3. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 12. 2007

Islám je mylně chápán dokonce i muslimy

Někteří čtenáři Britských listů reagovali na můj komentář dosti tvrdě, až se místy uchylovali k napadání mé osoby s použitím klasických předsudků rozšířených v české společnosti. Myslím si, že nemá cenu pokračovat v prokazováni nepřesnosti některých argumentů, které použili, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že naopak některé z jejich argumentů jsou správné.

Také nemá význam abych reagoval na výpady vůči mé osobě a mému vnímání islámu, neboť takové diskuze by se měly spíše vést mezi zainteresovanými osobami (pro ty, kdož mají zájem pod článkem uvádím odkaz na pořad České televize v jehož úvodu je krátká reportáž o mne a mém pohledu na islám). Celkově bych se spíše pokusil ve zkratce shrnout dva z předsudků jenž mají vliv nejen na tyto dvě kauzy, ale i na celkové vnímaní západních muslimských komunit.

Prvním předsudkem je vnímáni samotných muslimů. Spousta lidi si myslí, že muslimové jsou jednolitá masa a jsou organizováni jako jedno společenství. Z jejich pohledu vlastně tvoří muslimové jedno "tělo" a mají jednotné vidění světa a vnímání islámu. I když je takováto teorie určitým snem mnoha muslimů, ve skutečnosti jsou muslimové rozděleni na mnoho sekt a názorových proudů, a to v ještě větším množství než židé nebo křesťané, a toto rozdělení se promítá nejen do jejich činnosti, ale i do vnímání islámu.

Kromě náboženského rozdělení jsou muslimové rozděleni také na občanské politické úrovni. Skutečnost, že jsou muslimové mnohdy vnímáni jako jednolitý celek, vychází jednak ze skutečnosti, že většina muslimských zemí a mnohé organizace jsou ovládány lidmi s diktátorskými sklony, kteří nepřipouštějí žádnou veřejně prezentovanou odlišnost.

Druhým faktorem je ale také skutečnost, že na Západě působí jednotlivci a organizace hlásající ideu novodobých siónských protokolů o tom, že muslimové vytvářejí celosvětovou konspiraci a jsou celosvětově řízení s cílem ovládnout svět. Základními hlasateli této myšlenky jsou proizraelské skupiny a jednotlivci, jako jsou například Middle East Media Research Institute, američtí neokonzervativci, Bat Ye'or (pseudonym Giséle Littman -- Orebi židovské historičky), Yigal Carmon (zakladatel Middle East Media Research Institute -- MEMRI a bývaly příslušník izraelské zpravodajské služby), Daniel Pipes (americký neokonzervativní publicista).

Novinář Johann Hari řekl o Bat Ye'or: "V Británii jsou intelektuálové, propagující konspirační teorii o muslimech . Protokoly mekkánských mudrců. Bat Ye'or tvrdí, že Evropa je na pokraji přetvoření na dobitý kontinent 'Eurabia'. V této nové zemi, křesťané a židé budou novou muslimskou většinou poníženi na 'dhimmi' -- druhořadé obyvatele. To má být 'okultní' plán Arabské ligy a evropských politických špiček jako Jacques Chirac a Mary Robinson, kteří tajně milují islám a snaží se zaplavit kontinent muslimskými imigranty. Studentka Julia Segall, prezident Georgtownské izraelské aliance, a student Daniel Spector, prezident Židovské studentské aliance, po přednášce Bat Ye'or na Georgtownské univerzitě, řekli že "Ye'or nemá ani trošku snahy, jasně oddělit čistý, harmonický islám od skutků hrstky těch, kteří své činy falešně zaštiťují jménem islámu. "

Esther Benbassa, ředitelka Náboženských studií moderního judaismu na Sorbonně řekla v interview pro francouzský týdeník Le Point, že Bat Ye'or není profesionální historik, a že, ačkoli restrikce vůči Židům v arabských zemích existovali, byli spíše symbolické než praktické. Nemuslimské minority se těší ochraně, autonomii a svobodě.

