27. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 6. 2005

Chěli byste raději bydlet vedle jaderné, anebo větrné elektrárny?

To je otázka, na niž nejprve odpovídali v sobotním pořadu rozhlasu BBC Any questions politikové, a pak, v pořadu Any answers velice živě a energicky posluchači.

Posluchač Tom Scott: Dali by členové panelu přednost bydlení vedle větrné anebo jaderné elektrárny?

Zac Goldsmith (ekolog a editor časopisu The Environmentalist): Určitě bych klidně bydlel vedle větrné elektrárny. Jaderné elektrárny přinášejí s sebou obrovské množství problémů a nákladů. Na mnoha úrovních. Jde o bezpečnostní náklady, náklady spojené s vyhořelým palivem, finanční náklady. Takže bych se hodně snažil, abych nemusel vedle jaderné elektrárny žít. Velmi doufám, že současné náznaky, že se bude obnovovat jaderná energie, budou odmítnuty. Jestliže internalizujete veškeré reálné náklady jaderné energie, všechno to vyhořelé palivo, které se v této zemi hromadí, Michael Meacher charakterizoval současnou situaci s vyhořelým palivem jako problém, pro který není řešení. Byl to ministr, jehož úkolem bylo řešit, co s vyhořelým jaderným palivem.

Jestliže vezmete v úvahu všechny tyto náklady, jaderná energie představuje daleko nejnákladnější formu vyrábění energie v celé historii vyrábění energie.

A teď, po 11. září 2001, se otevřela celá nová kapitola týkající se jaderné energie. Jde o zvýšené bezpečnostní riziko. Ani jedna jaderná elektrárna v Evropě nebyla vybudována tak, že by bylo vzato v úvahu, že by při útoku na jadernou elektrárnu byli ochotni teroristé zemřít.

Všechny významné jaderné instituce toto nyní zdůrazňují. Mezinárodní úřad pro jadernou energii zdůraznil, že pravděpodobnost, že by terorista narazil letadlem do jaderné elektrárny, je nyní daleko vyšší než před 11. září. Je to logické, ale je dobře, že to přiznávají.

Chci celé toto riziko dát do kontextu. Dva aktivisté z organizace Greenpeace nedávno zcela volně vstoupili do britské jaderné elektrárny Sizewell B, to je jedna z nejzranitelnějších jaderných elektráren v jižní Anglii. Byli oblečeni v kostýmech, znázorňujícími střely s plochou dráhou letu. V ruce měli kufříky s velkým nápisem BOMBA. Nikdo je nezastavil. Když to dokázali dva aktivisté z Greenpeace, Al Kajda by to dokázala taky.(Potlesk)

Ben Bradshaw, ministerský náměstek pro ekologii a recyklaci odpadů, labourista: Já bych taky raději bydlel vedle větrných elektráren. Taky bych chtěl, abychom jich více stavěli v moři, abychom jich neměli příliš mnoho na pevnině.

Lidé mají velmi energické názory na to, zda jsou větrné elektrárny ošklivé či ne. Někteří lidé s nimi nemají problém, jiní je považují za absolutně odporné. Mně se docela líbí.

Avšak co se týče jaderné energie, nevyloučili jsme ji. Protože by nebylo rozumné, aby nějaká vláda něco vyloučila navždycky. Avšak Zac má naprosto pravdu, s jadernou energií jsou spojeny opravdu vážné problémy, které by musely být vyřešeny. Zmínil se o vyhořelém odpadu, tato otázka nebyla vyřešena, základní ekonomické problémy s jadernou energií nebyly vyřešeny a také se zmínil o bezpečnostním riziku, a to také nebylo vyřešeno. Já osobně bych měl si neriskl prosazování nového jaderného programu ve vládě, dokud nebudou tyto otázky řádně vyřešeny.

Angela Browning, poslankyně, místopředsedkyně Konzervativní strany: V Británii je situace taková, že do roku 2020 budou všechny dosavadní jaderné elektrárny uzavřeny, protože všechny ty staré reaktory Magnox končí svou životnost a budou vyřazeny z provozu. A ty v současnosti vyrábějí asi 20 procent dodávky britského elektrického proudu. Smutné na této diskusi je, že vláda vsadila všechno v oblasti alternativních energií na větrné elektrárny. Podporují větrné elektrárny na pevnině, musím říci, dnes dopoledne jsem projížděla Cornwallem a vypadají tam opravdu krásně. Důležitý argument však je: potřebujeme alternativní zdroje energie. Potřebujeme peníze na vyvíjení všech dalších forem alternativní energie, ať už je to síla přílivových vln, ať už je to biomasa, nesmíme vsadit všechno na jediné řešení. Problém s jadernou energií, a tady souhlasím s Benem, každá vláda musí zkoumat všechna řešení. Musíme zkoumat, zda bychom neměli obnovit určitou míru jaderné energie. Prostě jen proto, abychom zaručili dostatečnou dodávku energie, aby to nedopadlo jako v Americe, kde v roce 2015 vznikne opravdu vážné nebezpečí, že tam bude docházet k výpadkům dodávky elektrické energie. Protože vybudovat nové jaderné elektrárny trvá tak dlouho. Mimochodem kupujeme docela velké množství elektrické energie z jaderných elektráren ve Francii.

Matthew Taylor, donedávna předseda Liberálnědemokratické strany: Já dohlédnu na větrné elektrárny z okna své kuchyně. Když mi bylo 16, tehdejší konzervativní vláda chtěl v podstatě těsně vedle kuchyně mých rodičů postavit jadernou elektrárnu. Moje první politická aktivita byla to, že jsem v městě svých rodičů chodil a klepal na dveře lidí a přesvědčoval je, aby proti tomu protestovali. Se stranickou politikou to nemělo nic společného. A musím říci, když mi byla nabídnuta možnost, že u kuchyně mých rodičů bude jaderná elektrárna, jsem velmi rád, že mám teď u své kuchyně soubor větrných elektráren.

Moderátor: Avšak větrné elektrárny jsou však schopny vyrobit jen dvacet procent energie, po níž je poptávka. Jestliže bude také zapotřebí velmi energicky omezit emise CO2 a kdyby se vám argumentovalo, že jaderná energie je v tu chvíli pro toto zatím nejefektivnější řešení, byl byste proti jaderné energii?

Matthew Taylor: Nikdy jsem neodmítal výzkum v oblasti jaderné energie. Jestliže dokážeme odstranit existující problémy s jadernou energií, bude to dobře. Ale faktem je, že nevíme, jak vyřešit to dědictví vyhořelého paliva pro mnoho budoucích generací, nevíme, jak jaderné elektrárny efektivně ochránit před terorismem a nejdůležitější asi je, ve světě, v němž dnes žijeme, kdyby Británie se nyní rozhodla dát se na jadernou energii, co řekneme zemím, jako jsou Zimbabwe, Írán, Sýrie, Korea? Všem těm zemím, o nichž víme, že možná zneužívají jadernou energii? (Potlesk)

A pokud je vláda znepokojena současnou energetickou situací, může okamžitě jednat. Protože v současné době je daleko efektivnější vydávat peníze na úspory energetiky. 25 procent elektrické energie, používané v této zemi, lze relativně lehce ušetřit. Máme technologii k tomu, abychom ušetřili i dalších 25 procent energie, i když ušetřit těchto druhých 25 procent by s dnešní technologií bylo trochu dražší.

Reakce posluchačů v pořadu Any Answers

Liz Baker, Falmouth: Proč se stavějí domy bez solárních panelů? Máme k dispozici větrnou, přílivovou, vodní a sluneční energii a nepoužívá se.

Brendal Hamill, Perthshire, Skotsko: Větrné elektrárny jsou ekonomicky velmi špatným projektem, skoro vůbec nevedou k omezování emisí CO2. Pohlédnete-li na celkové náklady výstavby a údržby větrné turbíny během její 25leté životnosti, je to několik milionů liber, typicky asi 4 miliony liber pro jednu 2 megawattovou turbinu. Vydáte-li totéž množství peněz na žárovky, využívající jen minimum energie, můžete dokázat velmi lehce, že by ušetřily šestkrát více kysličníku uhličitého než větrné turbíny. A tyto úspory by byly dosaženy za daleko kratší dobu. Celkově jsou žárovky s minimálním elektrickým příkonem asi padesátkrát efektivnější pro snižování emisí CO2 než větrné elektrárny.

Moderátor: Avšak i kdybychom všichni přešli na nízkopříkonové žárovky, problém zvyšující se spotřeby energie ve srovnání s rostoucími emisemi CO2 by to nevyřešilo.

Brendal Hamill: To ne, ale větrné elektrárny loni snížily britské emise CO2 jen asi o 0,1 procento veškerých britských emisí. To není velmi užitečné vzhledem k tomu, že jsme se právě dověděli, že emise CO2 v Británii loni stouply o asi 1,5 procenta.

Moderátor: Je-li tedy zapotřebí snížit emise C02 o 60 procent z úrovně, v roce 1990 do roku 2050, jak byste to tedy udělal?

Brendal Hamill: Potřebujeme radikální nový způsob, jak vyrábět energii, a bohužel dosud na horizontu žádný není. Všechny formy, jak vyrábět energii z obnovitelných zdrojů, vyrábějí jen relativně malé množství energie, ve srovnání s konvenčními a jadernými elektrárnami. Kdybych si měl dlouhodoběji vsadit, kdyby se nám nějak podařilo využít sluneční energie prostřednictvím fotosyntézy, kdybychom dokázali vyrábět elektřinu prostřednictvím fotosyntézy - sluneční panely už to dělají, ale jejich výroba je nesmírně nákladná. Kdybychom našli nějaký způsob, jak by se to dalo dělat velmi levným způsobem biochemicky, pak bychom měli nevyčerpatelný zdroj energie pro budoucnost. Avšak upřímně řečeno, větrné elektrárny jsou jen odváděním pozornosti od problému. Politikům se líbí. Jsou totiž v krajině viditelné a vytvářejí dojem, že se něco dělá. Větrné elektrárny však problém emisí CO2 nijak neřeší.

Michael Soltan, Surrey: Alternativní zdroje energie jsou naprosto neúčinné ve srovnání s jadernou elektrárnou.

Moderátor: A odpor vůči jaderným elektrárnám, který je založen na obavách z terorismu až po problémy s vyhořelým palivem, co si myslíte o tom?

Michael Soltan, Surrey: Vyhořelé palivo zvládáme. Jestliže máme stabilní geologii, můžeme většinu vyhořelého paliva uložit. Tato technologie je k dispozici. Co se týče hrozby terorismu, asi bychom museli stavět nové jaderné elektrárny v podzemí. Nemusejí se stavět na povrchu.

Tom Midgley, Cheltenham: O jaderné energii se hovoří, jako by to bylo palivo, které nepůsobí emise CO2. Tak tomu vůbec není. Kdyby většina energie pocházela z jaderných elektráren, znamenalo by to, že budeme muset těžit jadernou rudu stále z větších hloubek a stále horší kvality. K tomu bychom museli využívat obrovské množství energie, ke zpracování této nekvalitní rudy. Podle odhadů, které mám k dispozici, by jaderná energetika vedla asi k třetině emisí CO2 ve srovnání s plynovými elektrárnami. A situace by se postupně zhoršovala. Samozřejmě by bylo možno přejít k plutoniovým elektrárnám, a to by se nemusela těžit další ruda, jenže z plutonia lze lehce, na koleně, vyrobit jaderné zbraně. Stačí několik kilogramů plutonia a můžete si udělat jadernou bombu.

