11. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 4. 2005

Mým národům 2

aneb Provolání Přátel skutečné demokracie

a těch, kterým ještě není jedno, jak to v ČR vypadá.

NEVÍTE koho volit?
JSTE znechuceni současnou situací ve státě?

Zkuste si sami odpovědět na následující otázky a zamyslete se nad následujícími tezemi a proč je dosud ve svých programech neuvádí (eventuelně jen jako předvolební sliby) a v praxi neprosazuje, žádná politická strana. Pokud dospějete k názoru, že některá strana se svým programem těmto tezím přibližuje, běžte ji volit! Pokud si budete myslet, že žádná, založme stranu novou, jako legitimní způsob prosazení své vůle! Hlavně neseďte doma a nečekejte, že se to nějak, možná, změní.

Nezmění !!!

1. Myslíte si, že naši političtí činitelé slouží více sobě a prospěchu svých politických stran, nebo veřejnosti?

2. Nezaráží vás, že řada důležitých zákonů je místo věcné diskuse z politických důvodů (z opozičního plezíru) zamítnuta, ale pokud se jedná o platech a dalších výhodách, včetně imunity, jsou členové parlamentu téměř zajedno?

3. Neměli by poslanci a senátoři být členy parlamentu "na plný úvazek" místo toho, aby nadále podnikali nebo měli řadu dalších zaměstnání a funkcí? Možná by měli více času naslouchat svým voličům, jejichž vůle a problémy jsou často ignorovány. Zkvalitnila by se legislativní činnost a možná i zlepšila politická kultura.

4. Nebylo by lepší, kdyby všichni státní úředníci nesměli podnikat a věnovali se profesionálně svěřené činnosti a odpovědnosti.

5. Jaká je skutečná vymahatelnost práva a reálná možnost věřitelů domoci se svého majetku?

6. Nebylo by správné, aby oběti kriminálních činů byli více zákonem chráněni, včetně obrany svého zdraví a majetku a ne naopak?

7. Neměly by být smlouvy všeho druhu, písemné i ústní, svědecky doložené, závazné a soudně vymahatelné?

8. Nejsou často zdvojené prebendy zákonodárců a jejich doživotní imunita nemravné?

9. Neměli by být poslanci (zatím ještě i senátoři) odvolatelní, zvláště po spáchání trestného činu a zvláště zavrženíhodného jednání?

10. Nemyslíte, že se v různých stranách a v různých vrcholových funkcích objevují stále titíž lidé?

SOUČASNĚ PŘIPOJUJEME KE ZVÁŽENÍ NĚKOLIK NÁVRHŮ:

1. Zrušit senát, neboť jen kopíruje politické tahanice v Poslanecké sněmovně. Snaha o "radu moudrých" zatím vyzněla naprázdno. V českých podmínkách jednoho státu je neopodstatněný.

2. Pluralitní volby do zákonodárného sboru jsou platné, pokud se jich zúčastní nad 50% oprávněných voličů. V opačném případě bude ustanovena úřednická vláda (odborníků), s mandátem do dalších voleb. Tím bude zamezeno tomu, aby ortodoxní příznivci stran, kteří jdou k volbám vždy, měli možnost v malém počtu ovlivňovat vládnutí většině.

3. Přímá volba prezidenta. Posílení jeho pravomocí převzetím některých funkcí senátu a omezení jeho práva udělovat milost, hlavně v případě úmyslných kriminálních deliktů.

4. Platy ústavních činitelů odvozovat pevně stanoveným koeficientem od průměrného platu v ČR, aby byli zainteresovaní na úspěších (neúspěších) české ekonomiky. Zrušit jejich nepřiměřené, někdy i zdvojené, náhrady a další výhody. Růst platů ve státní sféře by neměl výrazně zaostávat za průměrnými platy v podnikatelské sféře.

5. Doživotní imunitu poslanců omezit jen na konání související s jejich politickou činností. V případě kriminálních, majetkových a dopravních trestních činů by měla následovat ztráta mandátu a pachatel bude vydán k trestnímu stíhání jako ostatní občané.

6. Na ministerstvech je politickým činitelem pouze ministr. Náměstci, a další pevně stanovení funkcionáři resortů, jsou jmenováni z řad odborníků na základě konkurzu. Bez ohledu na změny vlád musí úřady stále a řádně fungovat bez dnešní praxe, kdy po volbách se mění struktura úřadů za drahé peníze.

7. Zvážit posunutí minimální věkové hranice:

 • poslance na 30 let
 • ministra na 40 let, s minimální praxí v řízení velkého kolektivu v délce 8 let
 • ústavního činitele (prezident, předseda vlády, předseda p. sněmovny) nad 44 let, s minimální praxí v řízení velkého kolektivu v délce 10 let nebo 4 let na pozici předsedy výboru sněmovny či ministra .
 • Každý ústavní činitel může být v jedné pozici maximálně dvě funkční období. Před a po každém funkčním období předkládá ke zveřejnění majetkové přiznání a jeho úmyslná nepravdivost je postižena okamžitým odvoláním z funkce, u členů parlamentu ztrátou mandátu.

  8. Co nejmenší regulace státu, ale o to silnější stát při kontrole dodržování stanovených pravidel, zákonů a zjednávání nápravy a postihu při jejich porušování.

  Tvrdě trestat nezákonnost bez ohledu na postavení pachatele. Při prokázaném majetkovém deliktu, viník ručí celým svým movitým i nemovitým majetkem, včetně svých rodinných příslušníků.

  9. Zajistit vznik institucí chránících zdravé toky peněz v ekonomice, finanční prokuratury či policie. Zjednodušit daňovou soustavu. Snížit daňové úniky, zejména zneužíváním odpisů a praním špinavých peněz.

  10. Konečně by měla být nastartována razantnější podpora malého a středního podnikání, hlavně legislativní a tím zabezpečit snížení nezaměstnanosti.

  11. Podpora vědy a vzdělávání, aby stát bez rozsáhlých surovinových zdrojů mohl produkovat zboží s vysokou přidanou hodnotou. Vzdělaná mládež je nadějí budoucí prosperity.

  12. Podpora mladých rodin, zejména bydlení, k zastavení nepříznivého demografického rozvoje a posílení základu státu pro výchovu a rozvoj mladé generace.

  13. Vyvážená podpora rozvoje všech regionů v ČR v zájmu nevysídlení zaostávaných oblastí.

  14. Nedopustit pokles reálných důchodů a zabezpečit růst důchodových příjmů, odpovídající nárůstu průměrné mzdy.

  15. Ve zdravotnictví nejdříve zamezit tunelování finančních prostředků, zejména v lékové oblasti a pak zavést ekonomický systém.

  16. Důrazným bojem a osobním příkladem politiků snížit korupční prostředí a klientelismus v ČR. Dosazování "kamarádů" bez odborné způsobilosti na výnosná místa ve státních podnicích a podnicích se státní účasti musí přestat. Důsledně postihovat odpovědné funkcionáře (včetně nejvyšších) za materiální ztráty, způsobené nedbalostí a nekompetentností.

  17. Dodržovat morální kodex a zvýšit morálku ve společnosti. Pokud ve společnosti nebudou převládat slušní a vychovaní lidé, sebedokonalejší zákony nás nezachrání a ani nebude vůle je přijmout.

  Další otázky a návrhy si každý jistě doplní sám.

  My si jen myslíme, že stojí za to jít volit a stranám klást tyto i další otázky a nepodléhat blbé náladě !!!

  Některé strany totiž i s tímto kalkulují.

  Jděme volit, třeba i dosud neparlamentní strany! Voličská účast musí být velká!

  Argument, že se hlasy ztratí je nepravdivý. Pouze voličskou účastí dosáhneme toho, aby se nezvyšovalo procento volebního úspěchu stran, které volit nechceme, vzhledem k procentu celkové volební účasti.

  Kolektiv autorů tohoto materiálu si nekladl za cíl zpracovat ucelený program a je si vědom nutnosti porovnání s platnou ústavou ČR nebo návrhu její změny, dalších úprav a změn.

  Kladl si za cíl upozornit na nešvary naší politické scény a dát podnět široké veřejnosti k zamyšlení a využití všech možností k rozvoji demokracie.

  "Přátelé demokracie" - ing. Jaroslav Breburda

                   
  Obsah vydání       11. 4. 2005
  11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
  10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí
  11. 4. 2005 Zdiskreditovaný kardinál má celebrovat mši za mrtvého papeže
  11. 4. 2005 Michael  Marčák
  10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
  11. 4. 2005 Mluvme kriticky o roli katolické církve Bohumil  Kartous
  11. 4. 2005 Strach z majetkových přiznání Štěpán  Kotrba
  8. 4. 2005 Ministr kultury Dostál lobbuje za Rádio Limonádový Joe Štěpán  Kotrba
  11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
  11. 4. 2005 Filozofie a politika v britské televizi pro mládež
  11. 4. 2005 Jaromír Štětina: Nediskutuji s nikým, kdo publikuje v zapšklých Britských listech
  11. 4. 2005 Supermarket Tesco vykořisťuje pracovníky v Jihoafrické republice
  11. 4. 2005 Největší Francouz je Charles de Gaulle Simone  Radačičová
  11. 4. 2005 Neptej se, komu zvoní hrana -- zvoní tobě Jindřich  Kalous
  9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
  11. 4. 2005 Může se ČSSD ještě vzpamatovat? Radim  Valenčík
  11. 4. 2005 Snaha založit odbory se v ČR trestá Petr  Jindra
  10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
  10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
  11. 4. 2005 Antikapitalistického papeže neměly Britské listy kritizovat Andrej  Sablič
  11. 4. 2005 Marks vzjal zerno u Chegela Ladislav  Žák
  10. 4. 2005 Chce se mi zvracet
  11. 4. 2005 Papež byl váženou osobou David  Šafránek
  10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
  11. 4. 2005 Ludské posolstvo Karola Wojtylu Eduard  Chmelár
  11. 4. 2005 Pápež, akého potrebuje svet Braňo  Ondruš
  11. 4. 2005 Vatikán, sex a kondomy
  11. 4. 2005 Katoliká církev o antikoncepci: Manželství zacíleno k plození
  11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti
  11. 4. 2005 Církev a její právo na existenci v současném světě Karel  Sýkora
  11. 4. 2005 Eva a Lucie Kabešovy na TV Prima Zdeněk  Jemelík
  11. 4. 2005 Slovenský Smer Igor  Daniš
  11. 4. 2005 Proces pokračuje
  11. 4. 2005 Pád Třetí říše: další zbytečný "velkofilm" Josef  Provazník
  11. 4. 2005 Kdo hovořil, Hospodin Bůh nebo král David? Karel  Sýkora
  11. 4. 2005 Modrá šance: ministerstvo vnitra Josef  Vít
  11. 4. 2005 Interview z okupované země Mojmír  Babáček
  11. 4. 2005 Kam povedie Wolfowitz Svetovú banku? Adrian Peter Pressburg
  11. 4. 2005 Bůh buď této bláznivé zemi milostiv Jan  Polívka
  11. 4. 2005 Mým národům 2
  11. 4. 2005 Chavez, malý dav a Le Monde
  11. 4. 2005 Média ve Venezuele: Pistole nebo růže?
  22. 11. 2003 Adresy redakce
  9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005