kontextu rizik pro ČR, přinášených textem „Smlouvy o ústavě pro Evropu“.

O oprávněnosti jednání reprezentace exekutivy se zahraničními krajanskými spolky. O útocích na prezidentské dekrety, o restitucích národních památek, ale i o vztazích k moci soudní. Či o nadužívání institutu amnestie. Otázek bylo samozřejmě více.

Během těchto setkání jsem měl možnost pozorovat člověka, který s velkým zaujetím hledá podporu k tomu, co má v ústavním popisu práce. Což dnes znamená alespoň udržení formálních atributů suverénní české státnosti..

Nicméně rozuzlení prezidentské volby je nadosah. Dovolím si tak využít nadhozeného tématu k obecnějšímu vyústění. Jestliže mediální páni Broučkové 21. století každodenně Čechům opakují, že státní a národní suverenita jsou již zatuchlým přežitkem, a Klaus je v tomto směru naší poslední „vadou na kráse“, doporučuji jedno.

Aby se milí Čechové zeptali příslušníků sousedních národů, až k nim pojednou za nějakými nákupy či rekreací, zda považují obranu svých státních a národních zájmů za věc, které by se lehkomyslně vzdali, nota bene svým sousedům...

Autor. vyučuje předmětům Stavební a bytové právo, Ústavní právo a státověda na Katedře veřejné správy Právnické fakulty v Plzni

                 
Obsah vydání       4. 2. 2008
4. 2. 2008 Američané mají o radaru pochyby, Češi nikoliv Bohumil  Kartous
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
4. 2. 2008 Všechny dobré potenciály pana Topolánka Bohumil  Kartous
4. 2. 2008 Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám
4. 2. 2008 Média nepřinášejí Pravdu, pouze informace
4. 2. 2008 Bludy Martina Bursíka Zdeněk  Jemelík
4. 2. 2008 Ombudsmanův názor: Klaus a justice? Otřesná bilance!
4. 2. 2008 O slušnosti v české politice
4. 2. 2008 Ještě pár důležitých poznámek k stylu Britských listů Jan  Čulík, Fabiano  Golgo
4. 2. 2008 Od Hejdové ke Golgovi aneb nejen o jedné recenzi knihy Jana Čulíka Vladislav  Černík
4. 2. 2008 Nesouhlasím s panem Černíkem Jan  Čulík
4. 2. 2008 Před Suhartem vládl v Indonésii Sukarno
4. 2. 2008 Bill Clinton: "Nebyli jsme vůči utrpení obyvatel Východního Timoru dostatečně citliví." Jana  Ridvanová
4. 2. 2008 Michael  Marčák
4. 2. 2008 Největší nebezpečí pro Václava Klause? Beno  Trávníček
4. 2. 2008 Král Králů Jaroslav  Kuba
4. 2. 2008 Nechceme byť obohnaní plotmi Naomi  Klein
4. 2. 2008 Nemecko a die Linke: Úspech vo volebnej generálke Matúš  Holý
3. 2. 2008 Britští konzervativci chtějí zavést zdravotní sestry pro novorozence
4. 2. 2008 Nizozemská péče o rodičky je špatná Lucie  Bottaro
4. 2. 2008 Děti ze stanice S-Born Tomáš  Havlín
3. 2. 2008 Bitva o Stalingrad - 65 let poté Richard  Seemann
4. 2. 2008 Ortel Ernst  Jandl
4. 2. 2008 Volby tajné či veřejné. Politika špinavá? Miloš  Štěpánek
3. 2. 2008 Současná česká politika vůči Kubě Zdeněk  Jemelík
4. 2. 2008 Seberealizace v době racionalizace, neboli Peníze na šéfův koníček jsou přece jen k dispozici Uwe  Ladwig
2. 2. 2008 Student odsouzen k smrti, že si stáhl z internetu chartu práv žen
2. 2. 2008 Zarputilost
3. 2. 2008 Jsem zarputilý vůči lhářům a kariéristům František  Řezáč
4. 2. 2008 DNES: Jan Švejnar v Ostravě
4. 2. 2008 Vojáci proti válce: Svět musí respektovat legitimní nároky Republiky Srbsko
2. 2. 2008 Aktualne.cz: "Sekýrující divák Čulík píše o tom, jací jsme"
4. 2. 2008 50 - 70 procent článků v BL je špatných
4. 2. 2008 Kdy se naučí Britské listy přijímat kritiku? Fabiano  Golgo
4. 2. 2008 Díky Fabianovi za chválu Jan  Čulík
4. 2. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. ledna 2008
4. 2. 2008 Superčistá mzda Václav  Votava
4. 2. 2008 V jednom pytli s Topolánkem Václav  Votava
2. 2. 2008 Náruživí čtenáři Milan  Kohout
2. 2. 2008 Lidé se ptali Švejnara na radar, KSČM i vzdělání Andrea  Cerqueirová
1. 2. 2008 Kdo vyhrál debatu Klaus versus Švejnar? Petr  Frish
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
4. 2. 2008 Král Králů Jaroslav  Kuba
2. 2. 2008 Lidé se ptali Švejnara na radar, KSČM i vzdělání Andrea  Cerqueirová
31. 1. 2008 Vidím, co vidím František  Řezáč
30. 1. 2008 Klaus versus Švejnar: profesionál proti amatérovi Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Otázky, které Klausovi ani Švejarovi nikdo nepoložil Štěpán  Kotrba
29. 1. 2008 Existují kritéria pro prezidentskou volbu? Miloš  Dokulil
29. 1. 2008 Paroubek Klausovi: Neměňte své křeslo za 300 miliard Jiří  Paroubek
29. 1. 2008 Proč by měl mít i pokladač věnců své předpoklady Bohumil  Kartous
29. 1. 2008 Schnur se měl zeptat i Klause, senátoři se snad zeptají obou Štěpán  Kotrba
28. 1. 2008 Klaus, Švejnar, minulé bláto a budoucí louže Milan  Daniel
28. 1. 2008 Čím se Švejnar liší od Klause Petr  Wagner
26. 1. 2008 Svejnarprezidentem.cz je "zcela vytížen"   
26. 1. 2008 Podporují komunisté Švejnara, nebo Klause?   
25. 1. 2008 Nenávistný útok na všechno, čemu vděčíme za svobodu   
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke