27. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 6. 2006

Jak MFDnes zkresluje skutečnosti

Mnozí přemýšliví lidé se shodují na tom, že myšlení je neustálý, nikdy nekončící proces. Závěry, ke kterým se dospělo včera, je nutno dnes konfrontovat s dnešní skutečností a s dnešními znalostmi. Pokud s nimi nejsou v souladu, je nutno provést analýzu fakt a formulovat závěry nové, jakkoli je možné, že již zítra skutečnost opět popisovat nebudou. Motorem takového postupu je neustálá pochybnost -- pochybnost o tom, co se nám jeví jako skutečnost; pochybnost o tom, co z ní vyvozujeme; pochybnost o tom, zda své závěry formulujeme dostatečně přesně a správně; jak mluvíme. A, konec konců, i pochybnost o tom, jak myslíme.

V Britských listech jsem několikrát kritizoval nízkou úroveň českých novinářů obecně a těch z deníku Mladá fronta Dnes zvláště. Ale nevyhnul jsem se, přirozeně, ani pochybnostem: Nejsem snad příliš příkrý ve svých odsudcích? Nemýlím se náhodou, tvrdím-li, že jde o diletanty a manipulátory? Nevyplývá mé negativní hodnocení především ze skutečnosti, že jsem se k němu dobral v době vypjaté předvolební atmosféry?

Sobotní vydání MF Dnes (23. června 2006) mne přesvědčilo, že mé pochybnosti jsou zbytečné.

Jeho součástí byla příloha nesoucí označení "Kavárna". Nepochybně hodna uznání je ta skutečnost, že ve jmenované příloze byl publikován překlad rozhovoru, který íránský prezident poskytl německému časopisu Der Spiegel. Aby na něj MF Dnes upozornila, uvedla jej v záhlaví titulní strany listu slovy: "Prezident, který popírá holokaust" a pod tím: "Íránský prezident Ahmadínežád o tom, proč chce jaderné zbraně a proč by rád přesunul Izrael do Evropy".

To poslední tvrzení je zpoloviny lživé. Je pravda, že prezident Ahmadínežád v rozhovoru vyjadřuje pochybnosti o holokaustu. Uvádí, že pokud k němu skutečně [v Evropě] došlo, měli za něj být viníci potrestáni před šedesáti lety a Izrael že by měl být přesunut do Evropy.

V celém rozhovoru ale nikde neříká nic o tom, proč chce jaderné zbraně. Neříká ani, že chce jaderné zbraně. Naopak, v jedné z odpovědí odmítá budování arzenálů jaderných zbraní. Na čem ovšem trvá, je právo Íránu na vývoj jaderné energetiky; vývoj, který signatářům povoluje Smlouva o nešíření jaderných zbraní.

Proč se MF Dnes dopustila takové desinterpretace Ahmadínežádových výroků? Snad kvůli větší atraktivitě dotyčného vydání? Nebo proto, aby (tak jako již mnohokrát v minulosti) manipulovala čtenáře k přesvědčení, které redakce MF Dnes považuje za správné?

Odpověď neznám. Konstatuji však, že tato "drobnost" jen potvrzuje ubohou úroveň pracovníků listu. Zdá se, že nepochopili nebo pochopit odmítají, co že je vlastně podstatou novinářské práce -- dle možností co nejpravdivěji informovat.

Jistě, informovat o problematice íránského jaderného programu není zrovna nejsnazší. Spojené státy Írán obviňují, že mu jde o vývoj jaderných zbraní, zatímco Írán se hájí, že usiluje jen o mírové využití jaderné energie. Stojí zde tvrzení proti tvrzení. Nelze ani zapomenout na to, že jedna z argumentujících stran se již jednou projevila jako lhář -- v případě Iráku a jeho neexistujících zbraní hromadného ničení. Druhá strana sporu zase praktikuje krajně znepokojivý přístup k lidským právům a existují podezření, že za řáděním některých ší'itských eskader smrti v Iráku stojí právě Írán. Celou situaci ještě komplikují Ahmadínežádova vyjádření na adresu Izraele.

Ve hře je však příliš mnoho na to, aby se kdokoli -- politik či novinář -- dopouštěl z nedbalosti nebo dokonce úmyslně takového překroucení výroku jedné ze znesvářených stran, jako MF Dnes. Bushova administrativa odmítá vyloučit použití síly (zahrnující i jaderné zbraně) proti Íránu, který ovšem může reagovat celým spektrem odvetných opatření, jež by měla výrazný regionální, ne-li celosvětový dopad -- mluví se o povstání ší'itů v Iráku a teroristických útocích na území Spojených států; o energetické krizi, střetu Spojených států s Ruskem a Čínou, nebo dokonce o světové válce.

Zkratka na titulní straně, do níž redakce MF Dnes shrnula obsah rozhovoru s íránským prezidentem, je na pozadí těchto souvislostí nepřípustná. V důsledku pak jen posiluje pochybnosti o tom, do jaké míry jsou informace poskytované listem MF Dnes věrohodné a jaká je profesionální integrita jeho autorů.

                 
Obsah vydání       27. 6. 2006
26. 6. 2006 Severní Korejci nejspíše rozhodnou, zda budou na českém území americké rakety Štěpán  Kotrba
27. 6. 2006 Jak MFDnes zkresluje skutečnosti Jakub  Rolčík
27. 6. 2006 PR pro farmaceutické firmy, tentokrát v iHNed Petr  Wagner
27. 6. 2006 Koaliční smlouva, aneb "Kdo si přeje víc?" Miloš  Dokulil
26. 6. 2006 Kdy se omluví za "investigativní" pomluvy Česká televize? Štěpán  Kotrba
27. 6. 2006 Jablka Jaroslav  Bílek
27. 6. 2006 Sociální demokracie nebude tolerovat vládu prosazující rovnou daň
27. 6. 2006 Volební pat roku 2006 a co z něj plyne pro českou politiku?
27. 6. 2006 Ukrajina může ohrozit energetické potřeby Evropy Stanislav  Kliment
27. 6. 2006 Péče o bezpečnost a zdraví na silnicích Wenzel  Lischka
27. 6. 2006 Čína hodlá pokutovat média, která přinesou informace o katastrofách bez vládního souhlasu
27. 6. 2006 Nikdy neříkej nikdy Oskar  Krejčí
27. 6. 2006 Francouzští socialisté hledají prezidentského kandidáta Simone  Radačičová
27. 6. 2006 Volební systém a síla vládnutí Jiří  Faimon
27. 6. 2006 Lidé a zvířata Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
26. 6. 2006 Je Mladá fronta Dnes zkorumpované médium? David  Rath
26. 6. 2006 Parties search for some post-election consensus Irena  Ryšánková
26. 6. 2006 Rozhlas nemohl mít Kubiceho zprávu "ofotografovanou" Štěpán  Kotrba
27. 6. 2006 Vykázaní z rozumu Gustáv  Murín
26. 6. 2006 Komu prospel hon na čarodejnice? Karol  Dučák jr.
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Langer: S Monikou jsem nikdy sex neměl Josef  Vít
26. 6. 2006 Filip: "Děsí, když člověk, který kandiduje na ministra vnitra, je schopen zapomenout tajné materiály na stole." Monika  Hoření
26. 6. 2006 O studené občanské válce Alex  Koenigsmark
23. 6. 2006 Hádej, kdo přijde na večeři! Darina  Martykánová
27. 6. 2006 Čtyři věty na jednu událost
27. 6. 2006 Potřeba učit se a vzpomínat
27. 6. 2006 Je Marx stále ještě relevantní?
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce