18. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 7. 2007

Uděláme tedy referendum, pane Žáku, jestli k nám smí příště G.W.Bush vůbec přicestovat?

Rádobyvtipná glosa pana Žáka ve mně vyvolala několik otázek. Za prvé -- český stát prostřednictvím médií, si podle pana Žáka dovolil "nadmíru dost", že uveřejnil informaci o účtu za opatření na ochranu prezidenta USA. To je mi dvakráte nepochopitelné, zvlášť když je pan Žák pravidelným "publicistickým mainstreamem" levicového střihu tak typickým právě pro BL a vůči čemu v jasné kontradikci vyznívá obhajoba názoru pana Čulíka za "necenzuru" převážně kontroverzních autorů se svoji socialistickou profesní minulostí, ke které patřila neodmyslitelně stranická knížka.

Tedy podle pana Čulíka je cenzura jako svobodomyslnému nezávislému mediu věc nepřípustná, devalvující zdraví úsudek tzv."přemýšlivého" čtenáře - takto pan Čulík obhajoval ve svém článku, proč dostali na stránkách BL prostor lidé jako pan Castro nebo Koecher.

Ale - že by cenzura snad podle jistých lidí zase až tak nevadila, když by vedla k zamezení zveřejnění jisté informace (ať už o čemkoliv), která by mohla sloužit k "pravicové" ideologické manipulaci a snad i dokonce indoktrinaci obyvatelstva?

A ejhle, to samé zaznívá jaksi nezávisle právě teď, "zleva", cože si to stát dovoluje (ba co hůř, pan Žák nezpochybňuje kalkulaci celkové částky jako třeba záměrně zveličenou a tím i manipulující), když vůbec takovouto informaci zveřejňuje! Ó, jaká hrůza -- Rado, okamžitě bys měla vystavit ČT za tuto nebetyčnou drzost nějakou sankci!

Dále už pak pan Žák pokračuje ve vcelku známém archetypu uvažování. Stát silný nebo slabý, drahý nebo levný, efektivní nebo neefektivní, regulující ty údajně (všeho)schopné více či méně atd.

Myslím, že každý by chtěl stát efektivní a zároveň, co nejlevnější a teď se názory různí, jedni (a k těm asi bude spíše patřit pan Žák, jinak by náš současný stát neironizoval narážkami na Lenina, který by jej nejraději viděl, ale z podstatně jiných ideových pozic, stejně jako současní neoliberálové, odumírat na úbytě) by ho chtěli silný s více pravomocemi a jiní, aby pokud možno, co nejméně zasahoval do života občanů.

Nehodlám se pouštět do poměrně již otřelých a nikam nevedoucích úvah o tom, že se necítím svobodný tam, kde si povinně musím kupovat službu, kterou jsem si neobjednal a kterou nekonzumuji a to navíc od monopolního dodavatele, jenž ji poskytuje i pro ty, co ji sice konzumují, ale v nevalné kvalitě a za nepřiměřenou cenu, než by si ji dokázali sami opatřit u soukromého poskytovatele, anebo ba co víc, poskytli by si ji sami svými vlastními silami.

A ať už se jedná o státní monopol na základní školství (zcela zásadní odpor levice pro možnost domácího "rodinného" vyučování dětí na prvním stupni je v tomto více než signifikantní) nebo na výběr sociálního a zdravotního pojištění.

Pozor, neplést s daněmi - ty na policii, soudy, státní zástupce a armádu pod kuratelou státu platit chci a vím, že nikdo jiný je nedokáže zajistit lépe a hlavně stejně spravedlivě pro všechny, bez ohledu na výši vlastní daňové kontribuce (jak někdy ortodoxní konzervativci říkají, že např. v otázce volebního práva by mělo platit, čím více platíš státu na daních, tím více bys měl mít hlasů do voleb -- s čímž ovšem zase liberál nemůže souhlasit, neb by to vedlo k elitářství a oligarchizaci společnosti, a obé je navýsost antiliberální).

Ale alespoň pro mě to tím končí. I dálnice už nestaví jen stát -- o výstavbu a provozování dálničního úseku od italského Brenneru se dlouho ucházel soukromý investor a např. teď se má stavět přes 60km dlouhý tunel z Innsbrucku do Brixenu za většinové účasti soukromého kapitálu.

Ale to jen tak pro dokreslení, stát z výstavby infrastrukturních sítí nevylučuji pro neschopnost, ale spíše bych rád, aby byl postupem času díky ochotě a návratnosti investic soukromých investorů vytlačován dle onoho Leninova, ale jaksi ideově reverzního - prorůstání "revoluce neoliberální ekonomiky do efektivity fungování státu" až tak, že tam stát bude minoritní figurou a spíše doplňkem, resp. posílí jeho decentralizovaná úroveň po vzoru spolkových zemí, zemská (župa, kraj chcete-li) pravomoc a to až do té míry, že statnímu centralismu zůstane opravdu jen policie, státní zastupitelství, soudy a armáda.

Vše ostatní by pak dostaly na starost obce, včetně zdravotnictví (nakonec ty jsou zřizovateli nemocnic) a sociálních služeb a více než státní "povinné" odvody, před kterými se snaží každý, jak zaměstnavatel tak zaměstnanec unikat do sféry švarcystému, tak by pronikal více neziskový sektor a grantové a charitativní spolky a především které by přitahovaly onu primární a především dobrovolnou sociabilitu včetně nezbytné úrovně dobrovolné solidarity, např. díky institutu daňových asignací.

"Nedobrovolná solidarita" pak plodí stejně její legální obcházení maximální snahou, pohybující se leckdy až na hraně zákona, o optimalizací daní (ale to není jen kvůli daním jako takovým, ale především kvůli odvodům - a to slovo opravdu nezní nikomu, kdo poctivě pracuje, a je schopen si díky tomu i adekvátně vydělat, méně hrůzostrašně než slovo "daně" samotné, ba spíše naopak -- je to "sociální pojištění") a i jeho odvod snižovat a to především u živnostníků.

V každém případě jestli někde funguje stát s nízkými náklady a maximální efektivitou, pak je to již implementovaná vize "e-státu" v Estonsku, kterou tam zavedl úspěšný liberální reformátor Mart Laar. Pan Kartous tady měl onehdá hezký článek o Estonsku, možná by si to Estonsko zasloužilo i zmínit právě v těchto souvislostech, než jen poukazovat na historické reminiscence sporu se současným Ruskem a vzdouvat tak vášně v problému přesunutí památníku z náměstí na vojenský hřbitov. Zkušenost Estonska s fungováním e-státu je totiž přenositelná i jinam a tím inspirující i např. pro takový stát jakým je Česká republika, na rozdíl od nevratné historické zkušenosti.

                 
Obsah vydání       18. 7. 2007
18. 7. 2007 Arogance ohrožující demokracii v České republice Bohumil  Kartous
18. 7. 2007 Jsme znepokojeni postoji české vlády i českých médií k projektu americké základny
18. 7. 2007 Svoboda projevu a shromažďování se nerealizují v podmínkách výjimečného stavu Radek  Mikula
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
18. 7. 2007 Tragikomický klub SNK v Senátu Jiří  Pehe
18. 7. 2007 Předposlední jednání partnerů projektu ACCRETe
18. 7. 2007 Hrozí Praze syndrom Jižního Města? Jan  Lipšanský
18. 7. 2007 Na Klárově při stavbě pomníku "nebyl vykácen jediný strom"
18. 7. 2007 I římská konzerva se otevře... Tomáš  Koloc
18. 7. 2007 Dědictví středověku, nikoliv starověku Boris  Cvek
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
18. 7. 2007 Kauza "Bicí komando - ASANACE" před Nejvyšším soudem neobstála Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 Estébácko-kágébácký speciál Britských listů Jan  Čulík, Miroslav  Šuta
18. 7. 2007 Rakousko napravuje chyby z minulosti Richard  Seemann
18. 7. 2007 Svoboda tisku a uvažování o vyváženosti a o diktatuře, aneb Poděkování Miroslavu Šutovi Uwe  Ladwig
18. 7. 2007 České firmy stále častěji využívají možností daňových rájů
18. 7. 2007 ■ ■ ■ J. H. Krchovský
18. 7. 2007 Ke konfliktu civilizací v Teplicích
18. 7. 2007 S nevyvážeností BL mohou něco udělat jen zastánci pravice Tomáš  Stýblo
18. 7. 2007 Rusko vydalo černou listinu extremistické literatury, filmu a hudby Štěpán  Kotrba
17. 7. 2007 Do očí bijící arogance moci ODS: tisková zpráva určená k dekonstrukci Antonín  Seďa
18. 7. 2007 Velmi odlišné ceny vysokorychlostního internetu
18. 7. 2007 Svoboda projevu znamená žumpu veškerého, nejen komunistického hnusu Jan  Bláha
18. 7. 2007 Způsob argumentace Petr  Wagner
18. 7. 2007 Prvorepubliková česká pravice nebyla fašistická Boris  Cvek
18. 7. 2007 Spojené státy jsou Athény dneška Boris  Cvek
18. 7. 2007 Na amerických univerzitách je v podstatě svoboda, ale... Jan  Čulík
18. 7. 2007 Úprk studentů z USA
18. 7. 2007 USA: Nikoliv úprk, ale mírný útlum
18. 7. 2007 Uděláme tedy referendum, pane Žáku, jestli k nám smí příště G.W.Bush vůbec přicestovat? Jan  Bím
18. 7. 2007 Lotyšsko z pohledu Karla Havlíčka Borovského Bohumír  Tichánek
18. 7. 2007 Arabské děti se psů bojí
17. 7. 2007 Rusko: Británie poškodila spolupráci na boji proti terorismu
17. 7. 2007 Libye zrušila tresty smrti nad Bulhary
17. 7. 2007 Reuters: Většina Poláků je proti americké základně
17. 7. 2007 Evropa a konvenční ozbrojené síly I.: Od Helsinek po Vídeň Zdeněk  Brousil
17. 7. 2007 Jak přelstít Chaveze: RCTV zase vysílá Fabiano  Golgo
17. 7. 2007 Putinovo Rusko čínských reforem Oskar  Krejčí