BRUSEL

Romům chybí viditelná a hlasitá elita a instituce, které by podpořily jejich práva

15. 12. 2005

Valeriu Nicolae, Gabriela Hrabaňová

"Prorazit cestu musíme společně s vámi a pro vás..."

Z uvítacího proslovu předsedy Evropského parlamentu Josepa Borrella z konference Romská diplomacie: Výzva pro evropské instituce?

Mezinárodní konference Romská diplomacie: Výzva pro Evropské instituce? (8. - 9. prosince 2005, Brusel) byla místem, kde se společně setkali evropští politici (více než 30 europoslanců, představitelé Evropské komise), diplomaté, akademici a aktivisté se zaměřením na lidská práva z celé Evropy i mimo ni. Tato konference byla součástí programu Romské diplomacie, vzdělávacího kurzu, který zvyšuje znalosti a kapacity romských aktivistů ve veřejné diplomacii.

Konference byla zahájena předsedou Evropského parlamentu Josepem Borrellem a první den se také na půdě Evropského parlamentu konala. V prezentaci Borrell zdůraznil "historickou ztrátu paměti" případech, kdy se mluví o nejvíce diskriminované menšině v Evropě, o Romech.

Graham Watson, leader Aliance liberálů a demokratů pro Evropu řekl: "Romům chybí viditelná a hlasitá elita a instituce, které by podpořily jejich práva. Toto se přeměňuje v málo nebo skoro žádný politický vliv a žádnou reprezentaci na vládní úrovni." Pogratuloval organizátorům projektu a zaurgoval pro lepší zastoupení Romů na všech úrovních: " Věřím, že jeden z výsledků programu Romské diplomacie bude formace 'think-tanku' tak aby se romská otázka dostala na vrchol programu EU. "

Livia Jaroka, členka Evropského parlamentu, která je s dalšími pěti europoslanci ve Správní radě programu Romské diplomacie, jako předsedkyně zahajovací části konference zdůraznila, že jedno z nejhorších vyčlenění Romů v zaměstnání je právě v Evropských institucích. Tento fakt je podrobněji zpracován v podkladovém materiálu konference, který připravil Valeriu Nicolae, koordinátor Romského diplomatického projektu. Paní Jaroka dále řekla: "Anti-ciganismus bují a je uděláno velmi málo, aby byl zastaven. V Evropských institucích nebo mezinárodních organizacích nejsou prakticky žádní Romové." Svojí intervenci ukončila s vírou, že konference bude navazovat na své doporuční jako na "základ pro další akce, které přispějí k redukování neakceptovatelné propasti mezi Romy a většinovou populací v Evropě."

Profesor Andre Liebich z Institutu pro postgraduální mezinárodní studie v Ženevě a Jovan Kurbalija, ředitel Diplo-nadace, zvýraznili důležitost zlepšení komunikace v předcházení stereotypů a zjednodušování. Komunikace je základní prvek diplomacie a klíč k hájení zájmů Romů na mezinárodní úrovni. Romská diplomacie nabízí jedinečnou možnost představit inovační metody používáním online diplomatických prostředků. Liebich a Kurbalija analyzovali vhodnost mnoha diplomatických metod a mechanismů pro romské aktivity v mezinárodních vztazích.

Konference se zaměřovala na existující dobré iniciativy a sloužila jako zázemí pro výměnu pohledů na rostoucí romský problém v Evropě, které vyplývají jako doporučení z rezoluce Parlamentu z 28. dubna 2005. Pan Jan Marinus Wiersma, paní Katalin Levai, pan Michael Cashman, paní Elly de Groen-Kouwenhoven, paní Maria Calshramre a Richard Corbett, všichni členové Evropského parlamentu vyjádřili potřebu romské expertízy a opravdového zapojení. Beate Winkler, ředitelka Evropského monitorovacího centra pro rasismus a xenofobii, navrhla zřízení Řídícího výboru pro rezoluci Evropského parlamentu, myšlenka byla podpořena také europoslanci Richardem Corbettem a Michaelem Cashmanem. Inkluze romských žen byla podtrhnuta v diskusi o budoucím Gendrovém institutu. Zástupci Evropské komise se zúčastnili panelů a připojili se k diskusi, která měla za cíl najít praktické řešení pro mnoho problémů týkajících se Romů, s jasným zaměřením na romské zastoupení.

Konference byla ukončena Vladimírem Špidlou, komisařem pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti, který zdůraznil potřebu pro společný pozitivní přístup: "Vytváření vysoce kvalifikované, výmluvné, diplomatickými schopnostmi vybavené skupiny evropských Romů NENÍ PRO EVROPSKOU UNII VÝZVOU - je to pro nás nesmírně užitečná pomoc v tom, abychom se s onou výzvou romské nerovnosti a sociální exkluze dokázali společně vypořádat. A já věřím, že to společně dokážeme."

Tato konference byla součástí programu Romské diplomacie, který má za cíl připravit mladé romské aktivisty pro práci veřejných diplomatů se znalostmi, které jsou důležité při zastupování jejich komunit na Evropské a mezinárodní úrovni. Série doporučení bude prezentována Evropským institucím účastníky diplomatického programu, které budou vyplývat ze závěrů konference.

Valeriu Nicolae je koordinátorem programu Romské diplomacie, Gabriela Hrabaňová pracuje jako asistenkta programu a je účastnice postgraduálního studia Romské diplomacie z České republiky

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 16.12. 2005