24. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 3. 2005

Jaká je cena lidského života v politice?

Ze Spojených států přicházejí podivné zprávy. Další pomatené děcko postřílelo část své rodiny a následně několik svých spolužáků přibližně ve chvíli, kdy kulminoval spor o to, zda po patnácti letech nechat v jiné části USA odpojit od přístrojů jednu nešťastnou ženu v kómatu.

Je to skutečně zvláštní. Konzervativní republikáni kudy chodí, tudy vynášejí nade všechno cenu každého lidského života. V souladu s tím odmítají jakýkoliv umělý lidský zásah do přirozené "vůle" osudu - ať už se jedná o umělé přerušení těhotenství, nebo aktuálně odpojení od přístrojů ženy, která patnáct let přežívá ve vegetativním stavu bez toho, že by se v průběhu oné doby objevila šance na zlepšení jejího zdravotního stavu.

Republikáni dokonce neváhali přijmout speciální zákon, který zakazoval, aby manžel zmíněné ženy, který má přednostní právo na rozhodnutí o jejím osudu, mohl dát příkaz k ukončení ženina trápení, s čím nesouhlasí její rodiče. Republikáni tak vyslyšeli přání svých nejkonzervativnějších voličů, stavících se rezolutně proti jakékoliv formě euthanazie, byť by se v tomto případě podle lékařů jednalo spíše o ukončení umělého prodlužování života, než o jeho předčasné ukončení. Politici tak dávají v extrémně vypjaté podobě najevo, jak jim leží na srdci každý lidský život, byť by se jednalo jen o trpné a nevědomé přežívání.

Když se však v těsném sousedství tohoto případu ve zpravodajství objeví čerstvá informace o dalším střílení, kterého se dopustil sedmnáctiletý kluk na svých příbuzných a spolužácích, hodnotová stupnice amerických politiků rázem dostává zásadní trhlinu. Za jednu z hlavních příčin časté střelby na amerických školách je totiž považována obecně snadná dostupnost zbraní, o jejím omezení však politici (především tedy republikáni) nechtějí nic slyšet.

Naopak zbrojařská lobby má u nich dveře stále otevřené a pod standardou svobody a práva na vlastní zbraň politici bezstarostně a ve shodě s lobbisty odhlížejí od toho, kolik zmarněných lidských životů mají na svědomí. Jaké je tedy jejich skutečné přesvědčení?

Ideologie, ať už konzervativní nebo liberální, nikdy nepředstavuje soubor ideálních řešení, jenž by byl univerzálně použitelný ve všech situacích, které může osud člověku připravit. Politici to samozřejmě vědí, proto se dokonale naučili (a dva výše uvedené případy jsou toho důkazem) dogmaticky hlásat obecné hodnotové principy, které s životem nemusejí mít mnoho společného a které si v mnoha ohledech mohou i navzájem odporovat, a zároveň přitom zastávat navzájem protichůdné hodnoty, pokud na to slyší jejich ideologicky slepá voličská základna a pokud je to přínosné pro jejich vlastní politickou kariéru. Ta je totiž hodnotou, na níž politikům záleží ze všeho nejvíce.

Autor se věnuje především filmu, sociologii, internetu, bankovnictví. Je absolvent Filozofické fakulty UK, v současné době je Product Managerem společnosti Internet Info.

                 
Obsah vydání       24. 3. 2005
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
24. 3. 2005 Klacek v rukou mediálních ideologů?
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Navoněná zdechlina českého bulváru Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Praha 11: Zastupitel dluží radnici milion a nemá se k placení Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
23. 3. 2005 K výročí smrti arcibiskupa Romera Petr  Schnur
24. 3. 2005 Jaká je cena lidského života v politice? Ján  Simkanič
24. 3. 2005 Rusko během 2. světové války II.
24. 3. 2005 Bublifukoví titáni Václav  Dušek
9. 3. 2005 Klacek v rukou novinářských troglodytů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
23. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Informace z druhé ligy Jiří  Karban
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
24. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Nuda v Brně (nebude) Ivan  David
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
24. 3. 2005 Ježíš před Pilátem Nikola  Čulík
24. 3. 2005 Zkoušky a naše následování Pána Ježíše Krista Karel  Sýkora
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005