3. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 12. 2007

Novela zákona 191 -- o pobytu cizinců za území ČR

O neuvěřitelné brutalitě poslanců i Cizinecké policie ČR

Lidé, probuďte se! Tyto nelidskosti jsou páchany vaším jménem

Malý Denis měl těžkou vrozenou vadu srdce, neslučitelnou se životem. Musel být operován do 15 měsíců věku.

Rodina se rozhodla pro další možnou cestu -- získání trvalého pobytu pro dítě, protože toto udělení dává povinnost VZP dítě pojistit. Měla jsem v ruce rozhodnutí cizinecké policie, kterým byla žádost podaná z humanitárních důvodů a jiných důvodů zvláštního zřetele zamítnuta s odůvodněním, že: "nutná operace pro záchranu života dítěte nezakládá důvod k humanitárnímu hledisku, že jde o účelové tvrzení."

Bylo to v době, kdy už šlo dítěti o čas, s teplotami 39.8 a modráním bylo odvezeno do Motola.

Parlament ČR bude tento týden schvalovat novelu zákona 191 -- o pobytu cizinců na území ČR. Tleskám našim zákonodárcům za opět "lahůdku" v pestrém kolotoči zákonů.

Zákon ztíží život partnerům ve smíšených manželstvích. Ano, je pravda, že existují sňatky nikoli z rozumu, ale z potřeby -- třeba zajištění vlastní existence. Nevím, kolik takových sňatků je, i v mém okolí by se určitě takové našly. Nedomnívám se však, že jejich množství je takové, že by musela být nasazena armáda úředníků, kteří budou zkoumat, zda dítě bylo zplozeno z lásky či účelově. Mimochodem -- docela se usmívám nad tím, jakým způsobem toto chtějí naši "odborníci s patentem na rozum" zkoumat. Vzpomínám si na krásný francouzský film, kdy bylo uzavřeno právě účelové manželství, jemuž všichni diváci tak fandili a prožívali trénink na obstání ve zkoušce. Chce-li někdo cestu najít, vždycky si najde směr.

Prožívala jsem tu dlouho anabázi s jednou rodinou z Ukrajiny, která byla v ČR na dlouhodobém pobytu za účelem práce. Narodilo se jim dítě, bohužel s těžkou vrozenou vadou. Bylo zapotřebí operace okamžitě po narození. Protože to byla operace na záchranu života, byla provedena ihned, bez ohledu na pojištění dítěte. Rodiče, sami pojištěnci VZP, zažádali VZP o pojištění narozeného dítěte. VZP rozhodla dítě NEPOJISTIT. Takže si odváželi z Motola malý uzlíček, který byl milionářem. V minusu. Byla zapotřebí další lékařská péče, pobyty v nemocnicích, vše šlo na účet rodiny. K rodině jsem se dostala v okamžiku, kdy bylo se jednalo o další nutné operaci. Malý Denis měl těžkou vrozenou vadu srdce, neslučitelnou se životem. Musel být operován do 15 měsíců věku.

Rodina se rozhodla pro další možnou cestu -- získání trvalého pobytu pro dítě, protože toto udělení dává povinnost VZP dítě pojistit. Měla jsem v ruce rozhodnutí cizinecké policie, kterým byla žádost podaná z humanitárních důvodů a jiných důvodů zvláštního zřetele zamítnuta s odůvodněním, že: "nutná operace pro záchranu života dítěte nezakládá důvod k humanitárnímu hledisku, že jde o účelové tvrzení."

Tato věta mne nadzvedla ze židle takovým způsobem, že jsem udělala, co bylo v mých možnostech a dítěti byl na odvolání trvalý pobyt udělen. Bylo to v době, kdy už šlo dítěti o čas, s teplotami 39.8 a modráním bylo odvezeno do Motola. Cizinecké oddělení jednalo s rodiči nelidsky, ponižovalo je a ztrpčovalo jim už tak těžkou cestu nechutným způsobem. Dítě bylo operováno a léčeno. Žije, raduje se -- a jeho "bábuško" je mi odměnou z největších. Bohužel, dluh stále existuje a já se nesmířím s podle mého diskriminačním jednáním VZP.

Nemůžu dosáhnout toho, aby mi někdo potvrdil, že jde o diskriminační jednání -- mám odpověď, že :"soukromá pojišťovna může rozhodnout o tom, že dítě nepojistí -- a je prý logické, že komerční pojišťovna takové dítě nepojisti." Podle mého VZP není soukromou pojišťovnou. Nebo je a já o tom nevím.

Chci se však ještě zmínit o druhé stránce zmíněného zákona. Dozvěděla jsem se, že cizinci, kteří žádají o vízum do ČR, nemusejí předkládat k žádosti rejstřík trestů ze země svého pobytu. Začala jsem se o to více zajímat a uvádím několik pasáží z mailové korespondence s Češkou, žijící na Ukrajině:

"Do novely zákona v roce 2004 byly součástí dokladů nezbytných k podání žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů výpisy z rejstříku trestů ČR a Ukrajiny. Novela v roce 2004 zachovala jako povinný doklad pouze výpis z RT České republiky. Výpis z RT Ukrajina přesunula do kategorie dokladů, které je cizinec povinen předložit na požádání. Konzuláty na Ukrajině vyžadovaly výpis z RT do začátku roku 2006, pak je přijímat přestaly (na pokyn MZV ČR). Pouze KO v Kyjevě, znaje situaci na Ukrajině, je od léta 2006 opět vyžaduje jako povinné."

Co to znamená? Že ČR se stala zemí s otevřenou náručí kriminálním živlům!

"Proč Vám to ale všechno píši. Prostě nedokážu pochopit, proč ČR vyžaduje od žadatelů o vízum povinně výpis z RT ČR, když žadatelé časti v ČR vůbec nikdy nebyli, ale výpis ze státu pobytu je pouze "na požádání". Pokud někdo hovoří o presumpci neviny, proč tedy chceme ten český výpis?

O této situaci jsem několikrát hovořila s pracovníky konzulárního oddělení. Oni se odvolávají na instrukce MZV ČR, i když kyjevský konzulát ukrajinské výpisy opravdu vyžaduje. Lvov je bere, pokud mu je někdo předloží, Doněck (který by si měl jasně uvědomovat, že je v oblasti s největší kriminalitou) je dokonce žadatelům o vízum, kteří jej předloží, vrací.

V této souvislosti bych Vás chtěla poprosit o radu a případně o pomoc. Jako Češce mi rozhodně není lhostejné, že Česká republika je cílem různých kriminálních živlů. A z mé zkušenosti vím, že to není pouze fáma, ale naprostá realita. Chápu, že nějaké vysoké zločinecké struktury si najdou cesty všude, ale takové té malé "verbeži" (pardon) výpis z RT (dnes už na úředním formuláři s hologramem a pod přesným zkontrolovatelným číslem) mohl cestu do Čech značně zkomplikovat.

Asi se mě teď zeptáte, proč se neozvu sama. Jak už asi víte, jsem soudní tlumočník a do rukou se mi dostávají i překlady těchto výpisů. Když se někomu zmíním o výše uvedeném problému, každý zatím vidí pouze můj osobní zájem a nechce pochopit, že můžu mít i nějaké jiné důvody! Proč se na to není nikdo schopen podívat z jiného úhlu, jako Čech, kterému by snad taky mělo jít o to, kdo k nám jezdí a kdo u nás žije? Někdy mě ta česká nátura ubíjí.

Pak si člověk přečte návrh novelÿ zákona o pobytu cizinců, kde budeme zkoumat, zda se dítě narodilo smíšenému páru "účelově" a podobné hlouposti (které podle mého názoru hraničí s porušením práv člověka), a z druhé strany návrh zůstává lhostejný k otevřeným dveřím pro kriminální živly. Proto jsem Vás chtěla poprosit, pokud byste se někdy někde zmiňovala o problémech souvisejících s návrhem novely zákona a pokud si také myslíte, že bychom si do Čech neměli pouštět různé živly, zahrňte prosím do Vašeho vyjádření i tuto problematiku. Za sebe jsem ochotna Vám poskytnout jakékoliv další informace, které byste potřebovala."

Začala jsem se o problematiku zajímat -- a ona je to pravda. A je i pravdou, že kompetentní orgány jsou k tomuto buď hluší nebo vůbec nevědí, že něco takového existuje.

Napsala jsem mailem několika poslancům, s několika jsem hovořila telefonicky...udivení: víte, kolik toho máme? A toto je jenom jeden z desítek tisíců problémů, které řešíme.

Ano, všichni máme desítky tisíc problémů. Mám pocit, že někteří mají více těch"svých", nesmírně mne dráždí drzost, arogance a výsměch, který nám denně ti, které jsme si zvolili, aby hájili naše zájmy, předvádějí.

Mám za to, že uvedený problém je natolik závažný pro nás všechny, že třeba knihovna na Letné (při vší úctě ke knihovnám, které miluji) by mohla stát v řadě hned za tímto problémem, ne před ním.

Marníme život nicotnými bitkami o kousek svého políčka. Utíká nám podstatné.

Jsem ráda, že se ozvala redakce těchto listů se zájmem o článek.

Nevím, co bude platný -- bude-li něco, ale nechce se mi mlčet z pohodlnosti a přejít vše mávnutím ruky: no a co já s tím......mám svých problémů dost!

Mrzí nás zvyšující se kriminalita naší země? Proč je zvýšená? I proto, co se snažím docpat k někomu, koho by to zajímalo!

Hanka Růžičková

Cheb

Autorka je ředitelkou Centra dobré vůle v Chebu. http://www.cdv-cheb.cz/

                 
Obsah vydání       3. 12. 2007
3. 12. 2007 Cizinci budou i nadále zaplavovat Českou republiku kvůli zkorumpovaným Čechům! Fabiano  Golgo
3. 12. 2007 Evropští pozorovatelé: Volby v Rusku nebyly férové
3. 12. 2007 O neuvěřitelné brutalitě poslanců i Cizinecké policie ČR
30. 11. 2007 Jací jsme
3. 12. 2007 Britská učitelka, odsouzená v Súdánu za medvídka, byla omilostněna
3. 12. 2007 Chavezova porážka: Hlavním důvodem byla chudoba Fabiano  Golgo
3. 12. 2007 Na jedné straně lidskost a na druhé nežádaná migrace Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 Odpor vůči cizincům v České republice Jan  Čulík
3. 12. 2007 Psala jsem o kriminálních živlech, kteří tady jsou - díky zákonu
3. 12. 2007 Silnější Putin a slabá Evropa
3. 12. 2007 Zelení jsou proti odprodeji státních lesů
3. 12. 2007 ODA se nám vysmívá z hrobu Petr  Nachtmann
3. 12. 2007 Ohrnování nosu nad angloamerickým způsobem vykonávání spravedlnosti není namístě Aleš  Uhlíř
3. 12. 2007 Islám je mylně chápán dokonce i muslimy Lukáš  Lhoťan
3. 12. 2007 Jak jsem dělal logo pro Topolánkovo předsednictví EU Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 A nikdy jinak!
3. 12. 2007 Když senátor chrabrý.... Bohumil  Kartous
3. 12. 2007 ■ ■ ■ Dalibor Maňas Kaňas
3. 12. 2007 Teoretizování o Saúdské Arábii Petr  Wagner
3. 12. 2007 Půjdeme aspoň dva? Petr  Nachtmann
3. 12. 2007 Nacionalismus bez psí hlavy Patrick  Ungermann
2. 12. 2007 Čurdová z Ruska: Nízká účast a nová konzervativní strana
3. 12. 2007 Papež vyjádřil svůj názor na dějiny lidstva Richard  Seemann
3. 12. 2007 Venezuela by zastavila dodávky ropy USA, kdyby USA zakročily proti jejím vnitřním záležitostem
30. 11. 2007 Robert Gates: S Íránem se nevyjednává Simone  Radačičová
30. 11. 2007 Mejstřík ve Sněmovně dostal zprava i zleva. Nejvíce to ale bolelo od křesťanů... Štěpán  Kotrba
30. 11. 2007 Nechtěli nám schválit zdražení a teď to máte! Pavel  Houdek
30. 11. 2007 Daj-li medajli reportérovi České televize - a mně se chce něco říct...
30. 11. 2007 Informace o příslušnících extremistických hnutí v řadách Armády ČR jsou závažné Petr  Hulinský
30. 11. 2007 Advent aneb jak žít na plné pecky Zdeněk  Bárta
1. 12. 2007 Šťastné to ženy Anna  Čurdová
30. 11. 2007 Být dnes kritický k Parkanové znamená obvinit nepřímo Tvrdíka, Kostelku, Grosse i Grulicha Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 Chávezova reforma Alžbeta  Bóriková
30. 11. 2007 Sponzorský skandál kolem Šrejberových peněz a konta ODS ve Švýcarsku - radikální změna českého myšlení, naděje pro budoucno? Jan  Čulík
1. 12. 2007 Vláda bez mandátu Ivan  Kytka
1. 12. 2007 ČTK 1997: "ČR vstupuje do roku 1998 se stínem doposud největší vládní krize
1. 12. 2007 Deset let od pádu Klause: Deset let stará hydra, která za pár let nepůjde zničit Štěpán  Kotrba
1. 12. 2007 Václav Klaus odstoupil z funkce premiéra
1. 12. 2007 Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? Jan  Čulík
3. 12. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. listopadu 2007
3. 12. 2007 Americký občan George Novotný je "šokován Britskými listy"
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
30. 11. 2007 Záchodová hygiena a politika čistých rukou Miloš  Kaláb
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007