23. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2005

Klacek v rukou novinářských troglodytů

Přes písemně sdělený nesouhlas mluvčího ÚS ČR Michala Spáčila pokračující polemika s rozhodnutím Ústavního soudu v kauze Vondráčková versus Rejžek

Můj výkřik o soudcích, kterým zbývá jen pláč, se netýká rozhodnutí Ústavního soudu o odělení "hodnotového soudu" od "tvrzení skutečnosti". Kritizuji zásah Ústavního soudu do definice rovnosti. Vytvořením "občana veřejně činného" či "občana veřejně známého" se Ústavní soud dopustil nepřímé novely základních zákonů státu - textu Ústavy 1/1993 Sb. (Hlava první, čl. 1. odst. 2; čl. 10,) a Listiny základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., hlava 1, čl. 1; Článek 3 odst. 1). Ústavním principům a tedy i rovnosti - nejen před zákonem - musí být podřízeny veškeré další zákony.

V tuto chvíli je rozhodnutím Ústavního soudu "negativně diskriminován" kdokoliv, kdo se svým umem, vůlí občanů či cizím rozhodnutím, které nemohl ovlivnit, stal známým. Stupeň jeho známosti bude přitom ponechán v rukou soudu jako kritérium, jestli už je dost zralý na pranýř.

Kdo se shodou okolností, které mnohdy nemohl ovlivnit, ocitl v médiích. O tom také nerozhoduje onen "známý" postižený. V souladu s rozhodnutím Ústavního soudu je ale nucen snášet ponižování a útoky. I takových novinářských křepelek, jakou je pan Rejžek.

Charta základních práv Evropské unie uvádí v kapitole "Rovnost" zákaz diskriminace a stejná práva. "Ochrana před diskriminací", článek 21, zní: "Je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického či sociálního původu, geneticky daných vlastností, jazyka, náboženského vyznání či přesvědčení, politického či jiného smýšlení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, postižení, věku či sexuální orientace." Parlament České republiky ratifikoval Chartu základních práv Evropské unie v létě roku 1999. Rovnost je i jednou kapitolou připravované Evropské ústavy (část II., hlava III.)

Ústavní soud dal vytvořením faktické nerovnosti za účelem vyrovnání domnělé nerovnosti klacek do ruky prodejným i cti nehodným. Protože bulvár je díky jeho rozhodnutí dnes beztrestný. Za publicitou Vondráčkové stojí najatí novináři, smluvně vázaní psát šťavnatě bezzubě a za to i placení. Protože agentura Korzo, jejíž spolupracovníci píší většinu "zpravodajství" o "celebritách" má smlouvu nejen s celebritami, ale i s línými redakcemi médií - námatkou MfD, LN, ale i dalšími - a dodává jim chutné zprávy "ze společnosti" "na klíč". Mnohdy i "exkluzivně". Dezinformační informaci o tom, že se Vondráčková odvolá k Evropskému soudu pro lidská práva nezískala žádná "křepelka" svou pílí, ale vyplynula z telefonického rozhovoru manžela s přiděleným bulvárním "novinářem", vzápětí skončila zadána v servisu agentury a o půl hodiny později ji měla i ČTK či česká redakce BBC. Tak se stala zpráva zprávou. Tak pracují novináři v roce 2005. Žijeme ve světě, kde se informace šíří automaticky a bez kontroly. Hodnotovým soudcům a jejich soudům je to jedno, zda jsou informace pravdivé. Prodávají se i lži. Daleko lépe než pravda. A Ústavní soud jim pomohl definicí veřejně známých osob, odlišných od "obyčejných lidí", které ty lži musí strpět či si zaplatit za mediální ochranu, aniž by definoval veřejnou službu či veřejný zájem, který by jedině opravňoval vyslovit hodnotový soud, zasahující do soukromí, cti či mravní integrity - kohokoliv. I neznámého...

Hodnota takovýchto soudů soudu stojí za h..... Toto je hodnotový soud autora o rozhodnutí, které vedlo k napsání tohoto článku.

Autor je členem Rady Českého rozhlasu

                 
Obsah vydání       23. 3. 2005
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Praha 11: Zastupitel dluží radnici milion a nemá se k placení Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Nuda v Brně (nebude) Ivan  David
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
23. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Rusko během 2. světové války I.
9. 3. 2005 Klacek v rukou novinářských troglodytů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
23. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Informace z druhé ligy Jiří  Karban
23. 3. 2005 Lukášku, pojď mi otevřít! Lýdie  Junková
23. 3. 2005 ČR chystá pro uprchlíky další restrikce
22. 3. 2005 Británie: zlatý stafylokok usmrtil v nemocnici dvoudenní nemluvně
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Případ Rejžek - Vondráčková neskončil Karel  Mašita
22. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Klausovo velké životní téma Josef  Provazník
23. 3. 2005 Za totalitu se omluvila KSČ, ne KSČM
23. 3. 2005 Nemusíme spolu souhlasit, ale musíme se respektovat
23. 3. 2005 OSN: Není předkladatel
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
23. 3. 2005 Protigrossovská demonstrace před brněnským Výstavištěm
22. 3. 2005 Mediální stín Bohumil  Kartous
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Jidášova úmluva s velekněžími Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík