Znovu k českému plebejství, tentokrát, jak ho podporuje Česká televize

15. 12. 2005 / Bohumil Kartous

Lidé, kteří pranýřují mediální idiocii, jsou v jistém smyslu na společenské periferii a svůj prostor si musejí vytvářet bez jakékoliv pomoci ze strany státu. Podpora je naopak poskytována takovým projektům, které české plebejství spíše podporují. Příklad? Do pořadu Hydepark České televize byl - neuvěřitelně! pozván šéfredaktor obskurního ultrapravicového e-zinu jako údajně seriozní diskutér o EU. Byl to naprostý nevzdělanec, který slovo "démos" vysvětloval jako "národ" a tvrdil, že by se EU mohla federalizovat pouze za předpokladu občanské války v EU... Jeho neuvěřitelné výroky zůstaly v pořadu bez korekce... Potud úroveň České televize...

K tomu: Jan Čulík, "In reality TV, echoes of the plebeian past" ZDE

13.12. 2005 přes půlnoc vysílala Česká televize na svém druhém programu televizní pořad Hydepark. Diskutující se vyjadřovali k tématu Budoucnost Evropy - EU a "my" (míněno Česká republika; profesionální analytikové projevují odstup a nezávislost na "své vlastní" komunitě, pozn. red.). Mezi pozvanými byl také šéfredaktor marginálního pravicového e-zinu EUportál, který má v záhlaví nábožensky pojatý slogan "Brána k pravdě o Evropské unii". Sama přítomnost politického aktivisty v České televizi asi nikoho nepřekvapuje. Zato kdyby se pořadu účastnil nějaký mladý komunista, ČT by jistě čelila tvrdé kritice...

Ale zpět k šéfredaktorovi EUportálu Lukáši Petříkovi. Ten je zároveň předsedou občanského sdružení Mladá pravice. Pro představu nějakého zařazení lze uvést, že toto politicky motivované občanské sdružení vzniklo v reakci na "pasivitu a přílišný posun doleva doposud nejsilnějšího pravicového mládežnického uskupení Mladí konzervativci, který se vyznačoval příliš vlažnou kritikou nárůstu vlivu komunismu, nedostatečnou obhajobou národních zájmů vůči Evropské unii a německým snahám o revizi výsledků 2. světové války a nedůrazným postojem k módním levicovým teoriím postmodernismu a multikulturalismu" . Kromě toho se Mladá pravice netají svou náklonností k prezidentu Václavu Klausovi.

Pan Petřík pochopitelně zastává k EU velmi pesimistický (nikoli skeptický) postoj. Je hodně zajímavé, a měl by se tím někdo vážně zabývat, jaká nebezpečí vidí tento nadějný myslitel v procesu federalizace Evropy. Podle toho, co pan Petřík prezentoval v pořadu Hydepark, se musíme obávat občanské války.

Federalizace Evropy je prý jinak nemožná. Stát, který by vznikl, prý může vytvořit jedině "démos". Takové samozřejmosti asi nelze nic vytknout, ale musíme brát v úvahu, že jasná východiska nemusí být až tak úplně jasná. Pan Petřík totiž zároveň vychází z toho, že slovo "démos" znamená totéž, co slovo "národ". To je na studenta historie a politologie FF UK úctyhodné. Zajímavé by bylo zjistit, jak si pan Petřík vykládá slovo demokracie. Podle vzoru démos = národ bychom demokracii měli chápat jako vládu národa (takhle uvažoval Hitler).

To určitě musí nějak souviset s tou občanskou válkou. Pan Petřík prosazuje cosi jako mýtický historicismus. Podle něj se tak složité děje, jako vznikání nových států, odehrávají podle jednotné historické šablony, kterou lze přesně nadefinovat (takhle zase uvažoval např. Marx, není to podivuhodné?:)). Na příkladu USA mladá pravicová naděje demonstruje, že tam musel proces federalizace (v polovině devatenáctého století)projít občanskou válkou. Proto se pan Petřík obává občanské války i v Evropě....Je zajímavé, že všechna totalitní hnutí se řídí nějakým specifickým historismem.

Jedno je jisté. Pokud se bude vyskytovat dostatečné množství lidí smýšlejících jako pan Petřík, hrozba občanské války zde stále je. Že by nám snad pan Petřík vyhrožoval?

Jen tak na okraj. Myšlenka "o démosu" velmi zaujala přítomného novináře z LN Petra Zavadila. Zjevně panu Petříkovi rozuměl. Na omyl pana Petříka nikdo neupozornil a na otázku poslanou na emailovou adresu pořadu, z jakého důvodu byl pan Petřík pozván do "seriózně" pojaté diskuse, nikdo neodpověděl.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 16.12. 2005