7. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 10. 2005

Bible jako pramen inspirace ve 21. století

Chci reagovat na článek Britských listů -- "Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy". Většina lidí nerozlišuje nějaké dělení církví například na katolickou církev a na evangelikální církve. Proto se dotklo i mě samotného konstatování z tohoto nadpisu.

Pokusím se vyjádřit k některým bodům, které mají mít omezenou platnost.

"Biskupové také varují, že první kapitoly knihy Genesis nelze brát doslovně. Srovnávají je s ranými legendami o stvoření světa, zejména ze starého Východu. Biskupové zdůrazňují, že je zjevné, že význam těchto textů je náboženský a nelze je považovat za historické texty."

První kapitoly knihy Genesis skutečně mohou být chápány takto. Jsou mnozí křesťané, kteří to chápou podobně, jako tito biskupové. I když je tady také skupina křesťanů, která chápe poselství biblické knihy Genesis doslova. Je to také můj názor. Ale abych vysvětlil něco z poselství této knihy. Stvořením lidstva z jediného páru lidí -- z Adama a Evy, skrývá jedno důležité morální poselství. Víte které, vážení čtenáři Britských listů?

Právě stvořením lidstva z jediného páru prvních lidí, neupřednostňuje žádnou rasu nad jinou. Jednoduše nikdo nemůže tvrdit, že naše rasa je lepší, protože všem rasám byly dány stejné výchozí podmínky vzniku -- Adam a Eva. Pokud budeme brát tyto biblické texty takto, s poukazem na sociální problémy dnešní civilizace, potom zcela jistě mohou Svaté texty Bible, mít co říct i člověku 21. století.

Vím, že v poslední době bylo napsáno na Britských listech mnoho článků okolo problematiky rasismu. Pokud mohou hovořit za sebe, žádná rasa si nemůže nárokovat prvenství v žádné oblasti života. Můj postoj je formován tím, co jsem se dozvěděl z Bible. Možná není v tomto případě úplně to nejdůležitější doslovné, nebo obrazné chápání biblických textů. Důležité je najít poselství Boha pro nás lidi. A tohle poselství spočívá v tom, že žádná rasa není nadřazená jiné rase. Z hlediska Svatých textů Bible jsme před Bohem rovni! To je poselstvím Bible i pro člověka technické civilizace 21. století.

Co se týče nechvalně známé protižidovské kletby v Matoušovi 27:25: "Jeho krev nechť padne na nás a na naše děti", výrok, který ospravedlňoval staletí antisemitismu, biskupové zdůrazňují že tato a obdobná jiná slova nesmějí být už nikdy zneužívána jako záminka pro zacházení s židy s pohrdáním. Biskupové označili tuto pasáž jako "dramaticky přehnanou" a dodali, že měla "tragické následky", protože vyvolávala nenávist a pronásledování. "Postoje a jazyk sporů z prvního století mezi židy a židovskými křesťany by už nikdy neměly být ve vztazích mezi židy a křesťany napodobovány."

Pokud si pročtete dobře biblické texty, potom se dopídíte k zcela jednoduché, ale podstatné informaci. Informaci, která je dána celkovým pohledem na spásu člověka v Ježíši Kristu. Tzv. kletba, tak se to interpretuje často, není ve skutečnosti žádnou kletbou! Ve skutečnosti je to právě Kristova krev, která nás očišťuje od všelikého hříchu (1. Jan 1:7) Toto židovské zvolání -- "Jeho krev nechť padne na nás a na naše děti" je proto prosbou o spásu! Pokud by křesťané znali jenom trochu lépe své vlastní biblické texty, potom by mohli vědět, že díky prolité krvi Ježíše Krista máme odpuštěné hříchy.

Takže tento biblický text by nás křesťany měl vést přesně k opačnému chování, než jaké se tady vůči židům dělo po staletí. Mělo by nás vést ke vstřícnému chování vůči našim židovským spoluobčanům. Výkřik židů v pohnutých událostech před ukřižování Krista, je přáním o jejich spásu, záchranu. Byť by si to oni sami neuvědomovali! Ale určitě ten, kdo by o tom měl mít povědomost, tak to jsme my křesťané. Tedy nikoliv pogromy a násilí vůči jinak smýšlejícímu obyvatelstvu, ale naše misijní působení mezi nimi. To je můj závěr, ke kterému jsem dospěl při studiu biblických textů.

Biskupové také odmítali apokalyptická proroctví ve Zjevení, v poslední knize křesťanské Bible, v níž její autor líčí dílo Krista, který vstal z mrtvých, smrt Bestie a svatební hostinu Krista Beránka.

Kniha Zjevení je jedna z nejtěžších v Bibli, to je fakt, který vám potvrdí téměř každý křesťan. Důležité není ani tak přesně a doslova chápat jednotlivé události, jako spíš to, že dobro zvítězí nad zlem. Nebráním se sice doslovnému výkladu této biblické knihy, ale vzhledem k obtížnosti a komplikovanosti jazyka této knihy, člověk může udělat chybu při jejím výkladu. Při výčtu toho, jak se všechno nějak stane a nestane se může docela jednoduše zmýlit. Proto je tím nejdůležitějším poselstvím biblické knihy Zjevení vítězství Boha nad zlem. Jednoduše řečeno, Bůh dostojí svým slibům a nenechá jít svět samovolně svojí cestou.

Jenom taková poznámka naokraj ke svatební hostině Krista Beránka. Tento obraz je skutečně obsažený téměř ve všech mýtech a legendách dávnověku. Obraz hostiny lidí s božstvem. Ale jak jsem se dozvěděl, tento obraz je vyjádřením naděje, že ten kdo se takové hostiny zúčastní, tak ten vyjadřuje určitý druh obecenství. Vyjadřuje naději, že takovou hostinu s bohem bude zažívat neustále, že mu bude tento bůh neustále nablízku i po jeho smrti. To je poznámka k onomu obrazu, který možná chápali v dávnověku mnohem jasněji, než je tomu dnes. Účast na svatební hostině Krista Beránka ukazuje na skutečnost, že s Ježíšem budeme navěky a navždy. Nejenom vzdálení jako na tomto světě, ale On nám bude nablízku jako nikdy před tím.

                 
Obsah vydání       7. 10. 2005
8. 10. 2005 Ptačí chřipka se zřejmě rozšířila už do Rumunska
9. 10. 2005 Více než 3000 osob zřejmě zahynulo při zemětřesení v jižní Asii
8. 10. 2005 Senát zakázal slovo "komunismus" Jan  Čulík
8. 10. 2005 Cejch Oldřich  Průša
9. 10. 2005 Zákaz slova "komunismus" je naprosto absurdní Boris  Cvek
9. 10. 2005 Evropský paternalismus je pro mě nepřijatelný Jan  Čulík
8. 10. 2005 Zdeněk Bárta v Senátu: Budu hlasovat proti iniciativě "Zrušte komunisty" Zdeněk  Bárta
31. 10. 2005
7. 10. 2005 Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví Štěpán  Kotrba
7. 10. 2005 El Baradei získal Nobelovu cenu míru
7. 10. 2005 Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy
7. 10. 2005 Bible jako pramen inspirace ve 21. století Karel  Sýkora
7. 10. 2005 O křesťanském pohledu na Písmo Boris  Cvek
7. 10. 2005 George Bush: "Bůh mi přikázal, abych skoncoval s tyranií v Iráku"
7. 10. 2005 Bílý dům popírá, že by Bush byl k invazím inspirován Bohem
7. 10. 2005 Zázraky, které uctívá Itálie, jsou falešné
7. 10. 2005 Spánek sen Tomáš  Makaj
7. 10. 2005 To, co se tvrdí v médiích, jistě "musí být pravda" Bohumil  Kartous
7. 10. 2005 Požadoval předseda Rady BBC, aby byl propuštěn slavný moderátor?
7. 10. 2005 Darwin a "inteligentní design"
7. 10. 2005 Dětský ostrov zdravotnictví Michal  Vimmer
7. 10. 2005 O homosexuálech ve Španělsku
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
6. 10. 2005 Vyhrožujete mi výpovědí Martin C. Putna
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
7. 10. 2005 A New Book about Czechs and Slovaks in America
7. 10. 2005 Bienále + Bienále + Bienále = Tribienále (česká specialita) Petr  Jiška
7. 10. 2005 V Sin City nejde o boj Dobra a Zla Ján  Simkanič
7. 10. 2005 Zelení jsou v "normálu" Dušan  Lužný
7. 10. 2005 Lékaři nechtějí návrat socialismu Tomáš  Julínek
6. 10. 2005 Právní výbor EP doporučil zbavit poslance Železného imunity Daniel  Strož
6. 10. 2005 Co dělat, aby byl člověk šťastný?
6. 10. 2005 S komunisty se nemluvilo a už se mluví Václav  Žák
6. 10. 2005 Iná cesta a iný štandard v Británii Igor  Daniš
5. 10. 2005 Chvála podivných teorií... Štefan  Švec
5. 10. 2005 Literárky bez Patočky Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2005 Katolická církev už nebere Bibli jako zdroj pravdy   
7. 10. 2005 Zázraky, které uctívá Itálie, jsou falešné   
7. 10. 2005 Bible jako pramen inspirace ve 21. století Karel  Sýkora
7. 10. 2005 O křesťanském pohledu na Písmo Boris  Cvek
5. 10. 2005 Laborem Exercens Jan  Pavel II.
29. 9. 2005 Zášť katolické církve vůči homosexuálům volá do nebe Romana  Radová
27. 9. 2005 Jürgen Habermas, náboženství a postsekulární společnost   
23. 9. 2005 Vatikán: Homosexuálové budou mít zakázáno stát se knězem   
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
19. 8. 2005 Všechny je za šest dnů stvořil Bůh Bohumil  Kartous
16. 8. 2005 Evoluce nebo kreacionismus?   
26. 7. 2005 V mystice se cesta za pravdou stává pravdou samotnou Boris  Cvek
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
1. 7. 2005 Katolická církev nucena zaplatit odškodné ve výši 28 milionů Kč za sexuální zneužívání dítěte