4. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 2. 2005

Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství?

Vzhledem k tomu, že jsem byl ve svém posledním článku "Kdo nese zodpovědnost za vznik islámu?" hodně jednostranný, dovoluji si lecco objasnit z tématu křesťanská církev a islám. A také rozšířit pohled na stav církve v době Mohamedova působení.

Křesťanská církev se v šestém století našeho letopočtu nacházela v obtížné situaci, do které se dostala jenom vlastní vinou. Opustila prosté učení biblických textů a raději začala pomyslně "měřit" sílu s řeckými filosofy.

Tuto cestu započala už od třetího století našeho letopočtu. Mezi třetím a šestým stoletím našeho letopočtu se konalo množství církevních koncilů. Tyto koncily vznikly z nutnosti formulovat jaký je Bůh, Ježíš Kristus a Duch Svatý ve světle otázek, které začaly vyvstávat. Křesťané, kteří přicházeli do církve, přišli povětšinou z pohanského prostředí. Základem jejich světonázoru byla řecká filosofie. Potom se ptali a chtěli odpovědi z Bible, které si ale pokládá filosofie. Jako je božský logos, svět idejí, další nauky, které však nemají žádný původ v Bibli. Obrácení křesťané měli potřebu začít obhajovat a vysvětlovat Boží zjevení více za podpory filosofie a v polemice těchto otázek, kterými byly konfrontovány od těch, kteří přišli z prostředí řecké filosofie. Velice zjednodušeně řečeno je to vysvětlení výkupní oběti Ježíše Krista za pomocí řeckých mýtů a bájí. S podporou filosofického žargonu a myšlení, které však bylo prostému jazyku Bible cizí.

Jednoduchý, ale trefný příklad je, jako bychom chtěli Ústavu České republiky vysvětlit a pochopit na základě buddhismu. Tyto dva systémy, defakto dva světy, ale toho mají pramálo společného.

Stejně tak tomu je s biblickým vztahem Boha a člověka a řeckou filosofií. Jako reakce na otázky, které se začaly objevovat, byly pořádány koncily. Výsledky těchto koncilů jsou brány jako Boží zjevení, i když už vycházejí z jiných potřeb a jiného referenčního systému myšlení (řecká filosofie). Tyto koncily odpovídají nikoliv na otázky, které si klade Bible, ale které klade řecká filosofie, tedy pohanství. Víceméně výsledný "produkt" myšlení těchto koncilů je Trojjediný Bůh, což je převyprávěný obraz Boha s pomocí toho, co přinesla řecká filosofie. Za použití slovníku řeckých filosofů, jejich pojmů, logiky, apologetiky, nadějí do budoucna, vysvětlením základních otázek života aj...

Takto vytvořený obraz Boha je, ale na "hony" vzdálen prostému uvažování Bible. Možná v určitém smyslu "ukojí" touhu vysvětlit otázky přicházející z filosofického prostředí. Ale jiná věc je ta, jestli takto "zformovaný" obraz Trojjediného Boha v zrcadle řecké filosofie, není natolik deformovaný, že by ho nepoznal ani ten, který do toho má co nejvíc mluvit - tedy Pán Bůh.

Navíc tím, že se křesťané při svých argumentech vzdálili od biblických textů, tak se také vzdálili ze zorného pohledu toho, který za těmito texty stojí, tedy Boha. V okamžiku, kdy křesťané začali hledat inspiraci v řecké filosofii, tak i jejich morálka šla svojí cestou. Vážení čtenáři, jak to vím? Zatímco Bible apeluje na člověka a jeho svědomí a staví ho před morální rozhodnutí, filosofické texty takovéto ambice nemají. Pokud vím, filosofie se snaží rozřešit základní otázku proč jsme tady. Rozřešit hádanku života. A nějaký obzvláštní důraz na morálku není kladen. Avšak při čtení svatých textů Bible je člověk okamžitě konfrontován s hříchem, spravedlností, soudem. Můžete mi, vážení čtenáři, říct, kde jinde ve filosofii je podobné téma rozpracované tak detailně, jako je tomu v Bibli? A to s takovou naléhavostí, že Bůh musel poslat svého jednorozeného Syna, abychom jej začali brát vážně? Tím, že se křesťané už tolik nezabývali argumentací z biblických textů, ale hledali svůj pramen inspirace jinde. Tak i jejich morálka musela zákonitě ochladnout.

Před léty jsem mohl na téma řecká filosofie mluvit s panem profesorem Hellerem. Podle něj se filosofové inspirovali v řecký bájích a pověstech. Za určité božstvo dosadili určitý filosofický termín. Například bohyně Athéna byla zaměněná za pravdu. A tak to udělali tito filosofové s celým řeckým panteonem. Celý propletenec vztahů mezi jednotlivými bohy a božstvy se tak dostal do filosofického systému těchto myslitelů. I když tento proces byl údajně daleko složitější, v kostce odhaluje jenom to, že řecká filosofie má svůj základ v řeckém pohanství. V pohanství, které je však neslučitelné s biblickou zvěstí!

A do období plné zmatků a s obtížným vysvětlováním kdo je Bůh, přichází Mohamed s jeho prostým "není božstva kromě Boha". A takto začíná éra islámu.

V krátkosti chci zopakovat, že nebýt tehdejší situace uvnitř církve, nikdy by nejspíš islám nevznikl. Je otázkou k diskusi, jakým směrem by se svět ubíral bez inspirace biblické zvěsti v řecké filosofii.

                 
Obsah vydání       4. 2. 2005
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
4. 2. 2005 Amerika "neplánuje zaútočit na Írán"
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Basajev: Plánujeme další útoky jako v Beslanu
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
4. 2. 2005 Svetové ekonomické fórum: svet je nebezpečnejší Radovan  Geist
4. 2. 2005 Činitel OSN bral úplatky od Saddáma Husajna
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eutanázie konečně v ČR legalizována, i bez požehnání zákonodárců Jan  Vnouček
4. 2. 2005 Propouštění v Daily Telegraphu
4. 2. 2005 Proč (ne)kopat do policie Jan  Bohata
4. 2. 2005 Má smysl podepisování petic proti komunistům? Jiří  Jakl
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 S upřímností ČSSD vlastní: "Strana nám byla ukradena a my ji chceme zpět"
4. 2. 2005 Francie:Třetí největší vývozce zbraní Simone  Radačičová
4. 2. 2005 Etnické menšiny a česká politika
4. 2. 2005 Spor o Palacha: Výzva, nebo návod? Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Spor o Palacha: sebereflexe, nebo bagatelizace? Vladimír  Línek
4. 2. 2005 Riskantní události v Iráku
19. 1. 2003 Telenovela na život a na smrť Michal  Polák
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
4. 2. 2005 Říše Zla a Dobra? Boris  Cvek
4. 2. 2005 Cena hrdosti pana Sklenáře Jan  Sládek
4. 2. 2005 Církve blokují debatu Filip  Sklenář
3. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Česká recepce frankfurtské školy Pavel  Siostrzonek
4. 2. 2005 Namiesto stratégie akýsi zoznam priorít Milan  Ftáčnik
4. 2. 2005 Bez informatizácie spoločnosti to nepôjde Milan  Ištván
4. 2. 2005 Verejné výdaje a rast konkurencieschopnosti Braňo  Ondruš
4. 2. 2005 Rozvoj Slovenska nie je možný bez aktívneho prístupu štátu Robert  Fico
4. 2. 2005 Krvavé volby a spokojný Bush Judita  Takáčová
3. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 29. ledna 2005
4. 2. 2005 Mírové zítřky: Oběti 11. září proti válce v Iráku
4. 2. 2005 Každý osmý Němec bez práce ?
4. 2. 2005 Mír pro Kongo
3. 2. 2005 Otevřenost novým výzvám -- věrnost tradici?
3. 2. 2005 "Spartakiádní vrah" v České televizi Jaroslav  Zvěřina
3. 2. 2005 Bush užil osmadvacetkrát slovo "svoboda"
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos
3. 2. 2005 Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii   
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos   
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii   
1. 2. 2005 Jak vládnout neovladatelnému Oskar  Krejčí