23. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2007

Volanty pošité kůží - komu ku prospěchu?

Motto: "Jde o to, že odchází-li člověk za lepším, přetrhává svazky své vlastní budoucnosti a odpovědnosti s místem, které opouští. Do míst, kam odchází za lepším, přichází mentálně naladěn konzumovat ono lepší a ne se vydávat, neřku-li přímo obětovat, za uchování či rehabilitaci životodárné podstaty takového místa, či jen pro uchování jeho přirozené krásy."
Ivan Dejmal, 2002

reakce na články Milana Daniela "Kdo to sočí na Mongoly" , I s Mongoly se musíme naučit žít , Ladislava Poláka "Mongolce nemá rádo celé Blansko" Dariny Martykánové "Přistěhovalci - několik údajů k zamyšlení" a Uwe Ladwiga "Někteří Češi se stěhují, někteří cizinci také, ti ale do ČR, aneb protesty jsou zbytečné, integrace za to ale nutná" k soužití mongolské komunity s většinovou společností v Blansku.

Nemohu se zbavit pocitu, že pan Polák sice možná není politicky korektní, zato vcelku věcně, pohledem občana vidoucího věci na vlastní oči, popisuje dost děsivou skutečnost. Tedy děsivou, jak co se týká chování gastarbeiterů ve volném čase, tak jejich pracovních podmínek. Naopak mám obavy, že názory dalších dvou autorů nahrávají tendencím prosazovaným ultraliberální politickou a novinářskou elitou na objednávku decision-makerů globalizované ekonomiky. Tedy tendencím, kdy rovnost lidí a volnost jejich pohybu je hlásána z důvodu globální mobility pracovní síly, aniž by byly brány v potaz jakékoli vedlejší důsledky tohoto utilitárního přístupu.

Ptejme se, komu to prospívá. Pracovníci z Mongolska v továrně v Blansku pošívají volanty kůží. Tedy pošívají volanty luxusních automobilů pravou zvířecí kůží. Potřebuje Česká republika továrnu, která kde se pošívají volanty kůží? S přivřením obou očí ano, pokud by pro místní lidi nebyla jiná práce. Potřebuje Česká republika továrnu, kde volanty kůží pošívají zahraniční dělníci (bez ohledu na to, jaké národnosti jsou a co dělají ve svém volnu)? Naše země je příliš krásná a příliš malá na to, aby sloužila jako stanoviště pro cizí radary, aby sloužila jako stanoviště pro továrny, ve kterých by importovaní pracovníci vyráběli zbytečnosti na export. Naši občané si nezaslouží, aby jim na domácí půdě nerovně konkurovali gastarbeiteři. Nezasloužíme si, aby se fabriky začínaly podobat věznicím, aby se následkem toho celá republika postupně začala měnit na vězení, ze kterého můžeme odjet jednou za rok na čtrnáct dní na dovolenou. Mongolové domů, Češi ma Kanáry nebo do Chorvatska.

Tolik můj názor k aktuálnímu případu. Nebude snad od věci připomenout si, jak se v roce 2002 vypořádal s podobným problémem Ivan Dejmal v návrhu Strategie udržitelného rozvoje České republiky a především v následné polemice s kritiky tohoto dokumentu.

Citace z návrhu SUR a komentář kritiků z Ústavu pro ekopolitiku:

Odst. (2): "Jde o to, že odchod profesních špiček do ciziny v kombinaci s přílivem nekvalifikovaných pracovních sil může etablování občanské společnosti více či méně zbrzdit. Nelze očekávat vřelý vztah k naší krajině u nově příchozích, nemají-li ho kvalifikovaní, kteří kvůli vyšším ziskům dobrovolně odejdou". Neskrývanou xenofobii tohoto bodu nemůže zmírnit ani poznámka pod čarou, kterou tam zřejmě vpravil nějaký "statečný" úředník MŽP, na kterého to bylo přece jen silné kafe.

Odpověď Ivana Dejmala:

Předně je třeba vrátit napadený text do smyslu sdělení odstavce, odkud byl vytržen: "Z hlediska aktivizace ekologicky informované občanské společnosti lze očekávat v souvislosti se vstupem do Evropy komplikace související s předpokládanou silnou migrací obyvatelstva. Jde o to, že odchod profesních špiček do ciziny v kombinaci s přílivem nekvalifikovaných pracovních sil může etablování občanské společnosti více či méně zbrzdit. Nelze očekávat vřelý vztah k naší krajině u nově příchozích, nemají-li ho kvalifikovaní, kteří kvůli vyšším ziskům dobrovolně odejdou". Věc má hlubší podstatu, než kam ve své povrchnosti nebo zaslepené nenávistí posuzovatel dohlédne. Jde o to, že odchází-li člověk za lepším, přetrhává svazky své vlastní budoucnosti a odpovědnosti s místem, které opouští. Do míst, kam odchází za lepším, přichází mentálně naladěn konzumovat ono lepší a ne se vydávat, neřku-li přímo obětovat, za uchování či rehabilitaci životodárné podstaty takového místa, či jen pro uchování jeho přirozené krásy. Ta věc nemá žádnou nacionální či xenofobní podstatu. Na více jak stopadesátileté devastaci Podkrušnohorské pánevní oblasti Severních Čech se nezanedbatelnou měrou podílela právě okolnost neustálého příchodu lidí, kteří sem šli za prací, za lepším - byť ono lepší bývalo mnohdy hluboko pod úrovní, která by se dala nazvat blahobytem. Vůbec na to nemělo vliv zda šlo o Čechy nebo Němce, či po druhé světové válce o Čechy a Slováky a v sedmdesátých letech dvacátého století převážně o Romy z Východního Slovenska. Dvě generace příchozích také naplňováním svých očekávání lepšího ve výsledku téměř čtyři desítky let vybydlovaly sudetské pohraničí, než vyrostla generace, která se tam narodila, která odnikud nepřišla ani ve vzpomínkách svých rodičů, a ve které se už najdou přeci jen skupiny lidí, kteří se k tomuto území vztahují jako k domovu. Autorem napadeného textu jsem já a vycházel jsem ze svých vlastní zjištění pozorování a zkušeností. Obvinění z xenofobie je absurdní a urážlivé.... Poznámka pod čarou proto také nevznikla vlivem "silné kávy" statečného ani snaživého ministerského úředníka, jen popravdě přiznává, že nyní nelze říci o jak velkou hrozbu půjde, neboť nejde odhadnout, kolik lidí ze země odejde, ani jak možný a velký nakonec bude počet příchozích.

Hlavní dokument návrhu SUR ČR autorského týmu vedeného I. Dejmalem ZDE

Komentář Trnité počátky trnité cesty k udržitelnosti ZDE
                 
Obsah vydání       23. 3. 2007
24. 3. 2007 Opozice v Rusku pod sílícím autoritářským tlakem
25. 3. 2007 Blair doporučuje jako svého nástupce Davida Milibanda
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
24. 3. 2007 Česká televize -- televize veřejné služby, nebo PR agentura? Milan  Valach
24. 3. 2007 Jak se vám líbí reportáž, když točí o radaru bývalá agentka kontrarozvědky Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?
24. 3. 2007 Nevěrohodnost iniciativy Ne základnám Miroslav  Šuta
24. 3. 2007 Lze důvěřovat českým médiím? Jan  Čulík
23. 3. 2007 Jak se nejspíše dohodl Klaus se Zemanem, aneb v jednotě je síla Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 Langer dokončil výměnu policejních elit - odměnil nejvěrnější Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 I s Mongoly se musíme naučit žít Milan  Daniel
23. 3. 2007 Co si myslí Mongol v Blansku
23. 3. 2007 Volanty pošité kůží - komu ku prospěchu? Václav  Hála
23. 3. 2007 Levicová nálepka takypravicových demagogů Vladimír  Myslík
23. 3. 2007 Partnerem občanských iniciativ je stát Jiří  Csermelyi
23. 3. 2007 Česko v zajetí olympijských kruhů Lukáš  Jelínek
23. 3. 2007 Distancujeme se od Klause
23. 3. 2007 Umějí Lidové noviny česky? Tomáš  Samek
23. 3. 2007 Jak to bylo dál na čtvrteční brněnské demonstraci proti radaru
23. 3. 2007 Iniciativa Ne základnám? No, potěš pánbůh!
23. 3. 2007 Pan Havlačka měl na demonstraci setrvat déle
23. 3. 2007 Nepřesnosti v informacích o včerejší brněnské demonstraci proti základně
23. 3. 2007 Nechci zůstat němý Vít  Hinčica
23. 3. 2007 Alkohol je nebezpečnější než ecstasy
23. 3. 2007 Převratná justiční reforma Aleš  Uhlíř
23. 3. 2007 H2CAR - Udržitelná budoucnost pro uhlovodíková paliva Bushka  Bryndová
23. 3. 2007 Globální oteplování -- další fakta a další mýty Pavel  Kalenda
23. 3. 2007 Co to četl pan Kovář za noviny v padesátých letech?
23. 3. 2007 Soudruzi modří a modrorůžoví, děkujeme
23. 3. 2007 I na Slovensko mělo za komunismu svůj vlastní disent František  Muška
23. 3. 2007 Jsou v médiích přípustné rasistické výroky na adresu Romů?
23. 3. 2007 Jak Bush a Chavez cestovali po Americe Nikola  Čech
23. 3. 2007 Rozlišné právo pro kuřáky, aneb Politický bordel ze sedmi písmen a šestnácti zemí Uwe  Ladwig
23. 3. 2007 REVO si z nás dělá legraci!
23. 3. 2007 Triumfální vystoupení Ala Gora v americkém Kongresu
23. 3. 2007 Poděkování KSČ Michal Z. Čenko
23. 3. 2007 Sportovní pohádka o rychlobruslařce Sáblíkové Antonín  Hubený
23. 3. 2007 Borovice Vladimír  Holan
22. 3. 2007 Deník vzdělaného a bohatého bolševika Bohumil  Kartous
22. 3. 2007 Přistěhovalci - několik údajů k zamyšlení Darina  Martykánová
21. 3. 2007 Současný stav "výuky" omezuje tvůrčí svobody studentů Jan  Paul
22. 3. 2007 Američtí vojáci znásilňují v Iráku své kolegyně v armádě Miloš  Kaláb
21. 3. 2007 "Ústav paměti národa" v praxi Miroslav  Polreich
22. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Podivný začátek, podivný konec Zdeněk  Jemelík
22. 3. 2007 Netrestat schopné? Tomáš  Jurčík
21. 3. 2007 Politický program lidovců v jedné větě Boris  Cvek
21. 3. 2007 Státní maturity vyděšené Kuchtové Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007