20. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2007

Třikrát a dost: manipulace Lidových novin

aneb jak dělat z lidí hlupáky

Jak jednoduché je zesměšnit člověka nebo překroutit to, co říká. V médiích jsou na to někteří skutečnými experty, jaké jinde nenajdete. Může se to stát pokaždé, když někdo pošle do jakéhokoliv tištěného média svůj text. Výsledek podléhá ediční úpravě, čili zkrácení i kontrole různých překlepů, chyb a podobně. To, co je tedy nakonec zveřejněno, pak ale mívá i úplně jiný název a je povystřihováno tolik věcí, že autor nejednou váhá, zda má takový produkt ještě stále považovat za svůj text.

(Autor je poradcem Václava Klause)

Příběh první: "Zcenzurovaný" Havel

Na podzim roku 2004 mi v LN vyšel článek, ve kterém jsem polemizoval s textem M. C. Putny, který LN otiskly ke dni 28. září, našemu státnímu svátku.

Úplně poslední odstavec, kterým jsem chtěl zdůraznit nezbytnost slušně a korektně vedené diskuse na obou stranách, byť by šlo o zcela zásadní politické odpůrce, zněl v mém originále takto:

"Vždy jsem považoval za skutečně ubohé, když někdo kritiku například bývalého prezidenta Havla stavěl na majetkové závisti, spikleneckých teoriích, nepodložených drbech, či nevkusných poznámkách na účet jeho zdravotního stavu. Je proto škoda, že si ani náš přední literární historik nepřišel pro některé své argumenty do alespoň trochu vyšší cenové skupiny."

Říkám tím, že nízké prostředky při kritice neuznávám nikdy, i tehdy, jde-li o "naše oponenty" (zmíněný Havel), zatímco M. C. Putna se podle mého názoru při kritice odpůrců svých (Klaus) nízkých prostředků neštítí.

Poslední odstavec ve své výsledné podobě, po zásazích editorů Lidových novin, vypadal takto:

"Vždy jsem považoval za skutečně ubohé, když někdo kritiku stavěl na majetkové závisti, spikleneckých teoriích, nepodložených drbech či nevkusných poznámkách na účet zdravotního stavu. Je proto škoda, že si ani náš přední literární historik nepřišel pro některé své argumenty do alespoň trochu vyšší cenové skupiny."

Vypadá to tedy tak, že jsem ve svém textu kritizoval majetkovou závist, spiklenecké teorie, nepodložené drby či nevkusné poznámky na účet zdravotního stavu, které praktikoval mnou kritizovaný přední literární historik.

Protože ale přesně o těchto čtyřech vyjmenovaných věcech můj článek nebyl (kritizoval jsem něco podobného, ale toto přímo ne, protože toto přesně ani nebylo obsahem daného textu), byl jsem opakovaně dotazován lidmi, který můj článek v LN četli, proč byl ten poslední odstavec divný a nesrozumitelný, a v podstatě nedával smysl.

Mou zmínku o V. Havlovi totiž LN zcela vypustily, slova "například bývalého prezidenta Havla," která určovala typ adresáta takovéto kritiky, kterou považuji za ubohou, byla vyškrtnuta, a můj text byl tedy de facto zcenzurován, protože celkové vyznění mé originální verze a verze LN bylo u tohoto odstavce úplně jiné.

Čím ostřejší je spor, čím hlubší jsou názorové rozdíly mezi kritizujícím a kritizovaným, tím více je nutno dbát na zásady fair play a korektního argumentování. I o tomto byla má polemika. A bylo mi velmi líto, že byla "zcenzurována" právě tato věta.

V české politické diskusi totiž potřebujeme jako sůl vědomí toho, že ačkoliv zastáváme různé, a často i zcela protikladné názory, měli bychom protivníka respektovat a ctít jeho lidskou důstojnost. Pokusit se ho v zásadní politické debatě jakkoliv degradovat (jako například zdravotně nemohoucího), nebo zas naopak jej třeba označovat jako extrémistu-izolacionistu a poté ho (asi nejlépe ve svěrací kazajce nebo v poutech) vyvlékat z politického hřiště, (aby už byl od něj konečně pokoj) není dobrým znakem vyspělosti naší demokracie a celkové úrovně naší veřejné politické diskuse.

Není žádný kumšt zůstat věcným, slušným a soudným hodnotitelem, pokud se vyjadřuji k těm, s nimiž v podstatě souhlasím. Proto mi tak záleželo na tom, aby v závěru mého článku byla zmínka o tom, že já sám odsuzuji tento typ invektiv a siláckých slov, které se občas objeví například vůči V. Havlovi. Lidové noviny tímto svým edičním zásahem neumožnily, aby si čtenář povšiml, že přístup "každý prostředek dobrý" odsuzuji zcela obecně, bez ohledu na to, kdo a proti komu jej používá.

Příběh druhý: Proč je správné učit se cizí jazyky

Vloni jeden můj článek zveřejněný v Lidových novinách (o vetovaném zákonu o kinematografickém fondu, ZDE měl jednak zcela změněný název a dále byl edičně upraven v tom smyslu, že jistá filmová postava patrně nemohla jezdit n Jawě 450, a bylo to pozměněno na Jawu 350. Je to docela možné, v motocyklech (a jejich názvech) se zas tak nevyznám, věřím tedy, že šlo o věcně správné upřesnění. Zatímco motorky editorovým hobby patrně jsou, u cizích jazyků tomu je jinak. Omylem jsem napsal (a nijak to nezatloukám) místo francouzského slova "exception" (výjimka) slovo "exeption", c mi vypadlo.

Ze všech ohlasů ("dopisů čtenářů"), které na tento můj článek dostaly, se LN rozhodly zveřejnit jen dopis člověka, který se pohoršuje nad tímto mým syntaktickým pokleskem a takto posílen dále zdůrazňuje, že se výrazem "civilisation francoise" rozumí "prachobyčejně francouzská kultura," a tedy patrně něco jiného, než jsem naznačoval já. (To ale ani zdaleka není tak prachobyčejné, jak znalec tvrdí. A i on sám by byl jistě schopen, pokud bych něco takového napsal já, pozvednout obočí a leccos dodat.)

K obsahu mého relativně rozsáhlého textu o kinematografii se znalec nevyjádřil nijak. Text jeho dopisu, který LN zveřejnily jako ohlas čtenáře ZDE, říkal přibližně to, že jsem patrně hlupák, který se neučí cizí jazyky, protože nadpis, který LN daly výňatku z tohoto dopisu, zněl: "Proč je správné učit se cizí jazyky."

A tak jsem několik dalších dnů trnul, že šlo skutečně o Jawu 350, jak mne opravil editor LN, protože z některého příštího Dopisu redakci bych se také klidně mohl dozvědět, že jsem nejen ignorant jazykový, ale že se navíc vůbec nevyznám v názvu základní řady oblíbených československých motocyklů.

Příběh třetí: Polemika s Jo Leinenem

V pátek 2. února zveřejnily LN pozoruhodný článek předsedy ústavněprávního výboru Evropského parlamentu, německého poslance Jo Leinena na téma evropské ústavy. (O ten tady ale teď nejde.) V pondělí 5. února jsem na LN (redaktoru Zvěřinovi) poslal svou polemiku s tímto textem.


From: Petřík Michal
Sent: Monday, February 05, 2007 3:30 PM
To: Zverina Martin
Subject: Polemika - reakce na článek Jo Leinena

Vážený pane Zvěřino,
nabízím Lidovým novinám svůj článek - polemiku s pátečním textem Jo Leinena.
S pozdravem,
M. Petřík

Druhý den jsem od LN dostal následující odpověď:

From: Zverina Martin
Sent: Tuesday, February 06, 2007 10:51 AM
To: Petřík Michal
Subject: RE: Polemika - reakce na článek Jo Leinena

Vážený pane Petříku, zdravím Vás a potvrzuji přijetí polemiky.

V novinách by se měla objevit snad do konce týdne, v krajním případě začátkem příštího.

Přeji hezký den Martin Zvěřina

Pochopitelně jsem nechtěl, aby se má již poněkud vyčpělá a opožděná replika na Leinenův text objevila v LN s více než týdenním zpožděním ("začátkem příštího týdne"), rozhodl jsem se tedy některé své argumenty nabídnout ve stručnějším, obecnějším a na Leinena se již neodkazujícím textu Mladé frontě Dnes a svůj článek z LN zdvořile "stáhnout."