Martyn Jeffrey, Blythe, Northumberland: Bydlím velmi blízko farmy větrných elektráren, která je v moři, asi kilometr od břehu. Ty větrné elektrárny nejsou vůbec problémem. Bývala tady v Blythe obrovská tepelná elektrárna.

Moderátor: Lidé si stěžují, že mají-li větrné elektrárny vyrábět dostatečné množství energie, muselo by jich být tolik, že byl zamořily celou zemi.

Martyn Jeffrey, Blythe, Northumberland: Myslím, že řešením je stavět je v moři. Ty dvě větrné farmy zde na pobřeží vyrábějí 4 megawatty. A když je umístíte kus dál od břehu, problém, jak vypadají, vůbec neexistuje.

(...)

                 
Obsah vydání       27. 6. 2005
27. 6. 2005 Mrtvé maminky nepláčou
27. 6. 2005 Chěli byste raději bydlet vedle jaderné, anebo větrné elektrárny?
27. 6. 2005 Spojené státy vyjednávají s iráckými povstalci
27. 6. 2005 Češi se vůbec nevyznají v tom, co se děje v EU Jaroslav  Zvěřina
27. 6. 2005 Češi se vůbec nevyznají v tom, co se děje v EU Miloslav  Zima
27. 6. 2005 Michael  Marčák
27. 6. 2005 Česká politická mizérie Boris  Cvek
24. 6. 2005 Poplatky: Deset piv měsíčně Štěpán  Kotrba
27. 6. 2005 Konec nových časů Václav  Dušek
27. 6. 2005 Ekonomové nechtějí být omezováni ničím, ani etikou Jan  Tuláček
27. 6. 2005 Nenáviděný ZISK u Josefa Víta Jan  Bláha
27. 6. 2005 Obchodní řetězce zlevňují až o 50% Josef  Vít
27. 6. 2005 Ivan Brezina je odstrašující příklad českého ekoteroristy Milan  Grus
27. 6. 2005 Michael  Marčák
27. 6. 2005 Rakušané jsou hrdi na svoji vlast Richard  Seemann
27. 6. 2005 Německá radikální levice před volbami Milan  Neubert
27. 6. 2005 Protiamerický duchovní získává v Iráku podporu
27. 6. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 27. května -- 2. června 2005
25. 6. 2005 Írán zvolil ultrakonzervativního prezidenta
24. 6. 2005 Lékaři v Guantánamo terčem kritiky
27. 6. 2005 Národní strana pořádá "pochod proti komunismu"
25. 6. 2005 Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné pojmy
24. 6. 2005 Demokracie v EU Ano či Ne - to již brzy napoví jednání o softwarových patentech
24. 6. 2005 Je král nahý? Michal  Giboda
27. 6. 2005 4. 5. 1978 - 23. 6. 2005
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Greenpeace RSS 2.0      Historie >
27. 6. 2005 Chěli byste raději bydlet vedle jaderné, anebo větrné elektrárny?   
9. 6. 2005 Milióny dolárov "nezávislým" inštitútom Eduard  Chmelár
8. 6. 2005 Bush odmítl kjótský protokol pod vlivem ropné společnosti Exxon   
4. 4. 2005 USA zamýšlejí těžit hydráty metanu z mořského dna   
1. 3. 2005 "Zakázat Brezinu!", volá cenzorsky Karel Vaníček Ivan  Brezina
15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc   
6. 12. 2004 Pět mýtů o GMO Martin  Kloubek
11. 11. 2004 Česko není v Evropě? Linda  Nová
2. 11. 2004 Pragmatismus je také ideologie Martin  Škabraha
1. 11. 2004 Ekolog a ekologista Boris  Cvek
14. 10. 2004 Ochrana klimatu či těžba uhlí? Boření obcí nebo nezaměstnanost? Linda  Nová
14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba
13. 10. 2004 V Iráku se ztratila celá jaderná továrna   
11. 10. 2004 Vědci zaznamenali drastický vzrůst CO2   
6. 10. 2004 Nelegální prodej jedlých olejů z GMO na Slovensku Karel  Vaníček