19. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 2. 2007

Jak vytvořily Spojené státy krizi v Severní Koreji

Jedním z důvodů, jimiž Spojené státy vysvětlují nutnost vybudovat "nukleární deštník", jehož součástí má být i základna v České republice a v Polsku, je riziko atomového útoku ze Severní Koreje a Iránu. Nyní se ale dozvídáme, jak úspěšné bylo úsilí Spojených států a jiných zemí, takže se Severní Korea dala přesvědčit k tomu, že upustí od dalšího vývoje atomových zbraní a podepsala o tom se zúčastněnými státy vzájemnou dohodu. Zbývá už tedy jen Irán, který zatím neuskutečnil ani pokusný výbuch a vlastně dosud nemá ani dostatečné množství obohaceného uranu.

Jenže tyto problémy jsou zcela podružné, protože důvody udávané pro nutnost výstavby základny nejsou pravdivé.

Jak vidí úlohu Spojených států ve vývoji korejské stuace dřívější kanadský diplomat pan Harry Sterling, který před lety sloužil v Jižní Koreji? Nazval ji cestou k pragmatismu. Po mnoha letech osočování Severní Koreje jakožto darebáckého státu se americký prezident George W. Bush rozhodl kousnout do kyselého jablka a jednat o záležitosti vývoje atomových zbraní přímo s Pyongyangem. Na základě prozatímní dohody mezi Severní Koreou na jedné strané a Spojenými státy, Jižní Koreou, Ruskem, Japonskem a Čínou na straně druhé, Kim Jong-Ilův režim údajně zastaví práce v dříve tajném středisku v Yongbyonu.

Na první pohled by se zdálo, že k dohodě došlo především pro špatnou hospodářskou situaci Severní Koreje navíc zhoršenou sankcemi OSN, které byly zavedeny po severokorejském nukleárním výbuchu loni v říjnu. Skutečnost je ale taková, že vysmívaný, obávaný i opovrhovaný Kim Jong-Il byl mnohem úspěšnějším vyjednávačem, než by kdo očekával. Přinutil Bushovu vládu, aby zrušila už zavedené finanční a bankovní sankce a navíc ji přiměl k tomu, aby dodala milion tun palivového oleje, nutně potřebného v severokorejském hospodářství, které trpí nedostatkem energie. Washington se také musí smířit s tím, že bude muset uzavřít se Severní Korejou nějakou formu dohody o neútočení a normalizovat diplomatické styky.

Zatímco Severní Korea musí nejprve "zmrazit" a potom "znemožnit" práci ve svém nukleárním středisku a dovolit mezinárodním inspektorům neomezený přístup ke svému zařízení, Pyongyang věděl od samého začátku, že by toto byla cena, kterou by musel zaplatit za ústupky, jež by mohl získat jednáním.

Po rozpadu Sovětského svazu si Pyongyang uvědomil, že by mohl úspěšně jednat se Spojenými státy a jinými zeměmi jen kdyby měl rakety a atomové zbraně. Zatímco prezident Bush charakterizoval Severní Koreu jakožto smrtelné nebezpečí pro celý svět poté, co tato země provedla pokusný výbuch atomové zbraně, zamlčel skutečnost, že to byla právě dřívější americká politika vůči Severní Koreji, praktikovaná zejména po jeho vlastním nástupu k moci, která vedla k nedávné krizi.

Předešlý americký prezident Bill Clinton si byl natolik vědom raketového a atomového programu v Severní Koreji, že zahájil rozhovory s Pyongyangem v Ženevě, které vedly k zásadní dohodě v r. 1994, že Severní Korea zastaví svůj nukleární výzkum výměnou za výstavbu dvou nukleárních reaktorů s lehkou vodou. Reaktory mělo dodat konsorcium, v němž měla být zastoupena Jižní Korea, Japonsko a USA. (Za jedné situace v r. 1994 uvažoval Washington o útoku na severokorejské nukleární zařízení, ale k jeho uskutečnění nedošlo).

Se stavbou reaktorů se nezačalo ani v r. 1998 a Pyongyang tedy provokativně vyzkoušel odpálení dalekonosné rakety nad japonskými vodami, čímž velice pobouřil Tokio. Washington došel k přesvědčení, že by bylo vhodné zrušit americké sankce proti Severní Koreji, jestliže by tato země zastavila svůj raketový program. Krátce poté, co Pyongyang skutečně skončil s raketovým programem, některé americké sankce byly zrušeny a Washington dokonce naznačil, že by diplomaticky uznal Severní Koreu.

Tento poměrně pragmatický přístup vyvrcholil v říjnu 2000 návštěvou americké ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightové ve Pyongyangu. Ministryně Albrightová byla nejvýše postavenou americkou politickou osobností, která kdy po skončení korejské války navštívila tento komunistický totalitní stát.

Určité zásluhy za tento vývoj patří jihokorejskému prezidentovi Kim Dae-Jungovi, který nastoupil do úřadu v únoru 1998. Praktikoval vůči Pyongyangu "Slunečnou politiku" (Sunshine Policy) a navrhoval, aby se na Korejském poloostrově skončilo s napětím a aby se zahájila mírová spolupráce obou korejských států.

Ačkoliv se Severní Korea začala otevírat zejména vůči Jižní Koreji, v r. 2000 si stále hlasitěji stěžovala na to, že se dosud nezačalo s dlouho odkládanou výstavbou slíbených reaktorů, což záměrně sabotovalo její nepříliš dobrou hospodářskou infrastrukturu. Z hlediska Pyongyangu se nekonečné odkládání výstavby jevilo jako blatantní pohrdání Spojených států svými vlastními závazky, jejichž hodnota se tedy rovnala nule.

(Oponenti Severní Koreje v americkém Kongresu blokovali aktivně jakékoliv sbližování s Pyongyangem a mohou své akce zopakovat, protože někteří z nich považují dnešní dohodu za velký ústupek).

Podezření Pyongyangu z nečestnosti amerických úmyslů zesílilo, když nastoupil v USA prezident Bush. Jeho následné odsouzení Severní Koreje, Iráku a Iránu jakožto "Osy zla" v lednu 2000 toto podezření ještě více zesílilo.

Není dosud jisté, kdy přesně se rozhodl Pyongyang zahájit tajný program výroby atomových zbraní, ale neschopnost konsorcia začít s výstavbou dvou reaktorů a nepřátelské výpady prezidenta Bushe proti Severní Koreji nepochybně posílily rozhodnutí Pyongyangu takový program urychlit.

Sdělení prezidenta Bushe o nové severoamerické zahraniční politice, která by používala pre-emptivních útoků vůči státům, které by Spojené státy považovaly za nebezpečné vůči sobě dále zesílily pocit Pyoangyangu, že je zranitelný vůči americkému útoku, zejména po Bushově téměř jednostranné invazi Iráku. Jižní Korea a Čína se snažily přesvědčit prezidenta Bushe, aby zaujal pragmatičtější přístup k Severní Koreji, ale ten tvrdohlavě pokračoval ve své nepřátelské politice.

Říjnové odpálení atomové zbraně v Severní Koreji doslova otřáslo Bushovou vládou v jejím zdánlivě neotřesitelném postavení a přinutilo prezidenta, aby uznal, že je nutné vyjednávat přímo s Pyongyangem, což až do té doby co nejrozhodněji odmítal.

Ačkoliv je prozatímní dohoda vítaným prvním krokem, dá se očekávat na základě dřívějšího vývoje, že i v budoucnu bude mít uskutečňování takové dohody své jasné i stinné stránky. Dnešní skutečnost, že má Severní Korea schopnost vlastnit atomové zbraně, by měla na všech stranách vést k opuštění tvrdohlavosti a jejímu nahrazení jednáním všech zúčastněných.

Kromě tohoto věcného rozboru přinesl denní tisk také podrobnosti o dohodě a její kritické zhodnocení, které z mezinárodních zdrojů připravil Richard Spencer.

Podle nové dohody zapečetí Severní Korea své nukleární zařízení v Yongbyonu, severovýchodně od hlavního města do 60 dní, což potvrdí mezinárodní inspektoři. Za to obdrží Severní Korea energii, potraviny a jinou pomoc v hodnotě 50 tisíc tun těžkého palivového oleje.

Spojené státy Ameriky zahájí se Severní Koreou rozhovory, jejichž cílem je norrnalizovat vztahy mezi oběma státy, odstranit označování Severní Koreje jakožto státu, který podporuje terorismus, a ukončit severoamerické hospodářské sankce. Tato úloha nemá určen žádný časový limit.

Japonsko zahájí rozhovory se Severní Koreou, které by vedly k normalizaci vztahů.

Ve druhé fázi musí Severní Korea trvale zrušit své nukleární zařízení. Za to dostane postupně pomoc odpovídající 950 tisícům tun těžkého palivového oleje.

Vytvoří se pět pracovních skupin pro následující obory: zrušení nukleárního programu, vztahy mezi USA a Severní Koreou, vztahy mezi Japonskem a Severní Koreou, hospodářská spolupráce, a mírové a bezpečnostní mechanismy v severovýchodní Asii.

Šest států, které se zúčastnily jednání, se opět sejde 19. března.

