26. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 4. 2006

Jsou ženy opravdu neschopné?

Reakce na poznámku Petra Mareše .

Proč finská ekonomika funguje skvěle, "i když" je v ní vysoké proceNto žen na vyšších místech a v technických oborech, zatímco česká, kde je žen na vyšších místech minimum, není žádný zázrak? Kdyby opravdu ženy byly méně schopné, muselo by tomu být logicky naopak, že?

Nemyslím, že existuje nějaké tajné spolčení mužů, ale že existuje mnoho mužů jako Vy, plných předsudků, které se pak pravděpodobně odrážejí v pracovní sféře i jinde. Pokud žijete v přesvědčení, že my ženy nemáme koncepční myšlení a vůdcovský talent, zřejmě by se to odrazilo i na Vašem přístupu k zaměstnancům a zaměstnankyním, kdybyste byl v nadřízené pozici, či v přístupu k dceři, pokud jste otcem.

I když kapitalismus není "příroda" a nefunguje samovolně na základě nějakých fyzikálních zákonů (to už si dnes nemyslí ani špičkoví ekonomové), může fungovat poměrně spravedlivě, o čemž svědčí příklady, které Vám dal pan Čulík (např. - v Británii jsou mnohdy ženy daleko úspěšnějšími manažery než muži, a jsou také pro to velmi výrazně - tržně - lépe ohodnocovány. Tržní tlak pojišťoven způsobil, že ženy mají v Británii nižší pojištění na automobil, protože ze statistik vyplývá, že za volantem způsobují daleko méně dopravních nehod než muži. Atd., pozn. red.) - pokud existuje mezi jedinci vůle přistupovat k druhým bez předsudků.

Každopádně je v celém systému tolik faktorů, které ovlivňují jeho fungování, že je v něm nesčetné nuancí, které odlišují např. japonský kapitalismus od evropského a ten zase od amerického, ačkoli všude, kde existuje tržní ekonomika, platí Vámi vzývaný zákon nabídky a poptávky. (Jen na okraj, celá tisíciletí tento zákon platil na velmi, velmi omezené úrovni, předkapitalistická ekonomika - založená na zemědělské produkci - fungovala převážně na jiných principech).

Proč finská ekonomika funguje skvěle, "i když" je v ní vysoké proceto žen na vyšších místech a v technických oborech, zatímco česká, kde je žen na vyšších místech minimum, není žádný zázrak? Kdyby opravdu ženy byly méně schopné, muselo by tomu být logicky naopak, že?

Proč chtějí feministky zlepšení po mužích? Především, feministky a feministé chtějí zlepšení po mužích i po ženách. Po mužích ho chtějí proto, protože 90%domácích násilníků jsou muži, jsou to muži, kteří se odmítají podílet na domácích pracích a starat o děti, jsou to muži, kteří podceňují schopnosti žen a soudí je podle jejich pohlaví dříve, než si ověří jejich profesionální kvality. Jsou to muži, kteří svou "poptávkou" udržují moderní formu otroctví - obchod se ženami a dětmi za účelem sexuálního zneužívání.

Samozřejmě to nejsou všichni muži, ba ani jejich většina, ale je jich pořád dost na to, aby tyto problémy existovaly v masovém měřítku...

Pokud jde o ženy, které se starají o postižené: použijte své schopnosti a přečtete si opět, co jsem napsala. nemluvila jsem o finančním ohodnocení, ale o společenském uznání, např. v popkultuře (mluvila jsem o kinematografii, dětské literatuře). To, co "vyžaduje dnešní doba", není samovolně, záleží to do značně míry i na nás samotných, na hodnotách, které vyznáváme a na rozhodnutích, které přijmeme.

Stále mě překvapuje, jak největší příznivci sociálního darwinismu vidí v stávajícím systému jakési fátum, kolo fortuny, které se neudržitelně valí vpřed....Kdybychom za kominismu dělali všichni to, "co vyžadovala doba", nemohli bychom se teď studem ani podívat do zrcadla.

Nemám sice dceru, ale naštěstí mám otce a manžela, kteří nepředpokládají, že vzhledem k svému pohlaví nedisponuji vůdcovskými schopnostmi, analytickým myšlením či technickým nadáním a přistupují ke mně bez předsudků...

Také mám štěstí, že žijí v zemí, kde je mužů a žen s podobnými předsudky, kterých je Vás text plný, stále méně, takže i moji nadřízení přistupují k mé práci i k mě osobě bez předsudků.

Souhlasím s Vámi, že skutečnost může být opravdu taková, jak popisujete. Když jsou mladé dívky zakřiknuté, nevyplývá z toho nutné, že je to tak vrozené či "přirozené". Čím by se pak vysvětlily rozdíly mezi jednotlivými zeměmi?

Mnoho věci je ve výchově a ve vůli, v hodnotách, které vyznává společnost (která mj. oceňuje více ekonomického analytika, který mění názory jak korouhvička, než člověka, který pečuje o postižené).

Pokud bude společnost (rodiče, škola, kultura - identifikační vzory) podporovat pluralitní modely mužství a ženství, stereotypy, o nichž mluvíte, budou od reality čím dál vzdálenější.

Trochu jsem si sesumirovala jednu logckou otázku:

říkáte, že platy žen a jejich zastoupení na vyšších místech je to věci nabídky a poptávky.

V tom případě, proč je jich u nás málo (a plat.diskriminace je větší) a v UK mnohonásobně více?

Možnosti:

1) České ženy jsou "vrozené" profesionálně horší, než britské

2) Britské ženy jsou schopnější, protože jsou vychovány bez předsudků (nebo s méně předsudky)

3) Britští šéfové nemají předsudky vůči ženám, které ovlivňují jejich "poptávku", narozdíl od českých nadřízených (kde je zákon nabídky-poptávky ovlivněn těmito předsudky)

4) platí 2) i 3)

pokud Vás nenápadně nějaký bod 5) - který z daných důvodů je tedy správný, pokud v obou zemích platí zákon nabídky a poptávky.

Pokud uznáte, že nabídka - poptávka může být předsudky ovlivněna, možná se nakonec ještě dohodneme :o)

                 
Obsah vydání       26. 4. 2006
26. 4. 2006 Státní úředníci si určují, s kým budou diskutovat v televizi, a ČT je poslouchá!
26. 4. 2006 Měla by britská vojska zůstat v Iráku?
26. 4. 2006 Evropské "dohnat a předehnat" v kontextu íránské krize Karel  Dolejší
26. 4. 2006 Kořistka: "ODS zadržuje důkazy"
26. 4. 2006 Chtíč ženy přitahuje Jiří  Drašnar
26. 4. 2006 ■ ■ ■ Jan Katolista Turkyně
26. 4. 2006 Ministr vnitra Clarke propustil 1000 zahraničních zločinců
26. 4. 2006 Afrodisiakum moci?
26. 4. 2006 Vzdálené a blízké příbuzenstvo Strany zelených Pavel  Pečínka
26. 4. 2006 Zelené naděje, růžové sny Jiří  Kouda, Milena  Geussová
26. 4. 2006 Zelení: Posun hodnot Oskar  Krejčí
26. 4. 2006 Zelení: Nahoru a dolů Igor  Záruba
26. 4. 2006 Předvolební průzkumy jako uzavřený koloběh manipulace Štěpán  Kotrba
26. 4. 2006 Straní Česká televize -- nebo jde spíše o pouhý šlendrián? Michal  Rusek
26. 4. 2006 Zákon nebo soudcovské uvážení? Stanislav  Křeček
26. 4. 2006 Transparency International kritizuje korupci i v Británii
26. 4. 2006 Dovolená ve "Slovenském ráji"
26. 4. 2006 Vy jste umělec, Vy jste se o svoji maminku mohl starat, my chodíme do práce! Jan  Paul
25. 4. 2006 Hledání alternativy - Tomás Hirsch v Praze
25. 4. 2006 ČT zavádějící divadýlko nezruší, protože by to vypadalo, jako že ustupuje Paroubkovi Jan  Čulík
26. 4. 2006 Muži mají větší plat než ženy v důsledku nabídky a poptávky
26. 4. 2006 Jsou ženy opravdu neschopné? Darina  Martykánová
26. 4. 2006 Vagína místo rudé knížky? Jiří  Škuba
26. 4. 2006 Více žen do politiky!? ANO!!! Olga Anna Sedláčková
26. 4. 2006 Kdo má problém s preferenčními hlasy? Jan  Hošek
26. 4. 2006 Kolik stojí demokracie? Jan  Klusáček
26. 4. 2006 Ochuzený uran v Iráku - nedůvěryhodný článek Miroslav  Šuta
25. 4. 2006 Čtveráctví jménem republiky Jiří  Vančura
24. 4. 2006 Ženy jsou na nižším stupni vývoje Štefan  Švec
25. 4. 2006 Nejkonvenčnější střední proud Darina  Martykánová
25. 4. 2006 Vesmír, člověk - velké neznámé Miroslav  Vejlupek
25. 4. 2006 Nechápou, proč se těch pár evropských studentů pořád ptá: "A proč?" Michael  Kaethler
25. 4. 2006 They can't seem to figure out why the few European students here always ask "Why?" Michael  Kaethler
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
26. 4. 2006 Vagína místo rudé knížky? Jiří  Škuba
26. 4. 2006 Kdo má problém s preferenčními hlasy? Jan  Hošek
26. 4. 2006 Muži mají větší plat než ženy v důsledku nabídky a poptávky   
26. 4. 2006 Jsou ženy opravdu neschopné? Darina  Martykánová
26. 4. 2006 Chtíč ženy přitahuje Jiří  Drašnar
26. 4. 2006 Více žen do politiky!? ANO!!! Olga Anna Sedláčková
25. 4. 2006 Více žen do politiky!? Anna  Wintrová
25. 4. 2006 Nejkonvenčnější střední proud Darina  Martykánová
24. 4. 2006 Ženy jsou na nižším stupni vývoje Štefan  Švec
3. 4. 2006 Lačnost Elfriede Jelinekové   
27. 3. 2006 Británie: Nová generace "elitních žen" mění radikálně společnost   
17. 3. 2006 Registrované partnerství - krok do Evropy Darina  Martykánová
8. 3. 2006 Proto nelze vyhrát válku proti chudobě, varuje OSN   
7. 3. 2006 Britští muži budou muset ženy otevřeně žádat o souhlas s pohlavním stykem   
6. 3. 2006 Čurdová: K emancipaci žen jsou potřeba "osvícení" muži Irena  Ryšánková