7. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 10. 2005

Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy

Hierarchie římskokatolické církve vydala dokument, v němž sděluje věřícím, že některé části Bible nejsou pravdivé.

Katoličtí biskupové v Anglii, ve Walesu a ve Skotsku jím varují pět milionů britských katolických věřících, aby neočekávali od Bible "faktografickou přesnost". "Nemůžeme od Bible očekávat úplnou vědeckou či historickou přesnost," píší biskupové v dokumentu nazvaném Dar Písma svatého.

Tento dokument je velice aktuální, poznamenává britský list The Times, protože náboženská pravice, zejména v USA, jejíž vliv tam sílí, požaduje doslovnou interpretaci Bible. Chtějí zejména, aby se příběh o stvoření člověka, jak je vyprávěn v biblické knize Genesis, vyučoval ve školách vedle Darwinova teorie o evoluci. Tito lidé jsou přesvědčeni, že teorie "inteligentního designu" je stejně přesvědčivá jako Darwinova evoluční teorie.

Avšak prvních 11 kapitol knihy Genesis, které líčí dva rozdílné a občas si protiřečící historie stvoření člověka, patří právě mezi ty části Bible, o nichž nyní oficiálně varují britští katoličtí biskupové, že je není možno brát jako "historická fakta". V nejlepším případě tyto části Bible obsahují "stopy historie".

Tento nynější postoj katolických biskupů dokazuje, jak dlouhou cestu ušla katolická církev od 17. století, kdy byl odsouzen Galileo jako kacíř za to, že odmítl tehdy téměř univerzální víru v boží inspiraci Bible a argumentoval pro koperníkovský názor na uspořádání sluneční soustavy. Papež Pius X. odsoudil modernistické katolické vědce, kteří přizpůsobili historicko-kritické metody analýzy staré literatury pro studium Bible.

Britští katoličtí biskupové konstatují že církev musí předkládat veřejnosti evangelium "způsobem,který je vhodný pro měnící se dobu. Musí být srozumitelné a atraktivní pro naše současníky."

Bible má pravdu v těch svých částech, kde hovoří o spasení, tvrdí biskupové, ale pokračují: "Nemůžeme od Bible očekávat úplnou přesnost v jiných, světských otázkách."

Odsuzují fundamentalismus za jeho "tvrdohlavou nesnášenlivost" a varují před "vážným nebezpečím", které se skrývá ve fundamentalistickém přístupu.

"Takový postoj je nebezpečný, například, když lidé z jednoho národa nebo z jedné skupiny vidí v Bibli mandát pro svou vlastní nadřazenost a dokonce si myslí, že jim Bible dovoluje, aby používali proti jiným lidem násilí."

Co se týče nechvalně známé protižidovské kletby v Matoušovi 27:25: "Jeho krev nechť padne na nás a na naše děti", výrok, který ospravedlňoval staletí antisemitismu, biskupové zdůrazňují že tato a obdobná jiná slova nesmějí být už nikdy zneužívána jako záminka pro zacházení s židy s pohrdáním. Biskupové označili tuto pasáž jako "dramaticky přehnanou" a dodali, že měla "tragické následky", protože vyvolávala nenávist a pronásledování. "Postoje a jazyk sporů z prvního století mezi židy a židovskými křesťany by už nikdy neměly být ve vztazích mezi židy a křesťany napodobovány."

Biskupové také varují, že první kapitoly knihy Genesis nelze brát doslovně. Srovnávají je s ranými legendami o stvoření světa, zejména ze starého Východu. Biskupové zdůrazňují, že je zjevné, že význam těchto textů je náboženský a nelze je považovat za historické texty.

Biskupové také odmítalí apokalytická proroctví ve Zjevení, v poslední knize křesťanské Bible, v níž její autor líčí dílo Krista, který vstal z mrtvých, smrt Bestie a svatební hostinu Krista Beránka.

Biskupové konstatují: "Takový symbolický jazyk musí být respektován pro to, čím je, a není možné ho interpretovat doslova. Nemůžeme předpokládat, že tato kniha obsahuje podrobnosti o konci světa, ani o tom, kolik lidí bude spaseno a kolik zahyne."

Nové vysvětlení o Bibli bylo vydáno jako součást čtyřicátého výročí dokumentu Dei verbum, textu z druhého vatikánského koncilu, který vysvětlil význam Písma svatého při zjevení katolické víry.

Následující výroky v Bibli jsou podle britských katolických biskupů nepravdivé:

Genesis ii, 21-22

I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

Genesis iii, 16

Bůh ženě řekl [poté, co ji obloudil had]: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti v těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."

Matouš xxvii, 25

A všechen lid mu odpověděl: " Krev jeho na nás a na naše děti."

Zjevení, xix,20

Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       7. 10. 2005
8. 10. 2005 Ptačí chřipka se zřejmě rozšířila už do Rumunska
9. 10. 2005 Více než 3000 osob zřejmě zahynulo při zemětřesení v jižní Asii
8. 10. 2005 Senát zakázal slovo "komunismus" Jan  Čulík
8. 10. 2005 Cejch Oldřich  Průša
9. 10. 2005 Zákaz slova "komunismus" je naprosto absurdní Boris  Cvek
9. 10. 2005 Evropský paternalismus je pro mě nepřijatelný Jan  Čulík
8. 10. 2005 Zdeněk Bárta v Senátu: Budu hlasovat proti iniciativě "Zrušte komunisty" Zdeněk  Bárta
31. 10. 2005
7. 10. 2005 Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví Štěpán  Kotrba
7. 10. 2005 El Baradei získal Nobelovu cenu míru
7. 10. 2005 Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy
7. 10. 2005 Bible jako pramen inspirace ve 21. století Karel  Sýkora
7. 10. 2005 O křesťanském pohledu na Písmo Boris  Cvek
7. 10. 2005 George Bush: "Bůh mi přikázal, abych skoncoval s tyranií v Iráku"
7. 10. 2005 Bílý dům popírá, že by Bush byl k invazím inspirován Bohem
7. 10. 2005 Zázraky, které uctívá Itálie, jsou falešné
7. 10. 2005 Spánek sen Tomáš  Makaj
7. 10. 2005 To, co se tvrdí v médiích, jistě "musí být pravda" Bohumil  Kartous
7. 10. 2005 Požadoval předseda Rady BBC, aby byl propuštěn slavný moderátor?
7. 10. 2005 Darwin a "inteligentní design"
7. 10. 2005 Dětský ostrov zdravotnictví Michal  Vimmer
7. 10. 2005 O homosexuálech ve Španělsku
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
6. 10. 2005 Vyhrožujete mi výpovědí Martin C. Putna
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
7. 10. 2005 A New Book about Czechs and Slovaks in America
7. 10. 2005 Bienále + Bienále + Bienále = Tribienále (česká specialita) Petr  Jiška
7. 10. 2005 V Sin City nejde o boj Dobra a Zla Ján  Simkanič
7. 10. 2005 Zelení jsou v "normálu" Dušan  Lužný
7. 10. 2005 Lékaři nechtějí návrat socialismu Tomáš  Julínek
6. 10. 2005 Právní výbor EP doporučil zbavit poslance Železného imunity Daniel  Strož
6. 10. 2005 Co dělat, aby byl člověk šťastný?
6. 10. 2005 S komunisty se nemluvilo a už se mluví Václav  Žák
6. 10. 2005 Iná cesta a iný štandard v Británii Igor  Daniš
5. 10. 2005 Chvála podivných teorií... Štefan  Švec
5. 10. 2005 Literárky bez Patočky Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2005 Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy   
7. 10. 2005 Zázraky, které uctívá Itálie, jsou falešné   
7. 10. 2005 Bible jako pramen inspirace ve 21. století Karel  Sýkora
7. 10. 2005 O křesťanském pohledu na Písmo Boris  Cvek
5. 10. 2005 Laborem Exercens Jan  Pavel II.
29. 9. 2005 Zášť katolické církve vůči homosexuálům volá do nebe Romana  Radová
27. 9. 2005 Jürgen Habermas, náboženství a postsekulární společnost   
23. 9. 2005 Vatikán: Homosexuálové budou mít zakázáno stát se knězem   
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
19. 8. 2005 Všechny je za šest dnů stvořil Bůh Bohumil  Kartous
16. 8. 2005 Evoluce nebo kreacionismus?   
26. 7. 2005 V mystice se cesta za pravdou stává pravdou samotnou Boris  Cvek
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
1. 7. 2005 Katolická církev nucena zaplatit odškodné ve výši 28 milionů Kč za sexuální zneužívání dítěte