13. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 10. 2005

Vášnivé, fanatické vyznání ateisty

Článek v Britských listech z 12. 10. 2005 pod názvem "Vraždy, pohlavní choroby a rozpad manželství jsou častější v náboženských společnostech" je snůškou nesmyslů. Nemá nic společného s fakty a je jen vášnivým, fanatickým vyznáním autora, který v českém vydání zůstává v bezpečné anonymitě.

Pozn. red. U shrnutí článků ze zahraničního tisku neuvádíme autora českého shrnutí, protože nepřidává k textu žádné nové informace. Autorem původního textu v deníku Guardian je George Monbiot, nikoliv anonym. Reakci Ivana Odilo Štampacha mu ale určitě zašleme...

Řešit problém terorismu banální formulací o "vyhazování lidí do povětří" je trapné. Myslím, že každý kromě toho ví, že vedle důvodů náboženských jsou ve hře i důvody nacionální nebo jinak politické. Bombardují-li USA své bývalé spojence, kteří se stali neposlušnými a proto najednou "přestali dodržovat lidská práva", činí to ve jménu Božím? Činili to presidenti předcházející fundamentalistickému Bushovi výrazně méně? Všiml si někdo, že proti Bushovým zahraničně politickým dobrodružstvím protestovaly prakticky všechny křesťanské církve působící v USA?

Kdo, neznámý autore, v Indii "upaluje lidské bytosti"? Dal jste si aspoň trochu práce se zjištěním základních faktů o hinduismu a i dějinách Indie?

Míní-li se současný konzervativní papež autorovým výrazem "papež ze 14. století", je třeba se zeptat, kterému homosexuálovi ublížil, nebo v čem vlastně spočívá ono "pronásledování". Má vůbec papež možnost někoho pronásledovat? Nebo jen řekl, stejně jako jiní před ním a kolem něj své stanovisko k praktikované homosexualitě, s nímž ostatně ani já osobně nesouhlasím, ale s nímž mohu DISKUTOVAT.

Jakým způsobem může papež někomu upírat právo na jeho či její tělo? Tady už přestává rozum stát! Bere tento zlý muž z Vatikánu ženám jejich těla? Zabíjí či nechává je zabíjet na ulici? Nebo je snad podle autora tělem ženy její potomek? Je potomek, lidská bytost, vlastnictvím matky? Dospěl současný kapitalismus až k proměně bezbranné a nevinné bytosti v inventář, ve věc, v majetek?

Využívají-li ke zklamání autora článku britští biskupové a rabíni svobody slova a dovolují-li si nestydatě sdělit svůj názor, intepretuje se jejich péče o ochranu života tak, že chtějí prodlužovat něčí utrpení. Nejen život potomků před narozením, ale i život generace, která už není ekonomicky zdatná a je komusi na obtíž, se stává (v tomto případě velmi levným)zbožím.

Autor článku nemá ani nejmenší pochybnosti o tom, co říká. Víra je ve svém principu hledáním a neustálým svárem mezi souhlasem a otázkami. Víra čerpá svou sílu z toho, že se táže. Autorův ateistický fundamentalismus je neuvěřitelný ve svém dogmatismu. A autor má ještě tu drzost označovat věřící lidi za lidi bez pochybností. Neví co mluví. Asi si nedal ještě práci promluvit s jediným věřícím člověkem.

Autor vystavuje na odiv svůj liberalismus, když po sérii útoků prohlašuje titulek článku za otázku, ale stačí zvednout oči či posunout kursor a zjistíme, že titulek se rozhodně na nic netáže a nic nezpochjybňuje.

Gregory Paul, jehož se autor dovolává, pokud je o něm správně referováno, postupuje v rozporu s elementární vědeckou metodologií. Z religionistického hlediska je nesmyslné mluvit o "intenzitě náboženské víry". Víra není měřitelná. V jakých jednotkách by se měřila? V jakém smyslu může např. "víra ve Stvořitele" vést "k vyšší úmrtnosti mladistvých a mladých dospělých"? Vyvolává víra v Boha smrtelné nemoci, na něž tito lidé umírají? Posuzování počtu sociálně deviantních a kriminálně hodnocených jevů podle světových stran ("jih USA") nemá nic společného s náboženskou či nenáboženskou orientací předpokládaných pachatelů. Teprve velmi dobře koncipovaný výzkum mezi usvědčenými pachatali uvedených činů by prokázal případný vztah mezi "vírou ve Stvořitele" a uváděnými zločiny.

