23. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2005

ČISTÉ RUCE EVROPSKÉHO DEMOKRATA, ODS A ČSSD

Praha 11: Zastupitel dluží radnici milion a nemá se k placení

Zastupitel, člen Rady městské části, je nájemcem nebytových prostor z majetku městské části a je přitom jejich dalším pronajímatelem třetím osobám. Městské části za tyto prostory dluží značné částky. Za energii dluží 46 220 Kč od ledna 2004, 51 583 Kč od června 2004, za další nájemné z prosince 2004 dluží ing. Svoboda-Kont dalších 163 890 Kč. Z hlediska objemu je největší pohledávkou částka ve výši 911 810,- Kč za nájemné, které bylo zaplaceno třetími osobami místo na účet městské části na účet onoho zastupitele - ing. Iva Svobody. U této pohledávky se blíží datum promlčení a je u ní ve zprávě o hospodaření s obecním majetkem, který spravuje firma TOMI-holding s.r.o., poznámka "doporučen odpis pohledávky".

O odpisu tak vysoké čásky nemůže rozhodnout sama Rada městské části, ve které sedí i onen radní, ale muselo by o ní rozhodnout celé Zastupitelstvo.

Zastupitelstvu nebylo dosud usnesení o odpisu vůbec předloženo. Je zde zřejmá snaha hrát o čas, aby došlo k promlčení pohledávky. Z hlediska zákona o střetu zájmů je samozřejmě pikantní, že u některých částek se jedná o jejich snížení či dokonce prominutí, zvláště z hlediska členství Iva Svobody v Radě městské části.

Kde mají své radní tak rádi? V Praze 11, kde vládne velmi podivná koalice: ODS, ED a ČSSD.

Ruka ruku myje. Přitom zanedbání povinností při správě cizího majetku je trestným činem. Nevymáhat pohledávku a nevypovědět nevýhodnou smlouvu, byť s radním, je trestným činem. Podnikatelé s obecním majetkem nepodnikají se svými penězi, ale s penězi občanů... Zastupitelé, kteří jsou v koalici a tudíž v Radě, mají odpovědnst za své činy. I za to, když nečiní nic, aby jejich kolega na nečinnosti vydělal. Ředitel správní firmy s ručením vemi omezeným je Rostislav Korbel. Tato firma nechala opravovat garáže, které si pak pronajal pan radní. Cena opravy je 5 820 000. Ve výběrovém řízení nezvítězila nejlevnější firma, ale ta dražší. Tato firma platí veškeré náklady provozu pronajatých garáží v částkách, přesahující ročně 2 milióny. Starostka městské části Praha 11 se jmenuje Šorfová.

Ve čtvrtek se koná zastupitelstvo. Bude na něm předložen i bod Novela zákona o střetu zájmů. Bod, který se týká i pana radního Sovobdy. Protože být nájemcem obecního majetku, který radnici dluží peníze a spolurozhodovat o odepsání dluhu bez soudního vymáhání či exekuce je konflikt zájmů. Bod bude předložen ve formě informace s projednáním, který neobsahuje žádný návrh na usnesení. To znamená, že nemůže dojít k vyřešení kolize a zastupitelé se budou držet svých židlí dál jako pijavice. Nechali si dokonce zpracovat právní postup, jak co nejelegantněji obejít zákon. Bod, který se bude projednávat, pouze informuje o tom, že je zde novela zákonaa koho se obecně týká. Nic víc. V konkrétním případě na Praze 11 se jedná o již výše zmiňovaného člena Rady městské části za Evropské demokraty a o tři zastupitele, kteří jsou zároveň řediteli základních škol v Praze 11. Jmenovitě se jedná o pana Dittricha, pana Střihavku a pí. Janečkovou. Všichni tři byli zvoleni za Sdružení nezávislých kandidátů a jsou na zastupitelstvu momentálně v opozici.

Rada (koalice), vedená starostkou ODS Šorfovou, ale nepředkládá návrh na odvolání kohokoliv z nich. Ruka opozice umyje ruku koalice a tak dlouho budou zastupitelé společně odolávat novele zákona, až někdy možná padne i v jejich případě rozsudek. Možná. A možná také ne. Ve středu 23. března však rozsudek o čisté politice nepadne. Zato udělá koalice s opozicí kuhhandel. Je velmi pravděpodobné, že vůbec žádný návrh nepadne. S výjimkou ing. Svobody, kterého jeho spolustraníci a koaliční partneři odmění tím, že mu prominou dlužný milión. Je pikantní a příznačné, že členy Rady a tím i koalice na radnici v Praze 11 jsou i představitelé ČSSD. Grossovy ČSSD. Jakýpak střet zájmů, ne?

                 
Obsah vydání       23. 3. 2005
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Praha 11: Zastupitel dluží radnici milion a nemá se k placení Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Nuda v Brně (nebude) Ivan  David
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
23. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Rusko během 2. světové války I.
9. 3. 2005 Klacek v rukou novinářských troglodytů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
23. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Informace z druhé ligy Jiří  Karban
23. 3. 2005 Lukášku, pojď mi otevřít! Lýdie  Junková
23. 3. 2005 ČR chystá pro uprchlíky další restrikce
22. 3. 2005 Británie: zlatý stafylokok usmrtil v nemocnici dvoudenní nemluvně
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Případ Rejžek - Vondráčková neskončil Karel  Mašita
22. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Klausovo velké životní téma Josef  Provazník
23. 3. 2005 Za totalitu se omluvila KSČ, ne KSČM
23. 3. 2005 Nemusíme spolu souhlasit, ale musíme se respektovat
23. 3. 2005 OSN: Není předkladatel
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
23. 3. 2005 Protigrossovská demonstrace před brněnským Výstavištěm
22. 3. 2005 Mediální stín Bohumil  Kartous
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Jidášova úmluva s velekněžími Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík