16. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2005

Když volnomyšlenkář Giorello nemlčí, ale útočí

Giulio Giorello, Di nessuna chiesa. La libertà del laico - O církvi nikoho. Svoboda volnomyšlenkáře. Vydalo nakladatelství Raffaella Cortina, Miláno 2005. Počet stran 79, cena 7,50 EUR.

Filozofovat kladivem, to už tady jednou bylo. Někteří ze čtenářů německého filozofa Friedricha Nietzscheho ale kdysi zapomněli, že tento radikální filozof nenabízel řešení, pouze se chtěl dostat ke kořenu věci. Jakmile ale zaměnili jeho provokativní glosy za praktický návod k použití, vypukla v dějinách Evropy jedna z největších katastrof - světová válka. Italský filozof Giulio Giorello kladivem nefilozofuje.

To ale vůbec neznamená, že by jeho glosy, které nejnověji shromáždil ve své poslední knize, nezněly někdy jako rány na rozžhavenou kovadlinu. "Volnomyšlenkáři!" píše militantně, "Přišel čas přestat se bránit, přišel čas zaútočit!" Jeho zatím poslední kniha se jmenuje: Di nessuna chiesa (O církvi nikoho) s podtitulem La libertà del laico (Svoboda volnomyšlenkáře). Vydalo milánské nakladatelství Raffaella Cortina letošního roku.

Jménem volné myšlenky

Pokud jste nabyli dojmu, že k filozofii útočnost nepatří, stali jste se obětí nedorozumění. Jeho kniha totiž opravdu není rozvleklá rozprava unaveného muže, jakási lamentace k "uspávání hadů", ale filozofický pamflet v tradici ostrých antických filipik na malém prostoru. Profesor Giulio Giorello přednáší filozofii vědy na Univerzitě v Milánu a v Itálii se postaral mimo jiné o vydání nových překladů Johna Miltona, Johna Stuarta Milla či Johna Mitchella.

Jeho ideová orientace není ovšem ryze anglo-saská, ačkoliv právě tato tradice patří k jeho kvalitní výbavě. Mezi autory, na něž ve své knize odkazuje nechybí kromě zmíněného Miltona a Milla filozof David Hume, John Locke, ani Bernard Russell, bez volnomyšlenkářů typu Voltaira, Barucha Spinozy či Karla Poppera by to ale nebylo úplně ono. Při letmém pohledu na jeho poslední tituly zjistíme, že jeho záběr je široký a ze své podstaty zahrnuje i historické přehledy, např.: La filosofia della scienza nel XX secolo (Filozofie vědy ve 20. století, Řím-Bari, 1995), Prometeo, Ulisse, Gilgameš. Figure del mito (Prométeus, Odyseus, Gilgameš. Bájné postavy, Miláno 20004).

Pokud dosud tápete, a nevíte, na koho Giorello obrací hrot svého pera, nebudu vás již déle napínat. Proti mysli jsou mu zvláště myslitelé a instituce, které ve jménu "absolutních hodnot" napadají relativismus, základní kámen volnomyšlenkářského odkazu. Na prvním místě je to samozřejmě církev. A filozof Giorello nenechává nikoho na pochybách, když ve velkém stylu zahajuje: "Evropou obchází strašidlo relativismu, dogma, které nemá žádného dogmatu. Klerici i laici se spojili do svaté aliance ve jménu našich hodnot a našich kořenů. Možná nevědí, že uvnitř představ o tomto přízraku se ve skutečnosti ukrývají výdobytky jedince, svoboda výzkumu, garance práva a ryzost víry. Pokud bychom všechno toto zrušili, vyhrál by projekt teokracie?"

Zatímco Spojené státy americké zažívají silný návrat konzervativních myšlenkových konceptů v podobě návrhů na výuku o božím původu člověka a veškerého tvorstva, filozof Giorello vstupuje do arény současnosti s přitakáním otci evoluční teorie Charlesi Darwinovi. "Darwinismus je ten nejpřijatelnější klíč k biologickému výkladu," píše. Bere si zkrátka do svého štítu odkaz osvícenství, etiku kritického ducha a vědeckého pokroku. Stop. Zde bychom měli některé věci upřesnit: předně, u Giorella nejde o marxismus, ani žádný jeho derivát, nýbrž o brilantní tříbení myšlenek, které reaguje nejen na aktuální italskou diskusi. Míra dogmatičnosti, které jsme někdy svědky ve veřejném prostoru, jež někdy dovádějí čeští politikové ad absurdum, je Giorellovi cizí, i když si pomáhá některými symetrickými termíny. Posuďte například větu: "Proti absolutismu, nechť je stavěn relativismus. Protože relativismus neoponuje, nýbrž osvětluje objektivitu, nestojí proti vědecké pravdivosti, ale vůči absolutismu." Filozof ale připomíná, že volnomyšlenkářství mu není identické s ateismem.

Je Bůh relativista?

Giorellovi jsou rozhodným původcem světových katastrof ideologie a hnutí, které stály proti relativismu. "Dějiny lidstva jsou příběhem katastrof, které byly vykonány vždy ve jménu absolutismu a fundamentalismu," píše. Na této odvrácené straně stála rovněž církev, onen "represivní aparát protireformace", který bránil i jen záblesku svobodného myšlení, na jehož základech se zrodila moderní a demokratická Evropa. A zde stojíme na samém prahu nedávné diskuse, zda v projektu návrhu Ústavy pro Evropu by mělo být explicitně zmíněno křesťanství. Pro italského filozofa jsou hodnoty Evropy mnohem širší, a termíny jako Západ, křesťanství a osvícenství mu nesplývají v jedno. Podle Giorella, jenž pléduje pro "radikální osvícenství", byla tendence po absolutismu škodlivá i pro samotnou církev. Náboženství, jež vychází s přirozené tužby člověka po lásce, smyslu a podstatě věcí, umírá tam, kde "ducha" nahrazuje "absolutismus". V Písmu přece stojí: "Duch vane kudy a jak chce." Co to znamená? "Je tím řečeno, že Duch vane nad jakoukoliv podstatou. Absolutismus je prohřešením proti duchu: vzpírá se totiž autentickému křesťanskému, hebrejskému a islámskému myšlení," míní italský filozof. V zemi, kde "církev svatá" je přítomna všemi silovými nástroji, zní možná takováto interpretace o poznání polemičtěji než v tradičně "bezvěreckých Čechách". Giorello netvrdí, že vše je relativní, upozorňuje pouze na nezanedbatelný jev, že relativismus je termínem, jehož skutečný původ stojí -- tak trochu hereticky - "na počátku světa". Je tedy podle Giorella Bůh relativní? Nikoliv, toliko snaha absolutizovat jeho podstatu je proti smyslu Knihy knih. S trochou nadsázky můžeme říci, že Bůh není relativní, v terminologii dneška bychom ho ale za relativistu mohli označit téměř bez uzardění. Ironické a polemické pasáže ale nejlépe vyniknou tehdy, když Giorello útočí. A sluší se útočit všemi vybranými stylistickými prostředky. Tak jako si filozof bere za emotivní rukojmí relativistickou povahu boží, bez milosti střílí tam, kde je absolutismus největší: jmenovitě na samotného Josepha Ratzingera, toho času papeže Benedikt XVI., jinak také donedávna ochránce dogmatu. Proti jistotě papežově "katolické pravdy", jež se staví bez milosti vůči darwinismu, pozvedá Giorello korouhev nejistoty a nesamozřejmost života. Jaká je vlastně ta Giorellova pravda? V duchu Wittgensteinova aforismu filozof podotýká, že tam, kde nemůžeme s jistotou nic podstatného říci, měli bychom možná mlčet. "Ano, měli bychom mlčet," píše, "ale měli bychom si rovněž přiznat, že smysl života je úhrnem předpokladů a zkušeností, tedy života nezjeveného."

Pokud bojuje Ratzinger proti "absolutnímu relativismu", bojuje proti němu "pravdou víry". Relativismus ale není absolutní. "Relativismus připouští, že jakákoliv koncepce může mít veřejného obhájce. Mohou to absolutisté připustit?" ptá se Giorello vyzývavě. Autor se nesmlouvavě obrací vůči intoleranci, proti dogmatickým a absolutním jistotám ve jménu svobody myšlení, myšlení členitého a nezávislého, které se nebojí konfrontovat i s těmi nejkontrastnějšími postoji. Filozof Giorelli sám nežije v uzavřeném světě filozofické laboratoře: svými články v novinách vstupuje rád do veřejné diskuse.

Kondenzace stylu

Aktualita vstupuje do filozofova textu často: jednou z nich je diskuse o povaze embrya. V Itálii se tato diskuse vede velmi vášnivě napříč politickým spektrem, na levici i na pravici. Zda je zárodek lidskou bytostí či není (pro Giorella život začíná zrozením) tu je diskutován v souvislosti s reinkarnací v duchu sv. Augustýna. Jestliže zárodek zemře, ve chvíli nového zrodu zůstane zárodkem, připomíná Giorello slova středověkého teologa. "Nesdílím myšlenku osobního znovuzrození," píše filozof, "to je problém pro katolíky, ne pro mne." A ironicky podotýká na okraj, že zárodky lidského života lze nalézt již ve spermatu...

Útlý polemický svazek Giulia Giorella, členěný do pěti formálních částí, se nečte snadno. Nejen proto, že kondenzovaná filozofova italština pracuje s termíny a floskulemi, které v našem kulturním kontextu mají často obrácený gard. Důvodem nesnadnosti jsou ale i rétorické manýry, které stylistovi, jakým je Giorello, činí obzvláštní rozkoš. Odměnou za obtíže strmých vzestupů, ale i náhlých sestupů, je ovšem čtenářovi skutečná svoboda ducha, jež se nenechává spoutat ani nejistotou směru, kterým se někdy zdá... relativně ubírat.

Recenze vychází ve čtvrtek 17. listopadu 2005 v týdeníku Ekonom, č. 46/2005.

                 
Obsah vydání       16. 11. 2005
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
17. 11. 2005 17. november 1989: Gorbačov hodil Adamca cez palubu Oskar  Krejčí
16. 11. 2005 Irák: Ve vládním bunkru nalezeno mezi mrtvolami 173 zbitých a vyhladovělých vězňů
16. 11. 2005 Spojené státy oficiálně přiznaly, že ve Fallúdži užívaly bílého fosforu jako útočné zbraně
17. 11. 2005 Irák zkoumá americké fosforové zbraně
16. 11. 2005 Američané použili v Iráku chemické zbraně - a pak o tom lhali
16. 11. 2005 WTO: rozvojový balíček -- překvapení nebo nadělení? Ludmila  Štěrbová
17. 11. 2005 Ruské rakety i ruské vojenské základny Československu stačily. Polsku nejspíše ne. Nyní totiž zvažují americké. Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Mohl by natahovací počítač změnit svět?
16. 11. 2005 Čína potvrdila výskyt ptačí chřipky u tří lidí
16. 11. 2005 Zvyšte si sebevědomí pravidelnými finančními příspěvky pro Britské listy
15. 11. 2005 Španělsko se rozhodlo vyšetřovat "tajné lety CIA"
16. 11. 2005 Competitive intelligence Josef  Provazník
16. 11. 2005 Tolikrát ke mně ve snu Marek  Stašek
16. 11. 2005 Od léčby Jahnem nejen VZP nuceně spravovaná? Vladislav  Černík
16. 11. 2005 Vede ODS kampaň pomocí anonymního spamu? Bohumil  Kartous
16. 11. 2005 Proč ODS chybí jeden hejtman a jak se v ní bojuje o funkce? Milan  Hamerský
16. 11. 2005 Hledám trafiku, zn. bezpartijní Václav  Dušek
16. 11. 2005 Reality show Odhalení: Se kterou gorilou byste se chtěli poznat blíž? Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Přineste svíčku na paměť obětí totality
16. 11. 2005 Ty svíčky nám hoří v srdcích
16. 11. 2005 "Černá kniha kapitalismu" Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Když volnomyšlenkář Giorello nemlčí, ale útočí Josef  Brož
16. 11. 2005 Komunisti měli pravdu, když mluvili o kapitalistech Josef  Vít
16. 11. 2005 I po roce 1989 vládne v ČR koloniální režim
16. 11. 2005 Šéfredaktor a jeho oči
16. 11. 2005 "Klidný domov za přiměřené ceny"
16. 11. 2005 Elektronické plebiscity? Pavel  Urban
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
15. 11. 2005 Stáří: koně se také střílejí Oldřich  Průša
14. 11. 2005 Microsoft žádá americkou vládou, aby jeho jménem vyvíjela nátlak na EU
14. 11. 2005 Bílý dům prosazuje právo na mučení
14. 11. 2005 Dokonce i Le Monde! Fabiano  Golgo
15. 11. 2005 Jsme v Evropské unii Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Vznik DVD vyvolal kulturní revoluci
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 11. 2005 Američané použili v Iráku chemické zbraně - a pak o tom lhali   
16. 11. 2005 Irák: Ve vládním bunkru nalezeno mezi mrtvolami 173 zbitých a vyhladovělých vězňů   
16. 11. 2005 Spojené státy oficiálně přiznaly, že ve Fallúdži užívaly bílého fosforu jako útočné zbraně   
15. 11. 2005 Stáří: koně se také střílejí Oldřich  Průša
15. 11. 2005 Když volnomyšlenkář Giorello nemlčí, ale útočí Josef  Brož
8. 11. 2005 "Západ je dokonalý a Francii ohrožují teroristé" Jan  Čulík
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov   
31. 10. 2005 Marxovo myšlenkové dědictví nezastaralo Michael  Kroh
27. 10. 2005 Příběh Josefa K. aneb Grand Slam Alex  Koenigsmark
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
27. 10. 2005 Člověk, který chce zavraždit smrt   
26. 10. 2005 Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní? Karel  Dolejší
26. 10. 2005 Pozor na inzeráty v Annonci a na Čechy či Slováky, kteří nabízejí práci v Británii!   

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2005 Když volnomyšlenkář Giorello nemlčí, ale útočí Josef  Brož
13. 10. 2005 Vášnivé, fanatické vyznání ateisty Ivan Odilo Štampach
12. 10. 2005 Vraždy, pohlavní choroby a rozpad manželství jsou častější v náboženských společnostech   
7. 10. 2005 Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy   
7. 10. 2005 Zázraky, které uctívá Itálie, jsou falešné   
7. 10. 2005 Bible jako pramen inspirace ve 21. století Karel  Sýkora
7. 10. 2005 O křesťanském pohledu na Písmo Boris  Cvek
5. 10. 2005 Laborem Exercens Jan  Pavel II.
29. 9. 2005 Zášť katolické církve vůči homosexuálům volá do nebe Romana  Radová
27. 9. 2005 Jürgen Habermas, náboženství a postsekulární společnost   
23. 9. 2005 Vatikán: Homosexuálové budou mít zakázáno stát se knězem   
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
19. 8. 2005 Všechny je za šest dnů stvořil Bůh Bohumil  Kartous
16. 8. 2005 Evoluce nebo kreacionismus?   
26. 7. 2005 V mystice se cesta za pravdou stává pravdou samotnou Boris  Cvek