Nedůvěra

16. 12. 2005

Přečetl jsem si Váš článek "Pořád stejná sviňárna..." a snažil jsem se - jak sám nabádáte -- posoudit modelový případ. Musím se přiznat, že Vámi vylíčený příběh "opravdového člověka" ve mně vzbudil mnoho pochybností. Je těžké uvěřit, že člověku, jehož otec "nemá ten správný třídní původ" a kterému bylo proto zakázáno vysokoškolské vzdělání, je nabídnuto studium ve vojenském učilišti (co to vůbec znamená ?) a je posléze zařazen do ostrahy státních hranic -- a to vše "někdy v polovině padesátých let".

Nehledě k tomu, že tento člověk "až posléze zjistil, že jde o školu MV" -- předpokládám, že maturant by měl umět číst a myslet. Další problém mám s údajem "existenčně bylo důležité, aby nebyl vyškrtnut z KSČ" . K čemu to bylo důležité -- k tomu, aby získal "těžké náhradní zaměstnání" ? Úplná bomba je ale Vaše sdělení, že zabránil v polovině 80. let s t á v c e v podniku, kde byl zaměstnán. Ještě scházelo, abyste napsal, že stávku mělo vyhlásit ROH. Milý pane Čulíku, pokud z takovýchto "výpovědí" chcete dávat dohromady "opravdový" obraz života v Čechách, pomáhej Vám Pán Bůh, míní M. Navrátil.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 16.12. 2005