23. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2007

Převratná justiční reforma

aneb Povinný oděv pro advokáty

Několik článků uveřejněných nedávno v Britských listech informovalo čtenáře o slabinách českého trestního práva. Poukazovaly zejména na neúnosný stav v trestním řízení, v němž stále jako evropský unikát přežívá sovětská koncepce, projevující se kupříkladu v přípravném řízení, kde vyšetřování neprobíhá pod dohledem nestranného soudu, nýbrž na ně dohlíží státní zástupce, tedy osoba, jejímž zájmem je obžalobu prosadit. Zdeněk Jemelík na úvod svých článků zmínil aktuální snahu ministra spravedlnosti, který vyhlásil náročný legislativní úkol -- komplexní kodifikací trestního řádu zlikvidovat trestní řád z roku 1961, v němž -- jak bylo v Britských listech poukazováno -- úporně přežívají některé praktiky sovětského trestního práva.

Dohled soudu nad vyšetřováním by znamenal zrovnoprávnění obou stran řízení, neboť kroky obhajoby by neposuzoval pro věc profesně zaujatý státní zástupce. Dalo by se očekávat, že i Bulletin advokacie jako časopis České advokátní komory přispěje ke změnám, které by mohly vést k faktické rovnosti mezi obhájcem a státním zástupcem od počátku řízení. A skutečně -- hned v posledním Bulletinu advokacie 3/2007 vytáhla advokátní komora do boje o zrovnoprávnění postavení advokáta a státního zástupce tím nejdůležitějším. Věc je snadná. Advokát se při jednání, podobně jako státní zástupce a soudce, navlékne do taláru.

V roce 1994 jsem byl na studijním pobytu v advokátní kanceláři v Rakousku. Byl jsem dobře připraven, přesto mne jedna věc tehdy zaskočila natolik, že jsem se o ní později zmínil v různých článcích. Když jsem pak u českých soudů zastupoval osoby, žijící v zahraničí, neopomněl jsem je předem podrobně instruovat, jak se u českého soudu chovat.

Nikdo cizí, dokud se sám nepřesvědčí, nemůže uvěřit, že soudní řízení v civilní věci může být tak nedůstojné. Důstojnosti řízení sotva svědčí to, že se při ústních projevech mluví k soudu výhradně vestoje (pokud možno v ohrádce, je-li v síni instalována). V civilizovaných evropských zemích je totiž běžné, že účastníci, svědci a právní zástupci hovoří se soudem vsedě a pouze v trestním řízení (zpravidla platí pro obžalovaného) se komunikuje se soudem vestoje.

U nás jednací řád soudů nařizuje, aby i sebekratší projevy byly pronášeny vestoje, takže soudní řízení je doprovázeno ustavičným vstáváním a sedáním přítomných. Pravda, jsou rozumní soudci, kteří soudního řádu nedbají a stranám avizují, aby při svých projevech zůstaly sedět. Není to však běžný případ. Zvláště tam, kde na straně soudu chybí přesvědčivost v profesních věcech a soud se cítí dotčen na své autoritě, snaží se někteří soudci získat autoritu tím, že svědky, strany a jejich právní zástupce staví do "pozoru".

Pronese-li někdo pár slov vsedě, riskuje agresivní napomenutí, aby se řádně postavil. Jiní soudci zase přednesy vestoje jaksi opomíjejí vyžadovat vůbec, aniž by to výslovně řekli, takže někteří účastníci jednání se nad svými stoly klátí v poloze ani vestoje, ani vsedě.

Člověku, který je z Rakouska, Německa či jiné země zvyklý tomu, že v civilním řízení se při jednání soudu zásadně sedí, nelze rozumně vysvětlit, proč tomu tak u nás není. Připadá si zde jako obžalovaný delikvent.

Dosud žádná justiční reforma se touto podivností nezabývala. A nevadí to zřejmě ani advokátní komoře, která nabyla dojmu, že důstojnost advokáta a jeho postavení v procesu bude posíleno jeho povinným zahalením do taláru.

Jsou země, kde advokáti před soudy talár nosí. Je to jejich tradice, výsledek právní kontinuity. Nejsou postiženi tím, že by dokázali, jak jsme to stihli v revolučním nadšení u nás, vystřídat za 14 let tři občanské zákoníky a vše v právu postavit na hlavu. Jinde je pro advokáta talár věcí dobrovolnou. Například v Rakousku, kde si jej můj tehdejší průvodce, renomovaný vídeňský advokát, s nímž jsem chodil po rakouských soudech, na sebe nevzal ani jednou.

Česká advokátní komora nyní vyzývá advokátní obec k diskusi na svých internetových stránkách, zda zavést do praxe advokátní úřední oděv -- talár. Nelze se zbavit dojmu, že věc je rozhodnuta předem. Svého času jsem diskusi na internetových stránkách advokátní komory sledoval. Za dva roky se tam objevilo snad ani ne deset diskusních příspěvků...

V českých podmínkách považuji povinný talár advokáta za přežitek, k němuž se netřeba vracet, jako se třeba nevracíme k monarchii, byť na ní může být leccos zajímavé. U nás bude úspěch, vrátíme-li se jednou, v dohledné době, k normálním soudním pořádkům (kupříkladu jednací řád soudů na evropské úrovni, osvobozující účastníky, svědky a právní zástupce od ustavičného potupného povstávání a sedání). Víc důstojnosti do soudního řízení vnese prostá změna jednacího řádu soudů, než právní zástupci v talárech a třeba i v napudrovaných parukách.

Autor je advokát

                 
Obsah vydání       23. 3. 2007
24. 3. 2007 Opozice v Rusku pod sílícím autoritářským tlakem
25. 3. 2007 Blair doporučuje jako svého nástupce Davida Milibanda
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
24. 3. 2007 Česká televize -- televize veřejné služby, nebo PR agentura? Milan  Valach
24. 3. 2007 Jak se vám líbí reportáž, když točí o radaru bývalá agentka kontrarozvědky Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?
24. 3. 2007 Nevěrohodnost iniciativy Ne základnám Miroslav  Šuta
24. 3. 2007 Lze důvěřovat českým médiím? Jan  Čulík
23. 3. 2007 Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 Langer dokončil výměnu policejních elit - odměnil nejvěrnější Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 I s Mongoly se musíme naučit žít Milan  Daniel
23. 3. 2007 Co si myslí Mongol v Blansku
23. 3. 2007 Volanty pošité kůží - komu ku prospěchu? Václav  Hála
23. 3. 2007 Levicová nálepka takypravicových demagogů Vladimír  Myslík
23. 3. 2007 Partnerem občanských iniciativ je stát Jiří  Csermelyi
23. 3. 2007 Česko v zajetí olympijských kruhů Lukáš  Jelínek
23. 3. 2007 Distancujeme se od Klause
23. 3. 2007 Umějí Lidové noviny česky? Tomáš  Samek
23. 3. 2007 Jak to bylo dál na čtvrteční brněnské demonstraci proti radaru
23. 3. 2007 Iniciativa Ne základnám? No, potěš pánbůh!
23. 3. 2007 Pan Havlačka měl na demonstraci setrvat déle
23. 3. 2007 Nepřesnosti v informacích o včerejší brněnské demonstraci proti základně
23. 3. 2007 Nechci zůstat němý Vít  Hinčica
23. 3. 2007 Alkohol je nebezpečnější než ecstasy
23. 3. 2007 Převratná justiční reforma Aleš  Uhlíř
23. 3. 2007 H2CAR - Udržitelná budoucnost pro uhlovodíková paliva Bushka  Bryndová
23. 3. 2007 Globální oteplování -- další fakta a další mýty Pavel  Kalenda
23. 3. 2007 Co to četl pan Kovář za noviny v padesátých letech?
23. 3. 2007 Soudruzi modří a modrorůžoví, děkujeme
23. 3. 2007 I na Slovensko mělo za komunismu svůj vlastní disent František  Muška
23. 3. 2007 Jsou v médiích přípustné rasistické výroky na adresu Romů?
23. 3. 2007 Jak Bush a Chavez cestovali po Americe Nikola  Čech
23. 3. 2007 Rozlišné právo pro kuřáky, aneb Politický bordel ze sedmi písmen a šestnácti zemí Uwe  Ladwig
23. 3. 2007 REVO si z nás dělá legraci!
23. 3. 2007 Triumfální vystoupení Ala Gora v americkém Kongresu
23. 3. 2007 Poděkování KSČ Michal Z. Čenko
23. 3. 2007 Sportovní pohádka o rychlobruslařce Sáblíkové Antonín  Hubený
23. 3. 2007 Borovice Vladimír  Holan
22. 3. 2007 Deník vzdělaného a bohatého bolševika Bohumil  Kartous
22. 3. 2007 Přistěhovalci - několik údajů k zamyšlení Darina  Martykánová
21. 3. 2007 Současný stav "výuky" omezuje tvůrčí svobody studentů Jan  Paul
22. 3. 2007 Američtí vojáci znásilňují v Iráku své kolegyně v armádě Miloš  Kaláb
21. 3. 2007 "Ústav paměti národa" v praxi Miroslav  Polreich
22. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Podivný začátek, podivný konec Zdeněk  Jemelík
22. 3. 2007 Netrestat schopné? Tomáš  Jurčík
21. 3. 2007 Politický program lidovců v jedné větě Boris  Cvek
21. 3. 2007 Státní maturity vyděšené Kuchtové Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007