12. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 4. 2005

Proč publikují Britské listy články od ekonomických fachidiotů?

Vít Zvánovec
Reakce na článek Petra Gočeva "Švarcsystém: spor o flexibilitu práce"

Nechci nijak zpochybňovat erudici autora na poli ekonomie, ale domnívám se, že článek o právu by neměli psát ekonomičtí fachidioti. Vzhledem k tomu, že článek je plný školáckých chyb, jichž by se neměl dopustit ani student prvního ročníku právnické fakulty, natožpak člověk, který má z práva státní zkoušku, žádám Vás o provedení následujících oprav, aby Vaši čtenáři nebyli nadále uváděni v omyl:

Již opakovaně jsem Britské listy upozorňoval, že právní předpis není žádná právní norma. Norma je jedno pravidlo chování, např. "Nepřecházejte vozovku na červenou", zákoník je soubor mnoha právních norem. Proto vláda nemůže v případě zákoníku práce usilovat o liberalisaci právní normy, nýbrž o liberalisaci právního předpisu. Pracovní právo tedy nemůže "jako svébytná norma ztrácet jakékoliv opodstatnění." To, že právní pojmy nesprávně používají též jiní novináři, není argument. Mají Britské listy nějaké odborné korektury? Nebo tisknou, co jim přijde pod ruku?

Debata o vhodné míře regulace pracovních trhů se v ČR, či přesněji řečeno o Švarsystému, se nerozproudila již s platností nového zákona o zaměstnanosti, tedy 23. července 2004, ale mnohem později po jeho účinnosti, zejména po článku Vaší konkurence - Medvěd Brtník: PRÁVO: Litera zákona aneb "Švarcsystém". In Neviditelný pes 19. 1. 2005 .

Zákon č. 435/2004 Sb. rozhodně nepředstavuje "komplexní novelu zákona o zaměstnanosti". Oba staré zákony o zaměstnanosti (zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, i zákon ČNR č. 9/1991 Sb.) byly v § 150 nového zákona o zaměstnanosti zrušeny. Je z podstaty věci vyloučeno novelizovat zákon, který je zrušen.

Mohu autora ubezpečit, že nový zákon o zaměstnanosti nebyl vydán, aby "implementoval v českém právním řádu některá ustanovení na ochranu pracovníků vyplývající ze směrnic schválených Radou Evropy a Evropským parlamentem." To se se stalo již dávno. Hlavním důvodem byl neúsnosný stav dvou zákonů upravujících stejnou matérii - přežitek dávno zaniklé federace. Stejný důvod vedl například k vydání nového vodního zákona.

Zároveň by si autor neměl plést Radu Evropy, což je mezinárodní organizace, která žádné směrnice nevydává, s Radou EU, což je pouhý orgán evropských společenství.

Musím rovněž autora upozornit, že se MOP nesnaží "prosadit též obnovu regulace na nadnárodní úrovni, především prostřednictvím budování odborářských struktur a akcí koordinovaných ve světovém měřítku." MOP je tripartitní mezinárodní organisace a její podpora pouze jedné strany by byla pochopitelně nelibě vnímána. Ve skutečnosti se MOP snaží podporovat sociální dialog, tedy kolektivní vyjednávání mezi (organizacemi) zaměstnavatelů a odbory.

Na závěr bych chtěl upozornit, že "telework" se obvykle překládá jako práce na dálku, protože "tele" je dálkový; domov je "oikos".

Autor je právníkem ČMKOS

                 
Obsah vydání       12. 4. 2005
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
12. 4. 2005 Ve jménu prosperity
12. 4. 2005 Tentokrát za to komunisté skutečně mohou Oskar  Krejčí
12. 4. 2005 Štětina: Měl by komunikovat, nebo se zakázat Bohumil  Kartous
12. 4. 2005 Michael  Marčák
12. 4. 2005 Orwellovské metody britských konzervativců
12. 4. 2005 Švarcsystém: spor o flexibilitu práce Petr  Gočev
12. 4. 2005 Proč publikují Britské listy články od ekonomických fachidiotů? Vít  Zvánovec
12. 4. 2005 Chytrej jak rádio... Štěpán  Kotrba
12. 4. 2005 Důvěra ve vládu klesá... Jan  Polívka
12. 4. 2005 Lidé se bojí žít bez náboženského dogmatu Jan  Čulík
12. 4. 2005 Rozhádaná katolická církev hledá novou inspiraci
12. 4. 2005 Vypněte televizi
12. 4. 2005 Česká televize: Pohřeb papeže veřejnost přijala příznivě, spočítali jsme to
12. 4. 2005 Církev tvoří lidé, právě že lidé... Boris  Cvek
12. 4. 2005 Michael  Marčák
12. 4. 2005 "Literárky zničili osmašedesátníci" Ivan  Brezina
12. 4. 2005 Terry Schiavo a potraty Petr  Sláma
11. 4. 2005 Jaromír Štětina: Nediskutuji s nikým, kdo publikuje v zapšklých Britských listech
12. 4. 2005 Michael  Marčák
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Může se ČSSD ještě vzpamatovat? Radim  Valenčík
12. 4. 2005 Film Pád Třetí říše byl jen pro Němce
11. 4. 2005 Pád Třetí říše: další zbytečný "velkofilm" Josef  Provazník
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
8. 4. 2005 Ministr kultury Dostál lobbuje za Rádio Limonádový Joe Štěpán  Kotrba
11. 4. 2005 Neptej se, komu zvoní hrana -- zvoní tobě Jindřich  Kalous
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Mluvme kriticky o roli katolické církve Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Církev a její právo na existenci v současném světě Karel  Sýkora
11. 4. 2005 Katoliká církev o antikoncepci: Manželství zacíleno k plození
11. 4. 2005 Vatikán, sex a kondomy
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti
11. 4. 2005 Marks vzjal zerno u Chegela Ladislav  Žák
11. 4. 2005 Mým národům 2
22. 11. 2003 Adresy redakce
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005

Pracovní doba - návrat o staletí zpět? RSS 2.0      Historie >
12. 4. 2005 Švarcsystém: spor o flexibilitu práce Petr  Gočev
12. 4. 2005 Proč publikují Britské listy články od ekonomických fachidiotů? Vít  Zvánovec
12. 4. 2005 Budeme pracovat šedesát pět hodin týdně? Štěpán  Kotrba
11. 4. 2005 Supermarket Tesco vykořisťuje pracovníky v Jihoafrické republice   
6. 4. 2005 Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Josef  Vít
29. 3. 2005 Budoucnost sociálního státu v éře globalizace: S čím počítáme? S čím smíme počítat? A co se vlastně děje? Jan  Drahokoupil
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
11. 3. 2005 Sociální podniky - vytváření příležitostí   
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
28. 1. 2005 Pozlátková slova: "moderní", "progresivní", "zeštíhlit" a "pružný" Ivan  David
29. 12. 2004 "Usilujeme o Evropu práv a solidarity mezi národy"