3. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Hugo Chávez
3. 12. 2007

Chávezova reforma

Uh Ah Chávez no se va! -- alebo Chávez neodchádza... V podobnom duchu sa nesú masové demonštrácie na podporu rozsiahlej ústavnej reformy, o ktorej Venezuelčania hlasovali v referende 2. decembra 2007.

Ako už býva vo Venezuele zvykom, aj táto otázka vyvoláva medzi obyvateľstvom veľa vášní a jej obsah sa často redukuje len na ideologické rozdiely a postoj k prezidentovi Hugovi Chávezovi. Tzv. "chavisti" a "antichavisti" sa nachádzajú v stupňujúcej konfrontácii, čo sa premenilo až na viaceré prípady študentských násilností na univerzitách, následne odsúdených oboma politickými tábormi a v súčasnosti v procese vyšetrovania. Aj mediálna kampaň je agresívna z jednej i druhej strany. Dokonca musela zakročiť Národná volebná rada, keď nariadila stiahnuť z vysielania reklamný blok za "áno" reforme. Je v ňom totiž zobrazený diabol, ako navádza Venezuelčana na vyvolávanie nepokojov a rozmýšľa o prevrate (narážka na nevydarený prevrat proti Chávezovi v apríli 2002), ale uvedomelý občan diabla doslova zrazí k zemi.

Video bolo považované za násilnícke, zároveň však jeho zrušenie jasne vyvracia obvinenia Venezuely z nedemokratickosti. Národná volebná rada však našla prvky porušujúce platné normy o volebnej kampani aj vo videu opozičného bloku. Jeho dej sa odohráva v mäsiarstve, ktoré má prejsť do štátnych rúk. Video zobrazením strachu a hnevu majiteľa argumentuje (či skôr zavádza) hrozbou reformy pre súkromné vlastníctvo.

Strašenie reformou

Skutočnú podstatu ústavnej zmeny asi neodhalí ani pravicová tlač, v ktorej názvy článkov naháňajú priam hrôzu: Zmeny v ústave nastolia vojenský štát alebo Neobmedzenie znovuzvolenia je najlepším nabádaním k násiliu (El universal). Veľká pozornosť sa venuje článku 230 reformovanej ústavy, kde je zmenené prezidentské funkčné obdobie zo šiestich na sedem rokov a vynechané obmedzenie na dve funkčné obdobia. V konečnom dôsledku je však opakované zvolenie prezidenta vždy len vôľou ľudu a násilie vzniká najmä pre veľké sociálne rozdiely medzi obyvateľmi. Bývalá vládnuca elita bola dlho prakticky bez konkurencie, aj napriek nespokojnosti veľkej časti obyvateľstva s neoliberálnou politikou vlády, ktorá vyústila do masových protestov, akým bolo napr. autoritami krvavo potlačené Caracazo (február 1989).

Kritika ústavnej reformy je veľká. Vo vyhlásení venezuelských biskupov a arcibiskupov (z 19. 10. 2007) je označená za ohrozenie slobody marxizmom-leninizmom, hoci o tomto zdroji ako o zdroji inšpirácie nie je v reforme nijaká zmienka. Sám Chávez hovorí o novom modeli socializmu 21. storočia, bolívarskom socializme, spomenutom v čl. 103 zmenenej ústavy.

Parlament schválil 69 zmenených článkov ústavy, o ktorých sa bude v referende hlasovať v dvoch blokoch. Z dielne prezidenta ich pochádza 33, z parlamentného výboru 25 a ďalších 11 pridali v týždni diskusií v parlamente.

Vytváranie komún

Čl. 16 ustanovuje zriaďovanie komún vytvorených komunitami v rámci miest alebo obcí ako základnú nedeliteľnú územnú jednotku. Veľká časť reformy je venovaná práve novému pojmu „ľudovej moci“ (Poder popular), ktorá sa môže uplatniť v podobe komunitného spoločenstva, zapájajúc do aktívnej činnosti, čo najväčší počet ľudí a vytvárajúc formy samosprávy či priamej demokracie. Zdôrazňuje sa rozvoj hodnôt socialistickej spoločnosti (čl. 70) a participácia ľudu v tomto procese prostredníctvom Rád ľudovej moci (consejos del Poder popular), ktorými sú menovite napr. komunitné rady, rady pracovníkov, rady študentov a pod. Ľudová moc je teda v ústave vedľa moci mestskej, štátnej a národnej (čl.136), avšak nevzniká z volieb, ale z organizácie skupín so spoločným záujmom. Najvyššou autoritou organizovanej komunity bude podľa čl. 184 Zhromaždenie občanov ľudovej moci a Komunitná rada ako výkonný orgán, integrujúc rôzne sociálne a komunitné skupiny či organizácie. Na financovanie aktivít ľudovej vlády bude zriadený Národný fond ľudovej vlády (čl.167), kam poputuje minimálne 5 % bežných štátnych príjmov. Článok 141 spomína správu misií, tvorených organizáciami rôzneho druhu na uspokojenie najurgentnejších potrieb ľudu.

V súčasnosti existuje veľké množstvo tzv. misií, slúžiacich hlavne na podporu vzdelávania, dôstojného bývania a dostupnosti zdravotníctva pre najchudobnejšie vrstvy.

Sociálne práva a nový ekonomický model

Článok 87 znamená garanciu základných pracovných práv, akými sú platené voľno a dôchodok pre nezávislých pracovníkov (ústava spomína taxikárov, remeselníkov, rybárov, holičov a pod.), vytvorením Fondu sociálnej stability nezávislej práce, disponujúceho s príspevkami od štátu šesťhodinový pracovný čas nahradí súčasný osemhodinový (čl. 90) a poskytne tak podľa ústavy občanovi priestor na rozvoj osobnosti.

Strach oligarchie (podľa vládnej rétoriky) spôsobuje najmä zavedenie ekonomického modelu založeného na nadradenosti spoločného záujmu nad záujem individuálny, ktorý by uspokojil sociálne a materiálne potreby ľudu. Článok 115 definuje rôzne formy vlastníctva, a tak pri zachovanom súkromnom (to treba zdôrazniť) vlastníctve existuje vlastníctvo verejné, spoločné, zmiešané a spoločenské, ktoré patrí ľudu a ďalej sa delí na nepriame – spravované štátom v mene komunity a priame - štát ho odovzdáva jednej alebo viacerým komunitám (komunitné vlastníctvo) alebo mestám (mestské vlastníctvo).

„Bolívarská“ zahraničná politika

Orientácia zahraničnej politiky má smerovať k vytvoreniu pluripolárneho sveta, oslobodeného od akéhokoľvek centra imperialistickej, koloniálnej či neokoloniálnej moci. Potvrdená je nadväznosť na odkaz Simóna Bolívara a jeho projekt Latinskej Ameriky ako jedného „národa republík“. Významnou zmenou je aj odobratie autonómie Centrálnej banke Venezuely.

Hrozba demokracii

Situáciu vo Venezuele treba vnímať v kontexte veľkej sociálnej polarizácie obyvateľstva. Bolo by chybou posudzovať ju podľa európskych kritérií, keďže bez uspokojenia základných potrieb človeka (jedlo, dôstojné bývanie...) nemôže existovať kvalitná demokracia nikde na svete. V každom prípade reforma ústavy, ak bude schválená, neznamená hrozbu pre demokraciu, ktorou však môže byť pokračujúca politická polarizácia a kampaň, založená na dezinformáciach, a nie na skutočnom obsahu.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       3. 12. 2007
3. 12. 2007 Cizinci budou i nadále zaplavovat Českou republiku kvůli zkorumpovaným Čechům! Fabiano  Golgo
3. 12. 2007 Evropští pozorovatelé: Volby v Rusku nebyly férové
3. 12. 2007 O neuvěřitelné brutalitě poslanců i Cizinecké policie ČR
30. 11. 2007 Jací jsme
3. 12. 2007 Britská učitelka, odsouzená v Súdánu za medvídka, byla omilostněna
3. 12. 2007 Chavezova porážka: Hlavním důvodem byla chudoba Fabiano  Golgo
3. 12. 2007 Na jedné straně lidskost a na druhé nežádaná migrace Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 Odpor vůči cizincům v České republice Jan  Čulík
3. 12. 2007 Psala jsem o kriminálních živlech, kteří tady jsou - díky zákonu
3. 12. 2007 Silnější Putin a slabá Evropa
3. 12. 2007 Zelení jsou proti odprodeji státních lesů
3. 12. 2007 ODA se nám vysmívá z hrobu Petr  Nachtmann
3. 12. 2007 Ohrnování nosu nad angloamerickým způsobem vykonávání spravedlnosti není namístě Aleš  Uhlíř
3. 12. 2007 Islám je mylně chápán dokonce i muslimy Lukáš  Lhoťan
3. 12. 2007 Jak jsem dělal logo pro Topolánkovo předsednictví EU Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 A nikdy jinak!
3. 12. 2007 Když senátor chrabrý.... Bohumil  Kartous
3. 12. 2007 ■ ■ ■ Dalibor Maňas Kaňas
3. 12. 2007 Teoretizování o Saúdské Arábii Petr  Wagner
3. 12. 2007 Půjdeme aspoň dva? Petr  Nachtmann
3. 12. 2007 Nacionalismus bez psí hlavy Patrick  Ungermann
2. 12. 2007 Čurdová z Ruska: Nízká účast a nová konzervativní strana
3. 12. 2007 Papež vyjádřil svůj názor na dějiny lidstva Richard  Seemann
3. 12. 2007 Venezuela by zastavila dodávky ropy USA, kdyby USA zakročily proti jejím vnitřním záležitostem
30. 11. 2007 Robert Gates: S Íránem se nevyjednává Simone  Radačičová
30. 11. 2007 Mejstřík ve Sněmovně dostal zprava i zleva. Nejvíce to ale bolelo od křesťanů... Štěpán  Kotrba
30. 11. 2007 Nechtěli nám schválit zdražení a teď to máte! Pavel  Houdek
30. 11. 2007 Daj-li medajli reportérovi České televize - a mně se chce něco říct...
30. 11. 2007 Informace o příslušnících extremistických hnutí v řadách Armády ČR jsou závažné Petr  Hulinský
30. 11. 2007 Advent aneb jak žít na plné pecky Zdeněk  Bárta
1. 12. 2007 Šťastné to ženy Anna  Čurdová
30. 11. 2007 Být dnes kritický k Parkanové znamená obvinit nepřímo Tvrdíka, Kostelku, Grosse i Grulicha Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 Chávezova reforma Alžbeta  Bóriková
30. 11. 2007 Sponzorský skandál kolem Šrejberových peněz a konta ODS ve Švýcarsku - radikální změna českého myšlení, naděje pro budoucno? Jan  Čulík
1. 12. 2007 Vláda bez mandátu Ivan  Kytka
1. 12. 2007 ČTK 1997: "ČR vstupuje do roku 1998 se stínem doposud největší vládní krize
1. 12. 2007 Deset let od pádu Klause: Deset let stará hydra, která za pár let nepůjde zničit Štěpán  Kotrba
1. 12. 2007 Václav Klaus odstoupil z funkce premiéra
1. 12. 2007 Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? Jan  Čulík
3. 12. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. listopadu 2007
3. 12. 2007 Americký občan George Novotný je "šokován Britskými listy"
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
30. 11. 2007 Záchodová hygiena a politika čistých rukou Miloš  Kaláb
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Venezuela a Hugo Chavez RSS 2.0      Historie >
3. 12. 2007 Chávezova reforma Alžbeta  Bóriková
9. 8. 2007 Chávezova ropná jízda po Jižní Americe   
6. 8. 2007 Zjednotenie jedného svetadielu Ivan  Lesay
24. 7. 2007 Bělorusko chce dodat zbraně Chavezovi - za miliardu dolarů Štěpán  Kotrba
17. 7. 2007 Jak přelstít Chaveze: RCTV zase vysílá Fabiano  Golgo
28. 3. 2007 Hugo Chávez, nepřítel Martin  Petříček
7. 2. 2007 "Naše práce je poskytovat inspiraci a výbušniny kubánskému lidu," říká Amerikou najatý vrah Štěpán  Kotrba
26. 1. 2007 Čo znamená socializmus 21. storočia vo Venezuele? Gregory  Wilpert
15. 1. 2007 Chávez: V čem je problém? Já jsem také trockista, protože revoluce musí být permanentní   
29. 12. 2006 Pražské jaro v Latinské Americe Daniel  Veselý
8. 12. 2006 Chávez, Castro, Bush, Hitler, Stalin... a omyly Fabiana Golga Monika  Hoření
4. 12. 2006 Prezidentské volby ve Venezuele vyhrál Chavez   
1. 12. 2006 Čaká Venezuelu "farebný prevrat"? Chris  Carsson, Radovan Geist
1. 12. 2006 Pokus o puč proti Chavezovi v roce 2002 organizoval Bush, Chavez nyní vytváří globální alianci proti USA Štěpán  Kotrba