Když je řeč o "pozitivní korelaci se sílící vírou a náboženským uctíváním Stvořitele" v souvislosti s "rostoucím počtem potratů u mladistvých", nutno se zeptat, jestli se autor či jeho informátoři zabývali deklarovnaým vztahem k víře u těch, kdo se tzv. "potratu" (tedy aborci) podrobily, nebo jen srovnávají nesrovnatelné?

Autor by možná mohl uvést, kde sídlí ten jeho ateistický ráj, v němž jsou ukazatele podle jeho přání? Je to například Česká republika s anomálně nízkými údaji v různých religiózních ukazatelích? Je přece očividné, že nábožensky indiferentní a relativně vysoce ateistické Česko je z hlediska autorových přání a požadavků na tom ve srovnání s jinými zeměmi nepříznivě.

Žasnu, že seriózní, svým důrazem na sociální spravedlnost obdivuhodné elektronické medium Britské listy se propůjčí takové primitivní libertariánské propagandě.

                 
Obsah vydání       13. 10. 2005
13. 10. 2005 Evropský parlament zbavil Vladimíra Železného poslanecké imunity Daniel  Strož
13. 10. 2005 Harold Pinter dostal Nobelovu cenu za literaturu
13. 10. 2005 EU potvrdila, že se v Turecku vyskytl nebezpečný virus ptačí chřipky
13. 10. 2005 Havlík: Pro ODS přišel Paroubek v tu nejméně vhodnou dobu a je pro ni tou nejnebezpečnější figurou Irena  Ryšánková
13. 10. 2005 O současné kultuře strachu
12. 10. 2005 EU: Internet se možná rozpadne
13. 10. 2005 Mám, nemám ...? Oldřich  Průša
13. 10. 2005 Fatiguée Max  Park
13. 10. 2005 Britští vědci budou studovat, jak nechat znovu narůst poškozené končetiny
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
31. 10. 2005
13. 10. 2005 Příliš drahé kancléřské křeslo Richard  Seemann
25. 10. 2005
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Odchod velkého bojovníka Radek  Vogl
13. 10. 2005 Rasismus nebo bulvárnost v Britských listech?
13. 10. 2005 Vášnivé, fanatické vyznání ateisty Ivan Odilo Štampach
13. 10. 2005 Jom kippur jako výzva k následování Hospodina Boha Karel  Sýkora
12. 10. 2005 Vraždy, pohlavní choroby a rozpad manželství jsou častější v náboženských společnostech
12. 10. 2005 Byl jsem v Londýně okraden při hledání práce
12. 10. 2005 Polsko: liberálové versus křesťanští demokraté Oskar  Krejčí
12. 10. 2005 Petr Nedoma může v galerii Rudolfinum vystavovat, koho chce Jan  Paul
11. 10. 2005 Itálie - země telefonních odposlechů
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2005 Vášnivé, fanatické vyznání ateisty Ivan Odilo Štampach
12. 10. 2005 Vraždy, pohlavní choroby a rozpad manželství jsou častější v náboženských společnostech   
7. 10. 2005 Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy   
7. 10. 2005 Zázraky, které uctívá Itálie, jsou falešné   
7. 10. 2005 Bible jako pramen inspirace ve 21. století Karel  Sýkora
7. 10. 2005 O křesťanském pohledu na Písmo Boris  Cvek
5. 10. 2005 Laborem Exercens Jan  Pavel II.
29. 9. 2005 Zášť katolické církve vůči homosexuálům volá do nebe Romana  Radová
27. 9. 2005 Jürgen Habermas, náboženství a postsekulární společnost   
23. 9. 2005 Vatikán: Homosexuálové budou mít zakázáno stát se knězem   
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
19. 8. 2005 Všechny je za šest dnů stvořil Bůh Bohumil  Kartous
16. 8. 2005 Evoluce nebo kreacionismus?   
26. 7. 2005 V mystice se cesta za pravdou stává pravdou samotnou Boris  Cvek
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk