13. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 9. 2005

Jak se zachránit před vydíráním

reakce na článek "Člověk zahnaný do úzkých -- otřesný příklad sociálního darwinismu"

Jen stručně se pokusím nastínit, co by měl pan Pavel v uvedené situaci zkusit udělat.

1) pokusit se získat právní zastoupení. Je zřejmé, že člověk bez právní kvalifikace nebo alespoň zájmu o platné právo má v podobném konfliktu jen malé šance a snadno se může stát obětí své neznalosti (resp. zneužití znalostí, které má k dispozici protistrana).

Doporučuji obrátit se na advokátní komoru, která v případě sociálně potřebných osob může poskytnout právní zastoupení z řad svých členů bezplatně (viz ZDE).

V případě, že s uvedeným pokusem pan Pavel neuspěje, doporučuji mu obrátit se alespoň na nejbližší občanskou poradnu, která mu sice neposkytne právní zastoupení, ale podá mu podrobné informace o jeho právech a možnostech dalšího postupu (viz ZDE),

2) exekuce může probíhat formou srážek ze mzdy, přiznaného důchodu, dávek státní sociální podpory a sociální péče etc. Podle občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále jen o.s.ř.) však srážka nesmí přesáhnout 1/3 čisté mzdy (důchodu etc.), tj. po jejím provedení musí povinnému zůstat 2/3 mzdy či důchodu (tzv. přednostní pohledávky lze srážet až do výše 2/3 důchodu, o tento případ se však zjevně nejedná).

Zároveň nesmí po provedení srážky zůstat povinnému méně než 62% životního minima (za předpokladu, že nemá vyživovací povinnost k další osobě), tedy 4.430,- Kč. Vyšší než uvedené srážky nelze provádět ani se souhlasem povinného.

3) Naspořené prostředky na účtu z exekuce vyloučeny nejsou (považuji za pravděpodobné, že v daném případě ostatně nebyla nařízena exekuce srážkami podle § 276 an. o.s.ř. ale právě přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu podle § 303 an. o.s.ř.

Za nejpraktičtější řešení vzniklé situace považuji požádat o změnu způsobu výplaty důchodu z bankovního převodu na výplatu v hotovosti nebo poštovní poukázkou. Aby nemohl být pan Pavel obviněn, že se snaží vyhnout svým závazkům, doporučuji nicméně dohodnout se s věřitelem na srážkách z důchodu ve výše uvedeném smyslu.

4) Podle občanského soudního řádu lze exekucí z běžného účtu strhnout pouze prostředky, které se na účtu nacházejí (důsledkem exekuce nemůže být záporný zůstatek na účtu: obtíže spojené s vymáháním pohledávky by tak byly nespravedlivě převedeny z původního věřitele na banku).

Stejně tak nelze podle mého skromného soudu uložit povinnému, aby účet i nadále vedl. Doporučuji proto vypovědět smlouvu o běžném účtu a v případě, že banka účet zrušit odmítne, obrátit se na soud.

5) Pokusit se s věřiteli dohodnout na vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb. V případě fyzických osob je sice takový postup trochu neobvyklý, ale zákon mu nebrání. V případě, že by vyrovancí řízení proběhlo, bude pan Pavel od dosavadních dluhů "očištěn" a bude moci začít od nuly. Jinak se pohledávka promlčí až za deset let od doby, kdy měl být dluh podle pravomocného rozsudku soudu splněn.

6) Pan Pavel by se měl rozhodně zaregistrovat na úřadu práce a pokusit se najít odpovídající nenáročné zaměstnání. Zároveň by měl požádat o přiznání podpory v nezaměstnanosti a v případě, že její výše nedosáhne společně s invalidním důchodem životního minima, i o dávku státní sociální péče. O přiznání podpory v nezaměstnanosti rozhoduje úřad práce, o přiznání státní sociální podpory pověřený obecní úřad.

7) Pokud má pan Pavel botanickou kvalifikaci a zkušenosti z mapování Natury 2000, mohl by se pokusit nalézt práci v nově zřizovaném středisku Agentury ochrany přírody a krajiny v Karlových Varech. Bez vysokoškolského vzdělání sice moc šancí nemá, ale za pokus to jistě stojí.

8) Pokud jde o vznik dluhu, bude to asi znít tvrdě, ale pan Pavel si za něj může do značné míry sám: v situaci, kdy se ocitl bez potřebných prostředků, měl požádat o pomoc příslušný orgán státní sociální péče. Pravděpodobně by měl nárok na přiznání dávek státní sociální péče, které by jeho situaci alespoň částečně vyřešily.

9) Platí si pan Pavel zdravotní pojištění? Pokud ne, může ho záhy postihnout další nepříjemné překvapení v podobě vymáhání pohledávky včetně penále ze strany zdravotní pojišťovny ve výši cca 12.000,- Kč za rok.

10) Zjevně nelze vyloučit, že se podobná situace nebude opakovat i v budoucnu. Bylo by lepší, aby jeho finanční záležitosti spravovali přátelé.

Pozn. JČ: Nedokáže se však stát postarat o takto potřebného člověka?

Poznámka ŠK: Otřesné je ale nejen to, jakou krutou hru osud a lidský hyenismus sehrál s panem Pavlem v podobě exekuce na příkaz bohaté firmy, ale s jakou samozřejmostí bere právník při své radě současný status quo tohoto zjevně neprávního stavu jako výchozí pro řešení a nehledá počátek nespravedlnosti a celého případu.

Se stejným asociálním přístupem státní moci a jejich príivátních vykonavatelů vůči bezmocným (i negramotným) jsem se setkal ve Slaném, kdy radnice podvodným způsobem změnila statut nájemníků na statut ubytovaných a pak se je pokusila stěhovat bez náhrady. Počátek ale vznikl při jednání nájemníků bez vědomí právních následků a v tísni. Počátek příčiny jejich zbídačení bylo neetické chování zástupců občanů - radnice.

Úmysl zákonodárce při konstrukci zákona o exekutorech nebyl určitě jednat v rozporu s dobrými mravy. To až nelítostná kořistnická praxe uplatňování tohoto zákona je někdy krutá vůči těm, kteří se nedokáží orientovat ve složité houštině byrokracie. Vraťme se tedy ke kořenu práva a k listině práv občana. K podstatě oné společenské smlouvy. Protože zde je i pramen spravedlnosti. O asociálním chování vedení Lesní společnosti Stříbro a.s. vůči nemocnému v Listině práv a svobod není řeč... Ředitel té firmy možná zapomíná, že takto potřebným a takto osudem zadupaným do země se někdy v budoucnu může stát i on. Právní řád zná i obnovu řízení, stížnost pro porušení zákona a další mimořádné opravné prostředky, než jen potupnou dohodu s věřitelem v případě takové tísně, v jaké pan Pavel zjevně je.

                 
Obsah vydání       13. 9. 2005
13. 9. 2005 Poslanci chtějí zrušit ochranu krajinného rázu Vladimír  Burda
13. 9. 2005 Skutečně už hrozí konec ropné éry?
13. 9. 2005 Jak se zachránit před vydíráním Jan  Rovenský
13. 9. 2005 Chtít se popálit Bohumil  Kartous
13. 9. 2005 Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša Irena  Ryšánková
13. 9. 2005 Paroubek Topolánkovi: podejte trestní oznámení tak jako my ! Jiří  Paroubek
13. 9. 2005 Nad komentářem... Alex  Koenigsmark
13. 9. 2005 Transpoziční deficit českého jazyka v Evropské unii
13. 9. 2005 Synagogy by se vypalovat neměly Josef  Provazník
31. 10. 2005
13. 9. 2005 Anička Dajdou napsala šílenou knihu a co s tím mají společného přejetí psi... Ladislav  Kahoun
13. 9. 2005 Jak je to se vztahy mezi náboženstvími Jiří  Drašnar
13. 9. 2005 Chaos je blízko a musíme s ním počítat Michal  Spáčil
13. 9. 2005 Villepin: příští francouzský prezident? Simone  Radačičová
27. 9. 2005
13. 9. 2005 Ještě jednou o termojaderné fúzi Michal  Mašín
13. 9. 2005 Co Klaus neřekl Jiří  Staněk
13. 9. 2005 Michael  Marčák
12. 9. 2005 Člověk zahnaný do úzkých -- otřesný příklad sociálního darwinismu Sylvie  Vařeková
12. 9. 2005 Otazníky kolem 11. září
12. 9. 2005 Český sen, cenzura v televizi a mediální manipulace Jan  Čulík
12. 9. 2005 11. září 2001 - jeden velký otazník Petr  Schnur
12. 9. 2005 Michael  Marčák
12. 9. 2005 Vít Klusák: Čulík je neseriozní novinář
12. 9. 2005 Ropný zlom: proč nezasáhne Stvořitel Jindřich  Kalous
12. 9. 2005 Bude mít hurikán Katrina vážné hospodářské následky?
12. 9. 2005 Homolkové, Buldozeři a léčba Harleyem Karel  Dolejší
12. 9. 2005 O buddhistickém mindráku Filip  Sklenář
12. 9. 2005 EuroTek aneb od teknohudby k technokracii? Petr  Schnur
11. 9. 2005 Praha jako evropské hlavní město opilců a prostituce?
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce