23. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 12. 2003

Jak v Lounech úředníci brání občanské aktivitě

Vánoční příběh: Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán?

"Tak ukažte, co máte," povídá paní vedoucí a natahuje ruku pro lejstra. Podávám jí dokumenty a ona si je začne prohlížet.

"No jo, to máte špatně." V tu chvíli se uvnitř mě něco hroutí. "Jak, špatně," vysoukám ze sebe. Paní inženýrka nekonečně dlouho prohlíží předložené faktury pořád dokola. "Člověče, vy to máte vystavený na ekonomickej odbor, ale s tím já nemám nic společnýho." "Do dnešního dne jsem od nikoho nedostal žádnou objednávku. Nevěděl jsem na koho to má dodavatel fakturovat," snažím se chabě argumentovat, ale paní inženýrka vynáší další trumf : "Tady ten doklad máte vystavený na Černčice, ale váš kolega už tam nebydlí."

Naše občanské sdružení vzniklo v září roku 2001 a jeho hlavní náplní je práce s dětmi a mládeží ze sociálně slabých rodin. Chceme tak změnit jejich vztah ke společnosti, rodině i sobě. Motivovat je k lepšímu způsobu života, než jaký by je čekal, kdyby zůstali tam, kde jsou. Hlavní inspirací pro nás je evangelium, kniha Čí je tohle dítě od Billyho Wilsona a třeba také filmy Sestra v akci a jemu podobné. Působíme v oblasti Severozápadních Čech a jedním z našich středisek je město Louny a okolní obce Citoliby a Černčice, kde má naše sdružení také sídlo.

Jako každá nestátní nezisková organizace fungujeme především díky dotacím a darům. Stejně jako v roce 2002 i v letošním roce (2003) jsme prostřednictvím Městského úřadu v Lounech obdrželi dotaci od ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality. Dotace ve výši 59.000,- Kč byla určena na pořádání letního tábora a nákup vybavení na činnost zájmových kroužků.

Jak se vše vyvíjelo

První překvapení nás čekalo, když jsme se dozvěděli, že v projektu přislíbenou spoluúčast Městského úřadu Louny ve výši 45.000,- Kč nedostaneme. Jak zaplatíme nájmy? Zbude nám na plat sociální pracovnice? Znamenalo to pro nás těžké rozhodování. Sociální pracovnice je Romka středního věku a v okrese Louny, kde je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v republice, takřka nemá šanci sehnat jiné místo. Přesto nám nic jiného nezbývá, než ji propustit. Tím ovšem přicházíme o další dotaci z úřadu práce. Náš rozpočet pro práci v okrese Louny se začíná rozpadat. Přijímáme úsporná opatření, obracíme se se žádostí o pomoc na Sbor Apoštolské církve, pod jehož křídly pracujeme.

I přes omezení činnosti jsme hlavní akce našeho plánu pro letošní rok uskutečnili. Uspořádali jsme letní tábory. Zájmové kroužky pro děti a mládež v Lounech, Černčicích a Citolibech sice omezeně, ale přece jen běží, daří se nám uspořádat i menší víkendové akce. Vrcholem naší činnosti je Lounský slavík, oblastní přehlídka zájmové činnosti pro děti a mládež z obdobných sdružení okresů Louny, Most a Chomutov. To vše díky obětavé práce dobrovolníků, sponzorům, půjčkám i dalším dotacím.

Letní tábor je samostatná kapitola. Peníze z dotace pro prevenci kriminality na jeho uspořádání můžeme očekávat až dlouho po jeho uskutečnění. Vedoucí tábora zde pracují bez odměny, často si na pobyt berou dovolenou u svého zaměstnavatele a ještě si hradí část nákladů na pobyt. I přes tyto oběti musíme do této akce vložit své vlastní rodinné prostředky v dobré víře, že nám budou někdy z dotace proplaceny. Asi jsme blázni, ale víme, proč to děláme.

Konec září

Na Městský úřad v Lounech přichází dotace z Ministerstva vnitra v níž je 22.000,- Kč na náš tábor a 37.000,- Kč na vybavení pro volnočasové aktivity a sociální práci našeho sdružení. Do této doby používáme zapůjčenou aparaturu a hudební nástroje, na klávesy jsme dostali peníze vloni. Konečně si budeme moci dokoupit, co potřebujeme.

Říjen

První jednání na městském úřadě. Předkládáme vyúčtování tábora, ale objevují se nejasnosti ohledně účelu dotace. První problémy. Pracovnice městského úřadu dělá tuto činnost poprvé a my konzultujeme telefonicky vše s pracovnicemi ministerstva, odkud dotace přišla. Je potřeba zaslat dopis na ministerstvo s upřesněním, na co budou přidělené prostředky použity, což také později činíme.

Listopad

Ještě je čas, ale odpověď z ministerstva nepřichází. Dotace musí být vyčerpána do konce roku, jinak by propadla. Telefonicky na ministerstvu zjišťujeme, že žádnou odpověď na náš dopis nepošlou. Upřesnění účelu dotace je věcí zástupce Městského úřadu v Lounech. S ním jsme se dohodli a ministerstvo to pouze vzalo na vědomí. O tom nám prý snad nemusí psát dopis. Následuje ještě několik telefonátů pro upřesnění a my máme konečně jasno. Můžeme začít nakupovat vybavení.

Prosinec

Začínáme objíždět dodavatele a zjišťovat ceny a podmínky. Vzhledem k tomu, že peníze nám budou proplaceny po předložení dokladů, kupujeme některé věci za vlastní peníze, na některé sjednáváme platbu fakturou. Je 11. prosince. Dáváme dohromady všechny potřebné doklady a sjednáváme si schůzku s pracovnicí městského úřadu.

Úterý 16. prosince

Po dvanácté hodině dorážíme na úřad a předáváme všechny doklady. Úřednice má spoustu práce (to víte, blíží se konec roku), ale protože jsme připravili vše tak, jak jsme se dohodli, doufáme, že vše dobře dopadne.

Středa 17. prosince

Po sedmnácté hodině zvoní telefon. Na druhé straně jsou tři pracovníci městského úřadu, a tak máme konferenci po telefonu. Požadují vyúčtování projektu. "Vyúčtování projektu?" divím se, "To se přeci dělá až po konci roku, v lednu." "Je potřeba vyplnit tabulku využití prostředků," odpovídá někdo na druhé straně. "Přehlednou tabulku jsme vám předali spolu s doklady," odpovím naivně. "To není ta správná tabulka" Konečně jsem to pochopil. Číslům úředníci rozumějí, leč nedal jsem je do správného tiskopisu. "Ale já žádnou tabulku nemám, co mám dělat?" Nakonec se domluvíme, že tabulku pošlou mejlem, já ji vyplním, podepíši, orazítkuji a v pátek přivezu. Pak bude vše v pořádku.

"Nezapomeňte s sebou vzít razítko, kdyby něco. Tak v pátek a přijeďte co nejdřív, ať to stihnem proplatit," loučí se se mnou úředníci. Na několikrát stahuji mejly (ta správná tabulka ne a ne přijít), pak usedám k počítači a pouštím se do práce. Ve své podstatě dělám závěrečné vyúčtování projektu, ale co mi zbývá, když nebude tabulka, nebudou peníze.

Čtvrtek 18.prosince

Pro jistotu posílám tabulku mejlem, abych předešel nepříjemným překvapením. Tabulka vyhovuje a já se začínám těšit. Blíží se Vánoce. Do projektu jsem musel dát rodinné peníze a teď už se mi konečně vrátí. Budu moct nakoupit dárky. Také na aparaturu a další vybavení se těším. Zapujčené věci nám sloužily dobře, ale znáte to, vypůjčená věc, co kdyby se to rozbilo. Navíc jsme se dohodli na zápujčce jen do konce roku. Teď už to bude fajn, budeme mít svoje vybavení. To bude pěkný dárek pro děti z kroužků.

Pátek 19. prosince

Po půl osmé ráno jsem v kanceláři úřednice. Razítkuji a podepisuji tabulku a zářím radostí. Příští rok to musí proběhnout jinak, shodneme se s pracovnicí. "Přeci nemůžete hradit činnost ze svého. A město by vám přeci mělo dát spoluúčast, když ten projekt schválili." "To by bylo fajn. Z ministerstva by měli poslat jasné pokyny, nějakou kuchařku, podle které bychom postupovali. Předejdeme tak nedoruzuměním a stresům." Loučíme se a já vyrážím za další prací. Blíží se Vánoce a konec roku a já nevím kam dřív. Alespoň tohle mám za sebou.

Je kolem poledne. Zvoní mi mobil. Na druhém konci je pracovnice městského úřadu. Omlouvá se, ale všechno špatně. V dotačních podmínkách je nutná naše spoluúčast (rozuměj sdružení) 10 % na projektu. "To je přeci vpořádku. Vždyť jsme z vlastních zdrojů (od jiných dárců) do projektu vložili téměř sto tisíc." "No jo, ale ne na nákup vybavení," odpovídá úřednice. "Ale, když jsem v listopadu mluvil s úřednicí ministerstva vnitra, speciálně jsem se na to ptal a ona mi řekla, že už jsme do projektu sehnali peněz dost. Jejich podíl (ministerstva) smí činit maximálně 90 %, ale podle tabulek je to jen 25,5 %." "Ale ne na vybavení," trvá na svém úřednice. "Paní na ministerstvu mi říkala, že to stačí." Odpovídám. "A máte to písemně ? Do telefonu vám může každý říct, co chce. Jestli to nemáte písemně, tak vám to neproplatíme." "Co mám tedy dělat?" Začínám propadat zoufalství. "Musíte ještě něco dokoupit za 4 111 korun. Jinak vám to neproplatíme." "Kde na to mám vzít," pokládám zbytečnou otázku. To je přeci můj problém. Dal ses na vojnu, musíš bojovat.

Jedu domů a přemýšlím, kde sehnat čtyři tisíce. Jdu za manželkou. "V pondělí nám proplatí naše peníze z tábora, tak to vrátím. A pak snad na ty čtyři tisíce seženu sponzora," přesvědčuji spíš sebe a beru naše poslední peníze na jídlo a dárky na Vánoce. Jedu k dodavateli a ptám se, čím doplnit naši aparaturu v rámci zmíněné částky. Jako dobrý obchodník mi toho nabízí spoustu a nakonec se dohodneme.

O víkendu navštěvujeme s kolegy domov důchodců a léčebnu dlouhodobě nemocných. Přinášíme zapomenutým lidem zprávu o poselství Vánoc. Je to pro mne silný zážitek. Stíhám ještě ubytovat jednu klientku v azylovém domě, který jako sdružení provozujeme. Manželka s dětmi připravují vánoční výzdobu a já se snažím na celou věc s dotací nemyslet.

Pondělí 22. prosince

Dnes je ten den. S manželkou se rozloučíme s dětmi. Přenecháváme je televizi, počítači a babičce. Je devět hodin. Za hodinu a půl až dvě jsme nazpátek, slibujeme. Nasedáme do auta a vyrážíme z Chomutova směr Louny. Na cestě je po nočním sněžení břečka, všude plno aut v tom předvánočním shonu, ale cesta ubíhá v pohodě. Manželku beru s sebou jako morální oporu, ale také jako dobrého společníka.

Přijíždíme k budově sociálního odboru Městského úřadu v Lounech. Zaparkuji, a s nadějí procházím chodbami. Chvíli čekám před kanceláří, než paní úřednice odbaví předchozího spoluobčana a už vítězoslavně vcházím. Pracovnice mi s ulehčením předává složku dokumentů. Byla to fuška a honička takhle před koncem roku, ale zvládli jsme to. Už to má za sebou. Přejeme si hezké Vánoce a usmíváme se na sebe. Teď už jenom na radnici pro podpis paní vedoucí ekonomického odboru a dotace je naše.

Vycházím z budovy, nasedám do auta a startuji. Z motorového prostoru se ozve podivný zvuk. Pastorek startéru se zasekl. Vypínám motor a po chvíli to zkouším znovu. Opět ten samý zvuk. No to mi ještě chybělo. Co teď. S manželkou se nám podařilo auto roztlačit. Jedeme na radnici přes půl města a máme smíšené pocity. Hlavně, aby auto cestou nechcíplo. Budu muset zaparkovat někde z kopce.

Bod zlomu

Tak už si jdu pro peníze. Vyvrcholení mého úsilí se přiblížilo. Konečně nám proplatí dotaci. Porucha na autě mi sice trochu kazí radost, ale to se opraví. Vcházím do kanceláře vedoucí ekonomického odboru. Po vzájemném pozdravu se paní inženýrka dále zabývá svým počítačem. "Nějak nám to blbne." Utrousí, aniž se na mne podívá. "Co vám to dělá?" snažím se projevit zájem. Něco málo srozumitelného odpoví a po chvíli se ke mně konečně otočí. "Tak ukažte, co máte," povídá paní vedoucí a natahuje ruku pro lejstra. Podávám jí dokumenty a ona si je začne prohlížet.

"No jo, to máte špatně." V tu chvíli se uvnitř mě něco hroutí. "Jak, špatně," vysoukám ze sebe. Paní inženýrka nekonečně dlouho prohlíží předložené faktury pořád dokola. "Člověče, vy to máte vystavený na ekonomickej odbor, ale s tím já nemám nic společnýho." "Do dnešního dne jsem od nikoho nedostal žádnou objednávku. Nevěděl jsem na koho to má dodavatel fakturovat," snažím se chabě argumentovat, ale paní inženýrka vynáší další trumf : "Tady ten doklad máte vystavený na Černčice, ale váš kolega už tam nebydlí." "To je sice pravda, ale sídlo sdružení tam pořád ještě je." Odpovídám a přemýšlím, zda bych stihl přivést od dodavatele předělané faktury. Opět několikeré prohlédnutí faktur. Už snad ani nedýchám. "Člověče, ale vy s tím jdete strašně pozdě, vy jste to nechal na poslední chvíli," ubíjí mne dalšími argumenty. "Během posledních dnů jsem tu už potřetí. Byl jsem tu minulé úterý, pak v pátek a znovu dneska," snažím se z posledních sil přejít do protiútoku.

Paní inženýrka vytahuje eso z rukávu: "Ale mi ty věci chceme vidět. Musíte nám je sem přivést k inventarizaci." "I pingpongový stůl?" ptám se udiveně. "Taky." Odpoví jednoznačně. V duchu uvažuji: "Právě se mi rozbilo auto, ale je to kombík tak se to tam snad vejde a když pojedu s někým, kdo mne bude roztlačovat, dá se to zvládnout i když mne z toho docela jímá hrůza." Je tu ovšem jiný problém: "Ale dodavatelé mi to zboží nevydají, dokud nebudou mít peníze na účtě," "Tak to jsou pěkně nesolidní," namítá paní vedoucí. "Víte, kolik je dneska neplatičů," zní můj poslední výstřel, ale uvnitř už to vzdávám. "No prosim vás, co si to o nás myslíte." Přechází paní inženýrka k poslednímu útoku "A stejně, dneska je dvaadvacátýho, kdybysme to dneska poslali, oni to mají až po svátcích a to už stejně nikdo nepracuje, takže vám to nevydaj, takže to stejně nestihnete." Přihlouple mlčím. Co taky říct. "Takže my vám proplatíme ten tábor, ale to vybavení ne. Tady máte ty papíry, musíte se vrátit na sociální odbor, aby vám předělali ten plaťák, protože já to stejně nemůžu podepsat." Loučím se se slzami v očích. Vyhrkly mi ne dojetím, ale zlostí.

Vycházím z budovy a snažím se učinit poslední pokus o záchranu. Volám dodavateli, zda mají pro nás objednané věci připravené. Po souhlasné odpovědi nesměle nadnesu svůj problém. O vydání věcí před zaplacením by musel rozhodnout majitel firmy a to by bylo na dlouhé lokte. A tak s obchodníkem promýšlíme další varianty, ale nikam to nevede. Konečně rezignuji. "Prosím vás, šlo by to všechno vrátit a zrušit objednávku?" Čekal jsem ostrou reakci. Přeci jenom? "Ale samozřejmě, to není problém," odpovídá k mé úlevě obchodník. Za pomoci manželky roztlačuji auto a odjíždíme přes půl města zpět na sociální odbor, aby mi vyplnili nový platební příkaz.

Epilog

S platebním příkazem na proplacení části nákladů za tábor se vracím do budovy radnice na náměstí. Sejdu do suterénu budovy a ve změti chodeb hledám kancelář, kde leží naše peníze. Potkávám krásnou mladou sebevědomou úřednici a ptám se kudy tudy cesta. "Kdo vás sem poslal, to jste úplně špatně. Pokladna je ve čtvrtém patře," a ještě několika větami mne i toho, kdo mi dal špatné informace málem označuje za nesvéprávné. Hledám výtah, ale je obsazený. Vydávám se po schodech do čtvrtého patra. Míjím kancelář vedoucí ekonomického odboru a hledám pokladnu. Konečně. Vcházím dovnitř. "Dobrý den, chcete něco zaplatit?" vítá mne přívětivá úřednice. "Rád bych, ale ne já vám" a ukazuji ji platební příkaz. "To jste ale na špatné adrese. Musíte do suterénu." "Tam jsem byl, ale poslali mne sem nahoru." "Počkejte, já tam zavolám," praví ochotná paní a zvedá telefon. "Nebere to, asi šla na oběd." Úplně jsem ztratil pojem o čase a tak se trochu udiveně ptám: "Na oběd? Prosím vás kolik je hodin?" "Čtvrt na dvanáct, budete si muset počkat."

Opět scházím do suterénu budovy a po chvíli hledání nacházím kancelář, odkud snad už peníze dostanu. Sleduji hodiny na stěně a po půl hodině se jdu zeptat na vrátnici, zda by se dalo zjistit, kdy se pracovnice, která mi má peníze vydat, vrátí z oběda. "Odešla ve čtvrt, takže asi do půl hodiny." V tu chvíli si uvědomuji, že kdyby mne ona krásná mladá sebevědomá úřednice neposlala do čtvrtého patra, už bych měl peníze v kapse a možná v tuto chvíli usedal s rodinou k obědu. Už ani nemám sílu se zlobit. Vracím se do suterénní chodby. V mrazivém čekání se mi hlavou honí myšlenky. Jak budeme moci pokračovat dál? Chtějí vůbec v Lounech to, co děláme? Kdo zaplatí všechno to ježdění, telefonování, papírování? Kdo mi vynahradí všechen zbytečně zmařený čas? Mám já tohle vůbec zapotřebí ? "Pozor na hořkost," říká moje manželka, která čeká se mnou.

Toto je skutečný zjednodušeně a zkráceně popsaný příběh předsedy občanského sdružení CESTA NADĚJE. Pokud byste měli nějaké dotazy nebo chtěli přispět na naši činnost, můžete nás kontaktovat emailem cesta.nadeje@seznam.cz.

                 
Obsah vydání       23. 12. 2003
23. 12. 2003 Proglas
23. 12. 2003 Jiná vánoční a novoroční vydání Britských listů
28. 12. 2003 Paul Bremer "odmítl" Blairovo tvrzení o iráckých ZHN
26. 12. 2003 Při zemětřesení v Íránu "zahynulo 20 000 lidí"
28. 12. 2003 Datle nad Saddámovým příklopem skutečně visí i v prosinci
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
25. 12. 2003 R.I.P. pro "svíčkové" demonstranty Štěpán  Kotrba
25. 12. 2003 Českou televizi podpořilo na Boží hod vpodvečer jen sto lidí
25. 12. 2003 Bush rozeslal 1,5 milionu vánočních přání
25. 12. 2003 Jan Pavel II. odsoudil "terorismus"
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí
24. 12. 2003 Britská vláda: "Saddámovi lživě tvrdili podřízení, že má ZHN"
23. 12. 2003 Vánoční příběh: Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán? Petr  Lébr
23. 12. 2003 Miloslav Vlk: Žena je jen schránkou pro nenarozeného člověka
27. 12. 2003 Jak čeští studenti rozčílili vatikánský rozhlas
23. 12. 2003 Předvánoční skandál v Británii: Je zákon EU o ochraně osobních údajů nebezpečný?
23. 12. 2003 Vyvrácení práva na práci: Právo na lenost
24. 12. 2003 Mikuláš Hrozný Szilárd  Podmaniczky
23. 12. 2003 Bydlíme dráž než v EU Radek  Mokrý
23. 12. 2003 Kolosy válcují knihkupce Radek  Mokrý
23. 12. 2003 Čapek a Beneš - boj za svobodu ducha a srdce Věra  Olivová
23. 12. 2003 Dopis poslancům Karel  Čapek
23. 12. 2003 Máme ještě záchrannou službu? Petr  Jánský
23. 12. 2003 Záchranné služby jezdí různě
23. 12. 2003 Kdo zaznamená naši dobu?
23. 12. 2003 Ako možno vyhrať šťastie Marta M. Hillová
23. 12. 2003 Musíme nájsť spôsob, ako zastaviť vietor
23. 12. 2003 Politik má provokovať Ivan  Štefunko, Martin  Muránsky, Michal  Feik, Jaroslav  Hrenák
23. 12. 2003 Slobodomurárske tajomstvo Táňa  Jajcayová
23. 12. 2003 Zatracený datle
20. 12. 2003 Saddámovo zatčení: Datle v prosinci?
21. 12. 2003 Sunday Express: Saddáma zajali Kurdové, nikoliv Američané
21. 12. 2003 Saddám měl být zadržen kurdskými jednotkami, zdrogován a poté vydán Američanům Josef  Brož
22. 12. 2003 Ad datle: Proč nekontaktujete odborníky?
22. 12. 2003 Ad datle: Byl Saddám zajat v červenci? Jan  Čulík
16. 12. 2003 Tip na vánoční dárek: nový výbor z Britských listů
23. 12. 2003 Světová obchodní organizace: stále na rozcestí Ludmila  Štěrbová
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
22. 12. 2003 Je české školství skutečně tak mizerné? Ivo  Poláček
22. 12. 2003 Předvánoční úvaha o institutu milosti Zdeněk  Jemelík
22. 12. 2003 Teze averroistické
20. 12. 2003 Vykašlete se na New York, nakupte vánoční dárky v Bratislavě,
22. 11. 2003 Adresy redakce
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2003 Politik má provokovať Martin  Muránsky, Michal Feik, Jaroslav Hrenák
23. 12. 2003 Vánoční příběh: Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán? Petr  Lébr
23. 12. 2003 Miloslav Vlk: Žena je jen schránkou pro nenarozeného člověka   
23. 12. 2003 Politik má provokovať Ivan  Štefunko
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
22. 12. 2003 Z tunelu do tunelu Ivan  Hoffman
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba
21. 12. 2003 Sunday Express: Saddáma zajali Kurdové, nikoliv Američané   
20. 12. 2003 Vykašlete se na New York, nakupte vánoční dárky v Bratislavě,   
20. 12. 2003 Saddámovo zatčení: Datle v prosinci?   
19. 12. 2003 Nejpřísnější právo může znamenat i největší bezpráví Jiří  Dolejš
19. 12. 2003 Zapatisté v Mexiku: deset let revoluce Ondřej  Slačálek, Alice Dvorská

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2003 Vánoční příběh: Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán? Petr  Lébr
20. 12. 2003 Vykašlete se na New York, nakupte vánoční dárky v Bratislavě,   
30. 12. 2002 Vánoční a novoroční oslavy jako klišé   
30. 12. 2002 Malý Ježíšek a my děti Adama a Evy na planetě Gaia neboli Sličná Ivo V. Fencl
20. 12. 2002 Komenského dvě cesty, to jest kterak skrze Labyrint dnešního světa objeviti Ráj svého srdce Jakub  Žytek
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 Předvánoční projev soudruha Antonína Zápotockého z roku 1952   
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba
7. 1. 2002 Ateisté, křesťané a média na prahu zrcadlového roku Ivo V. Fencl
21. 12. 2001 Zdeněk Kalista: Baroko se v nejistotě přibližovalo k Bohu skrze tento svět   
21. 12. 2001 Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje čtenářům redakce Britských listů   
21. 12. 2001 Merry Winterval aneb veselé zimnice Josef  Fronek
21. 12. 2001 Místo, kde je domov Vánoc Jan  Čulík
21. 12. 2001 Chtíc, aby spal Adam  Michna z Otradovic
21. 12. 2001 "Konformní" duch vánoc Karel  Řezníček