20. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 6. 2007

Boj s větrnými mlýny

Polemika s článkem Petra Frishe Poslední hlava státu v táboře popíračů - Klaus"

Předesílám, než vůbec budu v psaní pokračovat, že nejsem členem modré strany, že nesympatizuji s CEPem, Václavem Klausem a dalšími prominentními pravičáky této země. Přesně naopak, neváhám se přihlásit k levici. Ovšem snad právě proto musím text zvaný "Poslední hlava státu v táboře popíračů -- Klaus" z pera Petra Frishe kritizovat, byť ten se též proti pravici vymezuje. Jenže zelená není červená, jeho text je tomu jasným dokladem. Socialismus hovoří především o člověku, jeho snažení a štěstí. Poté, co v minulosti utrpěl nesmírně koketérií s marxismem, by se dnes dobrovolně neměl, jak se bohužel stává, pelešit s jeho zelenou napodobeninou. Víc však už přímo k textu pana Frishe, píše čtenář Jan Vyskočil:

Ropný zlom

Strach z vyčerpání ropných zásob pravidelně propuká, kdykoliv jen cena paliv u pump poněkud stoupne. Však také jen málokdo nezná malůvku s ostrým hrotem nacházejícím se jen kousek v budoucnosti. Jakmile však cena benzinu a nafty opět poklesne, smršť článků v médiích náhle utichá, čtenáři žádají poněkud hrozivější krmi, více napětí na stránkách webových i těch z papíru. Konečně také víc než zajímavým titulkem ten ropný zlom není.

Nakreslit hezoučký graf svede každý žáček základní školy. Otázkou jsou data, ze kterých mistr výtvarník vycházel. Jak je možné vědět, že k poklesu množství těžené ropy nedojde z důvodu nalezení jiné a výhodnější technologie? Kdo dokáže předpovídat budoucnost? Jak je možné předpovídat budoucí trendy v odhalování nových nalezišť, kdo si může být skutečným množstvím dostupné ropy jist? Kdo ví, nakolik se situace změní s dokonalejšími technologiemi těžby? Vždyť mnoho dnes vyčerpaných ropných polí obsahuje ještě velké množství ropy, které ale už není dostupné za konkurenční ceny. Spousty otázek a žádné odpovědi, jen ta jistota, že ropa dojde a bude to neřešitelný problém.

Už dnes jsou však k dispozici technologie, které by byly schopny zvládnout problémy nedostatku ropy, pouze jsou drahé, méně efektivní, anebo do nich nikdo neinvestoval, protože se nezdály být za daných okolností dostatečně slibnými. Dám jeden příklad za všechny. Již ve třicátých letech dvacátého století byly k dispozici (zákazníkům, nikoliv jen na kreslících prknech) parní automobily srovnatelné s nejlepšími tehdejšími konvenčními vozy. Zdá se to dnes až komické, myslím ta představa našich pradědů na kouřících a supějících strojích, ale ve skutečnosti šlo o velmi luxusní limuzíny proslulé tichým a dokonale plynulým chodem, disponovaly ohromným kroutícím momentem a nebylo třeba nijak řadit, start trval jen pár desítek vteřin. Později se k této technologii vracely různé firmy, aby opakovaně zjišťovaly, že vzhledem k existenci pokročilého motoru s vnitřním spalováním není investice do páry rentabilní, byť vnější spalování slibuje téměř zanedbatelné emise (ovšem i nižší efektivitu). Jestliže ale existuje už po desítky let způsob, kterak se bez ropy v případě nouze obejít, nakolik je nedostatek ropy skutečnou hrozbou? Nadto nelze předpokládat, že naši inženýři by nutně museli čerpat svou inspiraci výhradně z prací pana Watta a jeho následovníků.

Kdokoliv je obeznámen s dosavadním vývojem vědy a techniky, musí se hrůzostrašným předpovědím o světě bez energie jen smát, stejně jako arogantní jistotě, se kterou mnozí kreslí své špičaté křivky. Pan Abner Doble pro nás vymyslel řešení, nebude-li k mání žádné lepší, už před osmi desetiletími.

Klima

Lze úspěšně pochybovat, zda vůbec někdo s jistotou může říci, jak se klima naší planety bude v blízké i vzdálenější budoucnosti měnit. Asi bych byl tím posledním v řadě, takže se o to ani pokoušet nebudu. Vezmu na bernou minci tvrzení mnohých vědců, že nás čeká oteplování (z globálního hlediska, nikoliv nutně musí růst v Horní Dolní tropické rostlinstvo). Paradoxně však tvrdím, že kterýkoliv popírač této změny klimatu dělá lépe než všichni ti, kdo volají po radikálním snížení emisí oxidu uhličitého. Proč? Totiž jednou věcí jsou objektivní skutečnosti a druhou opatření, která je třeba přijmout. Hoří-li vám celý dům a máte-li jen kýbl a studnu daleko, nelze než rezignovat na jeho záchranu a pokusit se dostat z něj vše, co jde. Pokud již čelíme změnám klimatu, nelze než konstatovat, že neexistuje žádný způsob, jak odčinit napáchané škody, a neexistuje ani efektivní metoda, kterak jen zpomalit další zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Proto je akceptovat skutečnost, že klima se mění, a pokusit se této skutečnosti přizpůsobit.

Řekněme, že se třeba Evropané pokusí zmenšit své emise oxidu uhličitého. Říkám zmenšit, protože víc učinit ani nelze. Jelikož náš podíl je zhruba kolem patnácti procent světové produkce a ono zmenšení nemůže být nijak razantní, půjde o zanedbatelný zlomek celosvětové produkce. Mohlo by nás toto úsilí ale dosti dobře stát stovky miliard euro. Výsledek by za tyto ohromné peníze byl nanejvýš žalostný. Přitom tyto prostředky by s větším úspěchem mohly být využity na odstraňování škod změnou klimatu způsobených, škod, které tak či onak utrpíme a budeme muset odstraňovat, k čemuž bychom ale měli podstatně méně prostředků, kdybychom se pokoušeli bojovat s větrnými mlýny.

Lidé z méně bohatých částí světa nestojí před stejnou volbou, oni volit nijak nemohou. Pokud se pokusí snížit produkci oxidu uhličitého, nebude se jim dostávat prostředků potřebných k záchraně mnohdy holých životů. Ať už to zní jakkoliv šíleně, pro ně je nejlepším řešením začít do ohně ještě přilévat benzin. A kdokoliv se proti tomu staví, jen upřednostňuje své vzdušné zámky před přáním desítek milionů lidí, před jejich životy!

Zdroje a spotřeba

Z jakého důvodu onen průměrný obyvatel vyspělého světa potřebuje 5 kW? Proč prostě nezačne šetřit, používat jiné technologie, které mu poskytnou stejné služby s menší spotřebou? Protože ve skutečnosti by toto úsilí pro něj bylo podstatně dražší, než kolik by úsporou získal. Řekněme třeba, že jeho domácí spotřebiče v pohotovostním stavu spotřebují mnoho Wattů. Nevypíná je však docela, protože by jej to stálo více času, než je ochoten tomu dát. Podobně neinstaluje na svou střechu fotovoltaické články, protože návratnost takovéto investice je prachbídná, stejně jako je tomu i v případě větrné energie, zvláště v našich nepřejících podmínkách. Řeknete si, že se chová neomluvitelně, že je mrzkým materialistou. Dost možná však ten dotyčný tvrdě pracuje a plody jeho úsilí přispějí k nalezení řešení nějakého vážného problému. I kdyby tomu tak nebylo v jeho případě, jistě má ve svém okolí někoho takového, někoho, komu práce tohoto všivého materialisty umožňuje pokračovat v bohulibém úsilí za záchranu světa. A proto nešetří každý Watt, že se to nevyplatí jemu ani celé společnosti. Namísto do solární a větrné energie investuje (tím, že své peníze půjčí finančním institucím) do firem, které mohou stejně dobře svým úsilím o inovace a získání nového místa na trhu přispět naší společnosti mnohem více než by to učinila drahá energie z obnovitelných zdrojů.

Právě proto je pan Klaus odpůrcem dotací, třeba i té kalifornské, že jsou placeny z daní, tedy z peněz vybraných od nás všech, a že jejich cílem je podnítit nějaké jednání, které by jinak nebylo pro nikoho výhodné. To znamená, že peníze byly uzmuty lidem, kteří si na ně poctivě vydělali, a vyhozeny oknem podpory nějakého nesmyslu zelenavého. Cena není trestem pro kupujícího, cena je informací o relativní vzácnosti zdrojů užitých k výrobě daného produktu. Jestliže je něco drahé, pak to znamená, že pokud daný výrobek koupíte, používáte velmi mnoho zdrojů celé společnosti, čímž se rozumí lidský čas, suroviny, energie, výrobní nástroje a tak dále. Úspory, které se nevyplatí, jsou drahé, nejsou drahými jen tak pro nic za nic. Říkají nám, abychom se jich vyvarovali.

Kdybychom všichni trpělivě den za dnem volili to horší z možných užití pro všechny naše statky, dříve či později bychom byli chudí jak kostelní myši. Občas mám podezření, že mnozí zelení by takový stav považovali za ideální, alespoň ze svého pohledu těch, kteří v něm nemuseli nikdy skutečně žít. Lidé v zemích třetího světa však vědí lépe a nedá se čekat, že by se zastavili u nějaké ad hoc hranice, kterou kdosi stanoví. Podobně nelze čekat, že my, potomci všech těch, kdo zuřivě usilovali o zlepšení svých životních podmínek, náhle otočíme kormidlem a budeme volit jinak. Ne, tak tomu opravdu nebude. Veškeré úspory, které skutečně jsou úsporné, využijeme rádi a spontánně. Všechny ostatní "úspory", které snad minimalizují využití jednoho konkrétního vstupu a v ostatních ohledech jsou katastrofálně drahé, doufám, užívat nebudeme, vždyť bychom tak byli sami proti sobě!

Kým byl prezident Hoover

Prezident Herbert Hoover věřil všemu možnému, jistě však to nebyl svobodný trh, dokonce ani blaho vlastního národa. Kdyby tomu tak bylo, jistě by se svou silou zasadil o zrušení mezinárodního měnového systému, standardu zlaté devizy, který skrze inflaci umožňoval ožebračovat obyčejného člověka téměř ve všech zemích světa, aby nakonec tenhle čardáš skončil hlubokou depresí. Stojí za to podotknout, že po pádu Bretton Woods v roce 1971 žijeme ve světě, kde se Američanům daří už podstatně vtipněji nafukovat svou peněžní zásobu, především na účet všech ostatních zemí. Něco takového se ani za starých časů neviditelné ruky, tedy pravého zlatého standardu, dít nemohlo. Kéž by bývalo nebylo Hoovera a Roosevelta! Ti dva byli socialisty (nebo liberály) asi jako jím byl Bismarck.

Termonukleární fúze

S nadšením sleduji v této oblasti každý krůček, jako snad každý, koho to zajímá. Nicméně předpokládat, že tato a právě tato technologie je řešením všech našich problémů v blízké budoucnosti, je nerealistické. Čistě teoreticky lze stavět atomová plavidla, atomová letadla i atomové kotle pro vytápění rodinných domků, o tomhle všem se už v před desetiletími uvažovalo. Ovšem ve skutečnosti se prosadila pouze ta plavidla a to jedině ve vojenských aplikacích, kde jsou kladeny zvláštní požadavky na jejich provoz. Nikde jinde se to nevyplatí! A to jde o technologii podstatně jednodušší a dnes již desetiletí zvládnutou.

Výdaje amerického federálního rozpočtu jsou rozhodnutím reprezentantů suverénní země, které je na naší vůli právem zcela nezávislé. Náš vlastní rozpočet na vědu (ovšem i armádu, lze říci) pamatuje podstatně menšími prostředky (relativně, absolutně je to samozřejmé), nevídám však na náměstích kvůli tomu žádné demonstrace. Z těchto fondů je teprve malá část věnována na výzkum termonukleární fůze. Totiž lze financovat mnoho projektů a mnozí si myslí, že stejně záslužným je například výzkum rakovinných nádorů, případně hledání pilulky prodlužující penis. S touto mnohostí názorů je třeba naučit se žít. Dá se o tom diskutovat, je možné protestovat, ale to je asi tak všecko.

Jednotky energie a to všechno

Je snad kilogram uhlí, jedna kWh elektřiny, sud ropy a hodinu trvající vichr západního směru nad tím kopcem za naším domem opravdu čímsi srovnatelným? Nesmysl! Uhlí musím prohnat elektrárnou, aby se stalo tak čistou formou energie, stejně jako je třeba postavit větrník a k němu předimenzovanou rozvodnou síť, aby mi k něčemu byl onen vánek. A ropa? Nahradí snad vítr, uhlí, případně elektřina rafinovanou ropu v nádrži auta? Právě proto neexistuje důvod, proč měřit vše v joulech, že jsou tyto různé energie jen obtížně navzájem převoditelné. Nějaká z tabulek vyčtená ekvivalence je zcela bezcenným údajem.

