18. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 7. 2007

Kauza "Bicí komando - ASANACE" před Nejvyšším soudem neobstála

Britské listy před rokem upozornily na snad nejdéle trvající soud v České republice. Nazvaly ho "ASANACE 2006". Dva bývalí příslušníci Státní bezpečnosti byli obviněni ze skutků, které se žalobě "nad veškerou pochybnost" nepodařilo prokázat. Neprokázalo se jim nic. Přesto je odsoudili. Při jejich obžalobě podváděly orgány činné v trestním řízení - žaloba předložila soudu diletantsky zfalšované důkazy vyšetřovatelů ÚDV (stejně jako v případě policejního a žurnalistického honu na "demokratického" špióna Karla Srby, kdy důkazy falšovala policie). Soud je připustil. Stejně tak náhle se rozpomenuvší se svědky... Svědectví po šestnácti letech letech od žaloby a skoro čtvrtstoletí od skutku jsou prakticky bezcenná, neboť se už netýkají reality, ale vzpomínek na ni, či domněnek o ní. Právní vady práce žalobců dospěly už několikrát k rozhodnutím odvolacích či dovolacích soudů. Naposlady 26. 4. 2007. Nejvyšší soud souhlasil s dovoláním obžalovaného a rozsudek nařídil opakování celého odvolacího řízení...

Britské listy před rokem zveřejnily redakční objasňující článek i stanovisko jednoho z odsouzených, neboť procesní pochybení žaloby, báchorky svědků a podvržené důkazy ze strany policie považovaly za politickou objednávku před volbami a jeden z "demokratických" politických procesů.

Následoval článek, vysvětlující redakční postoj v té věci, neboť se domníváme, že pohled z té druhé strany je také potřebný... Oficiálního vyjádření žaloby bylo všude dost. Čeští antikomunisté se rozzuřili k nepříčetnosti. Jedním z nich byl i Miroslav Šuta. Ten nedávno tehdejší zveřejnění faktů nazval obhajobou právoplatně odsouzeného StBáka. O pravoplatnosti nemůže být ale ani řeč. To jen média o ostudě žaloby nepsala.... Šuta však předjímá spravedlnost předem. Z obžaloby. Stejně jako nyní, v případě pokusu o skandalizaci československého špióna Karla Koechera... Šuta dnes tvrdí, že mu nejde o cenzuru, ale o vyváženost. Opravdu? No tak tedy ano. Asanace pokračuje.

Redakce Britských listů už dvakrát zveřejnila výzvu státnímu zastupitelství ke stíhání podvodníků z řad vyšetřovatelů za zneužívání pravomoci, poškozování cizích práv a podvod. V případě Srba i v případě ASANACE. Nestalo se nic. Publikuje i toto nové svědectví odsouzeného v Kauze ASANACE 2006 v rámci zásady Audiatur et altera pars - protože se ho neodvážil publikovat nikdo jiný. Vždyť bývalý "estébák" je odsouzen a vinen předem. Musí být vinen. Máme přece demokracii.

Miroslav Šuta i mluvčí ÚDV mohou zase protestovat.

Štěpán Kotrba

Asanace ještě po sedmnácti letech

Zbyněk Dudek

Trestní řízení trvá od podání trestního oznámení nikoli 16, ale v srpnu tomu bude už plných 17 let, a zdaleka mu není konec. Po dalším případném odsouzení bude nejspíše následovat další, již třetí dovolání k Nejvyššímu soudu proti celkově pátému rozsudku, pak ústavní stížnost a nakonec stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Snad mi bude do konce života na vše stačit čas.

Po mé omluvě pro nemoc v roce 2005 bylo odvolání odděleno do dvou samostatných projednání. Jinak jde stále o kauzu jedinou. Já jsem byl odsouzen odvolacím Městským soudem v Praze dne 14. 4. 2006 k trestu 4 roků nepodmíněně stejně jako spoluobžalovaný dne 12. 1. 2006.

V mém případě, dne 26. 4. 2007 NS ČR svým usnesením pod sp. Zn. 6 Tdo 1474/2006 zrušil rozsudek odvolacího Městského soudu ze dne 14.4. 2006 ve výroku o trestu, z důvodu nepřiměřené délky tr. řízení. Cituji podstatné výhrady NS:

“ ...... je zřejmé, že zásadní průtahy byly způsobeny orgány činnými v trestním řízení.“

a nařídil v opakovaném odvolacím řízení věc v příslušném rozsahu znovu projednat a doplnit dokazování.

