21. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Kraslice
21. 3. 2005

Květnou nedělí začíná velikonoční týden

"Když se přibližovala doba, kdy měl být vzat ze světa vzhůru, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma" (Lk 9,51). Tímto rozhodnutím naznačil, že vstupuje do Jeruzaléma a je ochoten zemřít. Třikrát už předpověděl své utrpení a své vzkříšení. Když směřoval k Jeruzalému, řekl: "Není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém" (Lk 13,33).

Tak praví Katechismus katolické církve.

Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem. Ten naznačuje, že křesťané následují Pána na jeho cestě utrpení a účastní se jeho kříže, aby dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě.

Velikonoce - po stopách Ježíšových: pojednání o historii, liturgii, kultuře a zvykosloví ZDE

Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad ratolestmi: Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno.

Jen tak mimochodem: to, co slyšíte, je pašijová skladba Agnus Dei - Dalla Missa Te Deum Laudamus, od Lorenza Perosiho.

ke stažení MIDI

Květná neděle je šestou postní nedělí. Květná -- pašijová -- neděle je označována jako "Květná neděle Kristova utrpení" , Římský misál ji označuje jako "Dominica in Palmis de Passione Domini". Tento den je památkou Ježíšova triumfálního vjezdu do Říma i jeho utrpení. Ježíšův vjezd do Jeruzaléme ukazuje příchod království, které se král -- Mesiáš chystá uskutečnit Velikou nocí - paschou neboli přechodem. Svou smrtí a vzkříšením.

Adolf Adam ve své knize Liturgický rok připomíná zprávu poutnice Ethernie. Ta ve své zprávě z 5. století říká, že se v Jeruzalémě za časného odpoledne shromažďovali křesťané k bohoslužbě a po ní šli k večeru průvodem do Jeruzaléme s palmovými či olivovými ratolestmi v rukou. Zvyk se postupně rozšířil na Západ již kolem roku 600 v Galii existoval název "Květná neděle". Průvod s ratolestmi však dosud neexistoval.

Palmové ratolesti se objevují až v 8. století, kdy se jim začíná žehnat. V severní Evropě se místo palem olivovník žehná zelením snítkům -- zimostráz, kočičky a podobně. V nejstarších řeckých a latinských liturgických textech měly palmové ratolesti jen symbolický význam, znamenaly naději a vítězství. V lidovém podání mají posvěcené větvičky magické účinky - mají ochránit majetek, zdraví a odhánět zlé duchy. Svěcené kočičky byly ve světnicích zasunovány za obrázky malované na skle, aby uchránily stavení před bleskem a přinášely štěstí. Také se věřilo tomu, že kdo snědl několik hlaviček kočiček, bude chráněn před nemocemi.

V některých krajích se až v tuto neděli vynáší zima.

Květná neděle měla i své tradiční pokrmy. Byla to především velikonoční hlavička, někde jidáše, k nimž se přidával med v "parádním" hrnečku. Peklo se obřadní pečivo, které se dávalo dětem. Tvořily ho především ptáčci -- holubičky jako připomínka návratu ptactva z teplých krajů,  a také tvary raků a miminek. Po poslední postní neděli následoval Pašijový týden, během nějž se čtou pašije, připomínající Kristovo utrpení.

                 
Obsah vydání       21. 3. 2005
21. 3. 2005 I v USA ročně shoří statisíce hektarů lesa a nikdo nepřijde s obviněním, že "Fire Jumpers" jsou neschopní Štěpán  Unčovský
21. 3. 2005 Požár v Chile - mediální manipulace Bushka  Bryndová
21. 3. 2005 Hodnotový úsudek Ústavního soudu: nerovnost občanů před zákonem Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Free speech is ours, but don't dare use it Jan  Čulík
21. 3. 2005 Michael  Marčák
21. 3. 2005 Polemický deník angažovaného emigranta o utopické demokracii Dominik  Lukeš
21. 3. 2005 O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích Fabiano  Golgo
21. 3. 2005 Komu se žije lépe -- obyvatelům favel nebo Kubáncům?
21. 3. 2005 Přesvědčení Fabiana Golga je tak silné, že jím neotřese ani skutečnost
18. 3. 2005 Globální Golgo o Golgotě Martin  Hekrdla
21. 3. 2005 ... a Golgo věří Forbesu Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Kuba 20. května 2005 Zdeněk  Jemelík
21. 3. 2005 Jedno oko nevidí, jedna ruka netleská Milan  Daniel
21. 3. 2005 Stalingrad během blokády IV.
21. 3. 2005 Se slávou to horké nebylo Filip  Sklenář
21. 3. 2005 Řekne Francie evropské ústavě "oui"? Simone  Radačičová
21. 3. 2005 Michael  Marčák
21. 3. 2005 Květná neděle a církve Boris  Cvek
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Vjezd do Jeruzaléma Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Divoké víno na jaře roku 1968 Ludvík  Hess
21. 3. 2005 Michael  Marčák
18. 3. 2005 Stačí jedno slovo
18. 3. 2005 Proč všichni ignorují obrovské znečištění ovzduší automobily v ČR? Michal  Brož
18. 3. 2005 O tajných amerických plánech na iráckou ropu
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005

Velikonoce RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2005 Vjezd do Jeruzaléma Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
6. 12. 2004 Šťastné a veselé Velikonoce Tomáš  Koloc
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
9. 4. 2004 ZPRÁVA: Německý zajíček české tiskové kanceláře Štěpán  Kotrba
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc   
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
5. 4. 2004 Velikonoce 2004 tak hezky česky... Ivo V. Fencl
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
22. 8. 2003 Slovanská výspa trnem v saském oku Jaromír  Kohlíček
24. 4. 2003 Za velikonocemi Darius  Nosreti
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba