14. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2005

Křesťanství a jiná náboženství

polemika s článkem Jiřího Drašnara "Jak je to se vztahy mezi náboženstvími"

Překlad čínské Bible, kterou máme k dispozici, polemizuje s tradiční filosofií taoismu. Alespoň Janův prolog (Jan 1:1-18) mě k tomuto přesvědčení vede. Vždyť i samotný řecký originál Janova evangelia není jiný. V prvních verších je užito výrazů jako Logos. Avšak Logos je jasně také jedním z výrazů řeckých filosofů.

V čínštině je první věta evangelia podle Jana (Jan 1:1) zaznamenána jako tento text:

Slovo, které jsem zmínil ve svém článku "Křesťanství je polemikou s taoismem" je Tao, což je v příloze znak označený . Pro lepší rozpoznání jsem ho označil červenou barvou. Jak v prvním verši evangelia podle Jana, nebo v již zmiňovaných verších Tao te ťingu.

Naši čínští překladatelé Bible si bezesporu mohli zvolit zcela jiné znaky pro vyjádření Slova Božího, o které se nám jedná v první větě evangelia Janova. Jsou to tyto:

[ci] slovo; termín; řeč

[tanci] jednoduché slovo;
[zi] znak čínského písma; slovo
[xin] zpráva;informace

Jsem osobně přesvědčený, že tyto znaky jsou bližší významu "slovo", než uvedený znak Tao. Který má trošku jiný "rozptyl" významu, než jeho čínské ekvivalenty (viz výše). Jistě, ve své logice se uvedený znak Tao může užít ve zmíněném textu evangelia Janova. Ale každopádně nemůže zůstat nepovšimnuto, že Tao má význam, který je "kodifikován" stěžejním dílem taoismu, knihou Tao te ťing. Kde pro ukázku uvádím první verše tohoto díla čínského filosofa Lao-c'.

"Tao, o němž možno hovořit, není Věčné Tao. Jméno, jímž můžeme pojmenovat, není Věčným Jménem."

Nemyslím si, že by čínští překladatelé Bible volili znak Tao náhodou. Vždyť mohli volit mezi jinými znaky. Osobně v tom vidím záměr překladatelů čínské Bible. Záměr, navázat na myšlení svých spoluobčanů. Pokus o své vlastní vysvětlení ústředního pojmu Tao - taoismu.

Nejinak postupovali naši překladatelé Bible a možná už i dříve věrozvěsti Cyril a Metoděj. Slovo Bůh pochází se staroslověnštiny. Ale v staroslověnštině mající základ slovo Bůh, také muselo mít původně jiné vysvětlení ve své jazykové oblasti, než to, jaké mu "přisoudili" Cyril s Metodějem.

Další příklad z jiné doby a jiné jazykové oblasti. Pokud arabští křesťané nazvou Ježíše الله Alláhem, znovu "přisuzují" tomuto arabskému výrazu pro nejvyšší bytost jiný význam, než jaký měl původně v Koránu. الله Alláh, tak jak ho vysvětluje Korán, má rozdílné vysvětlení než výraz אלהים Elohim, jak ho chápe Bible. אלהים Elohim znamená hebrejsky Bůh. Toto jsem už vysvětlil ve svém článku "Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible?"

I přes námitky Jiřího Drašnara trvám na svém vysvětlení. Překlad čínské Bible, kterou máme k dispozici, polemizuje s tradiční filosofií taoismu. Alespoň Janův prolog (Jan 1:1-18) mě k tomuto přesvědčení vede. Vždyť i samotný řecký originál Janova evangelia není jiný. V prvních verších je užito výrazů jako Logos. Avšak Logos je jasně také jedním z výrazů řeckých filosofů.

Námitka od Jiřího Drašnara: "3. Jestli je křesťanství definováno, jak tvrdí Karel Sýkora, pouze tím, že "my křesťané musíme na něco navazovat, musíme se svými bližními najít nějakou společnou řeč. A ta je dána tím, co je v zorném poli zájmu našich bližních, o čem přemýšlejí, o čem diskutují" , tak mu pomož pánbůh, protože to je krédo reklamních agentur, tzv. trend setters a politických manipulátorů." Není opodstatněná.

Apoštol Pavel ve svém projevu na areopagu v Athénách, řekl: "Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: 'Neznámému bohu'. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji..." a znovu tentýž autor, apoštol Pavel konstatoval: "Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. 'Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme', jak to říkají i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho děti.' " (17. kapitola biblické knihy Skutků)

V prvním případě apoštol Pavel nalézá společnou řeč s Athéňany v souvislosti s jejich uctíváním bohů. Ve druhém případě je apoštol Pavel obeznámen s řeckými básníky a nalézá opět společnou řeč při svém projevu v Athénách. Takže pan Drašnar zřejmě neví, která bije! Nebo, že by apoštol Pavel předběhl dobu a zavedl již tehdy nové reklamní metody? Ale jak už pan Drašnar píše, "tak mu pomož pánbůh". Bůh je ochotný pomoci každému, kdo šíří dobrou zprávu evangelia.

Jak se chápe samo křesťanství vůči jiným náboženstvím? Velice se mi líbí názor Prof. Jana Hellera ThDr.: "Abychom získali správný přístup k jiným posvátným textům, musíme si přiznat, že Bůh vládne nad srdcem i těch lidí, kteří ho dosud nevyznali ústy, ale "pouze" láskou, pokorou, spravedlností... I tam, kde křesťanství nezapustilo kořeny, jsou lidé dobří. To nemají sami od sebe, ale od Pána Ježíše, protože jeho oběť je základem vší obětavosti, dobroty a lásky v celém stvoření. Jsou jako jiskry, které nejsou součástí ohně. Mísí se v nich věci lidské s božskými. A jejich posvátné texty jsou také takové jiskry, v nichž je smíšeno lidské a to, co má základ v Bohu. Kdo však zůstane jen u nich, nemá kritérium pro rozpoznání toho lidského a božského v nich. To bylo dáno nám.

Tyto texty můžeme používat jako berličky, ale můžeme o ně taky zakopávat. Při třídění je potřeba velké pokory. Nejprve je třeba je důkladně poznat. Pak začínat od toho dobrého, co v nich nacházíme, co s nimi máme společného. Nezapomeňme, že posledním soudcem je Bůh sám, my jsme jenom poslové."

Ostatní náboženství jsou tedy jenom jiskry, které nejsou součástí ohně. Mísí se v nich věci lidské s božskými. Nic víc, nic míň.

                 
Obsah vydání       14. 9. 2005
14. 9. 2005 Česká vláda dodá munici egyptské diktatuře
14. 9. 2005 Díky korporacím máme místo demokracie Pobřežní hlídku
14. 9. 2005 Více než 100 osob usmrceno při bombovém atentátu v Bagdádu
14. 9. 2005 Bushova éra skončila
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
14. 9. 2005 Český sen trvá Bohumil  Kartous
14. 9. 2005 Autobus 119 Tomáš  Koloc
14. 9. 2005 Děti prý mohou být vegetariány! Bohumil  Kartous
14. 9. 2005 Vegetariánství škodí zdraví Petr  Wagner
14. 9. 2005 Faktory vedoucí k erozi autority v současné české společnosti Petr  Sak
31. 10. 2005
14. 9. 2005 Oranžová přestává být módní Oskar  Krejčí
14. 9. 2005 Hospodská debata jako paradigma české politiky? Karel  Dolejší
14. 9. 2005 Michael  Marčák
14. 9. 2005 Špatná mapa ve vysílání ČT 1 Roman  Staněk
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Bývalý zaměstnanec Greenpeace Miroslav Šuta porušuje novinářskou etiku Ivan  Brezina
14. 9. 2005 Brezina, PR, GMO a Monsanto: když chybí argumenty, přichází skandalizace Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Nový Orleán Petr  Pospíchal
27. 9. 2005
14. 9. 2005 Kulhánek: Highlander pro klempířské učně Filip  Sklenář
14. 9. 2005 Výsledek německých voleb v mlze Richard  Seemann
14. 9. 2005 Křesťanství a jiná náboženství Karel  Sýkora
13. 9. 2005 Transpoziční deficit českého jazyka v Evropské unii
13. 9. 2005 Paroubek Topolánkovi: podejte trestní oznámení tak jako my ! Jiří  Paroubek
13. 9. 2005 Anička Dajdou napsala šílenou knihu a co s tím mají společného přejetí psi... Ladislav  Kahoun
13. 9. 2005 Jak se zachránit před vydíráním Jan  Rovenský
12. 9. 2005 Člověk zahnaný do úzkých -- otřesný příklad sociálního darwinismu Sylvie  Vařeková
13. 9. 2005 Jak je to se vztahy mezi náboženstvími Jiří  Drašnar
13. 9. 2005 Skutečně už hrozí konec ropné éry?
13. 9. 2005 Poslanci chtějí zrušit ochranu krajinného rázu Vladimír  Burda
12. 9. 2005 Otazníky kolem 11. září
12. 9. 2005 11. září 2001 - jeden velký otazník Petr  Schnur
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2005 Křesťanství a jiná náboženství Karel  Sýkora
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti   
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
18. 1. 2005 Kdo nese zodpovědnost za vznik islámu? Karel  Sýkora
3. 12. 2004 Na koledu chodily i prostitutky Štěpán  Kotrba
2. 12. 2004 Diskriminuje islám ženy?   
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?   
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava   
21. 6. 2004 Vyberte si svého Boha. Udělejte to moderně - nainstalujte si náš software Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc   
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil

Svatí Konstantin a Metoděj RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2005 Křesťanství a jiná náboženství Karel  Sýkora
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?   
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava   
25. 10. 2002 Jsou staré pověsti české jen Kosmovým výmyslem?