Možná ale tahle závěrečná technická poznámka vyjadřuje dokonale ducha celého toho textu, který jsem si dovolil komentovat. Je to jen zdánlivě technicky podložený apel na zdravý rozum, ve skutečnosti jde faktický blábol prokládaný líbivými fangličkami zelenavé ideologie. A já se cítím jako hrdina Cervantesova románu, číst takové bláboly a komentovat je, to se až příliš podobá marnému boji s větrnými mlýny. Dokud budou existovat lidé, někteří z nich zřejmě nedají a nedají pokoj, budou psát filipiky jak pan Frish, ve kterých zkritizují polovinu populace planety, ve kterých načrtnou smělá řešení a to všecko na pár stránkách papíru. Před pár desetiletími byste psal o úspěších sovětského zemědělství a o tom, že už brzy sovětští vědci zvládnou jadernou fůzi. Ne, pane Frishi, s takovými, jako jste vy, nemůže mít žádný soudný levičák nic společného. Podruhé už do stejného ideologického bahna ne! O člověka vám totiž jde až v poslední řadě, jak ostatně i těm pánům, kteří hlásali brzký příchod beztřídní společnosti.

                 
Obsah vydání       20. 6. 2007
20. 6. 2007 Stratfor: Skutečným účelem americké protiraketové obrany je vojensky ovládnout vesmír
19. 6. 2007 Česká republika podporuje právo Íránu na jadernou energii
20. 6. 2007 Polsko se odvolá proti odškodnění pro ženu, která přišla o zrak
20. 6. 2007 Polsko možná přijde kvůli svému vetu o dotace z EU
20. 6. 2007 Demokraté, kteří chtějí odmocňovat, aneb Jak pomoci cizím nacionalistům Uwe  Ladwig
19. 6. 2007 Seriál Fabiana Golga o "korupci v deníku Metro" Jan  Čulík
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje
20. 6. 2007 Zeman se omluvil Brezinovi - po osmi letech soudů Štěpán  Kotrba
20. 6. 2007 Dal Stivens -- muž který stvořil Kamenáče Billa Petr  Náhlík
20. 6. 2007 Karmapa v Praze
20. 6. 2007 Co je otroctví a kdo jsou otroci Josef  Vít
20. 6. 2007 Zdatný Goebbelsův učeň Pavel  Mareš
20. 6. 2007 Boj s větrnými mlýny
19. 6. 2007 Reuters: Írán tvrdí, že Rusko nepovolí Americe, aby použila radaru v Ázerbajdžánu
19. 6. 2007 Planeta Země je přímo ohrožena bezprostředním nebezpečím
19. 6. 2007 Poslední hlava státu v táboře popíračů - Klaus Petr  Frish
19. 6. 2007 Protiraketová základna -- a české zájmy Josef  Pokštefl
19. 6. 2007 Diskurs banalizace - novinařina jako věštění z křišťálové koule Mirek  Vodrážka
19. 6. 2007 Osobní kariéra versus veřejný zájem, ohýbání práva a chlap "bez gulí" Zdeněk  Jemelík
18. 6. 2007 Lže český premiér v parlamentě pravidelněji?
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2007 Boj s větrnými mlýny   
19. 6. 2007 Planeta Země je přímo ohrožena bezprostředním nebezpečím   
6. 6. 2007 Spojené státy jsou stále proti dohodě o skleníkových plynech   
2. 6. 2007 Nekompetence a podvádění při obchodu s emisemi skleníkových plynů ohrožují boj proti globálnímu oteplování   
1. 6. 2007 Bude George Bush vyhlášen šimpanzem roku? Mojmír  Babáček
1. 6. 2007 George Bush zlikvidoval naději, že by schůzka G8 mohla schválit plán proti globálnímu oteplování   
25. 5. 2007 USA odmítly německý návrh pro summit G8 na boj proti globálnímu oteplování   
23. 5. 2007 Světové emise CO2 jsou vyšší než nejhorší modelovaný scénář   
21. 5. 2007 Klimatické změny, globální darwinismus a náboženský fanatismus Kamil Vladislav Vaněk
19. 5. 2007 Ne, Blaire! Americký dar na rozloučenou britskému premiérovi   
16. 5. 2007 Placatá, nikoliv kulatá Země   
16. 5. 2007 Klaus a úroveň českého mediálního diskursu Jan  Čulík
5. 5. 2007 Vědci OSN: Není moc času   
9. 4. 2007 Svět v roce 2035   
6. 4. 2007 Klimatická změna zasáhne i Střední Evropu: Je třeba jednat