Vincent Cannistraro, bývalý pracovník kontrarozvědky CIA, říká, že MEMRI a Yigal Carmon "jednají propagandisticky pro politické cíle, které jsou cíle extremně pravicové strany. Jednoduše neukazují celý obraz." Cannistraro tvrdí, že mu bylo nabídnuto aby pracoval pro MEMRI, ale odmítl "protože jsem viděl že jsou ovládáni Izraelskou zpravodajskou službou a protože je to příliš politické."

Mnoho kritiky proti MEMRI je založeno na dvou článcích napsaných v letech 2002 a 2005 Brianem Whitakerem, Blízkovýchodním editorem britských novin Guardian, který napsal, že "příběhy vybírané MEMRI k překladu následují známý vzor: buď špatně zobrazují charakter Arabů, nebo v některých případech podporují politický program Izraele." Whitaker poznamenává, že v roce 1998 institut zdůrazňoval na svém webu svoji podporu pokračující důležitost sionismu pro židovský lid a stát Izrael", frázi, která byla později odstraněna, nicméně je stále přístupná v internetovém archivu. Pro zajímavost bych také rád uvedl, že odkaz na tuto organizaci je veden i v oficiální databázi Českého ministerstva vnitra.

Thomas W. Lippman o Danieli Pipes napsal pro list Washington Post, že Pipes vykazuje "rušivé nepřátelství vůči současným muslimům ... Vyjadřuje k muslimům svůj respekt, avšak často jimi opovrhuje". Jeho kniha je, jak dále uvádí, "pokažena přeháněním, nesrovnalostmi a zjevným nepřátelstvím vůči předmětu zkoumání".

Christopher Hitchens, který je také předním kritikem islamismu, taktéž vyjádřil svůj názor v kriticky pojaté eseji nazvané "Daniel Pipes není muž míru", která vyšla na stránkách magazínu Slate. Podle Hitchense Pipes "využívá pocit strachu a nejistoty vytvořený islámským extremismem k hanobení a zkreslujícímu líčení těch, kteří s ním nesouhlasí". Hitchens uzavřel svůj článek s tím, že "Pipes si plete vědeckost s propagandou" a "pěstuje malicherné vendety s malým smyslem pro objektivitu".

V květnu 2006 Pipes obdržel cenu Strážce Sionu (Guardian of Zion Award). Pipes o muslimech řekl následující věty: "Nelze utéct před nešťastným faktem, že muslimští zaměstnanci u policie, ve vojsku a v diplomatickém sboru musí být sledováni, kvůli spojení s teroristy, jako je tomu u muslimských duchovních ve vězeních a v ozbrojených silách". (The Jerusalem Post, 22. ledna, 2003) Ve své řeči pronesené před Americkým židovským kongresem (American Jewish Congress) v říjnu 2001 řekl: "Velmi se z židovského úhlu pohledu obávám, že přítomnost, narůstající množství, blahobyt a přidělení občanství americkým muslimům, protože jsou natolik pod vedením islamistů, že bude představovat opravdové nebezpečí pro americké židy".

V případě Evropy se také ukazuje, že mnozí aktivisté vedoucí boj proti tzv. "islamizaci" Evropy jsou ochotni se spojit i s neonacisty, jak je to třeba v souvislosti s protimuslimskou skupinou "Pro Köln".

Druhým předsudkem je vnímáni islámského práva -- šaria. Bohužel většina obyvatel západu a to i novinářu neví, že mezi samotnými muslimy jsou dva absolutně odlišné postoje vůči šaria, které, jak správně poznamenali mí kritici, má veliký dopad na samotné vnímáni muslimů západní společností.

Jedna část muslimů vnímá šaria jako nemněný zákon ustanovený v 7. století, který se nepodřizuje změnám kvůli místu, času či stavu společnosti a rozhodně z jejich pohledu šaria nepodlého zákonům lidské logiky. Pro tyto lidi je šaria v jasném rozporu s západním pojetím lidských práv a samotné demokracie.

Druhá část muslimů zastává názor, že naopak šaria se sice odvíjí od bohem stanovených předpisů, ale podléhá vývoji a změnám a případnému rušení či zavádění nových zákonů a předpisů. Zastánci tohoto chápání islámu hlásají podobně jako někteří západní myslitelé, že existují základní práva každého člověka a ty se musejí dodržovat. Podle myšlení tohoto reformního proudu mezi muslimy nebylo chápání lidských práv a humanity v 7. století ještě na takové výši, aby tehdejší společnost byla schopna je dodržovat v plné šíři, ale společenský vývoj má společnost vést k postupnému omezováni "starých" a přežitých způsobů myšlení a místo toho rozvíjet člověka a jeho dobré vlastnosti. Zastánci tohoto myšlení jednoznačně hlásají, že Bůh dal člověkovi právo výběru a jen Bůh a ne člověk má právo jednotlivce soudit za jeho činy, jenž neubližují jiným lidem. Mnozí členové tohoto myšlenkového proudu kritizují dnešní muslimskou společnost za to, že je podobná společnosti zákoníku a farizejů v dobách proroka Ježíše Krista a o niž Ježíš řekl, že hledí na zákony, ale ne na jejich smysl.

Jak tedy poznamenali někteří čtenáři, u některých muslimů prostě důvod k demonstrováni chybí, neboť s rozsudkem souhlasí, ale jiní muslimové by zase rádi proti rozsudku demonstrovali, ale ti žijící v muslimských zemích nemohou, a ti žijící zde buď nemají dostatečnou motivaci nebo se i obávají reakci od té části muslimské komunity, jenž s rozsudkem souhlasí, když se osobně jako mimopražský pokouším zorganizovat demonstraci alespoň před velvyslanectvím Saudské Arábie v Praze s názvem "proti porušování lidských práv a deformaci islámu".

Rozhodnutí saudského soudu mimojité také komentoval jeden z Evropských muslimských myslitelů Tariq Ramadan : "Zatímco soudnictví a legální systém musí zůstat nestranný a chránit spravedlnost a lidská práva, v islámských zemích je užíván pro politické důvody a takzvaně náboženské zájmy. Problém je mnohem vážnější a hlubší, než série historek, které dostáváme z médií. Vyžaduje to znatelnou reformu a podstatné přezkoumání. Znásilnění je znásilnění, a když nebyly předneseny důkazy -- takové či onaké -- stále zůstává nepřijatelným začít obviňovat ženu. Ukazovat prostřednictvím příběhu britské učitelky "jak moc nám záleží na islámu" je holý nesmysl a musí to být naprosto odmítnuto!"

Přesto to všechno musím ale opět zdůraznit, že mnoha česká media jsou spíše propagandistickými kanály s cílem ovlivnit myšlení čtenářů podle zájmu majitelů či pouze pro finanční zisk. Bohužel člověk který čte britská, německá nebo francouzská média vidí rozdíl oproti těm českým mediím.

Ohledně smutného příběhu paní Gillian Gibbons v Súdánu: ZDE

Islám je mylně chápán dokonce i muslimy: učenec: ZDE O propojeni protimuslimských aktivistů v Německu s neonacisty: Více o neonacistickém pozadí protiislámských skupin, se můžete dočíst ZDE