V případě spoluobžalovaného, dne 26. 4. 2007 NS ČR svým usnesením pod sp. zn. 6 Tdo 1475/2006 rovněž zrušil odvolací rozsudek Městského soudu ze dne 12.1.2006, ovšem ze zcela jiného, pikantnějšího důvodu, cituji:

„Podle názoru Nejvyššího soudu nepostupoval Městský soud v Praze v souladu se zákonem, když dne 12. 1. 2006 rozhodl o konání veřejného zasedání o odvolání v nepřítomnosti obviněného Mgr. Jiřího Šimáka. Předně u obviněného nebyla nejen zachována zákonem stanovená pětidenní lhůta pro přípravu k veřejnému zasedání, ale předvolání mu nebylo před jeho konáním ani doručeno, jak je zřejmé z konstatovaných poštovních doručenek.“

K projednání dalších dovolacích důvodů se tak NS ani nedostal, odvolání anuloval a nařídil opakování celého odvolacího řízení znovu od počátku.

Neunikl mi příspěvek MUDr. Miroslava Šuty v BL: „Nejde mi o cenzuru, ale o vyváženost“, ze dne 17.7.2007, jako obvykle s ideologicky vytříbeným a nekonfliktním slovníkem, ve kterém zmiňuje jako příklad pro své argumenty, pod odkazem článek o mé kauze.

Snad ve výše uvedeném textu najde MUDr. Šuta požadovanou vyváženost argumentace i druhé strany (státních orgánů), „oproti jednostranné agitce estébáků“. Doufám že pro něj je Nejvyšší soud ČR důvěryhodnou stranou. Jestliže chce MUDr. Šuta slyšet též názory obětí (?), ať si odskočí do Lidovek, neboť v BL neměl potřebu se vyjádřit, mimo nás a mluvčího ÚDV, nikdo z dotčených touto kauzou. BL by je jistě uveřejnily.

JUDr. Zbyněk Dudek byl odsouzen v kauze, známé jako ASANACE. Rozsudek není pravomocný.

Srba, Slonková a korupce TÉMA BL

17. 8. 2006 Štěpán Kotrba: Past na mediální krysy - případ údajné korupce Srby na ministerstvu zahraničí byl vykonstruován fízly ZDE

Asanace 2006 TÉMA BL

28. 3. 2006 Štěpán Kotrba: "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem ZDE

27. 4. 2006 Asanace 2006 - pohled obžalovaného ZDE
28. 4. 2006 Štěpán Kotrba: Asanace 2006 - pohled z té druhé strany je také potřebný ZDE
28. 4. 2006 Miroslav Šuta: Asanace - estébácká agitka zase postrádá pohled obětí ZDE
27. 11. 2006 Štěpán Kotrba: Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl ZDE
4. 12. 2006 Podejte trestní oznámení na ÚDV ZDE
7. 12. 2006: Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje ZDE
                 
Obsah vydání       18. 7. 2007
18. 7. 2007 Arogance ohrožující demokracii v České republice Bohumil  Kartous
18. 7. 2007 Jsme znepokojeni postoji české vlády i českých médií k projektu americké základny
18. 7. 2007 Svoboda projevu a shromažďování se nerealizují v podmínkách výjimečného stavu Radek  Mikula
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
18. 7. 2007 Tragikomický klub SNK v Senátu Jiří  Pehe
18. 7. 2007 Předposlední jednání partnerů projektu ACCRETe
18. 7. 2007 Hrozí Praze syndrom Jižního Města? Jan  Lipšanský
18. 7. 2007 Na Klárově při stavbě pomníku "nebyl vykácen jediný strom"
18. 7. 2007 I římská konzerva se otevře... Tomáš  Koloc
18. 7. 2007 Dědictví středověku, nikoliv starověku Boris  Cvek
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
18. 7. 2007 Kauza "Bicí komando - ASANACE" před Nejvyšším soudem neobstála Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 Estébácko-kágébácký speciál Britských listů Jan  Čulík, Miroslav  Šuta
18. 7. 2007 Rakousko napravuje chyby z minulosti Richard  Seemann
18. 7. 2007 Svoboda tisku a uvažování o vyváženosti a o diktatuře, aneb Poděkování Miroslavu Šutovi Uwe  Ladwig
18. 7. 2007 České firmy stále častěji využívají možností daňových rájů
18. 7. 2007 ■ ■ ■ J. H. Krchovský
18. 7. 2007 Ke konfliktu civilizací v Teplicích
18. 7. 2007 S nevyvážeností BL mohou něco udělat jen zastánci pravice Tomáš  Stýblo
18. 7. 2007 Rusko vydalo černou listinu extremistické literatury, filmu a hudby Štěpán  Kotrba
17. 7. 2007 Do očí bijící arogance moci ODS: tisková zpráva určená k dekonstrukci Antonín  Seďa
18. 7. 2007 Velmi odlišné ceny vysokorychlostního internetu
18. 7. 2007 Svoboda projevu znamená žumpu veškerého, nejen komunistického hnusu Jan  Bláha
18. 7. 2007 Způsob argumentace Petr  Wagner
18. 7. 2007 Prvorepubliková česká pravice nebyla fašistická Boris  Cvek
18. 7. 2007 Spojené státy jsou Athény dneška Boris  Cvek
18. 7. 2007 Na amerických univerzitách je v podstatě svoboda, ale... Jan  Čulík
18. 7. 2007 Úprk studentů z USA
18. 7. 2007 USA: Nikoliv úprk, ale mírný útlum
18. 7. 2007 Uděláme tedy referendum, pane Žáku, jestli k nám smí příště G.W.Bush vůbec přicestovat? Jan  Bím
18. 7. 2007 Lotyšsko z pohledu Karla Havlíčka Borovského Bohumír  Tichánek
18. 7. 2007 Arabské děti se psů bojí
17. 7. 2007 Rusko: Británie poškodila spolupráci na boji proti terorismu
17. 7. 2007 Libye zrušila tresty smrti nad Bulhary
17. 7. 2007 Reuters: Většina Poláků je proti americké základně
17. 7. 2007 Evropa a konvenční ozbrojené síly I.: Od Helsinek po Vídeň Zdeněk  Brousil
17. 7. 2007 Jak přelstít Chaveze: RCTV zase vysílá Fabiano  Golgo
17. 7. 2007 Putinovo Rusko čínských reforem Oskar  Krejčí

Slonková, Srba a korupce RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2007 Kauza "Bicí komando - ASANACE" před Nejvyšším soudem neobstála Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Státní zástupkyně ví o podvodných machinacích policistů v kauze Srba, ale mlčí Štěpán  Kotrba
24. 8. 2006 "Srbovi odborníci" podávají trestní oznámení na Respekt a Oživení Štěpán  Kotrba
17. 8. 2006 Past na mediální krysy - případ údajné korupce Srby na ministerstvu zahraničí byl vykonstruován fízly Štěpán  Kotrba
14. 8. 2006 Krysy vyrážejí z mediálního podpalubí do útoku Štěpán  Kotrba
19. 7. 2006 Srbovi vracejí peníze i majetek, kdy mu vrátí svobodu a čest? Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 CERTOS: Mediální poprava v zájmu spravedlnosti Ladislav  Žák
14. 4. 2006 Vrchní soud potvrdil osm let vězení pro Karla Srbu Štěpán  Kotrba
15. 3. 2006 Srba: zproštěn obžaloby z korupce Štěpán  Kotrba
1. 3. 2006 Joker Blonde v roce 2005 Irena  Ryšánková
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
29. 12. 2003 Nad projevem Jana Kavana Miroslav Václav Steiner
3. 11. 2003 Osmnáct zásad Rady Evropy: Poskytování informací o trestním řízení v médiích   
31. 10. 2003 Je Srba vinen? - Mne dnes pan soudce nepřesvědčil... Ladislav  Kahoun
30. 10. 2003 ČT nebude ve svém přímém přenosu nijak komentovat vlastní obsah soudního jednání   

Asanace 2006 RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2007 Kauza "Bicí komando - ASANACE" před Nejvyšším soudem neobstála Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de iure neexistuje   
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Asanace - estébácká agitka zase postrádá pohled obětí Miroslav  Šuta
28. 4. 2006 Asanace 2006 - pohled z té druhé strany je také potřebný Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 Asanace 2006   
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
3. 12. 2003 Ohlédnutí Jaroslav  Hutka