Věřil jsem, že jsem tak učinil dostatečně svým úterním mailem:


From: Petřík Michal
Sent: Tuesday, February 06, 2007 3:55 PM
To: 'Zverina Martin'
Subject: RE: Polemika - reakce na článek Jo Leinena

Dobrý den,
děkuji za informaci, ale replika na Jo Leinena by byla již po cca jednom týdnu neaktuální.

Srdečně,
M. Petřík

Svůj obměněný text jsem pak poslal na MfD, kde také v pátek 9. února vyšel. Jaké ale bylo mé překvapení, když se v pondělí 12. února má původní "leinenovská" replika objevila otištěná v Lidových novinách ZDE. Ten nenasytný Petřík se musel asi úplně zbláznit, pomyslil si každý, kdo četl v pátek můj článek v MfD a v pondělí jeho rozšířenou, poněkud detailnější, na Jo Leinena se odkazující verzi, po více než týdnu již notně vyčpělou. Slušně jsem se proti tomuto přístupu LN, kdy byl zveřejněn autorem "již stažený" text, ohradil:

From: Petřík Michal
Sent: Monday, February 12, 2007 10:23 AM
To: Zverina Martin
Subject: RE: Polemika - reakce na článek Jo Leinena

Vážený pane Zvěřino,
chtěl bych se Vás zeptat, co vedlo Lidové noviny k otištění mého textu v dnešním vydání. Minulé úterý jsem --ač implicitně- vyjádřil LN svůj nesouhlas s publikováním tohoto svého textu cca po cca jednom týdnu.

Reagovat na Jo Leinena po více než týdnu jsem považoval za neaktuální. Proto jsem Vám to minulé úterý napsal a některé své obecné argumenty k tématu oživování euroústavy jsem pak nabídl v článku pro MfD, která je v pátek 9. 2. zveřejnila.
M. Petřík

Odpověď LN mi ale skutečně vyrazila dech:

Od: Zverina Martin
Odesláno: po 12.2.2007 11:44
Komu: Petřík Michal
Předmět: RE: Polemika - reakce na článek Jo Leinena

Vážený pane Petříku,
z vaši námitky, že by polemika "by byla již po cca jednom týdnu neaktuální" (kterou jste mi poslal minulé úterý) nevyplývá, že byste nechtěl aby byla tištěna. Implicitně jste nesouhlas s jejím publikováním nevyjádřil.
Příště prosím formulujte svá stanoviska nesporně a jednoznačně.
Přeji hezký den Martin Zvěřina

Z mé věty "děkuji za informaci, ale replika na Jo Leinena by byla již po cca jednom týdnu neaktuální" je zřejmé, že jako autor nestojím po cca jednom týdnu o otištění tohoto svého textu a jde tedy o implicitní nesouhlas s jeho publikováním.

Tím spíše bylo ale jednání LN neospravedlnitelné, že mé obecné argumenty k tématu oživování euroústavy již v pátek zveřejnila MfD. Kolikrát mi jen různé noviny (LN nevyjímaje) odmítly zveřejnit text s mlhavým odůvodněním, že téma již není aktuální, či již bylo dostatečně diskutováno v jiném periodiku a již se k němu dostatečně vyjádřil někdo jiný.

A nyní, po více než týdnu, a tři dny po zveřejnění mého argumentačně shodného textu v jiném deníku, LN tisknou tento text, jako bych to snad napsal na pokyn shora, s více než týdenním zpožděním, ( formálně a z donucení,) jak také bývají občas texty spolupracovníků prezidenta republiky v médiích šmahem karikovány.

Když to bylo poprvé (zcenzurovaná zmínka o Havlovi) , mávnul jsem rukou; stává se to. Když to bylo podruhé, pousmál jsem se, ale věděl jsem, že toto už není fair play, a že by bylo vhodné na to nějak upozornit.

Zveřejnění zcela zjevně staré, a navíc autorem již stažené a v jiném deníku publikované polemiky po více než týdnu v situaci, kdy již v úterý minulý týden bylo článkem v LN téma "Leinen" považováno za uzavřené, bylo poslední kapkou: třikrát a dost!

Nevím, jak jinak se bránit, než šířením povědomí o těchto praktikách některých médií. Lidé se většinou diví, když vidí, co všechno jde (aspoň trochu) změnit, když si člověk tyto věci nenechá líbit.