Mnoho politických analytiků se domnívá, že se Severní Korea nikdy nevzdá nukleárního deterentu, jehož dosáhla a bude se domnívat, že jí bude případně odpuštěno podobně jako se stalo Indii a Pákistánu v r. 1998, kdy se obě země za mezinárodního odsouzení připojily ke klubu nukleárních států. Podrobnosti dohody naznačují, že by se ale mohlo spíš jednat o podobnost se situací, ke které došlo mezi USA a Čínou v 70. letech minulého století, kdy se Čína prohlásila za nukleární stát. Někteří politici se domnívají, že by mohlo dojít v Severní Koreji k podobnému "otevření se" vůči Západu, k jakému došlo v Číně.

                 
Obsah vydání       19. 2. 2007
19. 2. 2007 Podle Ivana Langera představuje americká základna bezpečnostní riziko Bohumil  Kartous
19. 2. 2007 Vnitro si podmanilo OSUD Bohumil  Kartous
19. 2. 2007 Michael  Marčák
19. 2. 2007 Německý ministr zahraničí kritizuje americké plány na raketové základny Tomáš  Krček
19. 2. 2007 Výraznému stoupnutí hladin moří zřejmě nebude možné už zabránit
19. 2. 2007 Putin: "Dobře vidíme, jak se změnil svět, realisticky hodnotíme své vlastní možnosti a svůj vlastní potenciál" Vladimír Vladimirovič Putin
19. 2. 2007 Od Středomoří až po indický subkontinent: Hicham Ben Abdallah El Allaoui
19. 2. 2007 Michael  Marčák
19. 2. 2007 To už raději ty komunisty, chtělo by se říci Milan  Daniel
19. 2. 2007 Michael  Marčák
19. 2. 2007 Bursík poškozuje jméno evropských Zelených
19. 2. 2007 Na Ruzyni za celý svet Gustáv  Murín
19. 2. 2007 Jahnovo pozdní přiznání Vojtěch  Filip
19. 2. 2007 Jak vytvořily Spojené státy krizi v Severní Koreji Miloš  Kaláb
17. 2. 2007 Svět morálních jistot a preemptivních útoků jako svět nočních můr Jana  Ridvanová
19. 2. 2007 Uhl Janečkovi: "Snažíte vyhnout se své právní odpovědnosti za porušování zákona a činíte to na úkor České televize a jejího dobrého jména" Petr  Uhl
19. 2. 2007 Lambert: Proč jsem byl milicionářem František  Lambert
16. 2. 2007 Jak vyřešit případ příslušníka Lidových milicí ve funkci vrchního ředitele České televize Jiří  Janeček
19. 2. 2007 SKANDÁL: Česká televize si dělá databázi politické orientace občanů, které zve do pořadu Štěpán  Kotrba
19. 2. 2007 Dům sem, dům tam, nám už je to všechno jedno Jan  Paul
19. 2. 2007 Vysoké vatry Vlado  Janček
19. 2. 2007 Zündel: Pět let na tvrdo pro popírače holocaustu Richard  Seemann
19. 2. 2007 Senzace ve fotbale, aneb Konečně se něco dělá proti fotbalovému chuligánství Uwe  Ladwig
19. 2. 2007 Maturita - zkouška dospělosti? Pavel  Táborský
19. 2. 2007 Podivná kouzla s penězi Václav  Dušek
19. 2. 2007 K čemu ten radar vlastně je? Hynek  Hanke
19. 2. 2007 K výročí Pankráce Krkošky Pavel  Kopecký
19. 2. 2007 Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?
19. 2. 2007 To opravdu není legrace Jan  Polívka
19. 2. 2007 Canaletto v Londýně
19. 2. 2007 Přijeďte do Krnova na festival 70 mm filmu
19. 2. 2007 Americká armáda začala rozmísťovat neviditelné bitevní letouny F-22 Raptor u Japonska
18. 2. 2007 Bývalý generální ředitel BAWAGu ve vídeňské věznici Richard  Seemann
18. 2. 2007 Jak zkrachovalec ke štěstí přišel Tomáš  Vymazal
17. 2. 2007 DNES: Občané, poslanci i ministryně obrany o americké základně v Parlamentu
18. 2. 2007 Príroda v chápaní náboženstva Číny Štefan  Šrobár
19. 2. 2007 Brány noci Alex  Koenigsmark
18. 2. 2007 Tamáš promluvil ve Vicenzi
16. 2. 2007 Debaty o radarech a evropské Ústavě jsou o stejném tématu Lída  Rakušanová
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
17. 2. 2007 Cesta zpět až ke kořenům slev Jiří  Vlasák
16. 2. 2007 K nótě Velvyslanectví USA ve věci radarové základny Pavel  Čámský
16. 2. 2007 Obstojí psychotronická argumentace? Miloš  Dokulil
16. 2. 2007 "Raketový hřebec" z BBC je nyní v Al Džazíře
16. 2. 2007 Leden 2007 opět rekordem ve čtenosti Britských listů - počet stažených stran překročil milion
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce