22. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2005

Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka

"Jakápak náročnost je s modlitbami, půstem a pokáním?" vyvrací mi moje pochybnosti Bohoušek. " Žiji Quadragintu, číslo 40 se přece neopakuje v Bibli jen tak náhodou!" S učeným už skoro slepým přítelem s dokonalou pamětí po jeho dvou osobních čtyřicítkách a jedné jedenáctiletce křesťana srdce citlivého vedeme dlouhé rozmluvy v obávaném "pavilonu ležáků" kvazi-domova, kam vyčekali frontu jeho lidi, protože v bytě by jim komplikoval provoz.

. "Co budeš, Bohoušku, letos psát kamarádovi Josífkovi Kvitovi?", ptám se. "Jsem rád, že pořád ve svém pokročilém věku chodí. K sv. Josefu a k Velikonocům mu moje sociálka Terezka napsala lístek, kde je motto o radostném vítání Krista židovskou omladinou s olivovými ratolestmi"... "A vidíš, a za tři dny budou titíž v davu žádat jeho umučení!", zarecitoval mi ty věty latinsky. "Hodně jsi publikoval, mým prostřednictvím i v Britských listech, co bys vzkázal čtenářům, aby uvěřili ve Vzkříšení a vykupitelské poslání Krista?

Jak bys naše podnikavé mlaďochy i jejich rodiče, co myslí na peníze, úspěchy, požitky, značkové oblečky, přesvědčil, že je to pravda?"..."Těžko- těžko!"... "Zdůraznil bych velkou radost, protože se naplnily předpovědi písem staré tisíce let...také jak Spasitel poctil velikou hříšnici Marii Magdalskou, když se jí zjevil dřív než Petrovi a ostatním apoštolům".

"Proč si myslíš, že jí jako první?" "Mnoho milovala, proto jí bylo i mnoho odpuštěno!...To ona rozbila lahvičku drahé voňavky, umyla mu nohy a líbala mu je... Škoda, že nestudujeme a nerespektujeme role, které měly ženy kolem Ježíše...Mohlo se předejít mnoha nedorozuměním a i skandálům... například i tomu poslednímu vtipu s restaurovaným obrazem Poslední večeře Páně od pana Leonarda, kde prý teď sedí vedle Ježíše žena a ne apoštol Jan...

Nejdůležitější přece je, co říká sv. apoštol Pavel: Nevstal-li Kristus z mrtvých, marná je víra naše...To je jeho zázrak zázraků, zázrak, jak se patří. Ne ty, co po něm chtěli Pilát i další... Nechápali! Nechápeš? Pořád to nechápeme? Nebude už jiné znamení, než je předpověděno u proroka Jonáše, který byl tři dny v břiše velké ryby, ne velryby. Kniha Danielova, třetí kapitola." ..."Rozumím ti tak, že je to jediný zázrak v Novém Zákoně, který udělal Bohočlověk se sebou a bez jiných".

"Ano! I my muži, i ženy mají role na světě, na které zapomínají: "Stály při něm až do konce, nehádaly se o prkotiny, byly mu oddané za všech okolností, nerozváděly se... Doprovázely jej statečně až pod kříž.... Víš kolikrát Spasitel musel kárat a napravovat omyly a strachy učedníků?"... " A vidíš, i o zmrtvýchvstání první referovaly ženy. Na Kalvárii, s nimi zůstal pouze nejmladší Jan."..."Tloukli pastýře a mužské stádo se mu nejprve rozuteklo! Takoví jsme!" "Myslíš, Bohoušku, že proto v dnešních chrámech jsou zase kněží a hlavně ženy?"...

"Ano, bylo tomu i časech Kristových, my muži stále až moc přemýšlíme, pochybujeme, podezíráme, i ve věcech, které nejsou naše starost... A hlavně selháváme, když základní hodnoty naší civilizace nedokážeme předat ani dětem ani vnukům... Přesto celý život věřím: Deus providebit! Bůh se postará! Ne jen Velikonoce, pro mne je toto období čtyřicetidenní maratón- posvátná Quadraginta."

Jak křehcí i hulvátští jsme-my lidé. Krátce na to jsem stál v předsíni mariánské baziliky před programem velikonočního týdne, když mi za zády rozjíveně zaječela čertice ze skupinky děvčat z místní školy rozdováděných sluníčkem:

Volovééé, tady se někdo modlí, pojďte taky!" Zapři se, a vysvětluj jim, co je to úcta, sebeovládání, sebereflexe (zpytování svědomí), vůle k sebezdokonalení (pokání a almužna), které patří k hygieně duše v čase křesťanského sebe-omezování (půstu). Kdo zde prastarým pojmům ještě rozumí bez výkladu?

Ovšem, kdybychom čtyřicet dnů před hlavními křesťanskými svátky tu vzali všichni křesťansky vážně, naše novopohanské chrámy konzumu by se hroutily a hrubý domácí produkt (HDP) by nebezpečně poklesl. Na náboženství většina českých dětí nechodí jako za komunistů. Pravici a levici máme ateistickou i farizejsky pokryteckou... Když ale našim divoženkám zalichotíte štíhlou linií, budou možná vám naslouchat a někam vás nepošlou. Jsou jaké jsou naší vinou, žádná z nich ale nechce mít v džínách velký zadeček. Inu, modlit za nás rošťáky, i meditovat, teď umí v 91 letech Bohoušek, ačkoliv by se mnou určitě nesouhlasil. Je to teď jeho hlavní práce po životě naplněném bojem, starostmi, bádáním a publikováním. Je to ale málo!?

                 
Obsah vydání       22. 3. 2005
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Případ Rejžek - Vondráčková neskončil Karel  Mašita
22. 3. 2005 Mrtví při přestřelce ve škole v americkém státě Minnesota
22. 3. 2005 Soudce by neměl být obyčejným úředníkem Aleš  Uhlíř
21. 3. 2005 Hodnotový úsudek Ústavního soudu: nerovnost občanů před zákonem Štěpán  Kotrba
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Rozhodnutí Ústavního soudu jde správným směrem Jan  Čulík
21. 3. 2005 Michael  Marčák
22. 3. 2005 Fidel Castro versus Fabiano Golgo Milan  Valach
22. 3. 2005 Dopis účastníkům tzv. "kubánsko-brazilské" pře Tomáš  Koloc
22. 3. 2005 Stalingrad během blokády V.
22. 3. 2005 Lidská práva Petr  Wagner
22. 3. 2005 Lékaři a pacienti Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
22. 3. 2005 Zrušme průzkumy veřejného mínění o důvěryhodnosti politiků! Josef  Provazník
22. 3. 2005 Michael  Marčák
22. 3. 2005 Mediální stín Bohumil  Kartous
22. 3. 2005 Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost
22. 3. 2005 Sektářství mírotvůrců Štěpán  Kotrba
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Rozhodnutí velekněží Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
21. 3. 2005 Květná neděle a církve Boris  Cvek
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
22. 3. 2005 Michael  Marčák
21. 3. 2005 Požár v Chile - mediální manipulace Bushka  Bryndová
21. 3. 2005 O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích Fabiano  Golgo
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Velikonoce RSS 2.0      Historie >
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
22. 3. 2005 Rozhodnutí velekněží Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Vjezd do Jeruzaléma Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
6. 12. 2004 Šťastné a veselé Velikonoce Tomáš  Koloc
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
9. 4. 2004 ZPRÁVA: Německý zajíček české tiskové kanceláře Štěpán  Kotrba
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc   
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
5. 4. 2004 Velikonoce 2004 tak hezky česky... Ivo V. Fencl
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
22. 8. 2003 Slovanská výspa trnem v saském oku Jaromír  Kohlíček