                 
Obsah vydání       20. 2. 2007
20. 2. 2007 Archivní svědectví: Tvrdík chtěl smlouvu s Američany podepsat už v roce 2002 Štěpán  Kotrba
20. 2. 2007 Základny a kritika od německého ministra zahraničí, anebo O čem Frank-Walter Steinmeier nemluvil Uwe  Ladwig
20. 2. 2007 Zelený oportunismus Oskar  Krejčí
20. 2. 2007 Hon na čarodějnice -- Bože, monitoruj už konečně sám sebe Sandra  Wain
20. 2. 2007 Jestliže tě uchvátí, zahyneš, aneb veřejnoprávní televize "informuje".
20. 2. 2007 Michael  Marčák
21. 2. 2007 Kdy se přestane tisknout Respekt? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2007 Britové se bouří proti ilegálním bankovním poplatkům
20. 2. 2007 Antabus pro léčbu rakoviny? Boris  Cvek
20. 2. 2007 Léčba disulfiramem je složitá věc Petr  Wagner
20. 2. 2007 Antabus vs. rakovina - nové řešení?
20. 2. 2007 Britské zdravotnictví platí příliš mnoho za některé léky
20. 2. 2007 Michael  Marčák
20. 2. 2007 Nefunkčnost amerického Národního systému raketového obrany USA
20. 2. 2007 Nahým a mokrým navrch Jan  Skácel
20. 2. 2007 Labouristé možná prohrají příští všeobecné volby
20. 2. 2007 Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě Mesfin  Gedlu
20. 2. 2007 Cynismus a účelovost prezidenta Putina
20. 2. 2007 Odložená smrt Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
20. 2. 2007 Janečkův milicionář a internetové výročí Štěpán  Kotrba
19. 2. 2007 Uhl Janečkovi: "Snažíte vyhnout se své právní odpovědnosti za porušování zákona a činíte to na úkor České televize a jejího dobrého jména" Petr  Uhl
19. 2. 2007 Putin: "Dobře vidíme, jak se změnil svět, realisticky hodnotíme své vlastní možnosti a svůj vlastní potenciál" Vladimír Vladimirovič Putin
20. 2. 2007 "Spektakulární", anebo "standardní"? Miloš  Dokulil
20. 2. 2007 Třikrát a dost: manipulace Lidových novin Michal  Petřík
20. 2. 2007 (Ne)mobilita bankovních klientů Patrik  Nacher
16. 2. 2007 Jak vyřešit případ příslušníka Lidových milicí ve funkci vrchního ředitele České televize Jiří  Janeček
19. 2. 2007 Lambert: Proč jsem byl milicionářem František  Lambert
19. 2. 2007 Výraznému stoupnutí hladin moří zřejmě nebude možné už zabránit
19. 2. 2007 Podle Ivana Langera představuje americká základna bezpečnostní riziko Bohumil  Kartous
19. 2. 2007 Dům sem, dům tam, nám už je to všechno jedno Jan  Paul
19. 2. 2007 Podivná kouzla s penězi Václav  Dušek
19. 2. 2007 Vnitro si podmanilo OSUD Bohumil  Kartous
19. 2. 2007 Na Ruzyni za celý svet Gustáv  Murín
19. 2. 2007 Maturita - zkouška dospělosti? Pavel  Táborský
19. 2. 2007 Od Středomoří až po indický subkontinent: Hicham Ben Abdallah El Allaoui
19. 2. 2007 Jahnovo pozdní přiznání Vojtěch  Filip
19. 2. 2007 Jak vytvořily Spojené státy krizi v Severní Koreji Miloš  Kaláb
19. 2. 2007 Německý ministr zahraničí kritizuje americké plány na raketové základny Tomáš  Krček
19. 2. 2007 To už raději ty komunisty, chtělo by se říci Milan  Daniel
20. 2. 2007 Český rozhlas: Kniha Odhalení byla vyprodána během několika dnů
18. 2. 2007 Hospodaření OSBL za leden 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Aféra Putna, jaro 2013 RSS 2.0      Historie >
20. 2. 2007 Třikrát a dost: manipulace Lidových novin Michal  Petřík
6. 10. 2005 Vyhrožujete mi výpovědí Martin C. Putna
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna