28. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 3. 2006

"Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem

V srpnu 2004 odsoudil Obvodní soud pro Prahu 1 nepodmíněně ke třem letům vězení Jiřího Šimáka a Zbyňka Dudka pro trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele. Měli se ho dopustit tím, že v rámci akce ASANACE údajně nutili k vystěhování z republiky a v roce 1981 způsobili psychickou a fyzickou újmu na zdraví disidentům Zině Freundové a Zbyňku Benýškovi. 12. ledna zpřísnil odvolací soud Jiřímu Šimákovi trest o jeden rok. Zbyněk Dudek nebyl řádně obeslán, a k soudu se proto nedostavil. Jeho věc pak byla vyčleněna k samostatnému projednání a bude se o ní jednat ve středu 29. 3. 2006 před Městským soudem v Praze.

Komentátorka Lidových novin Petruška Šustrová uvedla (11. 02. 2002), že se o obou stíhaných hovořilo jako o bicím komandu.

Oba svou vinu popírají a obhajoba tvrdí, že přisuzované jednání jim nebylo ve skutečnosti prokázáno. Podle obhajoby a dostupných materiálů např. Zina Freundová, která v dané věci podala trestní oznámení již v roce 1981, ještě v roce 1990 uvedla, že pachatele nezná. Vzpomněla si až v roce 1995. Jako poškozená žádala po stíhaných náhradu škody ve výši 680 200,- Kč. Vedle skutkových nesrovnalostí obhajoba poukazuje na to, že se jedná o nespravedlivý inkviziční politický proces s řadou podstatných procesních pochybení, což se podle ní projevilo zejména v tom, že

  • přípravné řízení bylo vedeno ideologicky profilovaným a právně neexistujícím Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu;
  • obžalovaným dosud nebylo sděleno obvinění (toto pochybení uložil v opakovaném řízení prověřit i Nejvyšší soud);
  • jsou stíháni podle zákona přísnějšího než toho, který byl účinný v době jim politicky účelově připisované trestné činnosti, a že se proti nim uplatňuje protiústavní princip zpětné účinnosti trestního práva, ačkoliv Listina základních práv a svobod chápe právo na zákaz zpětné účinnosti trestního práva jako absolutní;
  • právo na zákaz zpětné účinnosti trestního práva nelze prolomit obyčejným zákonem (§ 5 zákona o protiprávnosti komunistického režimu a § 67a odst. d) trestního zákona) a i kdyby tomu tak bylo, není v daném případě prokázána podmínka, že J. Šimák a Z. Dudek nebyli do roku 1990 odsouzeni či zproštěni obžaloby z politických důvodů.

Není na novinářích, aby hodnotili vinu nebo nevinu obžalovaných. Nepřísluší jim to o nic více než komukoliv jinému - před vynesením pravomocného rozsudku. Historie se špatně soudí, vždy zůstane hořká pachuť v ústech. Jedni, kteří v době Husákova režimu stáli na té "špatné straně" v řadě "mániček" a protistátních živlů", měli mnohdy v ústech chuť vlastní krve z rozbitých úst. Ti druzí, kteří stojí na té "špatné straně" dnes, mají pachuť v ústech z podoby "právního" a "demokratického" státu, o kterém novináři pějí ódy a který oni prožívají jako karikaturu práva a spravedlnosti. Sama právně sporná existence ÚDV i kvalita práce jejich pracovníků však předem zpochybňuje tuto instituci jako možného žalobce. Kdyby takto vyšetřoval trestnou činnost kterýkoliv policista na kterémkoliv obvodním oddělení, už by byl dávno v civilu. Úpornost a zavilost se nedají brát jako polehčující okolnost. V trestním právu, které má končit soudním výrokem vinen, dvojnásob ne. Fomální pochybení, kterých se soudy v tomto případu už dopustily, svědčí o české podobě spravedlnosti daleko více, než by jejím strůjcům bylo milé. Inkluzivnost v chápání viny u žalobce ani soudce nesmí přehlušit mediální ryk a touha mnohých se prostě pomstít. Ukamenovat třeba ty fízly. I kdyby bylo za co. Spravedlnost je a má zůstat slepá. Aby nebyla hluchá.

Aby to byla ještě spravedlnost.

                 
Obsah vydání       28. 3. 2006
28. 3. 2006 Blair: "Evropský antiamerikanismus je šílenstvím"
28. 3. 2006 Zahleněné myšlení o politice a společnosti Ondřej  Hausenblas
28. 3. 2006 Televizní hlasování je zvrhlost Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Politické posluhování v České televizi Jiří  Jírovec
28. 3. 2006 Krátká paměť Vladimíra Železného Pavel  Pečínka
28. 3. 2006 "V České republice vládne plebejství, ne elita"
28. 3. 2006 Michael  Marčák
28. 3. 2006 Možná Vít  Slíva
28. 3. 2006 Hlas z ledové planety Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2006 Jízda z nákupu Milan  Bureš
28. 3. 2006 Zrušte nedemokratické televizní hlasování
28. 3. 2006 Spalovna je jinými slovy zařízení na energetické využití odpadu František  Lemfeld
28. 3. 2006 Je jaro - nastala opět topná sezóna "alternativních" zdrojů Jan  Hošek
28. 3. 2006 Bezpečnost jako moderní zaklínadlo Ladislav  Žák
21. 3. 2006 Popírání a zamlčování Lubomír  Molnár
28. 3. 2006 Michael  Marčák
24. 3. 2006 Česká televize hrubě zkresluje předvolební situaci v České republice Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Většina podniků je obětí absolutních nesmyslů"
27. 3. 2006 Lovecké povídky Václav  Dušek
27. 3. 2006 Británie: Nová generace "elitních žen" mění radikálně společnost
27. 3. 2006 Co se změnilo od dob normalizace? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Pravicovost, levicovost, kritičnost a bolševismus Jan  Čulík
27. 3. 2006 "Komunismus je hnus!"
27. 3. 2006 Proč pořád ten strach?: Homofobie jako vyjádření individuálního postoje Věra  Sokolová
25. 3. 2006 Prošetřete, zda je telefonní hlasování v Moravcových pořadech přijatelné Jan  Čulík
24. 3. 2006 Přijde znovu povodeň na dolní Labe? Václav  Houfek
27. 3. 2006 Lidská práva a suverenita: Představy a skutečnost Mesfin  Gedlu
25. 3. 2006 FebioFest: Špinavé peníze mu nesmrdí? Jan  Čulík
27. 3. 2006 Proč pracují učebnice cizích jazyků se zastaralými stereotypy? Zuzana  Geryková
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
28. 3. 2006 Hlas z ledové planety Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
21. 3. 2006 Občanská nauka a hlouposti moudrých Stanislav  Křeček
20. 3. 2006 Bývalá vysoká americká soudkyně varuje, že by v USA mohla vzniknout diktatura   
20. 3. 2006 Americký soudce nařídil Googlu, aby vládě vydal vyhledávací data   
16. 3. 2006 Francouzský soud rozhodl: jaderný odpad je odpad Jan  Beránek
7. 3. 2006 Formalismem proti spravedlnosti Zdeněk  Jemelík
1. 3. 2006 V neprospěch Adély Rajdlové Zdeněk  Jemelík
24. 2. 2006 Google odsouzen za porušování autorských práv   
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Dalibor "Exx" Záhora
21. 2. 2006 Tři utopické návrhy soudní Vladislav  Černík
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Martin "Juki" Jyrkinen
17. 2. 2006 Další trestní stíhání za "pomluvu"   
17. 2. 2006 Britský soudce podpořil muže z Británie, vězněné v Guantanámu   
25. 1. 2006 Daily Telegraph prohrál odvolání proti Gallowayovi   

Asanace 2006 RSS 2.0      Historie >
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
3. 12. 2003 Ohlédnutí Jaroslav  Hutka