18. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 7. 2007

Jsme znepokojeni postoji české vlády i českých médií k projektu americké základny

Prohlášení iniciátorů otevřeného dopisu PRO REFERENDUM

tisková zpráva

Naše iniciativa není součástí žádného politického uskupení ani organizovaného hnutí. Vznikla zcela spontánně z velkého údivu a znepokojení nad tím, jakým způsobem vede vláda svoji kampaň za zřízení cizí vojenské základny na našem území. Vláda neplní své vlastní sliby o tom, že v rámci otevřeného dialogu s občany zajistí informace o připravované stavbě.

Své znepokojení jsme vyjádřili formou otevřeného dopisu prezidentu republiky a předsedům obou komor parlamentu. Tento dopis je podepsán několika desítkami občanů vesměs činných v prestižních profesích veřejného i soukromého sektoru.

Naše znepokojení ještě vzrostlo poté, co bylo v uplynulých dnech oznámeno, že Rusko vyhlašuje moratorium na smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, a to v souvislosti s jednostrannými kroky Spojených států.

Až dosud jsme byli nejvyššími vládními činiteli nepravdivě informováni, že Rusko v podstatě se záměrem souhlasí a že žádná destabilizace vztahů, které se týkají celé Evropy a tedy i naší země, v žádném případě nehrozí.

Podle informací z médií odpověděl dosud na náš otevřený dopis jen prezident republiky Václav Klaus. Jeho odpovědí jsme byli potěšeni, neboť v ní naznačuje mnohé z toho, co trápí i nás. Především varoval před populismem a iracionálními reakcemi. Také my jsme těmito jevy hluboce znepokojeni. Jak jinak než jako projev hrubého populismu chápat například výroky místopředsedy vlády Jiřího Čunka o tom, že cizí vojáci budou pro naši zemi dobrodiním, neboť toho na své základně hodně protopí a snědí. Za co jiného než za iracionální mystifikace považovat tvrzení dalšího vysokého vládního činitele Alexandra Vondry o tom, že pokud základnu nezřídíme, čeká nás opětné zavedení povinné vojenské služby. Populismus a demagogie je rovnou měrou zastoupen ve výroku předsedy vlády o tom, že radar bude pro naši zemi představovat "oázu bezpečí". Vystupování ministryně obrany Vlasty Parkanové, jejíhož rezortu se věc týká nejbezprostředněji, komentovat vůbec nehodláme. Není možno snížit se pod určitou úroveň.

I když odpověď prezidenta republiky chápeme v tomto ohledu jako podporu našeho úsilí, chybí nám v ní vyjádření ke zcela věcným a konkrétním dotazům, které tvoří součást našeho dopisu.

Jedná se o následujících devět otázek:

1. Jak vyplývá z projevu amerického generála H. Oberinga, ředitele americké raketové obrany, i z podstaty a technických možností základny -- radar nebude sloužit k obraně naší republiky, ale bude sloužit k obraně jiného amerického radaru umístěného na Aljašce a v Grónsku.

(Projev amerického generála H. Oberinga ze dne 25.1.07.)

2. Základna může být i součástí konceptu politiky preventivních úderů a nelze ji tedy považovat za čistě obrannou.

3. Místo, kde mají být radary umístěny, je jedno nejhustěji obývaných území České republiky a v případě válečného konfliktu bude tato oblast místem prvního úderu. To by znamenalo jisté zničení celé oblasti a desítky tisíc obětí.

4. Veřejnosti je často a opakovaně předkládán nepravdivý argument o tom, že nedáme-li souhlas k vybudování radaru, porušíme nějaké dohody či závazky.

5. Je nezodpovězena také velmi závažná otázka dopadu působení vojenského zařízení na zdraví našich občanů, žijících v okolí místa potenciálního umístění.

6. Veřejnost je matena výroky, že nebude-li základna, bude pravděpodobně obnovena vojenská služba. Není žádná příčinná souvislost mezi vybudováním americké základny v České republice a možností znovuzavedení povinné vojenské služby.

7. Veřejnost neví, zda na území základny bude platit česká jurisdikce a zda k radaru budou mít přístup čeští vojáci, policisté či důstojníci.

8. Veřejnost není informována o tom, že na žádné z amerických základen umístěných v cizích státech neplatí místní, ale pouze americká jurisdikce.

9. Veřejnost není informována, zda základna má být umístěna na českém území na dobu určitou či navždy.

Jsme ještě více než kdy jindy přesvědčeni o tom, že vláda a další političtí činitelé, kteří jsou přímo ze své funkce odpovědni za to, že budou hájit zájmy našeho národa a jeho suverénního státu, mají povinnost se těmito otázkami zabývat, neboť se úzce týkají našeho bezpečí a majetku i životů a zdraví našich občanů. Jde o věc veřejnou, která se týká všech občanů, tedy nejen těch, kteří budou i přes svůj zcela zřetelně a jednoznačně deklarovaný nesouhlas nuceni žít v bezprostřední blízkosti radaru.

Věříme, že zástupci médií, kterým jsou hodnoty demokracie určitě blízké neméně než nám, nás v našem úsilí podpoří tím, že budou informovat veřejnost pravdivěji s otevřeněji, než činí současná vláda.

V Praze dne 18. 7. 2007

                 
Obsah vydání       18. 7. 2007
18. 7. 2007 Arogance ohrožující demokracii v České republice Bohumil  Kartous
18. 7. 2007 Jsme znepokojeni postoji české vlády i českých médií k projektu americké základny
18. 7. 2007 Svoboda projevu a shromažďování se nerealizují v podmínkách výjimečného stavu Radek  Mikula
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
18. 7. 2007 Tragikomický klub SNK v Senátu Jiří  Pehe
18. 7. 2007 Předposlední jednání partnerů projektu ACCRETe
18. 7. 2007 Hrozí Praze syndrom Jižního Města? Jan  Lipšanský
18. 7. 2007 Na Klárově při stavbě pomníku "nebyl vykácen jediný strom"
18. 7. 2007 I římská konzerva se otevře... Tomáš  Koloc
18. 7. 2007 Dědictví středověku, nikoliv starověku Boris  Cvek
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
18. 7. 2007 Kauza "Bicí komando - ASANACE" před Nejvyšším soudem neobstála Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 Estébácko-kágébácký speciál Britských listů Jan  Čulík, Miroslav  Šuta
18. 7. 2007 Rakousko napravuje chyby z minulosti Richard  Seemann
18. 7. 2007 Svoboda tisku a uvažování o vyváženosti a o diktatuře, aneb Poděkování Miroslavu Šutovi Uwe  Ladwig
18. 7. 2007 České firmy stále častěji využívají možností daňových rájů
18. 7. 2007 ■ ■ ■ J. H. Krchovský
18. 7. 2007 Ke konfliktu civilizací v Teplicích
18. 7. 2007 S nevyvážeností BL mohou něco udělat jen zastánci pravice Tomáš  Stýblo
18. 7. 2007 Rusko vydalo černou listinu extremistické literatury, filmu a hudby Štěpán  Kotrba
17. 7. 2007 Do očí bijící arogance moci ODS: tisková zpráva určená k dekonstrukci Antonín  Seďa
18. 7. 2007 Velmi odlišné ceny vysokorychlostního internetu
18. 7. 2007 Svoboda projevu znamená žumpu veškerého, nejen komunistického hnusu Jan  Bláha
18. 7. 2007 Způsob argumentace Petr  Wagner
18. 7. 2007 Prvorepubliková česká pravice nebyla fašistická Boris  Cvek
18. 7. 2007 Spojené státy jsou Athény dneška Boris  Cvek
18. 7. 2007 Na amerických univerzitách je v podstatě svoboda, ale... Jan  Čulík
18. 7. 2007 Úprk studentů z USA
18. 7. 2007 USA: Nikoliv úprk, ale mírný útlum
18. 7. 2007 Uděláme tedy referendum, pane Žáku, jestli k nám smí příště G.W.Bush vůbec přicestovat? Jan  Bím
18. 7. 2007 Lotyšsko z pohledu Karla Havlíčka Borovského Bohumír  Tichánek
18. 7. 2007 Arabské děti se psů bojí
17. 7. 2007 Rusko: Británie poškodila spolupráci na boji proti terorismu
17. 7. 2007 Libye zrušila tresty smrti nad Bulhary
17. 7. 2007 Reuters: Většina Poláků je proti americké základně
17. 7. 2007 Evropa a konvenční ozbrojené síly I.: Od Helsinek po Vídeň Zdeněk  Brousil
17. 7. 2007 Jak přelstít Chaveze: RCTV zase vysílá Fabiano  Golgo
17. 7. 2007 Putinovo Rusko čínských reforem Oskar  Krejčí

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2007 Jsme znepokojeni postoji české vlády i českých médií k projektu americké základny   
18. 7. 2007 Arogance ohrožující demokracii v České republice Bohumil  Kartous
17. 7. 2007 Reuters: Většina Poláků je proti americké základně   
16. 7. 2007 ČT -- opět bulvár Milan  Valach
16. 7. 2007 Útěk politiků od politické odpovědnosti? Dagmar  Seibertová
16. 7. 2007 Americký radar útoky spíš způsobí Fabiano  Golgo
16. 7. 2007 Made to prevent attacks, the U.S. radar may actually cause them Fabiano  Golgo
16. 7. 2007 Referendum ohledně radaru je naprostý nesmysl   
14. 7. 2007 Rusko zrušilo svou účast na významné mezinárodní vojenské dohodě   
13. 7. 2007 Teherán jako hlavní město Iráku Robert  Jarkovský
12. 7. 2007 Noam Chomsky: Poselství pražské demonstraci Noam  Chomsky
12. 7. 2007 Panu Klvaňovi, vládnímu mluvčímu pro prosazování amerického radaru na území ČR Jan  Neoral
11. 7. 2007 Kubišová a Kačer pro referendum   
7. 7. 2007 Clinton: protiraketový štít vytváří krizi   
6. 7. 2007 Americký Kongres se chystá zablokovat plán na protiraketovou obranu