Brian Whitaker - Selective Memri: ZDE

Brian Whitaker - Language matters: ZDE

                 
Obsah vydání       3. 12. 2007
3. 12. 2007 Cizinci budou i nadále zaplavovat Českou republiku kvůli zkorumpovaným Čechům! Fabiano  Golgo
3. 12. 2007 Evropští pozorovatelé: Volby v Rusku nebyly férové
3. 12. 2007 O neuvěřitelné brutalitě poslanců i Cizinecké policie ČR
30. 11. 2007 Jací jsme
3. 12. 2007 Britská učitelka, odsouzená v Súdánu za medvídka, byla omilostněna
3. 12. 2007 Chavezova porážka: Hlavním důvodem byla chudoba Fabiano  Golgo
3. 12. 2007 Na jedné straně lidskost a na druhé nežádaná migrace Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 Odpor vůči cizincům v České republice Jan  Čulík
3. 12. 2007 Psala jsem o kriminálních živlech, kteří tady jsou - díky zákonu
3. 12. 2007 Silnější Putin a slabá Evropa
3. 12. 2007 Zelení jsou proti odprodeji státních lesů
3. 12. 2007 ODA se nám vysmívá z hrobu Petr  Nachtmann
3. 12. 2007 Ohrnování nosu nad angloamerickým způsobem vykonávání spravedlnosti není namístě Aleš  Uhlíř
3. 12. 2007 Islám je mylně chápán dokonce i muslimy Lukáš  Lhoťan
3. 12. 2007 Jak jsem dělal logo pro Topolánkovo předsednictví EU Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 A nikdy jinak!
3. 12. 2007 Když senátor chrabrý.... Bohumil  Kartous
3. 12. 2007 ■ ■ ■ Dalibor Maňas Kaňas
3. 12. 2007 Teoretizování o Saúdské Arábii Petr  Wagner
3. 12. 2007 Půjdeme aspoň dva? Petr  Nachtmann
3. 12. 2007 Nacionalismus bez psí hlavy Patrick  Ungermann
2. 12. 2007 Čurdová z Ruska: Nízká účast a nová konzervativní strana
3. 12. 2007 Papež vyjádřil svůj názor na dějiny lidstva Richard  Seemann
3. 12. 2007 Venezuela by zastavila dodávky ropy USA, kdyby USA zakročily proti jejím vnitřním záležitostem
30. 11. 2007 Robert Gates: S Íránem se nevyjednává Simone  Radačičová
30. 11. 2007 Mejstřík ve Sněmovně dostal zprava i zleva. Nejvíce to ale bolelo od křesťanů... Štěpán  Kotrba
30. 11. 2007 Nechtěli nám schválit zdražení a teď to máte! Pavel  Houdek
30. 11. 2007 Daj-li medajli reportérovi České televize - a mně se chce něco říct...
30. 11. 2007 Informace o příslušnících extremistických hnutí v řadách Armády ČR jsou závažné Petr  Hulinský
30. 11. 2007 Advent aneb jak žít na plné pecky Zdeněk  Bárta
1. 12. 2007 Šťastné to ženy Anna  Čurdová
30. 11. 2007 Být dnes kritický k Parkanové znamená obvinit nepřímo Tvrdíka, Kostelku, Grosse i Grulicha Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 Chávezova reforma Alžbeta  Bóriková
30. 11. 2007 Sponzorský skandál kolem Šrejberových peněz a konta ODS ve Švýcarsku - radikální změna českého myšlení, naděje pro budoucno? Jan  Čulík
1. 12. 2007 Vláda bez mandátu Ivan  Kytka
1. 12. 2007 ČTK 1997: "ČR vstupuje do roku 1998 se stínem doposud největší vládní krize
1. 12. 2007 Deset let od pádu Klause: Deset let stará hydra, která za pár let nepůjde zničit Štěpán  Kotrba
1. 12. 2007 Václav Klaus odstoupil z funkce premiéra
1. 12. 2007 Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? Jan  Čulík
3. 12. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. listopadu 2007
3. 12. 2007 Americký občan George Novotný je "šokován Britskými listy"
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
30. 11. 2007 Záchodová hygiena a politika čistých rukou Miloš  Kaláb
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007